Numeroasele meleaguri din Imperia Online sunt afişate pe hartă. Toate obiectele (terenurile, pe care împăratul poate să stabilească şi să dezvolte fermele) se află pe aceste teritorii. Măsura pentru o zonă echivalentă cu un pătrat pe Harta Globală este egală cu un punct.

Zona exclusivă

Un spaţiu rezervat pe Harta Globală de 36 de puncte este vizibil doar pentru proprietarul său. În centrul zonei exclusive este capitala Imperiului. Aceasta este înconjurată de 4 terenuri libere, care pot fi anexate. Există, de asemenea, 4 orașe independente în jur, care pot fi jefuite, anexate sau transformate în vasali. Zona exclusivă este marcată pe Harta Globală şi toţi jucătorii o pot vedea fără frontierele sale specifice şi oraşele independente. Numai teritoriile anexate sunt vizibile pentru ceilalţi.

Notă: Zona exclusivă rămâne exclusivă pentru proprietarul ei în timp ce el este activ. În cazul în care utilizatorul nu a intrat pe contul său de mai bine de 2.5 şi el are doar o provincie (capitala), zona exclusivă,sau părţi ale acesteia, devine disponibilă pentru alţii şi poate fi cucerită.

Capitală

Prima provincie a Imperiului este situată în centrul zonei exclusive şi ia 4 puncte. Terenul de sub ea este neutru şi oferă următoarele bonusuri economice şi militare:

 • +100 000 bonus la limita fermei
 • 10% bonus la producţia de resurse
 • +20 puncte de fericire zilnic
 • +20 bonus la limita fericirii
 • 30% bonus la punctele de viață a fortăreței
 • Bonus de 20% la viaţă în apărare pentru toate unităţile militare
 • +10 puncte de moral în apărare

Oraș independent

În zona exclusivă există 4 orașe independente de tipuri diferite (unul din primul tip,altul din al doilea tip și ultimul din al treilea tip). Ele pot fi anexate, transformate în vasali sau jefuite.

 • Primul tip: acest oraş are o frontieră comună cu capitala la Sud-Vest. Armata din câmp este formată din 20 de arcaşi uşori şi 20 de spadasini uşori. Nu există nicio garnizoană.
 • Al doilea tip: locaţia lor, în zona exclusivă, armata din câmp şi garnizoana sunt generate aleatoriu.
 • Tipul al treilea: locaţia lor, în zona exclusivă,armata din câmp şi garnizoana sunt generate aleatoriu.

Un oraş independent ocupă 1 punct al zonei exclusive. Are economie care produce resurse şi aur în funcţie de numărul de săteni şi de nivelul Fortăreţei prezente. Oraşele independente din zona exclusivă nu beneficiază de bonusuri economice. Cantitatea maximă a unei resurse care poate fi adunată este egală cu capacitatea Fortăreţei împărţit la patru. Oraşul independent poate fi anexat paşnic sau militar.

Terenul liber independent

Acesta poate fi anexat paşnic.Nu există clădiri, armată şi nici săteni.Terenurile au diferite bonusuri şi ocupă până la 4 puncte pe hartă.

Tipuri de teren

Teritoriile pe Harta Globală sunt împărţite în trei grupe - oraşe independente,terenuri libere şi terenuri speciale cu resurse.

Oraşele independente

Marea majoritate sunt situate în afara zonei exclusive, pe locuri libere, unde pot fi jefuite, anexate sau transformate în vasali. Există 15 niveluri de oraşe independente şi primele trei sunt în interiorul graniţelor zonei exclusive.
Creșterea este caracteristica care se dezvoltă după fiecare atac câștigător al unui jucător asupra orașului independent. După un număr de atacuri câștigate, nivelul orașului independent crește și, odată cu asta, Creșterea este resetată.Nivel 1: Creștere 0, Nivel 2: Creștere 5. Nivel 3: Creștere 6, Nivel 4: Creștere 7, Nivel 5: Creștere 8, Nivel 6: Creștere 9, Nivel 7: Creștere 10, Nivel 8: Creștere 11, Nivel 9: Creștere 12, Nivel 10: Creștere 13, Nivel 11: Creștere 14, Nivel 12: Creștere 15, Nivel 13: Creștere 16, Nivel 14: Creștere 17, Nivel 15: Creștere 18,

Populaţie Nivelul Fortăreţei Ferme Case Mine Barăci Templu Centrul oraşului Capacitatea resurselor Taxă Rute Tipul Unităţii Armata din câmp Numărul hărții
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Uşoară 40 Zona exclusivă
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Uşoară 100 Zona exclusivă
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Uşoară 300 Zona exclusivă
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Uşoară 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Grea 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Grea 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Grea 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Grea 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Elite 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Elite 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Elite 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Elite 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Elite 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Elite 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Elite 50 000 10

Terenurile libere

Amplasate în afara zonei exclusive a jucătorului, pot fi cucerite de către jucător. Orice teren anexat sau colonizat(cu excepţia terenurilor neutre)aduce diferite bonusuri şi modificatori Imperiului.
Există o șansă pentru un bonus suplimentar pentru modificatorii descriși în tabel.

Ferme Lemn Piatră Fier Fortăreaţă Cavalerie Arcaşi usori Apărare
Neutru - - - - - - - -
Fertil 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Păduri 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Dealuri 10% 10% doar pentru apărător 10%
Dealuri împădurite -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Munţi -20% 20% 20% 20% -20% 20% doar pentru apărător 20%
Munţi împăduriţi -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Fertil Păduri Dealuri Dealuri împădurite Munţi Munţi împăduriţi
De la 10% până la 20% potențialul comercial. De la 10% până la 20% la producţia de lemn. De la 5% până la 10% la producția de lemn De la 10% până la 20% la producţia de lemn. De la 5% până la 10% la producția de fier De la 5% până la 10% la producția de lemn
De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al arcaşilor. De la 10% până la 20% potențialul comercial. De la 5% până la 10% la producția de fier De la 10% până la 20% potențialul comercial. De la 5% până la 10% la producția de piatră De la 5% până la 10% la producția de fier
De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al infanteriei. De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al infanteriei. De la 5% până la 10% la producția de piatră De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al infanteriei. De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al arcaşilor. De la 5% până la 10% la producția de piatră
De la 10% până la 20% la timpul instruirii cavaleriei De la 10% până la 20% la timpul instruirii echipamentelor de asediu De la 5% până la 10% la ferme De la 10% până la 20% la timpul instruirii echipamentelor de asediu De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al infanteriei. De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al infanteriei.
De la 10% până la 20% la timpul instruirii echipamentelor de asediu De la 5% până la 10% la ferme De la 10% până la 20% potențialul comercial. Capacitatea fermei de la 10.000 până la 40.000.Bonusul este întotdeauna un număr întreg. Capacitatea fermei de la 10.000 până la 40.000.Bonusul este întotdeauna un număr întreg. Capacitatea fermei de la 10.000 până la 40.000.Bonusul este întotdeauna un număr întreg.
De la 10% până la 20% la Ferme. Capacitatea fermei de la 10.000 până la 40.000.Bonusul este întotdeauna un număr întreg. De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al arcaşilor. De la 5 până la 10 la limita Fericirii. De la 5 până la 10 la limita Fericirii. De la 5 până la 10 la limita Fericirii.
Capacitatea fermei de la 10.000 până la 40.000.Bonusul este întotdeauna un număr întreg. De la 5 până la 10 la limita Fericirii. De la 10% până la 20% la timpul de recrutare al infanteriei. Bonus de la 5 până la 10 la Fericirea zilnică. Bonus de la 5 până la 10 la Fericirea zilnică. Bonus de la 5 până la 10 la Fericirea zilnică.
De la 5 până la 10 la limita Fericirii. Bonus de la 5 până la 10 la Fericirea zilnică. De la 10% până la 20% la timpul instruirii cavaleriei - - -
Bonus de la 5 până la 10 la Fericirea zilnică. - De la 10% până la 20% la timpul instruirii echipamentelor de asediu - - -
- - Capacitatea fermei de la 10.000 până la 40.000.Bonusul este întotdeauna un număr întreg. - - -
- - De la 5 până la 10 la limita Fericirii. - - -
- - Bonus de la 5 până la 10 la Fericirea zilnică. - - -

Valorile sunt generate aleator.

Terenurile libere independente pot ocupa până la 4 puncte pe hartă. Astfel, este posibil ca noua provincie anexată / colonie fondată,se va întinde pe mai multe terenuri cu diferite bonusuri. În acest caz, pe anexare, jucătorul trebuie să selecteze tipul de teren şi, respectiv, bonusul pentru stăpânire.

Resursele speciale

Dacă ai întemeiat o provincie, o colonie sau un post comercial pe astfel de terenuri, vei primi bonus pentru întregul imperiu. Ele iau un punct de pe Harta Globală și se află în afara zonei de exclusivitate.

* Bonusurile date de aceleiași resurse speciale nu se pot cumula. Dacă există 2 bonusuri de același tip, doar cel mai mare va fi luat în considerare. Același bonus oferit de două resurse speciale diferite se cumulează.

Exemplu: Dacă ai două proprietăți pe teren bogat in aur vei primi doar 10% bonus la venitul in aur. Dacă ai 1 colonie pe teren bogat în grâu și 1 pe teren bogat în orez, vei primi 20% bonus la efectul fermei.

** Resursele speciale Templul Antic, Templul Sacru Antic, Potcoavă Grea, Tisă, Teren Bogat în Tisă, Cărbune, Teren Bogat în Cărbune, Cai, Cai grei, Lână, Teren Bogat în Lână, Bumbac și Teren Bogat în Bumbac acordă bonusuri armatelor alianței, dacă membru al alianței deține o proprietate pe ele. Resursă specială Granit acordă bonus fortărețelor din proprietățile alianței, dacă membru al alianței deține o proprietate pe ea.

Nume Efect Potențial comercial
Resursa specială Lemn 5% bonus la producția lemnului 500
Teren Bogat în Lemn 10% bonus la producția lemnului 750
Resursa specială Fier 5% bonus la producția fierului 500
Teren Bogat în Fier 10% bonus la producția fierului 750
Resursa specială Piatră 5% bonus la producția pietrei 500
Teren Bogat în Piatră 10% bonus la producția pietrei 750
Resursa specială Aur 5% bonus la aurul generat din taxe 2 000
Teren Bogat în Aur 10% bonus la aurul generat din taxe 3 000
Resursa specială Diamante 5% bonus la diamantele achiziționate (cu excepția diamantelor expirabile). 1 000
Teren bogat în Diamante 10% bonus la diamantele achiziționate (cu excepția diamantelor expirabile). 2 000
Resursă specială Vin 5bonus la fericire în toate provinciile imperiului 1 000
Resursă specială Pietre preţioase 10bonus la fericire în toate provinciile imperiului 1 000
Resursă specială Fildeş mărește nivelul maxim al fericirii cu 5 în toate proprietățile imperiului 3 000
Resursă specială Mătase mărește nivelul maxim al fericirii cu 10 în toate provinciile imperiului. 5 000
Resursă specială Templul Antic 5 bonus la moralul armatei 250
Resursă Specială Templu Antic Sacru 10 bonus la moralul armatei 500
Resursă specială Potcoavă 5% bonus la Atac la toată Cavaleria 500
Resursă specială potcoava grea 10% bonus la Atac la toată Cavaleria 500
Resursă Specială Tisă 5% bonus la atacul la distanta. 500
Teren Bogat în Tisă 10% bonus la atacul la distanta. 500
Resursă specială Cărbune 5% bonus la atacul infanteriei (spadasini și lăncieri) 500
Teren Bogat în Cărbune 10%bonus la atacul infanteriei (spadasini și lăncieri) 500
Resursă specială Granit 5% la punctele de viață ale fortăreței. 500
Teren Bogat în Granit 10% la punctele de viață ale fortăreței. 500
Resursa Specială Cânepă scade timpul de construcție cu 5% 500
Teren Bogat în Cânepă scade timpul de construcție cu 10% 500
Resursa Specială Papirus scade Timpul de Cercetare cu 5% 500
Resursa Specială Pergament scade Timpul de Cercetare cu 10% 1 000
Resursa specială Orez 5% bonus la efectul fermelor. 500
Teren Bogat de Orez 10% bonus la efectul fermelor. 750
Resursa Specială Grâu 5% bonus la efectul fermelor. 500
Teren Bogat în Grâu 10% bonus la efectul fermelor. 750
Resursa Specială Condimente reduce comisionul la postarea ofertelor pe piață de la 10% la 9% 5 000
Resursa Specială Cai scade timpul de deplasare al armatei pe timpul misiunii cu 5% 500
Resursa Specială Cai grei scade timpul de deplasare al armatei pe timpul misiunii cu 10% 1 000
Resursa Specială Lână scade costul întreținerii armatei cu 5% 500
Teren Bogat în Lână scade costul întreținerii armatei cu 10% 1 000
Resursa Specială Bumbac Scade costul întreținerii armatei cu 5% 500
Teren Bogat în Bumbac scade costul întreținerii armatei cu 10% 1 000
Resursa Specială Marmură scade timpul de construcție al templului în castelul de alianță cu 5% 3 000
Teren Bogat în Marmură Scade timpul de construcție al templului în castelul de alianță cu 10% 5 000
Resursa Specială Cafea 5% bonus la potențialul comercial. 1 000
Teren Bogat în Cafea 10% bonus la potențialul comercial. 2 000
Resursa Specială Hărți mărește distanța, față de Imperiu, până la care un jucător poate întemeia o colonie, post militar sau comercial sau poate cuceri un vasal cu 15% 500
Resursa specială Hărți detaliate mărește distanța, față de Imperiu, până la care un jucător poate întemeia o colonie, post militar sau comercial sau poate cuceri un vasal cu 30% 1 000
Resursa specială Ruine antice 5% bonus la conținutul cuferelor. 1 000
Resursa specială Argint 10% bonus la experienta guvernatorului. 2 000
Teren Bogat în Argint 15% bonus la experienta guvernatorului. 3 000
Resursa specială Bronz 10% bonus la experienta generalului. 1 000
Teren Bogat în Bronz 15% bonus la experienta generalului. 2 000
Resursa specială Infuzii Mărește șansa ca generalul să-ți supraviețuiască, cu 5%
Mărește șansa ca generalul inamic să moara, cu 5%
1 000
Resursa specială Elixire Mărește șansa ca generalul să-ți supraviețuiască, cu 10%
Mărește șansa ca generalul inamic sa moara, cu 10%
2 000
Resursa specială Lut 5% la capacitatea caselor. 500
Teren Bogat în Lut 10% bonus la capacitatea caselor 1 000

Așezări nomade

Proprietăţile neutre, situate pe Harta Globală, care au propria lor armată și spioni. Ele pot fi spionate şi atacate cu Luptă de Câmp, dar nu pot fi cucerite. După o Luptă de Câmp reuşită împotriva unei Așezări nomade, aceasta este înlăturată de pe Harta Globală iar jucătorul va primi recompensa corespunzătoare.

 • Localizare

  Așezările nomade sunt situate pe Harta Globală pe terenuri neutre aleatorii, de obicei în apropierea unei resurse speciale și în afara zonei de exclusivitate. Generarea lor are loc în anumite momente, în conformitate cu viteza lumii respective. În total,numărul lor nu depăşeşte 2000.
  Generarea începe în a 0.33333333333333 zi după începerea unei noi ere. Există 5 tabere de nomazi din fiecare cadran (100x100 puncte). Atunci când una sau mai multe așezări de nomazi sunt învinse şi dispar de pe hartă, sistemul generează altele, astfel încât numărul de 5 este restabilit. Acestea sunt din nou situate în locuri aleatorii, nu neapărat pe aceeaşi poziţie ca şi taberele anterioare.

  Notă: Două așezări nomade pot avea o frontieră comună sau pot să fie adiacente cu proprietatea unui jucător.

 • Așezări nomade: tipuri

  Tipul acestei proprietăţi este specificat de armata interioară. Unităţile militare din apărare (uşoare, grele sau de elită) și gradul cercetărilor militare depind de stadiul sezonului (numărul de săptămâni trecute) în momentul în care proprietatea nomadă a fost generată. Există 15 niveluri diferite ale așezărilor nomade.

 • Spionaj si atac

  Așezările nomade pot fi spionate și atacate numai din harta globală. Nu le poți găsi în Centrul de comanda.

  • Spionajul

   Raportul de spionaj deţine informaţii despre armată şi recompensa pe care o puteţi obţine după distrugerea așezării.

  • Atacul

   Singurul tip de atac posibil este lupta de câmp. Durata misiunii pentru se calculează pe baza formulei de deplasare pe Harta Globală: armata se deplasează cu viteza celei mai lente unităţi. Opţiunea pentru sosirea instantă nu poate fi folosită. După lupta de câmp reușită, câştigătorul primeşte recompensa respectivă iar așezarea nomadă dispare de pe Harta Globală.

 • Recompense

  După învingerea Nomazilor, atacatorul primeşte o recompensă. Suma recompensei depinde de nivelul așezării barbare - Cu cât nivelul este mai mare, cu atât premiul este mai mare. Recompensa primita, poate consta în resurse, sau - în cazul Negustorilor de Sclavi - în populație eliberată.

  NB: Recompensele nerevendicate de la Așezările Nomade în meniul Inventar / sub-meniu Tezaur se vor pierde la sfârșitul sezonului!

  • De bază

   Fiecare așezare nomadă oferă o recompensă de bază. Aceasta poate conține:

   • Populația eliberată este oferită ca recompensă pentru înfrângerea unei tabere de Neguțători de sclavi. Recompensa va apărea în Meniul Inventar / sub-meniu Tezaur, unde poate fi primită imediat sau mai târziu.
    Când alegeți sa primiți Populația eliberată, acea populație va fi adăugată populației locale din posesiunea unde vă aflați la selectarea primirii recompensei.
   • Resurse - puteţi câştiga una dintre cele patru resurse (lemn, fier, piatră sau aur).Trupele care se întorc le vor aduce în provincia de unde a fost trimis atacul.

Atacuri de la așezări nomade

Fiecare aşezare nomadă poate trimite atacuri către jucători amplasaţi la o distanţă de maxim 70 mile imperiale de la aşezare. Aici sunt incluse şi așezările nomade din zona exclusivă a jucătorilor, care pot ataca doar jucătorul din zona exclusivă în care se află. Fiecare aşezare nomadă trimite atacuri, până când este nimicită. Distrugerea acestora nu influenţează asupra atacurilor deja trimise - ele ajung la ţintă în orice condiţii. Obiectivele posibile pentru așezările nomade de un anumit nivel sunt doar jucătorii cu punctajul între anumite limite:

 • Așezările nomade după punctele jucătorilor:

  Nivel De la (puncte) până la (puncte)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Tipurile de atac depind de tipul aşezării nomade după cum urmează:
  • nomazii locali trimit întotdeauna atac de asediu
  • cuceritorii trimit întotdeauna atac de asediu
  • devastatorii trimit asedii și jafuri în raport de 50:50
  • Negustori de sclavi trimit întotdeauna jafuri*

   * În cazul în care înainte de aceasta în aceeași provincie a fost dat jaf, se va da luptă de câmp.
 • Obiectivele aşezărilor nomade

  Obiective probabile a atacurilor nomade sunt toate provinciile (inclusiv capitala)şi coloniile, al căror nivel de amenințare nomadă este peste o anumită limită. Posturile militare și cele comerciale, precum și vasalii, nu sunt supuse atacurilor din partea barbarilor. Timpul de deplasare al unui atac este între 55 și 60 de minute, definit aleatoriu, şi fiind vizibile de către apărător din momentul trimiterii lor.
  Compoziția armatei nomade atacatoare este definită de armata staționată în aşezarea nomadă. În cazul în care este trimis un asediu, un anumit număr de arme de asediu sunt incluse de-asemenea. Moralul de bază al armatei nomade la un jaf este 100, la un asediu 120. Fiecare aşezare nomadă are general propriu, deci atacul va fi condus de către acel general. Abilitățile generalului vor afecta bătălia și sunt vizibile în ecranul misiunii. Nomazii locali nu vor fi conduși niciodată de către general. Numărul atacurilor trimise dintr-o aşezari nomade nu au limită și nu afectează tipul și compoziția armatei nomade. Atacurile nomade nu vor bloca opțiunile premium ale jucătorului.

 • Cum crește amenințarea nomadă la adresa proprietaților jucătorului

  Nivelul ameninţării nomade defineşte probabilitatea unei proprietăţi de a fi atacată, atât timp cât în rază de 70 de mile imperiale este amplasată o aşezare nomadă. Ameninţarea se acumulează separat în fiecare proprietate după o anumită logică.

  Nivelul amenințării nomade se mărește în 3 moduri:
  • cu trecerea timpului - la fiecare oră amenințarea crește cu un anumit procent fixat
  • construirea unei clădirii (orice clădire)
  • pornirea unei misiuni militare(cu excepţia evitărilor de atacuri)
  La lansarea unui atac nomad către o proprietate, nivelul amenințării nomade se anulează, iar în celelalte proprietăți se micșorează cu un mic procent.
 • Puterea atacurilor nomade

  Puterea atacurilor nomade este definită de numărul de aşezări nomade pe care jucătorul le-a atacat cu succes în ultimele 24 ore. Cu cât mai multe atacuri a dat un jucător, cu atât puterea atacurilor nomade va fi mai mare împotriva lui. Dacă un jucător nu are atacuri reuşite împotriva unei aşezări nomade în ultimele 24 de ore, el va fi atacat de o armată, formată din 50% din numărul de unităţi din tabăra de atac. Cu fiecare atac încheiat cu succes împotriva unei aşezări nomade, puterea de atac nomad creşte cu 10%. Exemplu: un jucător este atacat de o aşezare nomadă cu armata formată din 1000 cavalerie uşoară. Dacă jucătorul nu are atacuri împotriva unei aşezări nomade în ultimele 24 de ore, el va fi atacat cu 50% din armata, adică de 500 cavalerie uşoară. Dacă jucătorul are 10 de atacuri reuşite împotriva unei aşezări nomade în ultimele 24 de ore, el va fi atacat cu 150% din armata, adică de 1500 cavalerie uşoară.
  Numărul de atacuri pe care fiecare jucător le poate trimite către așezările nomade este limitat la 30 de atacuri pe zi, ceea ce implică, de asemenea, că puterea maximă preconizată a unui atac barbar care poate fi atins este de 350%.


Cercetările Așezărilor nomade

Așezările nomade au cercetări militare proprii, care le fac mai competitive în lupta contra jucătorilor. Aceste cercetări se folosesc atât în atac cât și în apărare.

 • Cercetările așezărilor nomade conform nivelului:

  Nivel Atac la distanţă Atac corp la corp Armură Cai de luptă Medicină militară Contra-Spionaj
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Dezvoltare

Provinciile anexate

Numărul maxim de provincii pe care un jucător le poate anexa este 30 (capitala + 29 suplimentare). Pentru a putea anexa un teren (oraş independent,teren liber independent sau teren cu resurse speciale) şi pe urmă să îl transformaţi în provincie, este necesar un nivel de Centralizare. Anexarea poate fi efectuată de pe Harta Globală paşnic sau militar:

 • Anexarea unui oraș independent
  • Paşnic: trebuie să plătiţi preţul pentru toate clădirile din ocupaţie înmulţit cu x1,5.Când se anexează paşnic,nivelurile clădirilor rămân neatinse.
  • militar: este necesar să trimiteţi armata cu asediu pe Fortăreaţă. După ce ai câştigat lupta, terenul devine parte a Imperiului tău, dar toate clădirile pierd un nivel. Cu toate acestea, în cazul în care oraşul independent are nivel 1 al Fortăreței şi mine 10 în mod implicit, atunci aceste clădiri vor rămâne la nivelul 1 și nivelul 10. Armata din oraşele independente luptă cu nivelurile minime de cercetări militare necesare pentru unităţile prezente înăuntru.

  După ce ai anexat un oraş independent, noua provincie ocupă 4 puncte.

 • Anexarea unui teren liber independent:acest lucru se poate întâmpla numai în mod pașnic prin trimiterea până la 25 000 populație să se stabilească acolo. După anexare în proprietate vei avea:
  • Administrarea provinciei
  • Primul nivel al Staţiei de transport.
  • Primul nivel la Case
  • Templu
 • Caracteristici:
  • Eficienţă

   Fiecare provincie anexată produce cu 10% mai puţine resurse în comparaţie cu o anexare anterioară.

  • Fericire

   Limita fericiri de bază în toate provinciile anexate este de 100.Există un bonus de 20 în capitală.

  • Transportul de resurse

   Se efectuează de la stația de transport.O provincie se întinde pe 2x2 puncte.Transportul între propriile provincii ia 0.33333333333333 minute pe 1 puncte, care este de 0.66666666666667 minute pentru provinciile adiacente,2.6666666666667 minute între provinciile care sunt separate de o altă provincie, 4 minute între provinciile care sunt la o depărtare de 2 provincii și așa mai departe.

  • Rutele Imperiale

   Infrastructura care poate fi construita pentru a conecta provinciile anexate.Fiecare nivel al acestei structuri oferă o creștere de 10% la potențialul comercial dintre provincii.

  • Deplasarea armatei

   Mișcarea armatei între provincii urmează modelul de transport al resurselor.Timpul de călătorie pentru atacul inamic este întotdeauna același,indiferent de punctul de plecare și destinația (provincie sau colonie).Acest timp este egal cu timpul de la capitala atacatorului la capitala apărătorului.

  • Abilităţile Guvernatorului

   În afară de bonusurile specifice ale oraşului independent sau ale terenurilor la anexare sau colonizare, alte două bonusuri speciale sunt oferite: o creştere cu 50% a două abilităţi guvernamentale. Sistemul selectează aleatoriu 2 abilități din toate abilitățile de guvernator de care utilizatorul poate benficia. Provincia anexată poate beneficia de bonusurile guvernatorului numai dacă Omul Măreț numit acolo posedă acele abilități. Dacă nu există un guvernator numit sau guvernatorul are alte abilități, provincia nu va fi afectată de bonusuri. Acest lucru înseamnă că abilitățile sunt pasive până când sunt îndeplinite condiţiile. Scopul principal pentru jucător este să numească un Om Măreț care deţine cele două abilități astfel încât ambele să poată avea efect.

Vasali

Ocupă 1 punct de pe Harta Globală. Numărul maxim de Orașe Independente pe care le poate transforma un jucător în vasali este de 30. Pentru a transforma un Oraș Independent în vasal este necesar să ai un nivel de Centralizare şi Logistică Vasală.

 • Transformarea in vasal

  Transformarea unui Oraș Independent în vasal se poate face doar prin trimiterea de trupe într-o misiune de asediu al Fortăreţei. Vasalul poate fi alături de un imperiu sau altă proprietate (zona exclusivă, provinciile din afara frontierelor sale, coloniilor, postul militar sau postul comercial), dar acesta nu poate fi adiacent la alt oraş vasal sau independent. Trebuie să fie cel puţin 1 punct distanţă între ele.

 • Caracteristicile vasalilor
  • Populaţia: creşterea se opreşte din momentul în care teritoriul are un statut de vasal,până când este anexat ca provincie.Numărul este predeterminat de parametrii oraşului independent.
  • Armata:rămâne neschimbată până când este anexat teritoriul.Numărul unităţilor este predeterminat de parametrii oraşului independent.
  • Venitul
   • Venituri din comerț: depinde de nivelul Rutelor comerciale.Aurul este ascuns în vistieria capitalei.
   • Venitul din tributul vasal: este predeterminat de parametrii oraşului independent.Aurul câştigat în acest fel trebuie să fie transferat la capitală de către jucător.
  • Teritoriile vasale pot fi anexate, eliberate sau cucerite de către alţi jucători.
   • Anexând un vasal: acţiunea este posibilă numai în cazul în care domeniul deţinut are o frontieră comună cu altă provincie anexată sau cu capitala. Acesta poate fi anexat paşnic sau militar, urmărind mecanica anexării unui oraş independent.

    Notă: Indiferent dacă anexarea se face pașnic sau militar, punctele clădirilor orașului independent se adaugă utilizatorului contului.
    După anexarea cu succes a vasalului prin luptă. clădirile lui vor pierde un nivel, excepție fiind:
    - Casele - își păstrează nivelul avut anterior cuceririi
    - Fortăreața - dacă a avut nivel 1 înaintea cuceririi

   • Eliberarea unui vasal: puteți elibera un vasal în orice moment. Vasalul va redeveni un oraș independent și veți pierde venitul de la el. Resursele acumulate în timpul perioadei de vasal dispar și încep să se genereze de la 0. Un jucător își poate pierde vasalul atunci când contul este blocat de administratorii jocului mai mult de 7 zile sau este în modul vacanță mai mult de 16 zile pentru viteza lumii x4 și mai mult de 7 zile cu viteza lumii x10.
   • Cucerirea unui vasal: vasali nu pot fi jefuiți de inamici, dar pot fi preluaț, în cazul în care acesta se află în afara zonei de exclusivitate. Alţi jucători pot invada şi se pot lupta cu armata din interiorul Fortăreţei (presetate de oraşul independent care a fost). După un asediu de succes, atacatorul cucerește vasalul.
   • Mărire cu plată a Nivelului Vasalilor - De fiecare dată când doriti să creșteți nivelul vasalului, puteți plăti cu resurse egale cu diferența dintre prețul actual al clădirilor și cel de la nivelul următor. Rețineți că prin creșterea nivelului vasalului creșteți și armata staționată în el. Mărire cu plată a nivelului vasalilor nu este disponibil atunci când sunteți în atac sau dacă vasalul este atacat.

Colonii

Pe harta globală colonia ocupă 4 puncte și nu poate fi fondată în zonele exclusive. Mărimea unei colonii depinde de numărul populației deținute. Pentru a putea fonda o colonie este necesar un nivel liber al cercetării Colonialism și cel puțin nivelul 1 la Logistica colonială. Coloniile pot fi fondate în zonele independente neutre, în zone cu bonusuri sau resurse speciale putând fi amplasate chiar lângă vasali , posturile comerciale sau militare ale altui jucător. Dacă vasalul și colonia a 2 jucători diferiți au o graniță comună , proprietarul imperiului vasal nu poate anexa colonia celui de-al doilea jucător până când aceasta nu este distrusă. Nu poți coloniza un teren adiacent unei provincii deja anexată de alt jucător.

 • Colonialism

  Efectuată doar în mod pașnic - Pentru a putea fonda o noua colonie trebuiesc trimiși 50 000 de săteni împreuna cu resursele necesare dintr-o provincie deja anexată sau dintr-o alta colonie. Construcția coloniei durează 1:12 ore și la terminarea ei colonia va deține următoarele clădiri deja construite : Fermă - nivel 8, piața orașului - nivel 1, Stație de transport - nivel 1, Rută comercială - nivel 1, Case- nivel 7, Fortăreață - nivel 4. Prețul fondării coloniei este egal cu suma costurilor clădirilor deținute cu arhitectura nivel 0.

  • Colonizarea unui teren - Dacă teritoriul se desfășoară pe diferite zone de teren , jucătorul trebuie să aleagă o zona cu un bonus specific și cu un modificător ( în cazul in care bonusurile acordate de acest modificător sunt mai multe dacât un). Coloniei vă acordă 2 bonusuri unice : 50% creștere la 2 abilități guvernătoriale .
  • Colonizarea unei resurse speciale - va fi completată în același mod precum colonizarea unui teren liber. Diferența va consta in faptul ca pe langa bonusul acordat celor 2 abilități guvernatoriale jucătorul va mai primi si bonusul acordat de resursă specială, bonus ce va afecta întregul imperiu. Colonia fondată pe o resursă specială poate fi atacată indiferent de diferența de puncte (dintre atacător și aparător) , neexistând penalități la moralul, onoarea sau atacul atacătorului.
 • Caracteristicile coloniilor

  Au acelasi statut ca și provinciile anexate - Pot fi construite clădiri , pot fi recrutate armate , pot fi produse și transportate resurse în și spre colonie.

  • Distrugerea unei colonii
  • Sub atac inamic - O colonie este distrusă când rămâne fără fortăreaţă. Fiecare atac reduce nivelul Fortăreţei cu 1. Când colonia rămâne cu Fortăreaţă 0, aceasta dispare în mod automat de pe Harta Globală eliberând 50% din populaţie și 90% din armata desfășurată în colonie se vor întoarce direct în provincia/colonia de unde a fost construită. Proprietarul pierde toate resursele din colonie, punctele networth responsabile resurselor pe care le-ați investit în fondare şi dezvoltare și 10 puncte de Fericire. În cazul în care colonia este distrusă în timp ce există încă o misiune militară trimisă din colonie, această armată se întoarce în capitala imperiului.
   Atacurile asupra coloniilor situate pe Resurse speciale nu au limită în funcție de raza punctelor net worth și în consecință nu sunt aplicate penalizări atacatorului, această regulă nu se aplică pentru acele coloni întemeiate pe terenuri obișnuite, fără bonus - atacurile în afara razei x5 nu sunt posibile iar cele din afara razei x2 duc la pierderea de moral, onoare și scăderea parametrului atac exact ca în cazul unui atac normal.
  • Prin alegerea proprietarului - Propria colonie poate fi distrusă prin selectarea opțiunii " Distruge colonia ". Acest lucru va rezulta cu trimiterea înapoi a 50% din populație în provincia sau colonia de unde a fost fondată. Vor fi pierdute resursele și punctele networth obținute din resursele investite pentru fondarea și dezvoltarea coloniei. O colonie nu poate fi distrusa de catre proprietar dacă aceasta conține trupe sau are trupe ce călătoresc din sau spre ea.
  • Distrugere automată - Un jucător poate pierde o colonie dacă contul său rămâne blocat de către administrația jocului pe o perioadă mai mare de 7 zile sau dacă stă în vacanță pentru mai mult de 16 zile pentru lumile x4 și 7 zile pentru lumile cu viteză x10. Jumătate din populația coloniei distruse și 90% din armată desfășurată în colonie se vor întoarce în provincia/colonia de unde a fost fondată colonia. Proprietarul va pierde punctele networth rezultate din investirea de resurse în dezvoltarea coloniei. Resursele acumulate sunt transferate în capitală. Când colonia este distrusă de sistem , nu vor exista penalități la punctele de fericire.

   Nota : Doar coloniile fondate pe resurse speciale pot fi distruse automat.

  • Colonii indestructibile

   O colonie poate deveni indestructibilă dacă este deținută 1.4 zile după construirea nivelului 8 al fortăreței. După aceasta perioadă colonia primește același statut ca și o provincie anexată, singura diferență fiind ca nu vor avea o graniță comună. Dacă există Rute comerciale, acestea vor devenii Rute imperiale atunci când colonia este adiacentă altei provincii. Dacă fortăreața unei asemenea colonii este distrusă, aceasta nu va scade un nivel. Apărătorul o va putea reconstrui plătind suma de resurse necesară.

   Notă: Coloniile indestructibile pot fi distruse de proprietarul lor.

  • Fericire

   Se calculează în acelasi mod ca în provinciile anexate, dar există un modificător suplimentar pentru distanță - cu cât colonia este mai îndepărtată de capitală , cu atât mai negativ va fi acest modificător . Formulă utilizată este : 0,00025 * distantă * distantă - 0,23 * distantă -13

   Exemplu: Utilizatorul deține o colonie la o distantă de 5 puncte de capitală.Modificatorul fericirii în funcția de distanță va fi următorul:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   Atunci când distanța este mai departe de 400, pierderea va fi mereu -65.
   Îmbunătățirea Cârmuiri Coloniale, disponibilă în fiecare colonie, scade pierderea fericirii datorită distanței coloniilor față de Imperiu în colonia respectivă.   Limita fericirii este de 100. Ea poate fi sporită cu 10 puncte prin colonizarea unei resurse speciale Mătase . Dacă fericirea scade sub 50 există o sansă, crescând progresiv cu 2%, ca populatia sa se revolte ceea ce va duce la sistarea colectării de taxe până când fericirea nu este mărită din nou. Dacă fericirea ajunge la 20 sau mai puțin, există o sansă de crestere progresivă de rebeliune, care ar putea duce la o lipsa temporară a accesului la colonie de cel putin 24 de ore, până când fericirea este restaurată. În acest timp doar organizarea de festivaluri este disponibilă.

  • Eficiență

   Prima colonie are o eficientă de 90% , urmând ca fiecare următoare colonie să fie cu 10% mai puțin eficientă. La acest procent se adaugă penalizarea la jumătate pentru distanță. Birocrația colonială crește eficiența cu 5% pe nivel (nu mai mare de 100%). Fără niveluri cercetate ale birocrației coloniale, eficiența de bază a celei de a 10 -a colonie va fi 0, după care va fi cu 10% mai puțin eficientă, având număr negativ.

   Exemplu: Dacă utilizatorul are o penalizare de distanță de -14 fericire pentru prima colonie, atunci eficiența acesteia va fi calculată după cum urmează: 100% - 10% -14 / 2 = 83% (fără efectul Birocrației coloniale). Dacă există un nivel cercetat, eficiența va fi mărită cu 5% și va deveni 88%.

   *În cazul în care construirea unei colonii a început pe durata guvernării Imperialismul cu caracteristica „ Nici o pierdere de Fericire din cauza distanței proprietăților”, penalizarea pentru distanță nu se va adăuga eficienței acestei colonii. Cu toate acestea, penalizarea pentru distanță va continua să se aplice eficienței coloniilor care nu au fost construite pe durata Imperialismului, chiar dacă Imperialismul a fost activat ulterior.

  • Sistemul taxei coloniale

   Coloniile au același model de impozitare ca și provinciile anexate.

  • Transportarea resurselor

   Se efectuează la meniul stației de transport și are aceeași structură ca și provinciile anexate.

   • Ruta comercială - o clădire care este construita în colonii și posturi comerciale. Aceasta joacă același rol ca și ruta imperială între provinciile anexate. Cu fiecare nivel, jucătorul va putea folosi încă 10% din potențialul său comercial bazat pe proprietate cu mai puțină populație.
  • Deplasarea armatei

   Timpul de călătorie între provincii și colonii este similar cu timpul dintre provinciile anexate - modul cel mai scurt posibil este luat în considerare.

Post comercial

Ocupă un punct de pe harta globală și poate fi întemeiat doar pe un teren de resurse speciale aflate în afara zonei de exclusivitate. Acesta poate fi adiacent de postul comercial unui alt jucător, o colonie, un post militar sau un vasal. Nu poate fi adiacent cu frontiera imperiului altui utilizator (aceasta include capitala sau provinciile anexate).Bonusul special de resurse afectează întregul imperiu această facilitate oferă, de asemenea, aur suplimentar din potențialul comercial - atunci când dezvoltă rută comercială. Datorită faptului că acesta ocupă un singur punct de pe hartă, se dă un singur bonus sau modificator.

 • Întemeierea unui post comercial

  În scopul de a stabili un post comercial ai nevoie de cercetarea Administrație comercială și Logistică comercială. Fiecare nivel al Administrației comerciale permite crearea unui post comercial. Primul nivel al logisticii comerciale extinde distanta de la imperiul pe care se poate crea un post comercial cu 5 puncte. Fiecare nivel este cu 8% mai eficient decât cel anterior. Prețul pentru fondarea unui post comercial este egal cu suma a clădirilor necesare la nivel de arhitectură 0.

  • Fortăreață - nivel 3
  • Ruta comercială - nivel 1
  • Stație de transport - nivel 1

   Acesta este întemeiat prin selectarea butonului corespunzător din meniul vertical atunci când faceţi clic pe terenul ales de pe harta globală. Misiunea se deplasează cu viteza caravanelor de aprovizionare. Timpul de construcţie este 1.5 ore, în această perioadă atacurile asupra postului comercial sunt dezactivate. Întemeierea unui post comercial oferă o singură dată un bonus de 10 puncte de Fericire în întreg imperiul.

   • Caracteristicile postului comerial
    • Clădiri

     Clădirile disponibile în administrarea postului comercial, pe care jucătorul le poate actualiza, sunt rutele comerciale și stația de transport. Fortăreața nu poate fi actualizată, cel mai înalt nivel este 3. În tabul "Militar", un buton pentru construcția de nivel a fortăreței va deveni accesibil în cazul în care fortăreață a fost afectată de atacul inamicului. Nivelul de turnuri 1 va fi disponibil pentru construcții.

   • Transportul resurselor

    Se efectuează de la Stație de transport și este aceeași ca și transportul între provinciile anexate.

    • Rută comercială - o facilitate disponibilă în colonii și posturi comerciale. Acesta joacă același rol ca și rutele imperiale între provinciile anexate. Cu fiecare nivel, jucătorul va putea folosi în plus încă 10% din potențialul său comercial bazat pe proprietate cu mai puțină populație.
   • Armata și apărare

    Nu se poate implementa armată în post comercial. În caz de atac inamic, apărarea depinde de cetate și turnuri. În plus, poți proteja proprietatea de întemeind un post militar. În acest fel, în cazul în care invadatorul dorește să atace postul comercial, el va trebui să distrugă postul militar primul.

   • Potențial comercial

    Nu există populație în postul comercial și potențialul este calculat pe baza resursei speciale pe care este intemeiat. Pentru mai multe informație despre valorile potențiale ale terenurilor aflate pe resurse speciale, vizitează ’Harta Globală’=> ’Tipuri de teren’ => ’Resurse speciale’. Potențialul comercial este o măsură abstractă care definește posibilitatea pentru o dominație a câștiga de aur suplimentar ascuns în vistieria imperiului. Aurul generat este calculat în raport cu potențialul comercial al postului comercial și potențialul de comerț în capitală. Numărul de săteni din zona mai puțin populata se iau (în sensul în care are un potențial mai mic). Astfel, fiecare nivel construit al rutei comerciale acordă 10% mai mult pentru potențialul deja definit (a stăpânirii mai puțin populate).

   • Distrugere

    Postul comercial poate fi distrus de către proprietarul său sau de atac inamic.

    • În cazul unui atac inamic

     Un asediu al Fortăreței reușit pe postul comercial demolează un nivel al fortăreței. Când se ajunge la 0, proprietatea este distrusă, iar utilizatorul își pierde resursele acumulate, punctele networth acumulate la creare și dezvoltare. El pierde, de asemenea, potențialul comercial din nivelurile de rută comercială și bonus de resursa specială. 5 puncte de Fericire sunt scăzute pe tot imperiul.
     Atacurile asupra unui post militar, care protejează un post comercial nu sunt afectate de penalizarea de rază, ceea ce înseamnă că nu există o penalizare la moralul, onoarea sau la atacul invadatorului.

    • Din voința proprietarului

     Opțiunea este disponibilă atunci când faci clic pe proprietate pe Harta Globală. După distrugere, utilizatorul își pierde resursele acumulate acolo, punctele networth obținute de la înființare și dezvoltare, potențialul comercial din nivelurile de Rută comercială și bonus de resursa specială.

    • Distrugere automată

     Este posibil sa pierzi postul comercial automat. Acest lucru se poate întâmpla în următoarele cazuri:

     • Contul dvs. este în vacanță mai mult de 16 săptămâni pentru lumile x4 și mai mult de 7 zile pentru lumile x10.
     • Contul tău este blocat pentru mai mult de 7 zile.

     La demolarea de câtre sistem, utilizatorul va pierde bonusul de resurse speciale și punctele de valoare networth obținute de la înființarea și dezvoltarea proprietății. Resursele adunate sunt transferate în capitală.

Post militar

Ocupă un punct de pe harta globală și poate fi întemeiat oriunde, cu excepția orașului independent sau teren special de resurse. Funcția principală a acestui clădire este de a proteja posturile comerciale, deoarece nici o armată de apărare nu poate fi implementată acolo. În acest scop, postul militar trebuie să aibă o frontieră comună cu postul comercial. Astfel, inamicul trebuie să distrugă primul post militar și numai după aceea va avea posibilitatea de a ataca postul comercial. Posturile militare pot fi construite alături de alte proprietăți, dar care au un efect defensiv doar pe posturile comerciale.

 • Întemeiere a unui post militar

  Este necesar de a avea nivelul 5 de Centralizare cercetat și nivel cel puțin 1 de Administrația Militară și Logistica Militară. Fiecare nivel, își permite să construiești un post militar. Primul nivel al Logisticii Militare mărește distanța de la imperiu la care puteți crea un post militar cu 5 . Prețul este egal cu suma tuturor clădirilor interioare pe baza nivelului Arhitectura 0.

  • Fortăreață nivel 4
  • Stație de transport nivel 1
  • Tabără militară nivel 1

   Fiecare nivel al taberei militare permite desfășurarea a 120 000 unități de armata din câmp.

  Este întemeiat cu un buton care devine disponibil atunci când faceţi click pe terenul selectat pe Harta Globală. Dacă terenul aduce vreun bonus militar sau un bonus militar din modificator, proprietatea este afectată doar de acest tip de bonus.Dacă există un bonus economic,el nu va avea vreo influenţă. Timpul de construcţie durează 1.5 ore şi pe timpul acestei perioade,atacurile către asupra postului militar sunt blocate. Misiunile pentru înfiinţare au viteza caravanelor de aprovizionare.

 • Caracteristicile postului militar
  • Clădiri

   După ce construcţia este finalizată, proprietatea dispune de nivelurile presetate ale Fortăreţei, Staţiei de Transport şi a Taberei militare,care pot fi îmbunătăţite.În tab-ul Militare,toate facilităţile defensive pot fi construite. Asta include şi Val - o facilitate exclusivă doar pentru această proprietate. Fiecare nivel aduce un bonus de 2% la apărarea armatei din câmp. Postul Militar nu are populaţie, producţie sau eficienţă.

  • Transport

   Se realizează din meniul Staţia de Transport şi urmează modelul transportului de resurse între provinciile anexate.

  • Armată și timpul deplăsării

   Numărul de unităţi militare pe care le poţi desfăşura în facilitate este limitat şi depinde de nivelul Taberei Militare.Timpul de relocare la/de la postul militar este fixat: 90 şi nu poate fi efectuat instantaneu cu diamante.Dacă limita Taberei Militare este atinsă,după sosire,armata care se află în mişcare nu va fi descărcată,ci se va întoarce automat de unde a venit.Totuşi,dacă mai este loc liber în postul militar,dar nu destul pentru toată armata relocată,spaţiul este umplut până la limită,iar restul unităţilor se vor întoarce la punctul de pornire.În cazul în care după sosire armata găseşte postul militar distrus,din nou va face cale întoarsă la punctul de plecare.Întreţinerea armatei din câmp,găzduită de postul militar,este x1,2.

  • Apărare

   În Fortăreață există o opţiune pentru retragerea armatei apărătoare.Dacă jucătorul alege să o folosească,armata nu va lupta. Opţiunea este valabilă doar în Postul militar.

  • Distrugere
   • In cazul unui atac inamic

    Un asediu al fortăreţei reuşit împotriva Postului militar, demolează un nivel din nivelul actual al Fortăreţei. Când se atinge nivelul 0, proprietatea este distrusă iar jucătorul pierde resursele acumulate şi punctele networth obţinute în urma înfiinţării şi dezvoltării postului militar. Dacă la distrugere rămâne armată desfăşurată, jucătorul pierde 10% din unităţile supravieţuitoare. Restul unităţilor revin la proprietatea de unde s-a pornit construirea postului. În cazul în care și această proprietate este distrusă, armata va pleca spre Capitală. În cazul în care Postul Militar este nimicit pe timpul unei misiuni trimise de acolo, armata se va întoarce în Capitală

    Atacurile asupra unui post militar, care protejează un post comercial nu sunt afectate de penalizarea de rază, ceea ce înseamnă că nu există o penalizare la moralul, onoarea sau la atacul invadatorului.

   • Cu acordul proprietarului

    Opţiunea este disponibilă atunci când faceţi click pe proprietatea de pe Harta Globală.Postul militar nu poate fi demolat dacă mai sunt unităţi în interiorul acestuia,sau dacă se află în curs de desfăşurare o călătorie militară sau o misiune de spionaj.