כאן מתפשטות האדמות של אימפריה אונליין. הקרקע עליה ממוקמים כל האובייקטים - האדמות שבהן הקיסר יכול להקים ולפתח את החזקותיו. יחידת שטח למדידת אזור מהמפה הגלובלית, היא נקודה אחת

אזור בלעדי

שטח על המפה העולמית, הממוקם על 36 נקודות, שמור רק לבעליו. במרכזו של אזור הבלעדי נמצאת הבירה של האימפריה. היא מוקפת מארבע שטחים פנויים, אשר ניתן לסיפוח וגם 4 ערים עצמאיות שאשפר לשדוד ,לספח או להפוך לוסאלים. הגבולות של האזור הבלעדי גלויים לשחקנים אחרים. לעומת זאת, לא ניתן לראות את ערים העצמאיות על ידי משתמשים אחרים - מוצגים רק המחוזות שסופחו ווסאלים.

הערה: האזור הבלעדי נשאר בלעדי לשחקן בזמן שהחשבון שלו פעיל. אם המשתמש לא התחבר לחשבון שלו יותר מ-2.5 ויש לו רק מחוז אחד (הבירה), האזור הבלעדי או חלקים ממנו הופכים לזמינים עבור אחרים וניתן לכבוש אותם.

בירת האימפריה

המחוז הראשון של האימפריה. הוא ממוקם במרכז אזור הבלעדי ותופס ארבע נקודות. הוא ניצב על שטח ניטראלי ומביא את הבונוסים הכלכליים והצבאיים הבאים:

 • +100000 לקיבולת של החוות
 • 10% לייצור של כל המשאבים
 • +20 נקודות לאושר היומי
 • +20 נקודות למגבלה של האושר
 • 30% בנוסף לננקודות החיים של המבצר
 • 20% בונוס לנקודות החיים של הצבא בהגנה
 • +10 נקודות בונוס מורל בהגנה

עיר עצמאית

באזור הבלעדי יש 4 סוגים שונים של ערים עצמאיות (אחד מהסוג הראשון, שתיים מהסוג השני ואחד מהסוג השלישי), אשר יכולים להיות מסופחים או להפוך לוסאלים.

 • סוג ראשון - ממוקמת דרום מערבית מהבירה ויש לה גבול משותף. יחידת השדה מורכבת מ 20 קשתים קלים ו 20 נושאי חניתות קלים. אין חיל מצב.
 • סוג שני: מיקומם באזור הבלעדי וצבא השדה וחיל המצב שלהם נוצרים באופן אקראי.
 • סוג שלישי: מיקומם באזור הבלעדי וצבא השדה וחיל המצב שלהם נוצרים באופן אקראי.

עיר עצמאית אחת תופסת נקודה 1 מהאזור הבלעדי. מאופיין העיקרי זה כלכלה מתמדת, ייצור משאבים וזהב, על פי כמות האוכלוסייה ורמת המבצר שיש שם. לערים העצמאיות באזור הבלעדי אין בונוסים כלכליים. כמות המרבית של משאב אחד שווה לקיבולת של המבצר, מחולקת לארבעה. עיר העצמאית יכולה להיות מסופחת בדרכי שלום או בכוח.

שטח עצמאי פנוי

הוא יכול להיות מסופח בדרכי שלום. בתוכו אין מבנים, צבא וגם לא תושבי כפר. לשטחים הפנויים יש בונוסים שונים. במפה הם תופסים ארבעה נקודות.

סוגי שטח

שטחים הממוקמים על המפה העולמית מחולקים לשלוש קבוצות - ערים עצמאיות, שטחים חופשיים ושטחים עם משאב מיוחד.

ערים עצמאיות

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

אזרחים רמת מבצר חוות חקלאיות בתים מכרות צריפים מקדש כיכר מרכזית קיבולת של משאבים מס שבילים סוג יחידות יחידות שדה מספר על המפה
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 חיילים קלים 40 אזור בלעדי
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 חיילים קלים 100 אזור בלעדי
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 חיילים קלים 300 אזור בלעדי
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 חיילים קלים 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 מתקדמים 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 מתקדמים 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 מתקדמים 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 מתקדמים 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 מובחרים 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 מובחרים 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 מובחרים 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 מובחרים 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 מובחרים 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 מובחרים 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 מובחרים 50 000 10

שטחים חופשיים

ניתן למצוא אותם מחוץ לאזור הבלעדי של השחקן ושם הוא יכול גם לכבוש אותם. כל שטח מסופח או מושבה (למעט שטחים ניטרליים) מביא לאימפריה בונוסים ומכפילים שונים.

חוות חקלאיות עץ אבן ברזל מבצר פרשים (סוג יחידה קרבית) קשת הגנה
נייטרלי - - - - - - - -
פורה 20% -10% -10% -10% -20% 20%
יערות 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
גבעות 10% 10% רק עבור המגן 10%
גבעות עם עצים -5% 15% 10% -10% -10% 15%
הרים -20% 20% 20% 20% -20% 20% רק עבור המגן 20%
הרים עם עצים -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
פורה יערות גבעות גבעות עם עצים הרים הרים עם עצים
מ-10% עד-20% לפוטנציאל הסחר מ-10% עד-20% לייצור של עץ מ-5% עד-10% לייצור של עץ מ-10% עד-20% לייצור של עץ מ-5% עד-10% לייצור של ברזל מ-5% עד-10% לייצור של עץ
מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת קשתים מ-10% עד-20% לפוטנציאל הסחר מ-5% עד-10% לייצור של ברזל מ-10% עד-20% לפוטנציאל הסחר מ-5% עד-10% לייצור של אבן מ-5% עד-10% לייצור של ברזל
מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת חי"ר מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת חי"ר מ-5% עד-10% לייצור של אבן מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת חי"ר מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת קשתים מ-5% עד-10% לייצור של אבן
מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת הפרשים מ-10% עד-20% לזמן הנדרש לבנייה של מכונות מצור מ-5% עד-10% לחוות מ-10% עד-20% לזמן הנדרש לבנייה של מכונות מצור מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת חי"ר מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת חי"ר
מ-10% עד-20% לזמן הנדרש לבנייה של מכונות מצור מ-5% עד-10% לחוות מ-10% עד-20% לפוטנציאל הסחר מ-10000 עד-40000 לקיבולת החוות. הבונוס הוא תמיד מספר שלם מ-10000 עד-40000 לקיבולת החוות. הבונוס הוא תמיד מספר שלם מ-10000 עד-40000 לקיבולת החוות. הבונוס הוא תמיד מספר שלם
מ-10% עד-20% לחוות מ-10000 עד-40000 לקיבולת החוות. הבונוס הוא תמיד מספר שלם מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת קשתים מ-5 עד-10 למגבלה של האושר מ-5 עד-10 למגבלה של האושר מ-5 עד-10 למגבלה של האושר
מ-10000 עד-40000 לקיבולת החוות. הבונוס הוא תמיד מספר שלם מ-5 עד-10 למגבלה של האושר מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת חי"ר מ-5 עד-10 בונוס אושר ליום מ-5 עד-10 בונוס אושר ליום מ-5 עד-10 בונוס אושר ליום
מ-5 עד-10 למגבלה של האושר מ-5 עד-10 בונוס אושר ליום מ-10% עד-20% לזמן הנדרש להכשרת הפרשים - - -
מ-5 עד-10 בונוס אושר ליום - מ-10% עד-20% לזמן הנדרש לבנייה של מכונות מצור - - -
- - מ-10000 עד-40000 לקיבולת החוות. הבונוס הוא תמיד מספר שלם - - -
- - מ-5 עד-10 למגבלה של האושר - - -
- - מ-5 עד-10 בונוס אושר ליום - - -

הערכים נוצרים באופן אקראי.

מכיוון ששטחים הפנויים יכולים לתפוס עד 4 נקודות על המפה, יתכן מצב שבו השטח של רשות (מושבה) להתפרס על יותר מאזור אחד עם בונוסים שונים. במקרה זה, בעת ההצטרפות, השחקן חייב לבחור את הסוג השטח ואת הבונוס לרשות.

משאבים מיוחדים

מעניקים בונוס לכל האימפריה, אם על שטח כזה אתה מייסד מחוז, מושבה או מוצב מסחר. הבונוס מתקבל בתנאי שבניית האתר בשטח הושלמה. הם תופסים נקודה אחת במפה הגלובלית ונמצאים מחוץ לאזור הבלעדי.

* לא ניתן לצבור בונוס מאותו משאב מיוחד. אם קיימים שני בונוסים מאותו משאב, הבונוס הגבוה יותר נלקח בחשבון. בונוסים זהים אבל משני שטחים שונים, מצטברים.

דוגמא: אם יש לך שתי אחזקות על שטח עשיר בזהב, תהיה לך בונוס של 10% להכנסת הזהב. אם יש לך מושבה אחת על שטח עשיר בחטה ואחת על שטח עשיר באורז, תהיה לך בונוס של 20% לאפקט החוות.

** המשאבים המיוחדים - מקדש עתיק, מקדש עתיק קדוש, פרסה, פרסה כבדה, טקסוס, שטח עשיר בטקסוס, פחמים, שטח עשיר בפחם, סוסים, סוסים מתקדמים, מרבצים עשירים של פחם, סוסים, סוסים חמושים, צמר, שטח עשיר בצמר, כותנה, שטח עשיר בכותנה מעניקים בונוסים לצבאות הברית, אם חבר של ברית מסוים מקים מושבה עליהם. משאב מיוחד גרניט מעניק בונוס למבצרים בעלות הברית אם חבר מהברית מייסד החזקה עליו.

שם השפעה פוטנציאל הסחר
משאב מיוחד - עץ 5% בונוס לייצור של עץ 500
שטח עשיר בעץ 10% בונוס לייצור של עץ 750
משאב מיוחד - ברזל 5% בונוס לייצור של ברזל 500
שטח עשיר בברזל 10% בונוס לייצור של ברזל 750
משאב מיוחד - אבן 5% בונוס לייצור של אבן 500
שטח עשיר באבן 10% בונוס לייצור של אבן 750
משאב מיוחד - זהב 5% בונוס לזהב שנוצר ממס שהוטל 2 000
שטח עשיר בזהב 10% בונוס לזהב שנוצר ממס שהוטל 3 000
משאב מיוחד - יהלומים בונוס של 5% על מספר היהלומים שנרכשו בחבילות רגילות מתפריט הפרימיום 1 000
שטח עשיר ביהלומים בונוס של 10% על מספר היהלומים שנרכשו בחבילות רגילות מתפריט הפרימיום 2 000
משאב מיוחד - יין 5 נקודות נוספות לאושר בכל הרשויות 1 000
משאב מיוחד - אבני חן 10 נקודות נוספות לאושר בכל הרשויות 1 000
משאב מיוחד - שנהב מעלה את הרמה המרבית של אושר על ידי 5 בכל הרשויות 3 000
משאב מיוחד - משי מעלה את הרמה המרבית של אושר על ידי 10 בכל הרשויות 5 000
משאב מיוחד - מקדש עתיק 5 נקודות בונוס למורל של הצבא 250
משאב מיוחד - מקדש עתיק קדוש 10 נקודות בונוס למורל של הצבא 500
משאב מיוחד - פרסה 5% בונוס להתקפה של כל הפרשים 500
משאב מיוחד - פרסה כבדה 10% בונוס להתקפה של כל הפרשים 500
משאב מיוחד - טקסוס 5% בונוס להתקפת הטווח 500
שטח עשיר בטקסוס 10% בונוס להתקפת הטווח 500
משאב מיוחד - פחמים 5% בונוס להתקפה של חיל הרגלים (לוחמי חרב ונושאי חניתות) 500
שטח עשיר בפחמים 10% בונוס להתקפה של חיל הרגלים (לוחמי חרב ונושאי חניתות) 500
משאב מיוחד - גרניט 5% בונוס לנקודות החיים של המבצר 500
שטח עשיר בגרניט 10% בונוס לנקודות החיים של המבצר 500
משאב מיוחד - קנבוס מצמצם את זמן הבנייה עם 5% 500
שטח עשיר בקנבוס מצמצם את זמן הבנייה עם 10% 500
משאב מיוחד - פפירוס מצמצם את זמן המחקר עם 5% 500
משאב מיוחד - קלף מצמצם את זמן המחקר עם 10% 1 000
משאב מיוחד - אורז 5% בונוס להשפעה של החוות 500
שטח עשיר באורז 10% בונוס להשפעה של החוות 750
משאב מיוחד - חטה 5% בונוס להשפעה של החוות 500
שטח עשיר בחטה 10% בונוס להשפעה של החוות 750
משאב מיוחד - תבלינים מוריד את העמלה עבור פרסום הצעה בשוק מ-10% ל-9% 5 000
משאב מיוחד - סוסים מצמצם את זמן הנסיעה של הצבא במהלך משימה עם 5% 500
משאב מיוחד - סוסים חמושים מצמצם את זמן הנסיעה של הצבא במהלך משימה עם 10% 1 000
משאב מיוחד - צמר מקטין את התחזוקה של הצבא עם 5% 500
שטח עשיר בצמר מקטין את התחזוקה של הצבא עם 10% 1 000
משאב מיוחד - כותנה מקטין את התחזוקה של הצבא עם 5% 500
שטח עשיר בכותנה מקטין את התחזוקה של הצבא עם 10% 1 000
משאב מיוחד - שיש מצמצם את הזמן לבניית מקדש בטירת ברית עם 5% 3 000
שטח עשיר בשיש מצמצם את הזמן לבניית מקדש בטירת ברית עם 10% 5 000
משאב מיוחד - קפה 5% בונוס לפוטנציאל המסחרי 1 000
שטח עשיר בקפה 10% בונוס לפוטנציאל המסחרי 2 000
משאב מיוחד - מפות מגדיל את המרחק מהאימפריה ששחקן יכול להקים מושבה, מוצב צבאי/מסחר או וואסל עם 15% 500
משאב מיוחד - מפות מפורטות מגדיל את המרחק מהאימפריה ששחקן יכול להקים מושבה, מוצב צבאי/מסחר או וואסל עם 30% 1 000
משאב מיוחד - חורבות עתיקות 5% בונוס לתוכן של תיבה מבית המקדש 1 000
משאב מיוחד - כסף 10% בונוס לנקודות ניסיון של המושל 2 000
שטח עשיר בכסף 15% בונוס לנקודות ניסיון של המושל 3 000
משאב מיוחד - ארד 10% בונוס לנקודות ניסיון של הגנרל 1 000
שטח עשיר בארד 15% בונוס לנקודות ניסיון של הגנרל 2 000
משאב מיוחד - חליטות מגביר את סיכויי להישרדות של הגנרל שלך על ידי %5
מגדיל את הסיכוי למוות הגנרל אויב על ידי %5
1 000
משאב מיוחד - שיקויים מגביר את סיכויי להישרדות של הגנרל שלך על ידי %10
מגדיל את הסיכוי למוות הגנרל אויב על ידי %10
2 000
משאב מיוחד - טיט 5% בונוס לקיבולת הבתים 500
שטח עשיר בטיט 10% בונוס לקיבולת הבתים 1 000

שבטים ברברים

רשויות נייטרליות, הממוקמות במפה העולמית, שיש להן צבא ומרגלים משלהן. אפשר לרגל ולבזוז אותם בקרב שדה, אבל לא ניתן לכבוש. אם השחקן מנצח בקרב שדה נגד שבט ברברי, ההתנחלות נעלמת מהמפה הגלובלית והשחקן מקבל בהתאם פרסים.

 • מיקום

  שבטים הברברים נמצאים על המפה הגלובלית והם פזורים באופן אקראי על פני שטח ניטראלי, בדרך כלל ליד שטח עם משאב מיוחד. בכל אזור בלעדי,למעט שבט ילידים אחד, לא ניתן לפרוס שבטים אחרים של השחקנים. ההתיישבות מתרחשת בפרקי זמן, בהתאם למהירות העולם. מספר המחנות הברבריים ברחבי המפה העולמית אינו יכול לחרוג מ-2000. הדור שלהם מתחיל ביום ה 0.33333333333333 לאחר תחילת הממלכה. לכל ריבוע (מרובעת אחד מכסה 100x100 נקודות) יש חמישה יישובים כאלה. כאשר רשות אחת או יותר נוצחו ונעלמו מהמפה, המערכת יוצרת חדשים, כדי להפוך שוב לחמישה. הם ממוקמים שוב על המפה באופן אקראי, כאשר לא בהכרח תופסים את המקום של ההתנחלויות הקודמות.

  הערה: שני שבטים ברברים יכולים לשתף גבול משותף או להיות צמוד לרשות של שחקן.

 • סוגים של שבטים ברברים

  סוג הרשות נקבע על ידי הצבא שבתוכו. היחידות הצבאיות בהגנה (קלות, כבדות או עילית) ומידת המחקרים הצבאיים תלויות בשלב העונה (מספר השבועות שחלפו) שהעונה נמצאת מרגע שהרשות נוצרה. ישנן 15 רמות שונות של שבטים ברברים.

 • ריגול והתקפה

  שבטים הברברים אפשר לרגל ולתקוף מהמפה העולמית או מתפריט חיפוש המהיר בחלק השמאלי של המסך הראשי. אתה לא יכול למצוא אותם ממרכז הפיקודי.

  • ריגול

   דו”ח הריגול מכיל מידע על פריסת הצבא ברשות והפרס שהוא מעניק.

  • התקפה

   סוג ההתקפה היחיד האפשרי נגד מחנה ברברי הוא קרב שדה. משך המשימה מחושב לפי נוסחת התנועה על המפה העולמית: הצבא נע עם המהירות של היחידה האיטית ביותר. לא ניתן להשתמש באפשרות להגעה מיידית. לאחר קרב שדה מוצלח, השחקן המנצח מקבל את הפרס שצוין והמחנה הברברי נעלם מהמפה הגלובלית.

   * כל מחנה ברברי שהובס על ידי שחקן יגדיל את גודל הצבא של המחנה הברברי שהותקף באחוז מסוים. העלייה חלה על השחקן התוקף ולא תבוא לידי ביטוי בצבא שיראו שחקנים אחרים במחנה. מדי יום מתאפס מתקן הצמיחה של הצבא הברברי, והוא חוזר למספרו המקורי.

 • מתנות

  לאחר השמדת מחנה ברברי, השחקן מקבל פרס. גובה התגמול תלוי ברמת המחנה - ככל שהיא גבוהה יותר, כך הפרס גדול יותר. הפרסים הם בדרך כלל בצורה של משאב או בעת ניצחון על שבט של עבדים סוחרים - כאוכלוסייה משוחררת.

  שימו לב!: תיבות משבטים ברברים שהתקבלו ולא נפתחו בתפריט המלאי / תפריט משנה מטמון, הולכים לאיבוד בסוף בתפריט מלאי!

  • בסיסי

   כל שבט ברברי מעניק תגמל בסיסי. זה יכול להיות:

   • אוכלוסייה המשוחררת היא גמול על ניצחון נגד שבט ברברי של סוחרים. הוא יופיע במלאי / תפריט משנה מטמון, שבו ניתן לקבל באופן מיידי או במועד מאוחר יותר.
    כאשר אתה בוחר לקבל את האוכלוסייה המשוחררת, היא תתווסף לאוכלוסייה המקומית של הרשות שנבחרה.
   • משאבים - אפשר מרוויחים מארבעה הסוגים של משאבים - עץ, ברזל, אבן וזהב. החיילים שחוזרים מהמשימה לוקחים איתם לרשות ממנה יצאו.

התקפות משבטים ברברים

כל שבט ברברי יכול לשלוח התקפות נגד שחקנים הממוקמים במרחק מקסימום 70 מיילים קיסריים מהשבט. זה כולל שבטים ברבריים מקומיים, שיכולים לתקוף את השחקן שנוצרו באזור הבלעדי שלו. כל רשות ברברית שולחת התקפות עד שלו נהרסת. לעומת זאת, ההשמדה שלה אינה מושפעת מההתקפות שכבר נשלחו – הם יגיעו למטרה שלהם בכל מקרה. מטרות לתקיפה של שבט ברברי הן התנחלויות של שחקנים שיש להם טווח מסוים של נקודות:

 • שבטים ברברים לפי נקודות של שחקנים:

  רמה (מנקודות אלה) (עד נקודות אלה)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • סוגי ההתקפות תלויות בסוג של שבט הברברי כדלקמן:
  • הברברים המקומיים תמיד שולחים התקפות מצור על מבצר
  • הכובשים תמיד שולחים התקפות מצור על מבצר
  • המחריבים שולחים תמיד התקפות מצור ושריפות ביחס של 50:50
  • הסוחרים תמיד שולחים התקפות שריפות*

   * אם בוצעה ביזה מוקדם יותר באותו המחוז, ההתקפה תהיה קרב שדה.
 • המטרות של שבטים הברברים

  עדים אפשריים של התקפות הברברים הן כל המחוזות (כולל הבירה של אימפריה) והמושבות של השחקנים שרמת איום הברברי שלהם גדלה מעל ערך מסוים. מוצבים הצבאיים והמסחרים כמו גם הוסאלים אינם כפופים להתקפות. זמן הנסיעה של התקפות אלה הוא בין 55-60 דקות באופן אקראי, כאשר הם הופכים להיות גלויים לשחקן בעת יציאתם. הרכב הצבא של פולש הברברי נקבע על ידי הצבא בתוך השבט כאשר בעת התקפת מצור על מבצר מתווסף גם אחוז מסוים של כלי מצור. מורל הבסיסי של הברברים בעת שריפה הוא 100 נקודות ובעת מצור הוא 120 נקודות. מאחר שכל מחנה יש גנרל משלו, כל התקפה תהיה עם הגנרל שמוביל אותה. למיומנויות שלו יש השפעה על הקרב והם נראים על המסך עם משימות. יוצאים מן הכלל הם הברברים המקומיים שלהם אין גנרל שמוביל את ההתקפה. אין הגבלה למספר ההתקפות שיכולות לצאת מאותו מחנה ברברי, כאשר זה אינו משפיעה על הצבא שנשלח מהשבט. ההתקפות הברבריות אינן נועלות את אפשרויות הפרימיום המיידיות של השחקן.

 • הגברת האיום הברברי בהתנחלויות של השחקן

  רמת האיום מגדירה את הסיכוי של רשות ברברית להיות מותקפת כל עוד יש שבט בטווח של 70 מיילים קיסריים. איום מצטבר בנפרד בכל יישוב לפי יגיון מסוים.

  רמת איום הברברית עולה לפי 3 דרכים:
  • כאשר עובר זמן - בכל שעה שעברת, האיום גודל עם אחוז מסוים
  • בנייה של מבנים (לא משנה איזה)
  • שליחה של משימה צבאית (בלי מסע צבאי)
  בעת יציאה של התקפה לעבר רשות, רמת האיום מתאפסת, ובכל הרשויות האחרים של השחקן הוא מופחתת על ידי אחוז קטן.
 • כוחם של ההתקפות הברבריות

  נקבע על פי מספר המחנות הברברים שהשחקן תקף בהצלחה ב-24 השעות האחרונות. ככל שהשחקן מבצע יותר התקפות, כך יהפוך כוח ההתנגדות לגדול יותר. אם השחקן לא תקף בהצלחה מחנה ברברי במהלך 24 השעות האחרונות, הצבא התוקף יהיה 50% ממספר הבסיס המוצב במחנה הברברי של התוקף. עבור כל מחנה ברברי שהותקף בהצלחה, חוזק ההתקפה עולה עם 10%. דוגמה: שחקן מותקף על ידי שבט ברברי עם 1000 סוסים קלים. אם השחקן לא תקף שום מחנה ברברי במהלך 24 השעות האחרונות, בהתקפה הברברית יהיו 50% מצוות הבסיס או 500 סוסים קלים. אם השחקן השמיד 10 מחנות ב-24 השעות האחרונות, אז בהתקפה יהיו 150% ממערך הבסיס או 1500 סוסים קלים. מספר ההתקפות שכל שחקן יכול לשלוח לעבר מחנות ברברים מוגבל ל-30 התקפות ביום. המשמעות היא גם שהכוח הצפוי המרבי של התקפה ברברית שאליה ניתן להגיע הוא 350%.


מחקרים של שבטים ברבריים

לשבטים הברבריים יש מחקרים צבאיים שהופכים אותם ליותר תחרותיים במאבק נגד שחקנים אחרים. מחקרים אלה אפשר להשתמש בהתקפה וגם הגנה.

 • מחקרים של שבטים ברברים לפי רמה:

  רמה התקפת טווח לחימת תגרה שריון סוסי לחימה רפואה צבאית ריגול נגדי
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

צמיחה

מחוזות שסופחו

מספר המרבי של מחוזות אשר שחקן יכול לספח הוא 30 (הבירה + 29 נוספים). על מנת לספח שטח מסוים (עיר עצמאית, שטח פנוי או שטח עם משאב מיוחד) ולהפוך אותו למחוז, נדרשת רמה של מחקר שלטון מרכזי שכבר נחקרה. הסיפוח יכול להתבצע בשלום או בכוח מהמפה הגלובלית:

 • לספח עיר עצמאית
  • בשלום - תשלום המחיר של כל המבנים הזמינים ברשות, במשאב מוכפל ב 1,5. כאשר הסיפוח מתבצע בשלום, רמות המבנים ברשות נשמרים ללא שינוי.
  • בדרך צבאית: יש צורך לשלוח את הצבא שלך להתקפת מצור מבצרת. לאחר הזכייה במאבק, השטח הופך לחלק מהאימפריה שלך אבל כל המבנים מאבדים רמה אחת. עם זאת, אם לעיר העצמאית יש כברירת מחדל מבצר ברמה 1 או מכרות ברמה 10, המבנים אלה יישארו ברמות שלהן. הצבא בעיר העצמאית, נלחם עם רמות המינימאליות של מחקרים, אשר נדרשים עבור היחידות הצבאיות.

  לאחר הצטרפות של עיר עצמאית, המחוז החדש תופס 4 נקודות.

 • סיפוח של שטח עצמאי פנוי: זה יכול לקרות רק בדרכי שלום, על ידי שליחת משימה של עד 25,000 אזרחים, להתיישב שם. לאחר הסיפוח ברשות יהיו זמינים:
  • מרכז עירייה
  • תחנת הובלה - רמה 1
  • בתים - רמה 1
  • מקדש
 • מאפיינים:
  • גבייה

   כל מחוז הבא שסופח, מייצר 10% פחות משאבים לעומת קודמו.

  • אושר

   מגבלת האושר הבסיסית בכל המחוזות שסופחו היא 100. בעיר הבירה יש בונוס נוסף +20.

  • הובלה של משאבים

   הדבר מתבצע מתחנת הובלה. מחוז אחד מתפשט על 2x2 נקודות. ההובלה בין המחוזות שלך נמשכת 0.33333333333333 דקות לכל 1 נקודות, כלומר 0.66666666666667 דקות בין מחוזות סמוכים, 2.6666666666667 דקות בין מחוזות אשר מופרדות על ידי מחוז אחד אחר, 4 דקות בין מחוזות שנמצאים במרחק 2 מחוזות , וכו’.

  • מסלולים אימפריאליים

   התשתית שאפשר לבנות כדי לחבר בין מחוזות מסופחים. כל רמה של מבנה זה נותנת העלאה של 10% לפוטנציאל הסחר בין מחוזות.

  • נסיעה של צבא

   תנועת הצבא בין מחוזות עוכב אחר המכניקה של הובלת משאבים. זמן הנסיעה של התקפת אויב ממחוז עד מחוז אחר או מושבה, הוא תמיד אותו הדבר, ללא קשר לנקודת ההתחלה והיעד (מחוז או מושבה). זהו הזמן שנדרש כדי להגיע מהבירה של התוקף לבירה של המתגונן.

  • מיומנויות המושל

   בנוסף לבונוס האופייני של שטח חופשי או עיר עצמאית שנכבשו, מתווספים שני בונוסים מיוחדים נוספים במהלך הסיפוח והקולוניזציה - עלייה של 50% בשני כישורי המושל שונים. המערכת בוחרת באקראי 2 מיומניות מכל כישורי המושל אליהם השחקן יכול לקבל בונוסים. הפרובינציה המסופחת יכולה ליהנות מהבונוסים של המושל רק אם מונה אדם גדול להחזיק אותם. אם אין מושל ממונה בפרובינציה או שיש מושל ממונה בעל כישורי מושל אחרים, המחוז לא יקבל את הבונוסים, כלומר הם פסיביים ויש לעמוד בתנאים מסוימים כדי להשפיע על המחוז. המטרה העיקרית של כל שחקן צריכה להיות למנות אדם גדול שבבעלותו שני המיומנויות על מנת ליהנות מהשפעה של שני הבונוסים.

וסאלים

הם תופסים נקודה אחת מהמפה העולמית. המספר המרבי של ערים עצמאיות אשר שחקן יכול להפוך לוסאל הוא 30. על מנת להפוך עיר עצמאית לשטח וסאל, נדרשת רמה אחת של שלטון מרכזי וולוגיסטיקה וסאל שכבר נחקרה.

 • להפוך לוסאל

  הפיכתו של שטח מסוים לוסאל, מתבצע בדרך צבאית בלבד, על ידי שליחת הצבא למשימת מצור על המבצר. רשות וסאל יכולה להיות ממוקמת בסמוך לאימפריה או ריבונות אחרת (אזור בלעדי, מחוזות שמחוץ לגבולות, מושבה, מוצב מסחר או מוצב צבאי) אבל זה לא יכול להיות סמוך לוסאל או עיר עצמאית אחרת. חייבת להיות לפחות נקודה אחת של מרחק ביניהם.

 • מאפיינים של הוסאלים
  • אוכלוסייה: הצמיחה מפסיקה לגדול מרגע ההמרה מוסאל עד להפיכה של מחוז שסופח. המספר נקבע מראש על ידי הפרמטרים של העיר העצמאית.
  • צבא: המספר שלו נשאר ללא שינוי עד למועד הסיפוח. מספר היחידות נקבע מראש על ידי הפרמטרים של עיר עצמאית.
  • הכנסה
   • הכנסות ממסחר – תלוי ברמה של נתיבי הסחר. הזהב מתקבל בקופת האוצר של הבירה.
   • מס הכנסה - הערך שלו נקבע על פי התבנית של עיר עצמאית. הזהב אשר מצטבר בדרך זו, אינו נשלח באופן אוטומטי לאוצר וצריך לאסוף באופן ידני על ידי השחקן.
  • שטחי הוסאלים ניתן לספח, לשחרר או לכבוש על ידי שחקנים אחרים.
   • סיפוח של וסאל: זה אפשרי רק אם לרשות יש גבול משותף עם מחוז סופח אחר או הבירה. הוא יכול להיות מסופח בשלום או בכוח, כאשר עוקב אחרי המכניקה של סיפוח עיר עצמאית.

    הערה: בעת כיבוש בדרכי שלום או בכוח צבאי, לנקודות הנטו של השחקן מתווספות נקודות הבניינים, כאשר מועברים ממחוזות שסופחו לחשבון של המשתמש.
    לאחר סיפוח בדרך צבאית, המבנים שברשות מאבדים באופן אוטומטי רמה אחת, למעט:
    * בתים - שומרים על הרמה שנקבעה בתבנית של עיר עצמאית;
    * מבצר - אם בתבנית של עיר עצמאית מוגדרת רמה 1.

   • שחרור ווסאל - ניתן לשחרר ווסאל בכל עת. כך הוא הופך שוב לעיר עצמאית, ואתה מאבד את ההכנסה ממנה. משאבים שנצברו בזמן שהעיר העצמאית הייתה ווסאלית נעלמים ומתחילים לייצר מ-0. שחקן יכול לאבד את הוואסל שלו אם חשבונו נשאר חסום על ידי מנהלי המשחק במשך יותר משבעה ימים או נמצא במצב חופשה יותר מ-16 ימים לעולמות במהירות х4 ויותר משבעה ימים לעולמות עם מהירות х10.
   • כיבוש של וסאל: הוסאל לא ניתן נבזיזה על ידי אויבים אבל אפשר להשתלט עליו, אם הוא ממוקם מחוץ לאזור הבלעדי. השחקנים האחרים יכולים לפלוש לתוך הוסאל ולהילחם נגד הצבא והמבצר שברשותו. לאחר מצור מוצלח, התוקף מקבל את הוסאל.
   • בכל פעם שאתה רוצה להגדיל את רמת הווסל שלך אתה יכול לשלם במשאב את ההבדל בין העלות של המבנה ברמה הנוכחית ואת העלות שלו ברמה הבא. יש לזכור כי על ידי הגדלת רמת הווסל, אתה גם מגדיל את הצבא שמוצב בו. אפשרות זו אינה זמינה כאשר אתה נמצא תחת התקפת נעילה או כאשר הוואסל מותקף.

מושבות

היא מתפשטת על 4 נקודות מהמפה העולמית ולא ניתן לייסד באזור הבלעדי של שחקן אחר. גודל המושבה תלוי במספר תושביה. כדי להקים מושבה אתה צריך רמה חופשית של קולוניאליזם ולפחות רמה אחת של לוגיסטיקה קולוניאלית שכבר נחקרה. ניתן ליצור מושבות על אזורים עצמאיים, על שטחים עם בונוסים או על שטחים עם משאבים מיוחדים, שממוקמים בסמוך למושבה, וסאל, מוצב מסחר או מוצב צבאי של שחקן אחר. אם שטח הוסאל והמושבה של שחקנים שונים יש גבול משותף, בעל הואסל לא יוכל לספח אותו אלא אם כן הוא הורס את המושבה של השחקן האחר. אם לסאל ומושבה של שחקנים שונים יש גבול משותף, בעל הוסאל לא יוכל לספח אותו אלא אם כן הוא הורס את המושבה של השחקן השני. אתה לא יכול להתיישב בשטח שנמצא בסמוך למחוז זר שסופח.

 • התיישבות

  זה נעשה רק בשלום. לביצוע התיישבות, עליך לשלוח משימה עם 50,000 תושבי כפר ומשאבים ממחוזה שכבר סופחה או ממושבה אחרת לשטח פנוי (עם או בלי בונוס מיוחד). הבנייה אורכת 1:12 שעות ובסיומה למושבה יש את הבניינים הבאים: חוות - ברמה 8, כיכר מרכזית - ברמה 1, תחנת הובלה - ברמה 1, נתיב סחר - ברמה 1, בתים - ברמה 7, מבצר - ברמה 4. המחיר להקמת התיישבות שווה לסכום מחיר כל הבניינים ברמת אדריכלות 0.

  • קולוניזציה של שטח - אם אזור ההתיישבות מתפשט על פני קרקעות שונות, השחקן חייב לבחור אחד מהם שממנו הוא יקבל בונוס ומכפיל אחד, במקרה שהבונוס מהמכפיל המשפיע על שטח זה הוא יותר מאחד. המושבה מקבלת גם שני בונוסים ייחודיים - העלאה של 50% לשני מיומנויות שונות של המושל.
  • התיישבות על שטח עם משאב מיוחד - הקמת מושבה על שטח כזה נעשה באותו אופן כמו בשטח ריק (בלי בונוס מיוחד). ההבדל הוא שבנוסף לבונוס, מכפילי השטח והבונוס לשתי כישורים של מושל, המושבה מביאה בונוס מהמשאב המיוחד עם השפעה על כל האימפריה. מושבה אשר הוקמה על קרקע עם משאב מיוחד יכולה להיות מותקפת ללא הגבלה בטווח, כלומר אין עונש על המורל, הכבוד או להתקפה של התוקף.
 • מאפיינים של המושבות

  יש להם מעמד של מחוזות שסופחו - בתוכם אפשר לבנות בניינים, לגייס צבא, ליצור ולהוביל משאבים.

  • להרוס מושבה
  • במתקפת האויב - מושבה מושמדת כאשר היא נותרת ללא מבצר. כל מצור מבצר מוצלח מוריד רמה אחת של המבצר. כאשר המושבה נשארת עם רמה 0 של מבצר נעלמת מהמפה הגלובלית באופן אוטומטי. מחצית מאוכלוסייתה ו-90% מהצבא הפרוס בתוך המושבה חוזרת למחוז/למושבה. הבעלים מאבד את המשאב שנאסף עד כה, הנקודות שווה נטו מהמשאבים שהושקעו וגם 10 נקודות אושר. במקרה של תנועה של צבא מהאימפריה למושבה, הצבא חוזר לאימפריה. אם המושבה נהרסת בזמן שיש משימה צבאית שנשלחה, הצבא חוזר לבירה של האימפריה. במקרה של צבא נוסע מהאימפריה למושבה, הוא חוזר. אם המושבה נהרסת בזמן ששליחות צבאית שנשלחה על ידיה עדיין בעיצומה, צבא זה חוזר לבירת האימפריה וזמן הנסיעה נותר ללא שינוי, כלומר הצבא יחזור בבירה באותה העת הוא יחזור למושבה.כל הפסד של קרב הגנה נגד המושבה מאלץ את חיל המצב שנותר לעבור לשדה. התקפות נגד מושבות שיושבות על שטח עם משאב מיוחד אינן מושפעות מעונשי טווח של נקודות, כלומר אין עונשים על המורל, לכבוד או על כוח ההתקפה של הפולש.
  • על ידי הבחירה של בעל המושבה. אתה יכול להרוס מושבה שלך אם אתה בוחר באפשרות "להשמיד מושבה". ההריסה שולחת 50% מאוכלוסיית המושבה בחזרה למחוז או למושבה שממנה המושבה נוסדה. אתה מאבד את המשאבים שנאספו במושבה והנקודות שווי נטו שנצברו בהקמתה והפיתוח שלה. מושבה לא יכולה להיהרס על ידי הבעלים שלה, אם יש בתוכה צבא פרוס או משימה צבאית פעילה.
  • הרס אוטומטי - שחקן יכול לאבד את המושבה שלו אם החשבון יישאר חסום על ידי מנהלי המשחק למשך יותר מ-7 ימים או נמצא במצב חופשה במשך יותר מ-16 יום לעולמות עם מהירות x4 ויותר מ-7 ימים לעולמות עם המהירות x10. מחצית מאוכלוסייתו ו-90% מהצבא הפרוס חוזרים לפרובינציה (המושבה) ממנה הוקמה המושבה. הבעלים מאבדים נקודות נטו בשווי המשאבים המושקעים. כל המשאבים הזמינים מועברים לבירה. כאשר המושבה נהרסה על ידי המערכת, השחקן אינו מאבד נקודות אושר.

   הערה: רק המושבות שנוסדו על שטח עשיר במשאב מיוחד, אפשר להרוס באופן אוטומטי.

  • מושבות בלתי ניתנות להריסה

   כל מושבה יכולה להפוך לבלתי ניתנות להריסה, אם נשמרת שלמה למשך 1.4 ימים לאחר בניית רמה 8 של מבצר. כאשר תקופה זו מסתיימת המושבה מקבלת מעמד של מחוז מסופח, כאשר ההבדל היחיד הוא, שהיא לא חייבת לשתף גבול משותף עם מחוזות אחרים. אם במושבה נבנה נתיב סחר, הוא יהפוך למסלול אימפריאלי, כאשר המושבה גובלת עם אחת מהמחוזות. אם מבצר של מושבה בלתי ניתנת להריסה נהרס, הוא לא יורד שלב. שחקו המגן יכול לשפץ אותו, כאשר חייב לשלם את סכום הנדרש במשאבים.

   הערה: הבעלים יכולים גם להשמיד מושבות בלתי ניתנות להריסה.

  • אושר

   מחושב באותו אופן כמו המחוזות שסופחו, כאשר החדש כאן הוא מכפיל שלילי בשל מרחק - כמה שיותר מרוחקת מהבירה המושבה, כך גם עונש יותר גדול מוטל על האושר שלה. המשתנה מחושב על ידי הנוסחה הבאה:
   0.00025 * מרחק * מרחק 0,23 * מרחק - 13 *

   דוגמא: משתמש מחזיק מושבה במרחק 5 נקודות מהבירה. האושר בשל ריחוקה מהאימפריה אפשר לחשב את הנוסחה הבאה:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14 אושר בשל ריחוק.

   כאשר המרחק הוא יותר מ-400, ההפסד תמיד יהיה-65.
   שדרוג הרמות של המבנה ממשל קולוניאלי, הזמין בכל מושבה, מקטין את אובדן האושר (במושבה הזו) בגלל מרחק המושבה מהאימפריה.

   מגבלת האושר היא 100. ניתן לשפר אותו עם 10 נקודות על ידי התיישבות של שטח עם משאב מיוחד - משי. אם האושר יורד מתחת ל-50 נקודות, יש סיכוי הדרגתי של 2% שיכול להוביל למהומות. התוצאה מכל זה יכולה להיות הפסקת תשלום של מס מהאזרחים, עד שהאושר עולה מעל 50 נקודות. אם האושר יורד מתחת ל-20 נקודות, יש סיכוי למרד שגובר בהדרגה עם 2%, מה שעלול להוביל לחוסר גישה עד למושבה, לתקופה של 24 שעות לפחות, עד שהאושר משוחזר בחזרה. במהלך תקופה זו מותר להעפיל פסטיבלים, כדי להגדיל את האושר.

  • גבייה

   למושבה הראשונה יש שיעור גבייה של 90%. כל מושבה נוספת היא 10% פחות יעילה בהשוואה לקודמה, כאשר לאחוז זה מתווסף חצי מהעונש של אושר בשל הריחוק. המחקר בירוקרטיה קולוניאלית מגביר את יעילות הגבייה עם 5% מבלי לחרוג מעל 100%. הגבייה הבסיסית (ללא השפעה של מחקר בירוקרטיה קולוניאלית) של מושבה העשירית תהיה 0 וכל הבאה תהיה 10% פחות יעילה, כאשר הערך הופך לשלילי.

   דוגמה: אם למשתמש יש עונש על ריחוק של המושבה הראשונה С1 -14 אושר, אז יעילותה תחושב באופן הבא: 100% - 10% - 14/2 = 83%, ללא השפעת הביורוקרטיה הקולוניאלית. אם יש רמה אחת שנחקרה, היעילות תעלה ב-5% ותהפוך ל-88%.

   * במקרה שהקמת המושבה החלה בתקופת שלטון האימפריאליזם, שיש בה מכפיל "בלי אובדן של אושר עקב אחזקות מרוחקות", העונש על ריחוק לא יתווסף ליעילותה של מושבה זו. עם זאת, העונש על מרחק ימשיך לחול על יעילות המושבות שלא נבנו במהלך האימפריאליזם, גם אם האימפריאליזם הממשלתי הופעל מאוחר יותר.

  • מערכת מס קולוניאלית

   למושבות יש אותו מודל של מיסוי כמו למחוזות אשר מסופחים.

  • הובלה של משאבים

   מתבצע מתוך תחנת הובלה ועוקב אחר המודל של תחבורה בין מחוזות שסופחו.

   • נתיב סחר - מתקן שאפשר לבנות במושבות ומוצבי המסחר בלבד. תפקידו זהה לזה של המסלולים הקיסריים והמחוזות שסופחו. כל רמה נוספת, מספקת 10% לפוטנציאל המסחרי של הרשות עם פחות אוכלוסייה.
  • נסיעה של צבא

   זמן הנסיעה של הצבא בין מחוזות ומושבות הוא דומה לזמן של מחוזות שסופחו, כאשר נלקחת הדרך הקצרה ביותר.

מוצב מסחר

תופס נקודה אחת על המפה הגלובלית ואפשר לייסד אותו על שטח עם משאב מיוחד, מחוץ לאזור הבלעדי. הוא יכול להיות סמוך למוצב מסחר של שחקן אחר, מושבה, מוצב צבאי או וסאל. מוצב מסחר לא יכול לחלוק גבול משותף עם האימפריה של משתמש אחר (זה כולל את רשות המרכזית או מחוזות שסופחו). מעניק בונוס של משאב מיוחד, המשפיע על כל האימפריה. נותן זהב נוסף מהפוטנציאל הסחר, באמצעות הפיתוח של נתיב סחר בתוכו. בשל העובדה שהוא תופס נקודה אחת על המפה, שטח הנבחר מעניק רק סוג אחד של בונוס או מכפיל.

 • הקמת מוצב מסחר

  כדי להקים מוצב מסחר אתה צריך לחקור מנהל מסחרי ולוגיסטיקה מסחרית. כל רמה של מנהל מסחרי מאפשרת להקים מוצב מסחר אחד. הרמה הראשונה של לוגיסטיקה מסחרית מרחיבה את המרחק מהאימפריה שבו שחקן יכול ליצור מוצב מסחר עם 5 נקודות. כל הרמה הבאה היא עם 8% יעילה יותר מקודמתה. המחיר להקמת מוצב מסחר הוא שווה לסכום של המבנים הדרושים ברמת אדריכלות 0.

  • מבצר - רמה 3
  • נתיב סחר - רמה 1
  • תחנת הובלה - רמה 1

   הקמתו מתבצעת מכפתור בתפריט הנפתח, בעת לחיצה עם העכבר על שטח על המפה העולמית. המשימה להקמתו מתבצעת עם המהירות של עגלות המשא. הבנייה נמשכת 1.5 שעות ובמהלך תקופה זו ההתקפות לעברו, בלתי אפשריים. הקמת מוצב מסחר נותנת בונוס של 10 נקודות אושר, לכל האימפריה.

   • מאפיינים של מוצב מסחר
    • מבנים

     הבניינים הזמינים במוצב מסחר אשר שחקן יכול לשדרג הם נתיבי סחר ותחנת הובלה. המבצר לא ניתן לשדרג, רמתו הגבוהה ביותר היא 3. אם המבצר יורד שלב מהתקפה של שחקן אויב, בכרטיסייה "צבאיים" יהיה זמין לחצן לבנייה של רמה חדשה של מבצר. יתר על כן, תוכל לבנות מגדלי שמירה ברמה 1.

   • הובלה של משאבים

    מתבצע בתוך התפריט של תחנת הובלה ועוקב אחר המודל של תחבורה בין מחוזות שסופחו.

    • נתיב סחר - מתקן שאפשר לבנות במושבות ומוצבי המסחר בלבד. תפקידו זהה לזה של המסלולים הקיסריים והמחוזות שסופחו. כל רמה נוספת, מספקת 10% לפוטנציאל המסחרי של הרשות עם פחות אוכלוסייה.
   • צבא והגנה

    אתה לא יכול לפרוס צבא במוצב מסחר. במקרה של התקפת אויב, מוצב המסחר מסתמך על המבצר ומגדלי השמירה. עם זאת, ניתן להגן על הרשות על ידי הקמת מוצב צבאי. בדרך זו, אם הפולש רוצה לתקוף את מוצב מסחר, הוא יצטרך תחילה להשמיד את מוצב הצבאי.

   • פוטנציאל הסחר

    במוצב מסחר אין שום אוכלוסייה והפוטנציאל מחושב על פי המשאב המיוחד אשר הוא יושב. אתה יכול לראות את ערכי פוטנציאל מסחרי של אזורים בודדים דרך "מפה עולמית" => "סוגי שטח" => "משאבים מיוחדים". הפוטנציאל המסחרי הוא יחידה מופשטת של מדידה הקובעת את היכולת של רשות לזכות בזהב נוסף שמתווסף לקופת האוצר. הזהב שנוצר מחושב ביחס לפוטנציאל המסחרי של מוצב המסחר ופוטנציאל המסחרי של הבירה. נלקח האזור הפחות מאוכלס משני האזורים (משמעות שיש לו פוטנציאל קטן יותר) בעת בנייה של כל רמה של הבניין "נתיבי סחר", השחקן מרוויח 10% מהפוטנציאל המסחרי של הרשות עם פחות אוכלוסייה.

   • הרס

    מוצב המסחר יכול להיהרס על ידי בעליו או על ידי ההתקפה של האויב.

    • במקרה של התקפת אויב

     מצור מבצר מוצלח שנשלח לעבר מוצב מסחר, הורס רמה אחת של המבצר. כשזה מגיע ל-0, הרשות נהרסת והשחקן מאבד את כל המשאבים שנצברו במבצר, נקודות שווי נטו שנצברו מהקמתו והפיתוח שלו, הפוטנציאל המסחרי מהרמות של נתיבי הסחר והבונוס מהמשאבים המיוחדים של השטח. 5 נקודות אושר מופחתים מכל המחוזות באימפריה!

     ההתקפות על אזורים עם משאב מיוחד לא מוגבלות בהיקף ולא צוברות עונשים של המורל, הכבוד וכוח התקפה של התוקף.

    • לפי בקשת המחזיק במבנה

     האפשרות זמינה בעת לחיצה על הרשות על המפה הגלובלית. עם ההרס של מוצב מסחר, המשתמש מאבד את המשאבים שנצברו שם, הנקודות שווי נטו שהרוויח מהקמתו והפיתוח שלו, פוטנציאל המסחרי מהרמות של נתיבי הסחר והבונוס מהמשאבים המיוחדים בשטח.

    • הרס אוטומטי

     יתכן להפסיד מוצב מסחר שלך באופן אוטומטי. זה יכול לקרות במקרים הבאים:

     • החשבון נמצא במצב חופשה במשך יותר מ-16 יום עבור עולמות עם מהירות x4 ומעל 7 ימים לעולמות עם מהירות x10.
     • החשבון שלך חסום ליותר מ-7 ימים

     בעת הריסה על ידי המערכת, המשתמש מאבד את הבונוס מהמשאב המיוחד והנקודות שווי נטו שהרוויח מהקמת והפיתוח של הרשות. המשאבים שנאספו במבצר מועברים לבירה(מחוז מספר 1).

מוצב צבאי

תופס נקודה אחת במפה הגלובלית ותוכלו להקים אותו בכל מקום, למעט על עיר עצמאית או שטח עם משאבים מיוחדים. תפקידו העיקרי להגן על מוצבי המסחר, מכיוון שאינו ניתן לפרוס שם צבא. לשם כך, למוצב הצבא חייב להיות גבול משותף עם מוצב המסחר. לפיכך על האויב להשמיד תחילה את מוצב הצבאי ורק אז הוא יכול לתקוף את מוצב המסחר. מוצבים הצבאים ניתן לבנות ליד אחזקות אחרות, אבל יש להם השפעה הגנתית רק על מוצבי המסחר.

 • הקמת מוצב צבאי

  נדרש שלטון מרכזי ברמה 5 שכבר נחקר, ולפחות רמה 1 של ממשל צבאי ולוגיסטיקה צבאית. כל רמה הבאה של ממשל צבאי מאפשרת את הקמתה של עוד מוצב צבאי. רמה הראשונה של לוגיסטיקה צבאית מרחיבה את המרחק מהאימפריה שבו אפשר להקים מוצב צבאי על ידי 5 נקודות. המחיר הוא שווה לסכום של כל המבנים בתוכו, מבוסס על רמת ארכיטקטורת 0.

  • מבצר רמה 4
  • תחנת הובלה רמה 1
  • מחנה צבאי רמה 1

   כל רמה של מחנה צבאי מאפשרת לך לפרוס 120000 יחידות שדה.

  הקמתו מתבצעת מכפתור בתפריט הנפתח, בעת לחיצה עם העכבר על שטח על המפה העולמית. אם אזור הנבחר מעניק בונוס צבאי או בונוס צבאי ממכפיל, הרשות מקבלת רק בונוס זה. לכל בונוס כלכלי לא יהיה השפעה. הבנייה נמשכת 1.5 שעות ובמהלך תקופה זו ההתקפות לעברו, בלתי אפשריים. המשימה להקמתו נוסעת עם המהירות של עגלות המשא.

 • מאפיינים של דרגה צבאית
  • מבנים

   לאחר השלמת הבנייה, לרשות יש רמות קבועות של מבצר, תחנת הובלה ומחנה צבאי שניתן לשדרג. בכרטיסייה צבאיים ניתן לבנות את כל המתקנים הגנתיים. כולל חומת עפר - מתקן בלעדי רק לרשות זו. כל רמה נותנת בונוס של 2% להגנה של צבא השדה. בהודעה למוצב הצבאי אין אוכלוסייה, ייצור וגבייה.

  • תחבורה

   מתבצע בתפריט תחנת הובלה ועוקב אחר המודל של ההובלה של משאבים בין מחוזות שסופחו.

  • צבא ונסיעות הצבא

   מספר היחידות צבאיות שתוכל לפרוס ברשות הוא מוגבל ותלוי ברמה של מחנה הצבאי. הזמן למעבר של יחידות צבא בין/מתוך מוצב צבאי הוא קבוע: 90, ולא יכול להתבצע באופן מיידי עם יהלומים. אם מוצב הצבאי הגיעה למגבלה שלו, כאשר נע לעברו צבא, היחידות יוחזרו באופן אוטומטי לרשות שממנו נשלחו. אם יש מקום פנוי, אבל לא מספיק לכל הצבא, החלל מתמלא עד קצה גבול היכולת ושאר היחידות שנותרו מוחזרות לנקודת המוצא שלהם. אם מוצב הצבאי נהרס בזמן שנע לעברו צבא, הצבא חוזר לרשות שנשלחה. התחזוקה של צבא השדה במוצב צבאי היא פי-1,2.

  • הגנה

   במרכז הפיקוד יש אפשרות לנסיגה של צבא שבהגנה. אם המשתמש בוחר להשתמש בה, הצבא לא יילחם. אפשרות זו זמינה רק במוצב הצבאי.

  • להרוס
   • במקרה של התקפת אויב

    מצור מבצר מוצלח שנשלח לעבר מוצב צבאי, הורס רמה אחת של המבצר. כאשר הוא מגיע ל-0 רמות, הרשות נהרסת והשחקן מאבד את כל המשאבים והנקודות שנצברו מהקמה ופיתוח. אם בעת ההרס של מוצב צבאי יש צבא פרוס בתוכו, השחקן מאבד 10% מהיחידות ששרדו. השאר חוזרים לרשות שממנו נשלחו למשימה. אם גם הרשות הזו נהרסה, הצבא יפנה לבירה. אם מוצב הצבאי נהרס תוך כדי פעילות של משימה שנשלחה ממנו, הצבא חוזר לבירת האימפריה וזמן הנסיעה נותר ללא שינוי, כלומר הצבא יחזור לבירה עבור אותו הזמן שהייה חוזר למוצב הצבאי.

    ההתקפות על מוצב צבאי אשר שומר על מוצב מסחר, אינן מוגבלות בהיקף ואינן מושפעות מעונשים של המורל, הכבוד וכוח התקפה של הפולש.

   • לפי בקשת המחזיק במבנה

    האפשרות זמינה בעת לחיצה על הרשות על המפה הגלובלית. מוצב צבאי אי אפשר להיהרס, אם יש יחידות הנמצאות בתוכו או אם מתבצעת משימה צבאית או משימת מודיעין. בעת הרס של מוצב צבאי, המשתמש מאבד את המשאבים שנצברו שם, הנקודות שווי נטו שהרוויח מהקמתו והפיתוח שלו.