De stora länderna av Imperia Online visas på kartan. Alla objekt (terränger, på vilka kejsaren kan etablera och utveckla sina besittningar) ligger på de här terrängerna. Måttenhet för yta på Världskartan är ett poäng.

Exklusiv zon

Ett utrymme på 36 poäng på Världskartan, förbehållen endast för innehavaren. I den exklusiva zonens mitt ligger imperiets huvudstad. Den är omringad av 4 lediga terränger, som kan annekteras fredligt och 4 oberoende städer som i sin tur kan vara plundrade, annekterade eller förvandlade till vasaller. Den exklusiva zonens gränser kan ses av de andra spelarna. De oberoende städerna kan dock inte ses av andra användare, endast de annekterade provinserna och vasallerna är synliga.

Anmärkning: Den exklusiva zonen förblir exklusiv för sin ägare så länge som han/hon är aktiv. Om användaren inte har loggat in på sitt konto på längre än 2.5 dagar och har endast en provins (huvudstad), kan hans/hennes exklusiva zon eller delar av den bli tillgängliga för andra och kan erövras.

Huvudstad

Imperiets första provins. Den befinner sig i den exklusiva zonens centrum och upptar 4 poäng. Den ligger på en neutral terräng och ger följande ekonomiska och militära bonusar:

 • +100 000 bonus till gårdskapaciteten
 • 10% bonus till resursproduktionen
 • +20 Lyckopoäng varje dag
 • +20 bonus till Lyckogränsen
 • 30% bonus till Fästningens livspoäng
 • 20% bonus till alla militära enheters livspoäng
 • +10 moralpoäng i försvar

En oberoende stad

I den exklusiva zonen befinner sig 4 oberoende städer av olika slag (en av första , två av andra och en av tredje slag). De kan annekteras, förvandlas till vasaller eller plundras.

 • Första slag: den här staden gränser till huvudstaden i sydväst. Fältarmén består av 20 lätta bågskyttar och 20 lätta svärdsmän. Det finns ingen garnison.
 • Andra slag: deras placering i den exklusiva zonen, liksom deras fältarmé och garnison genereras slumpmässigt.
 • Tredje slag: deras placering i den exklusiva zonen, liksom deras fältarmé och garnison genereras slumpmässigt.

En oberoende stad upptar 1 poäng av en exklusiv zon. Den har en fungerande ekonomi, som tillverkar resurser och guld i enlighet med dess folkmängd och fästningsnivå. De oberoende städerna och den exklusiva zonen har inga ekonomiska bonusar. Den maximala resursmängden, som kan samlas är lika med fästningens kapacitet, delad med fyra. Den oberoende staden kan annekteras fredligt eller våldsamt.

En oberoende ledig terräng

Den kan annekteras fredligt. Det finns inga byggnader, ingen armén , inte heller någon befolkning. De lediga terrängerna förfogar över olika bonusar och ockuperar upp till 4 poäng.

Terrängtyper

Terrängerna på Världskartan fördelas i tre grupper - oberoende städer, lediga terränger eller terränger på en speciell resurs.

Oberoende städer

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

Befolkning Fästningsnivå Gårdar Hus Gruvor Kaserner Tempel Stora torget Resurskapacitet Skatt Vägar Enhetstyper Fältarmé Kartans nummer
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Lätta 40 Exklusiv zon
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Lätta 100 Exklusiv zon
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Lätta 300 Exklusiv zon
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Lätta 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Tunga 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Tunga 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Tunga 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Tunga 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Elitenheter 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Elitenheter 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Elitenheter 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Elitenheter 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Elitenheter 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Elitenheter 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Elitenheter 50 000 10

Lediga terränger

De befinner sig utanför spelarens exklusiva zon och får erövras av hen. Alla annekterade eller koloniserade terränger (förutom neutrala terränger) ger olika bonusar och modifierare.
Det finns en chans för en ytterligare bonus till modifierarna som beskrivs i tabellen.

Gårdar Trä Sten Järn Fästning Kavalleri (typ Stridsenhet) Lätt bågskytt Försvar
Neutral - - - - - - - -
Fruktbar 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Skogklädd 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Kullrig 10% 10% för försvararen 10%
Kullrig och skogklädd -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Bergig -20% 20% 20% 20% -20% 20% för försvararen 20%
Bergig och skogklädd -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Fruktbar Skogklädd Kullrig Kullrig och skogklädd Bergig Bergig och skogklädd
från 10% till 20% till handelspotentialen från 10% till 20% till träproduktionen från 5% till 10% till träproduktionen från 10% till 20% till träproduktionen från 5% till 10% till järnproduktionen från 5% till 10% till träproduktionen
från 10% till 20% till bågskyttarnas utbildningstid från 10% till 20% till handelspotentialen från 5% till 10% till järnproduktionen från 10% till 20% till handelspotentialen från 5% till 10% till stenproduktionen från 5% till 10% till järnproduktionen
från 10% till 20% till infanteriets utbildningstid från 10% till 20% till infanteriets utbildningstid från 5% till 10% till stenproduktionen från 10% till 20% till infanteriets utbildningstid från 10% till 20% till bågskyttarnas utbildningstid från 5% till 10% till stenproduktionen
från 10% till 20% till kavallerins utbildningstid från 10% till 20% till belägringsvapens bygge från 5% till 10% till gårdar från 10% till 20% till belägringsvapens bygge från 10% till 20% till infanteriets utbildningstid från 10% till 20% till infanteriets utbildningstid
från 10% till 20% till belägringsvapens bygge från 5% till 10% till gårdar från 10% till 20% till handelspotentialen från 10 000 till 40 000 till träproduktionen. Bonusvärdet är alltid ett tal som är delbart med 1 000. från 10 000 till 40 000 till träproduktionen. Bonusvärdet är alltid ett tal som är delbart med 1 000. från 10 000 till 40 000 till träproduktionen. Bonusvärdet är alltid ett tal som är delbart med 1 000.
från 10% till 20% till gårdar från 10 000 till 40 000 till träproduktionen. Bonusvärdet är alltid ett tal som är delbart med 1 000. från 10% till 20% till bågskyttarnas utbildningstid från 5 till 10 daglig Lyckogräns från 5 till 10 daglig Lyckogräns från 5 till 10 daglig Lyckogräns
från 10 000 till 40 000 till träproduktionen. Bonusvärdet är alltid ett tal som är delbart med 1 000. från 5 till 10 daglig Lyckogräns från 10% till 20% till infanteriets utbildningstid från 5 till 10 daglig Lyckobonus från 5 till 10 daglig Lyckobonus från 5 till 10 daglig Lyckobonus
från 5 till 10 daglig Lyckogräns från 5 till 10 daglig Lyckobonus från 10% till 20% till kavallerins utbildningstid - - -
från 5 till 10 daglig Lyckobonus - från 10% till 20% till belägringsvapens bygge - - -
- - från 10 000 till 40 000 till träproduktionen. Bonusvärdet är alltid ett tal som är delbart med 1 000. - - -
- - från 5 till 10 daglig Lyckogräns - - -
- - från 5 till 10 daglig Lyckobonus - - -

Värden genereras slumpmässigt.

De oberoende städerna kan ockupera upp till 4 poäng på Världskartan. Därför är det möjligt att den nya provinsen (kolonin) sträcker sig över flera än en terräng med olika bonusar. I detta fall, vid annektering, måste spelaren välja terrängtypen och respektive - bonus för sin besittning.

Speciella resurser

Om du grundar en provins, en koloni eller en handelsplats på en sådan terräng får hela Imperiet en bonus. Villkoret att få bonusen är att bygget på terrängen har byggs färdigt. De tar upp 1 poäng på Världskartan och ligger utanför den exklusiva zonen.

* Det är inte möjligt att ackumulera bonusar från en och samma typ speciella resurs. Om det finns 2 bonusar av en och samma typ, tas det hänsyn bara till den större bonusen. Lika bonusar från två olika typer speciella resurser ackumuleras.

Exempel: Om du har 2 besittningar på en rik guldfyndighet kommer du att ha 10% bonus till guldinkomsten. Om du har 1 koloni på en rik fyndighet av vete och en på en rik fyndighet av ris, kommer du att ha 20% bonus till Gårdseffekten.

** De speciella resurserna Antikt Tempel, Heligt Antikt Tempel, Hästsko, Tung Hästsko, Idegran, Rik fyndighet av Idegran, Kol, Rik fyndighet av Kol, Hästar, Tunga Hästar, Ylle, Rik fyndighet av Ylle, Bomull och Rik fyndighet av Bomull garanterar bonusar till alliansarméerna om en medlem i alliansen etablerar en koloni på någon av dem. Den speciella resursen Granit ger bonusar till fästningarna i alliansbesittningar om en medlem i alliansen grundar en besittning där.

Namn Effekt Handelspotential
Speciell resurs Trä 5% bonus till träproduktionen 500
Rik fyndighet av Trä 10% bonus till träproduktionen 750
Speciell resurs Järn 5% bonus till järnproduktionen 500
Rik fyndighet av Järn 10% bonus till järnproduktionen 750
Speciell resurs Sten 5% bonus till stenproduktionen 500
Rik fyndighet av Sten 10% bonus till stenproduktionen 750
Speciell resurs Guld 5% bonus till guldet som genereras av skatten per dygn. 2 000
Rik fyndighet av Guld 10% bonus till guldet som genereras av skatten per dygn. 3 000
Speciell resurs Diamanter 5% bonus till antalet köpta diamanter i vanliga paket från menyn Premium 1 000
Rik fyndighet av Diamanter 10% bonus till antalet köpta diamanter i vanliga paket från menyn Premium 2 000
Speciell resurs Vin 5 extra Lyckopoäng i alla besittningar 1 000
Speciell resurs Ädelstenar 10 extra Lyckopoäng i alla besittningar 1 000
Speciell resurs Elfenben ökar med 5 Högsta lyckan i alla besittningar 3 000
Speciell resurs Siden ökar med 10 Högsta lyckan i alla besittningar 5 000
Speciell resurs Antikt Tempel 5 bonus till arméns moral 250
Speciell resurs Heligt Antikt Tempel 10 bonus till arméns moral 500
Speciell resurs Hästsko 5% bonus till Attacken av alla Kavallerister. 500
Speciell resurs Tung hästsko 10% bonus till Attacken av alla Kavallerister.
500
Speciell resurs Idegran 5% bonus till Distansattacken 500
Rik fyndighet av Idegran 10% bonus till Distansattacken 500
Speciell resurs Kol 5% bonus till Infanteriets (svärdsmän och spjutmän )attack 500
Rik fyndighet av Kol 10% bonus till Infanteriets (svärdsmän och spjutmän )attack 500
Speciell resurs Granit 5% bonus till Fästningens livspoäng 500
Rik fyndighet av Granit 10% bonus till Fästningens livspoäng 500
Speciell resurs Hampa minskar byggtiden med 5% 500
Rik fyndighet av Hampa minskar byggtiden med 10% 500
Speciell resurs Papyrus minskar forskningstiden med 5% 500
Speciell resurs Pergament minskar forskningstiden med 10% 1 000
Speciell resurs Ris 5% bonus till Gårdseffekten 500
Rik fyndighet av Ris 10% bonus till Gårdseffekten 750
Speciell resurs Vete 5% bonus till Gårdseffekten 500
Rik fyndighet av Vete 10% bonus till Gårdseffekten 750
Speciell resurs Kryddor minskar avgiften för att publicera ett erbjudande på marknaden med 10% till 9% 5 000
Rik fyndighet av speciell resurs Hästar minskar arméns restid under ett uppdrag med 5% 500
Rik fyndighet av speciell resurs Tunga hästar minskar arméns restid under ett uppdrag med 10% 1 000
Speciell resurs Ull minskar arméunderhållet med 5% 500
Rik fyndighet av Ull minskar arméunderhållet med 10% 1 000
Speciell resurs Bomull minskar arméunderhållet med 5% 500
Rik fyndighet av Bomull minskar arméunderhållet med 10% 1 000
Speciell resurs Marmor minskar Templets byggtid i ett Alliansslott med 5% 3 000
Rik fyndighet av Marmor minskar Templets byggtid i ett Alliansslott med 10% 5 000
Speciell resurs Kaffe 5% bonus till Handelspotential 1 000
Rik fyndighet av Kaffe 10% bonus till Handelspotential 2 000
Speciell resurs Kartor ökar avståndet till Imperiet, där en spelare kan grunda kolonier, handelcentrer och fort 500
Speciell resurs Detajlerade kartor ökar avlägsenheten till Imperiet, där en spelare kan grunda kolonier, handelcentrer och fort 1 000
Speciell resurs Antika ruiner 5% bonus till askens innehåll 1 000
Speciell resurs Silver 10% bonus till guvernörens genererade erfarenhetspoäng 2 000
Rik fyndighet av Silver 15% bonus till guvernörens genererade erfarenhetspoäng 3 000
Speciell resurs Brons 10% bonus till guvernörens genererade erfarenhetspoäng 1 000
Rik fyndighet av Brons 15% bonus till guvernörens genererade erfarenhetspoäng 2 000
Speciell resurs Infusioner ökar chansen för din generals överlevnad med 5%
ökar chansen för din fiendegenerals död med 5%
1 000
Speciell resurs Elixir ökar chansen för din generals överlevnad med 10%
ökar chansen för din fiendegenerals död med 10%
2 000
Speciell resurs Lera 5% bonus till Huskapaciteten 500
Rik fyndighet av Lera 10% bonus till Huskapaciteten 1 000

Barbarläger

Neutrala besittningar, som ligger på Världskartan och har sin egen armé. De kan spioneras och attackeras i Fältslag, men de kan inte erövras. Om spelaren besegrar ett Barbarläger i Fältslag, försvinner befolkningen från Världskartan och spelaren får de motsvarande belöningarna.

 • Placering

  Barbarlägren är belägna slumpmässigt på Världskartan, över en neutral terräng, vanligen i närheten av en Speciell resurs.
  Med undantag av ett Barbarläger i varje Exklusiv zon kan de andra stamfolken inte sätta sig ned inom de andra spelarnas Exklusiva zoner. Deras generering sker vid en bestämd tidpunkt beroende på världens hastighet. Antalet Barbarläger på hela Världskartan överskrider inte 2000. Deras generering böjar på 0.33333333333333 dagen efter att världen har påbörjat. Det finns 5 Barbarläger i varje kvadrant (en kvadrant upptar 100х100 poäng). När en eller flera besittningar har besegrats och försvinner från världskartan, genererar systemet nya så att de blir 5 igen. De ligger igen slumpmässigt på Världskartan. Det är inte obligatoriskt att de nya besittningarna befinner sig på samma plats som de föregående.

  Anmärkning: Två Barbarläger kan ha en gemensam gräns eller ligga tätt intill någon spelares besittning.

 • Typer Barbarläger

  Denna besittningstyp bestäms av armén som befinner sig i besittningen. De militära
  enheterna i försvar (resp. lätta, tunga eller elitenheter) och de militära forskningarnas nivåer beror på säsongens stadium (antalet veckor, som har passerat) vid tidpunkten då besittningen genererades. Det finns fem olika nivåer Barbarläger.

 • Spionage och attacker

  Barbarlägren kan spioneras och angripas från Världskartan eller från snabbsök-menyn för barbarer i huvudskärmens vänstra del Du kan inte välja ut dem från kommandocentralen.

  • Spionage

   Spionrapporten innehåller information om armén och belöningen som du kan hämta genom att förstöra besittningen.

  • Attack

   Den enda möjliga attacken mot ett Barbarläger är Fästningsbelägring. Uppdragstiden beräknas med formeln för förflytande över Världskartan: armén flyttas med den långsammaste enhetens hastighet. Alternativet att omedelbart komma fram, finns inte. Vid en framgångsrik fältstrid får vinnaren respektive belöning och Barbarlägret försvinner från Världskartan.

   * Varje barbarläger som spelaren besegrat ska öka armémängden av nästa attackerad barbarläger med en viss procentsats. Ökningen är specifik för den attackerande spelaren och ska inte påverka armé som andra spelare ser i lägret. Modifieraren för ökningen av barbararmé återställs till sitt ursprungliga värde i början av varje dag.

 • Belöningar

  Efter att ha förstört ett Barbarläger, får spelaren en belöning. Belöningens storlek beror på bosättningens utvecklingsnivå - ju högre den är, desto större belöningen blir. Belöningen brukar ges i form av resurser eller - vid seger mot Slavhandlarnas stam - i form av befriad befolkning.

  OBS: Belöningar som inte hämtats från Barbarlägren i menyn Inventarielager / undermeny Skattkammare går förlorade i slutet på en säsong!

  • Grundläggande

   Varje Barbarläger ger en grundläggande belöning. Den kan vara:

   • Den befriade befolkningen är belöning för seger mot något av Slavhandlarnas Barbarläger. Den dyker upp i menyn Inventarielager / undermeny Skattkammare, där man kan få den omedelbart eller vid en senare tidpunkt.
    När du väljer att ta emot Den befriade befolkningen, kommer den att läggas till den Lokala befolkningen av den besittning som du nu har valt ut.
   • Resurser - du kan vinna fyra från de fyra resurserna (trä, järn, sten eller guld). Trupperna, som återvänder, kommer att lämna dem tillbaka till utgångsprovinsen.

Angrepp från barbarläger

Varje barbarläger kan skicka attacker mot spelare som befinner sig på ett avstånd av högst 70 kejserliga mil. Detta inkluderar lokalbarbarlägren, som endast kan attackera den här spelaren i vars exklusiva zon de har genererats.Varje barbarläger kan skicka attacker tills det förstörs.Försörelsen påverkar inte attackerna som redan har skickats – de når sitt mål i alla fall. Giltiga mål för ett visst barbarläger på en viss nivå är bara spelare inom ett visst poängintervall:

 • Barbarläger efter spelarnas poäng:

  Nivå Från (poäng) Till (poäng)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Typerna attacker beror på typerna barbarläger som följer:
  • lokalbarbarernas attacker är alltid fästningbelägringar
  • erövrarnas attacker är alltid fästningbelägringar
  • plundarnas attacker är alltid fästningbelägringar och skövlingar i förhållande 50:50
  • slavhandlarnas attacker är alltid skövlingar*

   * Om en skövling har ägt rum tidigare i samma provins, blir attacken en fältstrid.
 • Barbarlägrens mål

  Möjliga mål för de barbariska attackerna är spelarens alla provinser (inkl. Huvudstaden) och kolonier, som har ökat nivån av barbariskt hot över det bestämda värdet. Forten och handelsplatserna, liksmom vasallerna kan inte attackeras. Restiden är mellan 55 och 60 minuter och bestäms slumpmässigt. Attackerna blir synliga så fort de sätts igång. Den angripande barbariska armésammansättningen bestäms av armén som har placerats i barbarlägret. Vid fästningsbelägringar tillläggs en viss procent belägringsvapen. Moralens grundläggande värde är 100 poäng vid skövlingar och 120 poäng vid fästningsbelägringar. Eftersom varje barbarläger har sin egen general, kommer han/hon att leda alla attacker som har skickats från det här barbarlägret. Hans/hennes färdigheter påverkar striden och kan ses i uppdragsskärmen. Ett undantag är lokalbarbarerna som aldrig har en general. Det finns inga begränsningar på attackerna som kan påbörjas från ett och samma barbarläger och detta förändrar inte armésammansättningen som skickas från barbarlägret. De barbariska attackerna låser inte spelarens omedelbara premiumalternativ.

 • Hur ökas det barbariska hotet i besittningarna

  Nivån av det barbariska hotet bestämmer chansen till att en viss besittning blir attackerad så länge det finns ett barbarläger inom 70 kejserliga mil. Hotet ackumuleras separat i varje besittning efter en viss logik.

  Nivån av det barbariska hotet kan ökas på 3 sätt:
  • med tidens lopp - hotet ökar varje timme med en viss fast procentsats
  • när en byggnadskonstruktion sätts igång
  • när ett militärt uppdrag sätts igång (med undantag av kringgående manöver)
  När en barbarisk attack mot en viss besittning sätts igång, nollställs nivån av det barbariska hotet där och den minskar i alla andra besittningar med en liten prosentsats.
 • Den barbariska angreppsstyrkan

  Det bestäms antalet barbarläger som spelaren lyckades attackera under de senaste 24 timmarna. Ju flera attacker spelaren har genomfört, desto större styrka har de barbariska attackerna mot honom/henne. Om spelaren inte har attackerat något barbarläger under de senaste 24 timmarna, består den angripande armén av 50% från armén som befinner sig i det angripande barbarlägret. För varje barbarläger som man lyckats attackera, ökar styrkan med 10%. Exempel: En spelare attackeras av ett barbarläger som förfogar över 1000 enheter lätt kvalleri. Om spelaren inte har attackerat något barbarläger under de senaste 24 timmarna, består den angripande armén av 50% från grundantalet eller 500 lätt kavallerister. Om spelaren har förstört 10 barbarläger under de senaste 24 timmarna, kommer attacken att ha 150% från grundantalet eller 1500 lätt kavallerister.


Barbarläger teknologier

Barbarlägren har sina egna militära teknologier som gör dem mer effektiva i kamp mot spelare. Dessa militära teknologier används både i attack och i försvar.

 • Barbarläger teknologier efter nivå:

  Nivå Distansattack Närstridsattack Rustning Stridshästar Militär medicin Kontraspionage
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Utvidgning

Annekterade provinser

Det maximala antalet provinser som en spelare kan annektera är 30 (huvudstaden + ytterligare 29). För att annektera en terräng (en oberoende stad, en oberoende ledig terräng eller en speciell resurs terräng) och förvandla den till en provins, behövs det en ledig nivå Centralisering. Annekteringen kan ske på fredlig väg eller med militära trupper via Världskartan:

 • Annektera en oberoende stad
  • fredligt: du betalar alla byggnaders pris i besittningen, multiplicerat med x1,5. När du annekterar fredligt, bevaras nivåerna av alla byggnader oförändrade.
  • med våld: det behövs att du skickar din armé till en fästningsbelägring. Efter att du har besegrat i striden, blir terrängen en del av Imperiet, men alla byggnader förlorar en nivå. Ett undantag gör fästningen och gruvorna, om den oberoende staden har nivå 1 Fästning eller nivå 10 Gruvor, då kommer dessa byggnader att behålla nivå 1 respektive nivå 10. Armén i den oberoende staden strider med de militära forskningarnas lägsta nivåer, som behövs för de militära enheterna.

  Efter att du har annekterat en oberoende stad, ockuperar den nya provinsen 4 poäng.

 • Annektera en oberoende ledig terräng: detta kan endast ske fredligt genom att skicka uppdrag av upp till 25 000 undersåtar att slå sig ned där. Efter annekteringen i besittningen kommer du att ha:
  • Stadshus
  • Transportstation nivå 1
  • Första nivå Hus
  • Tempel
 • Kännetecken:
  • Effektivitet

   Varje ytterligare provins tillverkar 10% färre resurser i jämförelse med den föregående.

  • Lycka

   Den grundläggande lyckogränsen i alla annekterade provinser är 100. Det finns en +20 bonus i huvudstaden.

  • Resurstransport

   Den utförs från Transportstationen. En provins sträcker sig över 2x2 poäng. Transporten mellan dina egna provinser tar 0.33333333333333 minuter per 1 poäng, d.v.s. 0.66666666666667 minuter mellan de närliggande provinserna, 2.6666666666667 minuter mellan provinser som är separerade av andra provinser, 4 minuter mellan provinser, som är separerade av två provinser och så vidare.

  • Kejserliga vägar

   Infrastruktur som kan byggas för att binda samman annekterade provinser. Varje nivå ökar handelsinkomsten mellan provinserna med 10% av handelspotentialen.

  • Arméresande

   Arméns förflyttande mellan provinserna följer transportmodellen. Den fientliga attackens restid är alltid den samma, oavsett av utgångs- och slutpunkten (provins eller koloni). Denna tid är lika med tiden som behövs för att gå från angriparens till försvararens huvudstad.

  • Guvernörsfärdigheter

   Förutom de speciella bonusarna till erövringen av en terräng eller en oberoende stad får man två andra speciella bonusar vid annektering eller kolonisering: en 50 % ökning av två olika guvernörsfärdigheter. Systemet kommer att slumpmässigt välja två utav alla möjliga färdigheter så att användaren börjar få bonusar från dem. Den annekterade provinsen kan få glädje av guvernörsfärdigheterna endast om en fin människa som äger dem har utnämnts till provinsen. Om det inte har utnämnts någon guvernör eller guvernören har förvärvat andra färdigheter, får provinsen inga bonusar. Detta innebär att de är passiva tills några villkor har fullbordats. Spelarens huvudmål borde vara att utse en fin människa, som har båda färdighete så att båda kan ha en effekt.

Vasaller

De upptar 1 poäng från Världskartan. Det högsta antalet provinser som en spelare får förvandla till vasaller är 30. För att förvandla en oberoende stad till vasall behöver du ha nivå Centralisering och Vasallogistik.

 • Förvandla till en vasall

  Att förvandla en oberoende stad till vasall sker bara genom att skicka trupper på ett Fästningsbelägringsuppdrag. Vasallen kan gränsa till ett annat Imperium eller en annan besittning (en exklusiv zon, provinser utanför en koloni, en handelsplats eller ett fort), men kan inte gränsa till en annanvasall eller en oberoende stad. Det måste finnas minst 1 poäng avstånd mellan dem.

 • Vasallernas kännetecken
  • Befolkning: slutar växa vid den tidpunkt då terrängen har fått en status av en vasall tills den har annekterats som en provins. Folkmängden är förutbestämd av den oberoende stadens parameter.
  • Armé: förblir oförändrat tills terrängen har annekterats. Enheternas antal är förutbestämt av den oberoende stadens parameter.
  • Inkomst
   • Handelsinkomst: beror på nivåerna Handelsvägar. Guldet göms i huvudstadens skattkammare.
   • Inkomst från vasalltribut: den är förutbestämd av den oberoende stadens parametrar. Guldet, som har intjänats på detta sätt lagras inte automatiskt på skattkammaren utan måste dras bort manuellt.
  • Vasallområden kan annekteras, frigivas eller erövras av andra spelare.
   • Annektera en vasall: det är bara möjligt när besittningen har en gemensam gräns med en annan annekterad provins eller huvudstaden. Den kan annekteras fredligt eller våldsamt genom att följa mekaniken för att annektera en oberoende stad.

    Anmärkning: Oavsett av annekteringen är fredlig eller våldsam, läggs nettopoängen från byggnaderna i den oberoende staden till spelarens nettopoäng.

    När du har annekterat en vasall våldsamt, förlorar byggnadena i besittningen en nivå, med undantag av:
    - Hus - förbehåller nivån som de har haft före annekteringen
    - Fästningar - om nivån före annekteringen var 1

   • Frigöring av vasall: du kan frigöra en vasall när som helst. Vasallen återvänder till en oberoende stad och du förlorar inkomsten. Resurser som ackumulerats under perioden när den oberoende staden varit vasall försvinner och börjar att genereras från 0. En spelare kan förlora sin vasall om kontot förblir blockerat av spelets administratörer i mer än 7 dagar eller är i semesterläge i mer än 16 dagar för världar med hastighet x4 och i mer än 7 dagar i världar med hastighet x10.
   • Erövra vasall: vasallen kan inte plundras av fiender, men kan fråntas i fall den befinner sig utanför den exklusiva zonen. En annan spelare kan anfalla provinsen och slåss mot armén och fästningen, som den har haft (när den har varit en oberoende stad). Om belägringen lyckas kommer angriparen att få vasallen.
   • Betalad upphöjning av vasaller

    Varje gång du vill öka nivån av din vasall får du betala med resurser lika med skillnaden i priset på byggnader i den nuvarande nivån och den nästa. Vänligen observera att genom att öka nivån av en vasall ökar du också armén som finns i den. Den betalade upphöjningen av vasaller är inte tillgänglig när vasallen är utsatt för attack.

Kolonier

Den upptar upp till 4 poäng på Världskartan och kan inte etableras i en exklusiv zon. Kolonins storlek beror på dess folkmängd. För att kolonisera den, behöver du en ledig nivå Kolonialism och minst en utforskad nivå Kolonilogistik. Kolonierna kan grundas på neutrala terränger, terränger med bonusar eller speciella resurser, som ligger nära intill en annan spelares koloni, vasall, handelsplats eller fort. Om en vasall och en koloni av olika spelare har en gemensam gräns, skulle vasallägaren inte annektera den före den har förstört den främmande kolonin. Du kan inte kolonisera en terräng som gränser till en främmande annekterade provins.

 • Kolonisation

  sker bara fredligt. För att kolonisera, måste du skicka 50 000 undersåtar och resurser från en redan annekterad provins eller en annan koloni till en ledig terräng (med eller utan speciell bonus). Uppförandet tar 1:12 timmar och när den har avslutats, förfogar kolonin över de följande byggnaderna: gårdar - nivå 8, Stora torg - nivå 1, Transportstation - nivå 1, Handelsväg - nivå 1, Hus - nivå 7, Fästning - nivå 4. Etableringspriset är lika med summan av alla byggnaders pris (på Arkitekturnivå 0).

  • Kolonisera en terräng - om området sträcker sig över olika terränger, måste spelaren välja en av dem med den motsvarande bonusen eller en modifierare (i fall att bonusarna från modifierarna är flera än en). Kolonin får två unika bonusar: 50% ökning av två guvernörsfärdigheter.
  • Kolonisera en speciell resurs - att etablera en koloni på denna resurs sker på samma sätt som att kolonisera en ledig terräng. Skillnaden är att förutom en bonus och en modifierare från terrängen och en bonus till två guvernörsfärdigheter, förser kolonin med en bonus från en speciell resurs, som påverkar hela imperiet. Kolonin på en speciell resurs kan attackeras utan begränsningar i poängomfånget, således, utan straff på moralen, hedern eller angriparens attack.
 • Koloniernas kännetecken

  De har samma status som annekterade provinser - du kan etablera byggnader, rekrytera armé och tillverka och transportera resurser.

  • Förstör en koloni
  • Genom fientlig attack - en koloni förstörs när dess Fästning har förstörts. Varje framgångsrik fästningsbelägring sänker Fästningsnivån med 1. När Fästningsnivån blir 0, försvinner kolonin automatiskt från Världskartan. Hälften av befolkningen och 90 % av armén i kolonin återvänder till provinsen (kolonin) från vilken kolonin har grundats. Ägaren förlorar de resurser som har samlats i kolonin, nettopoängen från de investerade resurserna och 10 Lyckopoäng. I fall en armé reser från Imperiet till kolonin, återvänder även denna armé. Om kolonin har förstörts medan det fortfarande pågår ett uppdrag som har skickats därifrån, återvänder armén till Imperiets huvudstad och restiden förblir oförändrad, vilket innebär att det kommer att ta en lika lång till för armén tt återvända till huvudstaden som att återvända till kolonin. Varje förlorad strid i försvar tvingar den kvarstående garnisonen att omplaceras och flytta till fältet. Attacker mot kolonins speciella resurser har ingen begränsning i fråga om nettopoängens omfång vilket innebär att de inte medför straff på angriparens moral, heder eller angreppsstyrka.
  • Efter spelarens vilja - kan du förstöra din egen koloni genom att välja alternativet "Förstör en koloni". Förstörningen skickar 50% av kolonins befolkning till provinsen (kolonin) från vilken kolonin har byggts. Du förlorar de insamlade resurserna i kolonin och nettopoängen från resurserna , som du har investerat i dess byggande och utveckling. En koloni kan inte förstöras av sin ägare, om en armé befinner sig i den eller om ett uppdrag reser från eller till kolonin.
  • Automatisk förstörning - en spelare kan förlora sin koloni om kontot förblir spärrat av speladministratörerna längre än 7 dagar eller är i Semesterläge längre än 16 dagar för världar med hastighet x4 och längre än 7 dagar i världar med hastighet x10. Hälften av befolkningen och 90% av armén i kolonin, återvänder till provinsen (kolonin) från vilken kolonin har grundats. Ägaren förlorar nettopoängen från de investerade resurserna. Alla ackumulerade resurser överförs till huvudstaden. När kolonin har förstörts av systemet, förlorar du inga nettopoäng.

   Anmärkning: Bara kolonierna som har grundats på en speciell resurs kan förstöras automatiskt.

  • Oförstörbara kolonier

   En koloni kan bli oförstörbar om ägarskapet över den bevarats i 1.4 dag efter Fästningsnivå 8 har uppnåtts. När denna period har utlöpt får kolonin samma status som en annekterad provins. Det behövs inte att den har en gemensam gräns med resten av provinserna. Om det finns en Handelsväg, förvandlas den till Kejserlig väg när koloni har en gemensam gräns med en av provinserna. Om fästningen av en sådan koloni har förstörts, sänkts inte dess nivå. Försvararen kan bygga om den genom att betala resursmängden som krävs.

   Anmärkning: de oförstörbara kolonierna kan också förstöras av dess ägare.

  • Lycka

   Den beräknas på samma sätt som i de annekterade provinserna, men det finns en extra modifierare för avlägsenhet - ju mer avlägsen från huvudstaden kolonien är, desto större är straffen på dess lycka. Modifieraren beräknas enligt följande formel: 0,00025 * avlägsenhet * avlägsenhet - 0,23 * avlägsenhet -13

   Exempel: Användaren förfogar över en koloni på avstånd 5 poäng från huvudstaden. Lyckan från denna kolonis avlägsenhet beräknas enligt följande formel:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   När avståndet är längre än 400, är förlusten alltid -65.

   Lyckogränsen är 100. Den kan ökas med 10 poäng genom att kolonisera en terräng med en speciell resurs Siden. Om lyckovärdet faller under 50 finns en chans för ett uppror, som ökar progressivt med 2 %. Upproret kan leda till skatteblock tills lyckan ökar igen. Om lyckan faller under 20 eller mindre, finns en chans för ett uppror. Då har spelaren tillfälligt ingen tillgång till kolonin i minst 24 timmar tills lyckan har ökats igen. Det tillåts endast att ordna festivaler för att öka lyckan.

  • Effektivitet

   Den första grundade kolonin har 90% effektivitet och varje ytterligare är med 10% mindre effektiv. Till denna procent läggs hälften av straffet för avlägsenhet. Forskningen Kolonibyråkrati ökar produktionseffektiviteten med 5% utan att överskrida 100%. Den tionde kolonins grundläggande effektivitet (utan effekten på forskningen Kolonibyråkrati)kommer att vara 0 och varje koloni efter denna kommer att ha 10% mindre effekt. Värdet förblir negativt.

   Exempel: Om användaren har straff på grund av avlägsenhet -14 lycka för sin första koloni C1, då kommer dess effektivitet att beräkna på följande sätt: 100% - 10% - 14/2 =83% (utan effekten på Kolonibyråkrati). Om det finns en forskad nivå , kommer produktionseffektiviteten att öka med 5% och bli 88%.

  • Koloniskattesystem

   Kolonierna har samma beskattningsmodellen som den i de annekterade provinserna.

  • Resurstransport

   Transporten utförs från menyn Transportstation och har samma struktur som i de annekterade provinserna.

   • Handelsväg - en byggnad som anläggs i kolonier eller handelsplatser. Den spelar samma roll som kejserliga vägar mellan annekterade provinser. Med varje ytterligare nivå får spelaren använda 10% mer av sin handelspotential baserad på byggnaden med mindre folkmängd.
  • Arméresande

   Restiden mellan provinser och kolonier är lika så lång som tiden mellan annekterade provinser - den möjligast kortaste vägen väljs.

Handelsplats

Handelsplatsen ockuperar en påäng på Världskartan och kan endast etableras på en terräng med en speciell resurs utanför den exklusiva zonen. Den kan gränsa till en annan spelares handelsplats, fort, koloni eller vasall. Handelsplatsen kan inte ha en gemensam gräns med en annan spelares imperium (detta inkluderar huvudstaden eller andra annekterade provinser). Det förser hela Imperiet med bonus från en speciell resurs och extra guld från handelspotential, när du utvecklar handelsvägen i den. Eftersom den bara ockuperar 1 poäng på Världskartan, ger den utvalda terrängen bara en bonus eller modifierare.

 • Etablera en handelsplats

  För att etablera en handelsplats, behövs det forskade nivåer Handelskammare och Handelslogistik. Varje nivå Handelskammare möjliggör att bygga en handelsplats. Första nivån Handelslogistik ökar avståndet från Imperiet där du kan etablera en handelsplats med 5 poäng. Varje nivå efter denna är 8% effektivare än den föregående. Priset för att etablera en handelsplats är lika med summan av de nödvändiga byggnaderna vid Arkitektur 0.

  • Fästning - nivå 3
  • Handelsväg - nivå 1
  • Transportstation - nivå 1

   Den etableras genom att man väljer respektive knapp i rullgardinsmenyn genom att klicka på den valda terrängen på Världskartan. Uppdraget reser med transportvagnarnas hastighet. Konstruktionen pågår 1.5 timmar och under denna period är attacker inte möjliga. En handelsplatsetablering förser hela imperiet med 10 Lyckopoäng.

   • Handelsplatsens kännetecken
    • Byggnader

     De tillgängliga byggnaderna i handelsplatsens Stadshus som spelaren får uppgradera är Handelsväg och Transportstation. Fästningen får inte uppgraderas, dess högsta nivå förblir 3. I fliken "Militära" kommer en knapp att vara tillgänglig som används för att bygga en ny fästningsnivå i fall fästningen förstörs vid en fientlig attack. Dessutom får 1 nivå Torn byggas.

   • Resurstransport

    Transporten utförs från menyn Transportstation och är samma som transporten mellan annekterade provinser.

    • Handelsväg - en byggnad som anläggs i kolonier eller handelsplatser. Den spelar samma roll som kejserliga vägar mellan annekterade provinser. Med varje ytterligare nivå får spelaren använda 10% mer av sin handelspotential baserad på byggnaden med mindre folkmängd.
   • Armé och försvar

    Du kan inte stationera en armé i handelsplatsen. I fall av fientlig attack kommer besittningen an på fästningen och tornen. Trots detta kan du försvara besittningen ytterligare genom att etablera ett fort. På detta sätt, om spelaren vill skicka en attack mot handelsplatsen, måste först förstöra fortet.

   • Handelspotential

    Det finns ingen befolkning i handelsplatsen och potentialen bestäms av den speciella resursen på vilken resursen ligger. För mer information om potentialens värde av de olika speciella terrängerna, vänligen besök "Världskarta" => "Terrängtyper" => "Speciella resurser".
    Handelspotentialen är en abstrakt måttenhet, som bestämmer en besittnings möjlighet att tjäna extra guld, som läggs till skattkammaren. Det genererade guldet beräknas i relation till förhållandet mellan handelscenrets handelspotential och huvudstadens handelspotential.
    Det bestäms vilken av de båda besittningarna har mindre befolkning (respektive mindre handelspotential). Varje forskad nivå av byggnaden Handelsväg förser således användaren medn 10% av besittningens handelspotential (besittningen med mindre folkmängd)

   • Tillintetgörelse

    Handelsplatsen kan förstöras från sin ägare eller vid en fientlig attack.

    • I fall av fientlig attack

     En framgångsrik fästningsbelägring som har skickats till Handelsplatsen förstör bara en Fästningsnivå. När den når nivå 0, är besittningen förstörd och användaren förlorar resurserna, som har samlats i Fästningen, liksom nettopoängen, intjänade från dess etablering och utveckling, handelspotetialen från nivåerna Handelsväg och bonusen från den speciella resursen. Det dras 5 poäng lycka från alla provinser.
     Attackerna mot en speciell resurs har ingen begränsning i fråga om omfång och ger inget straff på moralen, hedern och angriparens angrepsstyrkan.

    • Efter ägarens vilja

     Alternativet befinner sig i rullgardinsmenyn på Världskartan. Det kan öppnas genom att klicka på besittningen. Om handelsplatsen förstörs, förlorar användaren resursen som har samlats i fästningen, liksom nettopoängen, intjänade från dess etablering och utveckling, handelspotetialen från nivåerna Handelsväg och bonusen från den speciella resursen.

    • Automatisk tillintetgörelse

     Det är möjligt att du förlorar din handelspotential automatiskt. Detta kan ske i följande fall:

     • Kontot har varit i Semesterläge mer än 16 dagar för världar med hastighet x4 och mer än 7 dagar för världar med hastighet x10.
     • Ditt konto är spärrat mer än 7 dagar

     Vid en automatisk förstörning förlorar användaren meddetsamma sin bonus från den speciella resursen, nettopoängen, intjänade från Fästningens etablering och utveckling. De tillgängliga resurserna i Fästningen överförs till huvudstaden.

Fort

Det ockuperar 1 poäng på Världskartan och kan etableras var som helst, förutom i en oberoende stad eller på en speciell resurs. Huvudmålet är att skydda handelsplatserna, eftersom man inte kan stationera en armé i dem. För detta ändamål måste fortet ha en gemensam gräns med handelsplatserna. Följaktligen måste fiendearmén först förstöra fortet och först därefter kommer den att ha möjligheten att attackera handelsplatsen. Forten kan byggas i närheten till andra besittningar, men de endast skyddar handelsplatsen.

 • Grunda ett fort

  Det behövs att du ha forskat nivå 5 av Centralisering, minst en nivå Militäradministration och Militärlogistik. Varje ytterligare nivå Militär förvaltning efter den första ger dig möjligheten att bygga ett fort till. Den första nivån Militärlogistik ökar avståndet till Imperiet dit du kan etablera ett fort med 5 poäng. Priset är lika med summan av priserna på alla byggnader inuti det baserat på Arkitektur 0.

  • Fästningsnivå 4
  • Transportstation nivå 1
  • Militärbas nivå 1

   Varje nivå Militärbas möjliggör stationeringen av 120 000 fältarmé.

  Den grundas med hjälp av en knapp i rullgardinsmenyn som är tillgänglig när du klickar på terrängen på Världskartan. Om terrängen ger en motsvarande militär bonus eller en militär bonus från en modifierare får besittningen endast denna bonustyp. Alla ekonomiska bonusar kommer inte att ha någon effekt. Uppbyggandet pågår i 1.5 timmar och under denna period är attacker inte möjliga. Uppdraget reser med transportvagnarnas hastighet.

 • Fortets kännetecken
  • Byggnader

   Efter att konstruktionen har fullbordats förfogar besittningen över de förinställda nivåerna Fästning. Transportstation och Militärbas som kan uppgraderas. I fliken Militära kan man bygga alla försvarsanläggningar och Försvarsvallen - en exklusiv anläggning endast för denna besittning. Varje nivå ger 2% bonus till fältarméns försvar. Fortet har ingen befolkning, produktion eller effektivitet.

  • Transport

   Det utförs från menyn Transportsation och följer transportmodellen för resurser mellan annekterade provinser.

  • Armé och arméresande

   Antalet militära enheter som du kan placera i besittningen är begränsat och beror på nivån Militärbas. Förflyttningstiden från och till ett fort är fixerad: 90 och kan inte utföras omedelbart med diamanter. Om Militärbasgränsen nås medan den förflyttande armén har kommit fram, kommer armén inte att lastas av, utan återvändas till besittningen, som den har skickats ifrån. Om det fortfarande finns ledig plats i fortet, men inte tillräckligt för hela armén, kommer den att fyllas till gränsen och resten av enheterna återvänds till sin utgångspunkt. Om armén hittar ett förstört fort , när den kommer fram, kommer den att komma tillbaka till besittningen, som den har skickats ifrån. Underhållet av fältarmén i ett fort är х1,2.

  • Försvar

   I kommandocentralen finns ett alternativ för den försvarande arméns reträtt. Om användaren väljer att använda det, kommer armén inte att strida. Detta alternativ är bara tillgängligt i Fortet.

  • Rivning
   • I fall av fientlig attack

    En lyckad fästningsbelägring som har skickats till ett fort förstör bara en Fästningsnivå. När den når nivå 0 är besittningen förstörd. Användaren förlorar de resurser som samlats i Fästningen, liksom nettopoängen, intjänade från dess etablering och utveckling. Om en armé finns i fortet vid dess förstörning, förlorar användaren 10 % av soldaterna som överlevt. Resten återvänder till besittningen, som varit dess utgångspunkt. Om denna besittningen har också blivit förstörd fortsätter armén vidare mot huvudstaden. Om fortet blir förstört emedan krigsuppdraget som skickats från det pågår, återvänder denna armé till huvudstaden och restiden förblir oförändrad, vilket innebär att det kommer att ta lika lång till för armén att återvända till huvudstaden som för att återvända till fortet.
    Attacker mot fort som beskyddar en handelsplats har inga omfångbegränsningar vilket innebär att det finns inga straff på angriparens moral, heder eller angreppsstyrka.

   • Efter ägarens vilja

    Alternativet befinner sig i rullgardinsmenyn på Världskartan. Det kan öppnas genom att klicka på besittningen. Fortet kan inte förstöras om det finns en armé där eller ett militärt uppdrag eller ett spionuppdrag reser dit. Om fortet förstörs, förlorar användaren resursen som har samlats i fästningen, liksom nettopoängen, intjänade från dess etablering och utveckling.