Zde se rozkládají území Imperia Online. Na nich se nachází veškeré objekty - terény, na kterých císař zakládá a rozvíjí svá panství. Měrnou jednotkou plochy na globální mapě je bod.

Exkluzivní zóna

Místo o velikosti 36 bodů na Globální mapě, které je rezervováno pouze pro svého majitele. V centru exkluzivní zóny se nachází hlavní město Říše. Obklopeno je 4 volnými terény, které můžete anektovat mírumilovně a 4 nezávislými městy, která mohou být rabována, anektována nebo je možno z těchto měst udělat vazaly. Hranice exkluzívní zóny jsou viditelné ostatním hráčům. Nezávislá města ale nejsou viditelná pro ostatní uživatele - viditelné jsou pouze anektované provincie a vazalská města.

Poznámka: Exkluzivní zóna zůstane vyhrazená pouze pro svého majitele, dokud bude majitel aktivní. Pokud se uživatel účtu nepřipojí ke svému účtu v době delší než 2 týdny a má pouze jednu provincii (hlavní město), jeho exkluzivní zóna nebo její část bude uvolněna pro dobytí ostatními hráči.

Hlavní město

První provincie říše. Nachází se v centru exkluzivní zóny a zabírá 4 body. Umístěna na neutrálním terénu a poskytuje následující ekonomické a vojenské bonusy:

 • +100 000 k kapacitě statků
 • 10% k produkci všech surovin
 • +20 bodů každodenní štěstí
 • +20 bodů k limitu štěstí
 • 30% k životním bodům pevnosti
 • 20% k životním bodům všech vojenských jednotek v obraně
 • +10 bodů morálky v obraně

Nezávislé město

V exkluzivní zóně jsou umístěna 4 nezávislá města různých typů (jedno z prvního typu, dvě z druhého typu a jedno z třetího typu.) Mohou být anektována, vzata do vazalství nebo vyrabována.

 • První typ: nachází se jihozápadně od hlavního města a má s ním společnou hranici. Polní armáda se skládá z 20 lehkých lukostřelců a z 20 lehkých šermířů. Není v něm žádná posádka.
 • Druhý typ: je umístěn v exkluzivní zóně a jeho polní a posádková armáda je generována náhodně.
 • Třetí typ: je umístěn v exkluzivní zóně a jeho polní a posádková armáda je generována náhodně.

Jedno nezávislé město zabírá 1 bod exkluzivní zóny. Je charakterizováno pracovní ekonomikou, která produkuje suroviny a zlato v závislosti na počtu pracujících vesničanů a úrovni pevnosti. Nezávislá města v exkluzivní zóně nemají ekonomické bonusy. Maximální množství jedné suroviny se rovná kapacitě pevnosti děleno čtyřmi. Nezávislé město může být anektováno mírovou cestou nebo silou.

Nezávislý volný terén

Může být anektován mírovou cestou. Nemají budovy, armádu a populaci. Volné terény mají různé bonusy. Zaujímají 4 body na mapě.

Typové terény

Terény umístěné na Globální mapě jsou rozdělené do 3 skupin - nezávislá města, volné terény a terény se speciálními surovinami.

Nezávislé město

Most of them are located outside the exclusive zone on free spots, where they can be looted, annexed or turned into vassals. There are 15 levels of independent cities and at the beginning the first three are within the borders of the exclusive zone.
Growth is the characteristic which increases after each successful attack of a player on the independent city. After a number of successful attacks, the level of the independent city increases and with that, Growth is reset. Level 1: Growth 0, Level 2: Growth 5, Level 3: Growth 6, Level 4: Growth 7, Level 5: Growth 8, Level 6: Growth 9, Level 7: Growth 10, Level 8: Growth 11, Level 9: Growth 12, Level 10: Growth 13, Level 11: Growth 14, Level 12: Growth 15, Level 13: Growth 16, Level 14: Growth 17, Level 15: Growth 18.

Populace Úroveň pevnost Statky Domy Doly Kasárna Chrám Náměstí Kapacita surovin Daň Cesty Druh jednotek Polní armáda Číslo na mapě
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Lehké 40 Exkluzivní zóna
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Lehké 100 Exkluzivní zóna
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Lehké 300 Exkluzivní zóna
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Lehké 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Těžcí 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Těžcí 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Těžcí 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Těžcí 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Elitní 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Elitní 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Elitní 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Elitní 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Elitní 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Elitní 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Elitní 50 000 10

Volné terény

Nacházejí se i mimo exkluzívní zónu hráče, který je může také dobýt. Každý anektovaný nebo kolonizovaný terén (kromě neutrálních terénů) přináší říši různé bonusy a modifikátory. Existuje šance na další bonus k modifikátorům popsaným v tabulce.

Statky Dřevo Kámen Železo Pevnost Kavalerie Lukostřelec Obrana
Neutrální - - - - - - - -
Úrodný 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Zalesněný 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Kopce 10% 10% 10%
Zalesněné kopce -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Pohoří -20% 20% 20% 20% -20% 20% 20%
Lesnaté pohoří -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Úrodný Zalesněný Kopce Zalesněné kopce Pohoří Lesnaté pohoří
od 10% do 20% k obchodnímu potencialu od 10% do 20% k produkci dřeva od 5% do 10% k produkci dřeva od 10% do 20% k produkci dřeva od 5% do 10% k produkci železa od 5% do 10% k produkci dřeva
od 10% do 20% k době trvání výcviku lukostřelců od 10% do 20% k obchodnímu potencialu od 5% do 10% k produkci železa od 10% do 20% k obchodnímu potencialu od 5% do 10% k produkci kamenů od 5% do 10% k produkci železa
od 10% do 20% k době trvání výcviku pěchoty od 10% do 20% k době trvání výcviku pěchoty od 5% do 10% k produkci kamenů od 10% do 20% k době trvání výcviku pěchoty od 10% do 20% k době trvání výcviku lukostřelců od 5% do 10% k produkci kamenů
od 10% do 20% k době trvání výcviku kavalerie od 10% do 20% k době budování obléhacích strojů od 5% do 10% k statkům od 10% do 20% k době budování obléhacích strojů od 10% do 20% k době trvání výcviku pěchoty od 10% do 20% k době trvání výcviku pěchoty
od 10% do 20% k době budování obléhacích strojů od 5% do 10% k statkům od 10% do 20% k obchodnímu potencialu od 10 000 do 40 000 ke kapacitě statků. Bonus je vždy celé číslo. od 10 000 do 40 000 ke kapacitě statků. Bonus je vždy celé číslo. od 10 000 do 40 000 ke kapacitě statků. Bonus je vždy celé číslo.
od 10% do 20% k statkům od 10 000 do 40 000 ke kapacitě statků. Bonus je vždy celé číslo. od 10% do 20% k době trvání výcviku lukostřelců od 5 do 10 k limitu štěstí od 5 do 10 k limitu štěstí od 5 do 10 k limitu štěstí
od 10 000 do 40 000 ke kapacitě statků. Bonus je vždy celé číslo. od 5 do 10 k limitu štěstí od 10% do 20% k době trvání výcviku pěchoty od 5 do 10 každodenní bonus štěstí od 5 do 10 každodenní bonus štěstí od 5 do 10 každodenní bonus štěstí
od 5 do 10 k limitu štěstí od 5 do 10 každodenní bonus štěstí od 10% do 20% k době trvání výcviku kavalerie - - -
od 5 do 10 každodenní bonus štěstí - od 10% do 20% k době budování obléhacích strojů - - -
- - od 10 000 do 40 000 ke kapacitě statků. Bonus je vždy celé číslo. - - -
- - od 5 do 10 k limitu štěstí - - -
- - od 5 do 10 každodenní bonus štěstí - - -

Hodnoty se generují náhodně.

Nezávislé volné terény mohou zaujímat až 4 body na mapě. Proto je možné, že nově anektovaná provincie/založená kolonie se bude šířit v několika terénech s různými bonusy. V tomto případě, při anektování, hráč musí vybrat typ terénu a příslušné bonusy pro panství.

Speciální suroviny

Přináší bonus celé říši, jestliže bude na takovémto terénu založena provincie, kolonie nebo obchodní stanice. Bonus se přičítá pouze za podmínky, že stavba na terénu je dokončena. Zabírají 1 bod na globální mapě a jsou rozmístěny mimo exkluzívní zóny.

* Není možné hromadění bonusů stejné speciální suroviny. Jestliže jsou 2 bonusy stejné speciální suroviny, počítá se vyšší bonus. Stejné bonusy speciálních surovin ze dvou různých terénů se hromadí.

Příklad: Jestliže máte 2 panství na nalezišti bohatém na zlato, dostanete 10% bonus k vytěženému zlatu. Jestliže máte 1 kolonii na zdroji žita a jednu na zdroji bohatém na rýži, dostanete 20% bonus k účinnosti farem.

**Speciální suroviny Starověký chrám, Posvátný starověký chrám, Podkova, Těžká podkova, Tis, Bohaté naleziště Tisu, Uhlí, Bohaté naleziště uhlí, Koně, Těžce vyzbrojení koně, Vlna, Bohaté naleziště vlny, Bavlna a Bohaté naleziště bavlny zaručují bonus aliančním armádám, jestliže na jejich nalezišti člen aliance založí kolonii. Speciální surovina žula přináší bonus pevnostem v aliančních panstvích, jestliže na něm člen aliance založí panství.

Jméno Účinek Obchodní potenciál
Speciální surovina Dřevo 5% bonus k těžbě dřeva 500
Bohaté naleziště Dřeva 10% bonus k těžbě dřeva 750
Speciální surovina Železo 5% k těžbě železa 500
Bohatá naleziště Železa 10% k těžbě železa 750
Speciální surovina Kámen 5% k těžbě kamene 500
Bohaté naleziště Kamene 10% k těžbě kamene 750
Speciální surovina Zlato {15% bonus ke generování zlata z vyměřených daní 2 000
Bohaté naleziště Zlata 10% bonus ke generování zlata z vyměřených daní 3 000
Speciální surovina Diamant 5% bonus k počtu zakoupených diamantů v obyčejných balíčcích z menu Premium 1 000
Bohaté naleziště Diamantů 10% bonus k počtu zakoupených diamantů v obyčejných balíčcích z menu Premium 2 000
Speciální surovina Víno 5 body k Štěstí ve všech panstvích 1 000
Speciální surovina Drahokamy 10 body k Štěstí ve všech panstvích 1 000
Speciální surovina Slonová kost zvyšuje 5 maximální hodnotu Štěstí ve všech panstvích 3 000
Speciální surovina Hedvábí zvyšuje 10 maximální hodnotu Štěstí ve všech panstvích 5 000
Speciální surovina Starověký chrám 5 bonusové body k morálce armády 250
Speciální surovina Svatý Starověký chrám 10 bonusové body k morálce armády 500
Speciální surovina Podkova 5% bonus k Útoku veškeré Kavalerie 500
Speciální surovina Těžká podkova 10% bonus k Útoku veškeré Kavalerie 500
Speciální surovina Tis 5% bonus k Střeleckému útoku 500
Bohaté naleziště Tisu 10% bonus k Střeleckému útoku 500
Speciální surovina Uhlí 5% bonus k útoku pěchoty (šermíři a kopiníci) 500
Bohaté naleziště Uhlí 10% bonus k útoku pěchoty (šermíři a kopiníci) 500
Speciální surovina Žula 5% bonus k životním bodům Pevností 500
Bohaté naleziště Žuly 10% bonus k životním bodům Pevností 500
Speciální surovina Konopí sníží dobu výstavby o 5% 500
Bohaté naleziště Konopí sníží dobu výstavby o 10% 500
Speciální surovina Papyrus sníží dobu výzkumu o 5% 500
Speciální surovina Pergamen sníží dobu výzkumu o 10% 1 000
Speciální surovina Rýže 5% bonus k účinku statků 500
Bohaté naleziště Rýže 10% k účinku statků 750
Speciální surovina Pšenice 5% k účinku statků 500
Bohaté naleziště Pšenice 10% k účinku statků 750
Speciální surovina Koření sníží poplatek na zveřejnění nabídky na trhu o 10% 5 000
Speciální surovina Koně snižuje dobu trvání armádní mise o 5% 500
Speciální surovina Těžcí koně snižuje dobu trvání armádní mise o 10% 1 000
Speciální surovina Vlna snižuje údržbu armády o 5% 500
Bohaté naleziště Vlny snižuje údržbu armády o 10% 1 000
Speciální surovina Bavlna snižuje údržbu armády o 5% 500
Bohaté naleziště Bavlny snižuje údržbu armády o 10% 1 000
Speciální surovina Mramor sníží dobu výstavby Chrámu v Aliančním zámku o 5% 3 000
Bohaté naleziště Mramoru sníží dobu výstavby Chrámu v Aliančním zámku o 10% 5 000
Speciální surovina Káva 5% bonus k obchodnímu potenciálu 1 000
Bohaté naleziště Kávy 10% bonus k obchodnímu potenciálu 2 000
Speciální surovina Mapa zvyšuje vzdálenost od říše, na kterou hráč může založit kolonie, obchodní stanice nebo strážnice o 15% 500
Speciální surovina Podrobné mapy zvyšuje vzdálenost od říše, na kterou hráč může založit kolonie, obchodní stanice nebo strážnice o 30% 1 000
Speciální surovina Starověké zříceniny 5% bonus k obsahu truhlice z chrámu 1 000
Speciální surovina Stříbro 10% bonus k generovaných bodům zkušenosti guvernéra 2 000
Bohaté naleziště Stříbra 15% bonus k generovaných bodům zkušenosti guvernéra 3 000
Speciální surovina Bronz 10% bonus k generovaných bodům zkušenosti generála 1 000
Bohaté naleziště Bronzu 15% bonus k generovaných bodům zkušenosti generála 2 000
Speciální surovina Odvary zvyšuje šanci na přežití tvého generála o 5%
zvyšuje šanci na smrt nepřátelského generála o 5%
1 000
Speciální surovina Elixíry zvyšuje šanci na přežití tvého generála o 10%
zvyšuje šanci na smrt nepřátelského generála o 10%
2 000
Speciální surovina Hlína 5% bonus ke kapacitě domů 500
Bohaté naleziště Hlíny 10% bonus ke kapacitě domů 1 000

Tábory barbarů

Neutrální panství, umístěná na Globální mapě, která mají vlastní armádu. Mohou být špehována a napadána v Polní bitvě, ale nemohou být dobyta. Jestliže hráč zvítězí v Polní bitvě proti Táboru barbarů, sídliště mizí z Globální mapy a hráč získá příslušné odměny.

 • Umístění

  Tábory barbarů jsou umístěny na Globální mapě, generovány náhodně na neutrálních terénech, obvykle v blízkosti Speciálních surovin. S výjimkou 1 tábora Místního kmene v každé Exkluzívní zóně, nemohou ostatní kmeny osídlovat Exkluzívní zóny hračů. Osídlování se děje v určitých časových intervalech v souladu s rychlostí světa. Celkový počet Barbarských táborů na Globální mapě nepřesahuje 2000. Jejich generování začíná 0.70833333333333 den po začátku světa. Každý kvadrant (jeden kvadrant obsahuje 100x100 bodů) má pět takovýchto sídlišť. Když je jedno nebo více panství poraženo a zmizí z mapy, systém generuje nové, aby jejich počet zůstal stále 5. Jejich umístění je opět náhodné na mapě, přičemž nové panství nemusí být na stejném místě jako dříve zničená.

  Poznámka: Dva Tábory barbarů mohou sdílet společnou hranici mezi sebou nebo mohou být vedle panství hráče.

 • Typy Barbarských táborů

  Typ tohoto panství je určen armádou v něm umístěnou. Vojenské výzkumy a jednotky, které jej brání jsou lehké, těžké nebo elitní a jejich úroveň závisí na fázi sezony (na počtu odehraných týdnů) v okamžiku, kdy bylo panství vygenerováno. Existuje 15 úrovní Táborů barbarů.

 • Špionáž a Útok

  Tábory barbarů mohou být špehovány a napadány z Globální mapy nebo z menu pro rychlé vyhledávání barbarů v levé části hlavní obrazovky. Nemůžete je vybírat z Operačního střediska.

  • Špionáž

   Špionská zpráva obsahuje informace o armádě a odměně, kterou můžete získat za zničení panství.

  • Útok

   Jediný možný typ útoku proti Táboru barbarů je Polní bitva. Doba trvání mise se počítá na základě vzorce pro pohyb na Globální mapě: armáda se pohybuje rychlostí své nejpomalejší jednotky. Možnost okamžitého příjezdu není k dispozici. Po úspěšné Polní bitvě získá vítěz příslušnou odměnu a Tábor barbarů zmizí z Globální mapy.

   * Každý Tábor barbarů poražený daným hráčem zvýší armádu příštího tábora, na který hráč zaútočí, o určité procento. Navýšení se týká útočícího hráče a neprojeví se v armádě, kterou ostatní hráči vidí v táboře. Každý den je modifikátor zvýšení barbarské armády vynulován, a vrací se na svou počáteční úroveň.

 • Odměny

  Po zničení Tábora barbarů získá hráč odměnu. Výše odměny závisí na úrovni napadeného Tábora - čím je vyšší, tím je větší i odměna. Odměny jsou obvykle formou surovin - nebo při výhře nad Otrokářským kmenem - formou Osvobozeného obyvatelstva.

  Poznámka: Nevyzvednuté odměny z Táborů barbarů v Pokladnici jsou ztraceny na konci Sezony!

  • Základní

   Každý Tábor barbarů má základní odměnu. Může to být:

   • Osvobozené obyvatelstvo je odměna za výhru nad Barbarským táborem Otrokářů. Objeví se v Pokladnici, kde jej můžete získat ihned, nebo později.
    Když se rozhodnete získat Osvobozené obyvatelstvo, bude přidáno k Místnímu obyvatelstvu momentálně vybraného Panství.
   • Suroviny - můžete získat čtyři typy surovin - dřevo, železo, kámen a zlato. A přinesou je jednotky, které se vrátí z mise zpět do startovní provincie.

Útoky Barbarských táborů

Každý tábor barbarů může vysílat útoky na hráče, kteří se nacházejí ve vzdálenosti do 50 imperiálních mil od tábora. To platí i pro místní tábory barbarů, které mohou útočit pouze na hráče, v jehož exkluzívní zóně byly generovány. Každé barbarské panství vysílá útoky, dokud není zničeno. Jeho zničení však nemá vliv na útoky, které již vyslalo - ty vždy dosáhnou svého určení. Povolené cíle barbarského tábora určité úrovně jsou pouze panství hráčů v určitém bodovém rozmezí:

 • Tábory barbarů podle bodů hráčů:

  Úroveň Od (bodů) Do (bodů)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Typy útoků záleží na typu barbarského tábora a to následovně:
  • útoky místních barbarů jsou vždy obléhání pevnosti
  • útoky dobyvatelů jsou vždy obléhání pevnosti
  • útoky ničitelů jsou obléhání nebo vypalování pevnosti v poměru 50:50
  • útoky otrokářů jsou vždy plenění*

   *Jestliže bylo před tím provedeno plenění ve stejné provincii, provádí se polní bitva.
 • Cíle barbarských útoků

  Možné cíle barbarských útoků jsou všechny provincie (vč. Hlavního města) a kolonie hráče, jejichž úroveň pravděpodobnosti barbarského útoku se zvedla nad určitou hodnotu. Strážnice a obchodní stanice, stejně jako vazalové, nejsou útokům vystaveny. Doba putování útoků je od 55 do 60 minut, podle náhodného principu. Útoky jsou viditelné ve chvíli, kdy vyrazí. Složení útočící barbarské armády je určeno armádou rozmístěnou v táboře, přičemž při obléhání pevností se přidává i určitý počet obléhacích strojů. Základní morálka barbarů při vypalování je 100 bodů, při obléhání pevnosti 120 bodů. Protože každý tábor má svého vlastního generála, bude jím veden každý útok vyslaný tímto táborem. Jeho dovednosti ovlivňují bitvu a jsou viditelné v okně s misemi. Výjimkou jsou místní barbaři, kteří nikdy nemají vedoucího generála. Počet útoků, které můžou být vyslány ze stejného tábora, není omezen, přičemž toto nemění druh a složení vojska vyslaného táborem. Barbarské útoky nezamykají okamžité premium možnosti hráče.

 • Zvyšování ohrožení barbary v panství hráče

  Úroveň ohrožení barbary určuje pravděpodobnost, že na dané panství bude zaútočeno. Dostatečné je, aby se v okruhu 50 imperiálních mil nacházel tábor. Ohrožení se zvyšuje v každém panství zvlášť, podle určité logiky.

  Úroveň ohrožení barbary se zvyšuje 3 způsoby:
  • postupem času - každou hodinu se ohrožení zvyšuje o určité stanovené procento
  • zahájením výstavby budovy (nezáleží na tom jaké)
  • spuštěním vojenské mise (kromě úhybného manévru)
  Po zahájení útoku na dané panství je úroveň ohrožení barbary v něm vynulována a ve všech ostatních panstvích hráče snížena o malé procento.
 • Síla útoku barbarů

  Je určena počtem barbarských táborů, na které hráč úspěšně zaútočil v posledních 24h. Čím více útoků hráč podnikl, tím větší silou mu odpoví barbaři. Jestliže hráč neútočil úspěšně na tábor barbarů v posledních 24h, armáda, která na něj útočí bude pouze 50% ze základního počtu, rozmístěného v táboře barbarů. Po každém úspěšně napadeném táboře barbarů se síla útoku zvyšuje o 10%. Příklad: Hráč je vystaven útoku tábora, ve kterém je 1000 lehkých kavaleristů. Jestliže hráč v posledních 24h neútočil na žádné barbarské tábory, bude v útoku barbarů 50% základního počtu, neboli 500 lehkých kavaleristů. Jestliže hráč v posledních 24h zničil 10 táborů, bude v útoku 150% základního počtu, neboli 1500 lehkých kavaleristů.


Výzkumy barbarských táborů

Tábory barbarů provádějí vojenské výzkumy, které jim umožňují stát se konkurenceschopnějšími v bitvách proti hráčům. Tyto výzkumy se využívají jak v útoku, tak i v obraně.

 • Výzkumy táborů barbarů podle úrovně:

  Úroveň Střelecký útok Útok - Vřava Brnění Váleční koně Vojenská medicína Kontrašpionáž
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Růst

Anektování provincie

Maximální počet provincií, které hráč může anektovat je 30 (hlavní město + 29 anektovaných). Abyste mohli anektovat terén (nezávislé město, nezávislý volný terén nebo terén se speciální surovinou) a změnit ho v provincii, je nutné mít nejméně jednu úroveň Centralizace. Anektování se může provádět mírovou cestou nebo silou na Globální mapě:

 • Anektování nezávislého města
  • Mírovou cestou: Budete muset zaplatit cenu všech budov vynásobenou x1,5, které panství obsahuje. Když anektujete mírovou cestou, úrovně budov zůstanou stejné.
  • vojenskou cestou - je nutné zaútočit na terén Obléháním pevnosti. Po vyhrané bitvě se stává součástí říše, ale všechny jeho budovy přijdou o jednu úroveň. Výjimku tvoří pevnosti a doly, jestliže je v základním nastavení terénu úroveň 1 pevnosti nebo úroveň 10 dolů. Armáda v nezávislém městě bojuje s minimálními úrovněmi vojenských výzkumů.

  Po anektování nezávislého města, zabírá nová provincie 4 body.

 • Anektování nezávislého volného terénu - lze jen mírovou cestou posláním 25 000 obyvatel, kteří se tam usadí. Po anektování v panství budete mít:
  • Radnice
  • 1 úroveň Nákladové nádraží
  • 1 úroveň Domy
  • Chrám
 • Charakteristiky:
  • Efektivita

   Každá další připojená provincie produkuje o 10% méně surovin.

  • Štěstí

   Základní limit Štěstí ve všech anektovaných provinciích je 100 a v hlavním městě je bonus +20.

  • Doprava surovin

   Provádí se z Nákladového nádraží. Jedna provincie má rozsah 2x2 body. Doprava mezi vlastními provinciemi trvá 0.625 minut za 1 bod, to znamená, že 1.25 minut na přilehlých provinciích,5 minut mezi provinciemi, které jsou od sebe odděleny jednou další provincií, 7.5 minut mezi provinciemi, které jsou od sebe odděleny dvěmi dalšími provinciemi atd.

  • Císařské cesty

   Infrastruktura, která může být postavena k propojení anektovaných provincií. Každá úroveň sníží dobu dopravy suroviny a cestování armády o 5% a také dává 10% navýšení k obchodnímu potenciálu mezi provinciemi.

  • Cestování armády

   Pohyb armády mezi provinciemi je stejný jako model přepravy surovin. Cestovní doba nepřátelského útoku z provincie do provincie nebo kolonie, je vždy stejná. Tato doba se rovná době cesty z hlavního města útočníka do hlavního města obránce.

  • Guvernérské dovednosti

   Kromě specifických bonusů za dobytý terén nebo nezávislé město, jsou při anektování nebo kolonizaci poskytovány ještě dva speciální bonusy: 50% zvýšení dvou guvernérských dovedností. Systém náhodně vybírá 2 dovednosti ze všech guvernérských dovedností, ke kterým uživatel získá bonusy. Anektovaná provincie může mít prospěch z guvernérských bonusů pouze pokud je do ní umístěn Velký člověk, který tyto bonusy má. Pokud v provincii není guvernér nebo je tam guvernér s jinými guvernérskými dovednostmi, provincie bonusy nezíská, tozn. že jsou pasívní a je potřeba splnit určité podmínky, aby bonusy zafungovaly. Cílem je mít na pozici guvernéra Velkého člověka, který má obě dovednosti, aby byly čerpány oba bonusy.

Vazalové

Zabírají 1 bod na Globální mapě. Maximální počet nezávislých měst, které hráč může vzít do vazalství je 30. Aby bylo možné vzít do vazalství nezávislé město, je nutné mít dokončený výzkum alespoň 1 úrovně Centralizace a Logistiky vazalů.

 • Podřízení vazala

  Vzít do vazalství nezávislé město lze pouze vojenskou cestou, pomocí obléháním pevnosti. Vazalské panství může být vedle cizí říše nebo jiného panství (exkluzivní zóny, provincie mimo její hranice, kolonie, strážnice nebo obchodní stanice), ale nemůže být vedle dalšího vazala nebo nezávislého města. Musí mezi nimi být vzdálenost nejméně 1 bod.

 • Charakteristiky vazalů
  • Populace: její růst se zastaví v okamžiku, kdy se území stane vazalem, což trvá dokud se nezmění v anektovanou provincii. Její početnost je předurčena v parametrech nezávislého města.
  • Armáda: zůstává beze změny, dokud není území anektováno. Počet jednotek je předurčen parametry nezávislého města.
  • Příjem
   • Příjem z obchodu: záleží na úrovni Obchodní cesty. Zlato je převáděno do pokladnice hlavního města.
   • Příjem z poplatků placených vazalem: hodnota je předurčena v parametrech nezávislého města. Zlato získané touto cestou se automaticky nehromadí v pokladnici, ale musí být ručně převedeno hráčem.
  • Vazalská území mohou být anektována, osvobozena nebo dobyta ostatními hráči.
   • Anektování vazala: možné pouze v případě, že panství má společnou hranici s další anektovanou provincií nebo hlavním městem. Může být anektován mírovou nebo vojenskou cestou, stejně jako se anektuje nezávislé město.

    Poznámka: Když je území anektováno mírovou nebo vojenskou cestou, k čistým bodům uživatele jsou přidány body budov, které se přenesou z nezávislého města anektované provincie.

    Po anektování vojenskou cestou, budovy v panství ztratí jednu úroveň, s výjimkou:
    - Domy – udrží si úroveň, kterou měly před tím;
    - Pevnost - pokud měla úroveň 1 před anektováním.

   • Osvobození vazala: vazala můžete osvobodit kdykoliv, území se změní zpět na nezávislé město a vy ztratíte příjem z vazala. Suroviny, které se nashromáždily během vazalského období zmizí a začnou se vytvářet od 0. Hráč může svého vazala ztratit, jestliže je jeho účet blokován adminem více než 7 dní, nebo je v dovolenkovém módu více než 16 dní pro světy s rychlostí x4 a více než 7 dní pro světy s rychlostí x10.
   • Dobytí vazala: vazalská provincie nemůže být rabována nepřáteli, ale může být převzata v případě, že je umístěna mimo exkluzivní zónu. Ostatní hráči můžou útočit a bojovat proti armádě uvnitř pevnosti, kterou provincie měla, když ještě byla nezávislým městem. Po úspěšném obléhání pevnosti útočník toto území získává jako vazala.
   • Placené zvyšování úrovně vazalů - Máte možnost zvýšit úroveň vazala tím, že zaplatíte v surovinách rozdíl mezi cenou budov v současné úrovni a cenou v příští, vyšší úrovni. Nezapomeňte, že zvýšení úrovně vazala zvyšuje i početnost armády, která je na vazalském území rozmístěna. Zvýšení úrovně vazala je nedostupné pod blokujícím útokem, nebo když je vazal pod útokem.

Kolonie

Zabírá až 4 body na Globální mapě a nemůže být založena v exkluzivní zóně. Velikost kolonie záleží na velikosti její populace. Na založení Kolonie potřebujete volnou úroveň Kolonialismu a nejméně jednu úroveň Kolonální logistiky. Kolonie může být založena na nezávislých terénech, terénech s bonusy nebo na speciálních terénech se surovinami a může být umístěna vedle kolonie, vazala, obchodní stanice nebo strážnice jiného hráče. Pokud vazalské území a kolonie různých hráčů mají společnou hranici, vlastník vazala nemůže anektovat, dokud nezničí kolonii druhého hráče. Nemůžete kolonizovat terén, který sdílí hranici s cizí anektovanou provincií.

 • Kolonizace

  Lze jen mírovou cestou. Za tímto účelem musíte poslat 50 000 vesničanů a suroviny od již anektovaných provincií nebo jiných kolonií do volného terénu se speciálním bonusem. Výstavba trvá 2:24 hodin a po dokončení má kolonie následující budovy: statky - úroveň 8, Náměstí - úroveň 1, Nákladové nádraží - úroveň 1, Obchodní cesta - úroveň 1, Domy - úroveň 7, Pevnost - úroveň 4. Cena za založení se rovná součtu cen všech budov při úrovni architektury 0.

  • Kolonizace terénu - v případě, že se území rozkládá na různých terénech, hráč si musí vybrat jeden z nich s jeho příslušným bonusem a jedním modifikátorem (v případě, že je více bonusů z modifikátorů, které mají vliv na území). Kolonie obdrží dva bonusy: 50% zvýšení na dvě guvernérské dovednosti.
  • Kolonizace speciální suroviny - založení kolonie na takovém terénu se uskuteční stejným způsobem jako kolonizace volného terénu. S tím rozdílem, že kromě bonusu a modifikátoru z terénu a bonusu ke dvěma guvernérským dovednostem, kolonie dává bonus ze speciální suroviny, která má vliv na celou říši. Kolonie na speciální surovině může být napadena bez omezení v rozsahu, což znamená, že neexistují žádné postihy na morálce, cti nebo útoku útočníka.
 • Charakteristiky kolonií

  Mají status anektované provincie - můžete stavět budovy, najímat armády a vyrábět a dopravovat suroviny.

  • Zničení kolonie
  • Při nepřátelském útoku - kolonie je zničená, když zůstane bez Pevnosti. Každé úspěšné obléhání pevnosti snižuje o jednu úroveň pevnosti. Když zůstane s úrovní pevnosti 0, zmizí z mapy. Polovina populace a 90% z umístěné armády v kolonii se vrací do provincie (kolonie), ze které byla založena. Vlastník ztratí suroviny v ní nasbírané do tohoto okamžiku, čisté body z investovaných surovin a 10 bodů štěstí. V případě cestující armády z Říše ke kolonii, tato se vrací zpět. Pokud kolonie bude zničena, zatímco ještě stále pokračuje vojenská mise vyslaná z ní, tato armáda se vrací do hlavního města Říše a čas jejího cestování se nemění, tzn. armáda se vrátí do hlavního města za stejně dlouhou dobu, za jakou by se vrátila do kolonie. Každá prohraná bitva v obraně kolonie předpokládá umístění celé zbývající posádky do pole. Útoky v kolonii na speciální suroviny nemají omezení rozsahu a nepřinášejí postihy na morálce, cti a síle útoku útočníka.
  • Na přání majitele - můžete zničit svou vlastní kolonii, pokud vyberete možnost “Zničení kolonie”. Zničení pošle 50% z populace kolonie zpět do výchozí provincie/kolonie, ze které byla kolonie založena. Ztratíte suroviny shromážděné v kolonii a čisté body za suroviny, které jste investovali do jejího založení a rozvoje. Kolonie nemůže být zničena svým majitelem, pokud je v ní armáda nebo probíhá mise do kolonie či z ní.
  • Automatické zničení - hráč může ztratit svou kolonii, pokud jeho účet bude zablokován administrátory hry na víc než 7 dní nebo je v módu dovolené déle než 16 dní ve světech s rychlostí x4 nebo více než 7 dní ve světech s rychlostí x10. 50% populace a 90% armády v ní rozmístěné se vrátí do provincie (kolonie), ze které byla do kolonie vyslána. Majitel ztrácí čisté body z vložených surovin. Všechny suroviny, které jsou k dispozici se přenesou do hlavního města. Při automatickém zničení kolonie, neztrácíte body štěstí.

   Poznámka: Pouze kolonie založené na speciálním zdroji můžou být automaticky zničeny.

  • Nezničitelnost

   Kolonie se může stát nezničitelnou, pokud ji vlastníte po dobu 3 dnů po dosažení 8. úrovně pevnosti. Po skončení této doby dostane kolonie statut anektované provincie s tím rozdílem, že je možné, aby nesdílela hranice s ostatními provinciemi. Jestliže je postavena budova Obchodní cesta, změní se v Císařskou cestu, jestliže kolonie hraničí s jednou z provincií. Pokud je pevnost nezničitelné kolonie zničena, její úroveň pevnosti neklesá o jednu úroveň. Obránce může pevnost rekonstruovat po zaplacení potřebných surovin.

   Poznámka: Nezničitelná kolonie může být zničena také svým majitelem.

  • Štěstí

   Počítá se stejným způsobem jako v anektovaných provinciích, ale navíc je negativní modifikátor vzdálenosti - čím více je vzdálena kolonie od hlavního města, tím větší je negativní modifikátor. Modifikátor se počítá následujícím vzorcem: 0,00025 * vzdálenost* vzdálenost - 0,23 * vzdálenost -13

   Příklad: Uživatel vlastní kolonii ve vzdálenosti 5 bodů od hlavního města. Modifikátor Štěstí dle Vzdálenosti bude následující:
   0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14

   Pokud je vzdálenost větší než 400, ztráta bude vždy -65

   Limit Štěstí je 100. Může být zvýšen o 10 bodů při kolonizaci terénu se speciální surovinou Hedvábí. Pokud se Štěstí sníží pod 50, šance na výtržnosti postupně narůstá o 2%, což vede ke ztrátě uvalené daně, dokud se Štěstí opět nezvýší. Pokud se Štěstí sníží pod 20, je tu možnost postupného zvyšování o 2% šance na výtržnosti, což by mohlo vést k omezení přístupu ke kolonii na nejméně 24 hodin, než se Štěstí opět zvýší. Během této doby lze uspořádat jen slavnosti.

  • Efektivita

   První založená kolonie má 90% efektivitu a každá následující kolonie je o 10% méně efektivní. K těmto procentům se přidá polovina trestu za vzdálenost. Výzkum Koloniální Byrokracie zvyšuje efektivitu o 5% za každou úroveň (nemůže přesáhnout 100%). Bez zkoumání Koloniální byrokracie bude mít 10. kolonie efektivitu 0% a u každé další bude hodnota efektivity klesat do záporu.

   Příklad: Pokud má uživatel trest ze vzdálenosti první kolonie С1 -14 Štěstí, pak se efektivita vypočte takto: 100% - 10% -14/2 = 83% (bez účinku Koloniální byrokracie). Pokud má dokončenu jednu úroveň výzkumu, efektivita se zvýší o 5% a bude 88%.

  • Koloniální daňový systém

   Kolonie mají stejný model daňového systému jako anektované provincie.

  • Dopravování surovin

   Provádí se v menu Nákladové stanice podle stejného modelu jako doprava mezi anektovanými provinciemi.

   • Obchodní cesta - budova, která se staví v koloniích a obchodních stanicích. Má stejné funkce jako císařské cesty mezi anektovanými provinciemi a zkracuje dobu pro dopravu do hlavního města o 5% za každou úroveň. S každou úrovní bude moci hráč využít dalších 10% svého obchodního potenciálu založeného na panství s menší populací.
  • Cestování armády

   Doba cestování mezi provinciemi a koloniemi je podobná době cestování mezi anektovanými provinciemi - je nalezena nejkratší možná cesta.

Obchodní stanice

Zabírá 1 bod na Globální mapě a může být založena na terénu se speciální surovinou mimo exkluzivní zónu. Může sdílet hranici s obchodní stanicí jiného hráče, kolonií a strážnicí nebo vazalem. Nemůže být postavena hned vedle říše jiného hráče (včetně hlavního města nebo anektovaných provincií). Bonus ze speciální suroviny ovlivňuje celou říši a dává dodatečné zlato z obchodního potenciálu prostřednictvím rozvoje obchodní cesty. Protože zabírá pouze jeden bod na Globální mapě, dává jen jeden druh bonusu nebo modifikátoru.

 • Založení obchodní stanice

  Na založení obchodní stanice potřebujete výzkum Hospodářská komora a Obchodní logistika. Každá úroveň Obchodní komory dovoluje založení jedné obchodní stanice. První úroveň obchodní logistiky zvyšuje vzdálenost z říše, na kterou se může založit obchodní stanice s 5 body. Každá následující úroveň je o 8% efektivnější než předchozí. Cena založení jedné obchodní stanice se rovná sumě čistých bodů budov v ní na úrovni Architektury 0.

  • Pevnost - úroveň 3
  • Obchodní cesta - úroveň 1
  • Nákladové nádraží - úroveň 1

   Zakládá se pomocí tlačítka v podmenu kliknutím na terén na globální mapě. Mise cestuje s rychlostí zásobovacích vozů. Stavba trvá 1.5 a během této doby útoky na ni nejsou možné. Založení obchodní stanice dává jednorázový bonus 10 bodů štěstí celé říši.

   • Charakteristiky obchodní stanice
    • Budovy

     Dostupné budovy v Radnici obchodní stanice, které hráč může zlepšovat jsou: Obchodní cesty a Nákladové nádraží. Pevnost nemůže být vylepšována, její maximální úroveň je 3. V menu „Vojenské” bude k dispozici tlačítko na stavbu nové úrovně pevnosti v případě, že pevnost byla zničena nepřátelským útokem. Bude možné stavět 1 úroveň Veže a Pokladnice pevnosti.

   • Dopravování surovin

    Uskutečňuje se z Nákladového nádraží podle stejného modelu jako doprava mezi anektovanými provinciemi.

    • Obchodní cesta - budova je k dispozici v koloniích a obchodních stanicích. Má stejnou funkci jako císařské cesty mezi anektovánými provinciemi a zkracuje dobu na přenos do hlavního města o 5% na úroveň. Každá úroveň poskytuje hráči dalších 10% obchodního potenciálu panství s menší populací.
   • Armáda v obraně

    V obchodní stanici nemůžete rozmístit armádu. V případě nepřátelského útoku obrana majetku spoléhá na pevnost a na věže. Můžete dodatečně chránit panství prostřednictvím založené strážnice. Tímto způsobem pokud útočník chce zaútočit na obchodní stanici, nejdřív bude muset zničit strážnici.

   • Obchodní potenciál

    V obchodním stanici není populace a obchodní potenciál je speciální surovinou, na které se nachází: Pro podrobnější informace o hodnotách obchodního potenciálu všech speciálních surovin, prosím, navštivte ’Globální mapa’=> ’Druhy terénů’ => ’Speciální suroviny’.
    Obchodní potenciál je abstraktní měrná jednotka, která určuje možnosti jednoho panství získat dodatečné zlato, které se ukládá do pokladnice. Generované zlato se vypočítá na základě vztahu mezi obchodním potenciálem obchodní stanice a obchodním potenciálem hlavního města. Určuje se, které z panství má méně populace (které má menší potenciál). A při vybudování každé úrovně budovy "Obchodní cesta", uživatel získává 10% již definovaného obchodního potenciálu panství s menší populací.

   • Zničení

    Obchodní stanice může být zničena svým vlastníkem nebo nepřátelským útokem.

    • Při nepřátelském útoku

     Úspěšné obléhání pevnosti obchodní stanice ničí jednu úroveň pevnosti. Když dosáhne 0 panství je zničeno a uživatel ztratí nashromážděné suroviny, čisté body získané ze založení a jejího rozvoje. Ztratí také obchodní potenciál z úrovní Obchodní cesty a bonus ze speciální suroviny na terénu. Jednorázově se odebírá 5 bodů štěstí ve všech panstvích.
     Útoky na speciální suroviny nemají omezení rozsahu a nepřinášejí postih na morálce, cti a síle útoku útočníka.

    • Na přání vlastníka

     Možnost je k dispozici, když kliknete na panství na Globální mapě. Při zničení obchodní stanice uživatel ztratí nashromážděné suroviny, čisté body získané ze založení a jejího rozvoje. Ztratí i obchodní potenciál z úrovní Obchodní cesty a bonus ze speciální suroviny.

    • Automatické zničení

     Je možné, že ztratíte svou obchodní stanici automaticky. Tato situace může nastat v následujících případech:

     • Účet je v módu dovolené po dobu delší než 16 dnů ve světech s rychlostí x4 a více než 7 dní ve světech s rychlostí x10.
     • Váš účet je zablokován po dobu delší než 7 dnů.

     Při automatickém zničení uživatel ztratí bonus ze speciální suroviny a získané čisté body ze založení a rozvoje panství. Shromážděné suroviny se přenášejí do hlavního města.

Strážnice

Zabírá 1 bod na globální mapě a může být založena všude, kromě nezávislého města nebo na terénu se speciální surovinou. Její hlavní funkce je chránit obchodní stanice, protože v nich není možné rozmístit ochrannou armádu. Proto strážnice musí mít společnou hranici s obchodní stanicí. Tímto způsobem nepřátelé musí nejdříve zničit strážnici a až potom budou mít možnost zaútočit na obchodní stanici. Strážnice můžou být postavené i vedle jiných panství, ale mají obranný vliv pouze na obchodní stanici.

 • Založení strážnice

  Je nutné mít výzkum Centralizace úroveň 5 a nejméně úroveň 1 Vojenská správa a Vojenská logistika. Každá následující úroveň Vojenská správa vám dovolí vybudovat jednu další strážnici. První úroveň Vojenské logistiky rozšiřuje vzdálenost od říše, na kterou si můžete založit strážnici o 5 bodů.
  Cena se rovná součtu všech cen budov v ní při úrovni 0 Architektury.

  • Pevnost úroveň 4
  • Nákladové nádraží úroveň 1
  • Vojenský tábor úroveň 1

   Každá úroveň vojenského táboru povolí rozmístění 120 000 polní armády.

  Zakládá se na tlačítku, které je k dispozici, když kliknete na vybraný terén na globální mapě. Pokud terén dává vojenský bonus nebo vojenský bonus z modifikátoru, panství bude ovlivněno jen tímto druhem bonusu. Žádný ekonomický bonus nebude mít vliv. Budování trvá 1.5 a v této době útoky na panství nejsou možné. Mise na založení cestuje rychlosti zásobovacích vozů.

 • Charakteristiky strážnice
  • Budovy

   Po ukončení stavby, panství disponuje přednastavenými úrovněmi Pevnosti, Nákladové nádraží a Vojenského tábora, které můžou být vylepšeny. V menu Vojenské se můžou stavět všechny obranné zařízení a Obranný Val - exkluzivní zařízení dostupné pouze v tomto panství. Každá úroveň dává bonus 2% k obraně polní armády. Strážnice nemá populaci, produkci a efektivitu.

  • Doprava

   Provádí se v menu Nákladové stanice a probíhá stejně jako model dopravy surovin mezi anektovanými provinciemi.

  • Armáda a cestování armády

   Počet vojenských jednotek, které můžete umístit v panství je omezený a závisí od úrovně budovy Vojenský tábor. Doba na přemístění do/ze strážnice je fixní: 90 a nemůže být uskutečněna okamžitě pomocí diamantů. Pokud při příchodu pohybující se armády je kapacita strážnice dosažena a nastalo by překročení kapacity, nedojde k umístění armády a ta se vrací nazpět do panství, ze kterého byla odeslána. Pokud ještě stále je volné místo ve strážnici, ale nedostatečné pro celou přemisťovanou armádu, místo se zaplní beze zbytku a ostatní jednotky se pošlou nazpět do počátečního bodu. Pokud při příchodu cestující armády je vojenský objekt zničený, armáda se vrátí tam, odkud odcestovala. Údržba polní armády ve strážnici je x1,2.

  • Obrana

   V operativním středisku je k dispozici možnost ústupu bránících armád. Pokud si uživatel zvolí tuto funkci, armáda nebude bojovat. Tato možnost je k dispozici pouze ve strážnici.

  • Zničení
   • Při nepřátelském útoku

    Úspěšné obléhání pevnosti proti strážnici zničí jednu úroveň pevnosti. Když dosáhne 0, panství je považováno za zničené. Hráč ztratí suroviny nashromážděné v panství, stejně tak i čisté body získané ze založení a jeho rozvoje. Pokud byla ve zničené strážnici umístěna armáda, hráč přijde o 10% přeživších jednotek. Ostatní se vrátí do panství, ze kterého byla odeslána mise k založení. Pokud by bylo toto panství také zničeno, vydá se armáda do Hlavního města. Jestli je strážnice zničena dokud trvá vojenská mise, vyslaná z této strážnice, vrátí se armáda do Hlavního města říše a čas cestování zůstává nezměněn, tzn. armáda se vrátí do hlavního města za stejně dlouho, jako by se vrátila do strážnice.

    Útoky na strážnici, která chrání obchodní stanici, nemají omezení rozsahu a nepůsobí postihy na morálce, cti a síle útoku útočníka.

   • Na přání vlastníka

    Možnost je k dispozici, když kliknete na panství na Globální mapě. Strážnice nemůže být zničena, pokud je v ní umístěna armáda nebo má vyslanou vojenskou nebo špionskou misi. Po zničení strážnice uživatel ztratí nahromaděné suroviny a čisté body, získané za její založení a rozvoj.