Kaynaklar

Nüfus

Fonksiyonlar:

 • Odun, demir ve taş üretimi için çalışanlar.
 • Nüfus, bizzat oyuncu tarafından belirlenen vergileri öder.
 • Askerliğe ihtiyaç duyulan acemiler.

Nüfus artışı

 • Temel nüfus artışı, aşağıdaki formülle hesaplanır: 1 x güncel nüfus /1000+50 (1 x, diyarın hızıyla çarpımıdır). Sağlık araştırmak, artışı seviye başına %5 arttırır. Çiftlik inşası, gıda sıkıntısı sebebiyle yaşanan nüfus kayıplarını düşürür.
 • Evsiz nüfus, yeterli ev olmadığında görünür. Evsiz nüfusun artış oranı aşağıdaki gibi hesaplanır: ((nüfus artışı + güncel nüfus) - nüfus limiti)/2 ve sonra diyarın hızıyla çarpılır. O ordu eğitimine alınabilir, fakat çalıştırılamaz, bu nedenle kaynak üretmezler.

  Premium aktif edildiğinde, nüfus artışı %20 yükselir.

Odun

 • Tüm binalar ve bazı araştırmalar için gereklidir.
 • Askeri birimlerin eğitimi için gerekir.
 • Odun imalathanesinde çalışan nüfus üretir.

Demir

 • Bazı binalar, araştırmalar ve askeri birimler için gereklidir.
 • Demir madeninde çalışan nüfus tarafından üretilir.

Taş

 • Kaleler için ana kaynaktır.
 • Bazı diğer binalar ve bazı araştırmalar için gerekir.
 • Taş ocağında çalışan nüfus tarafından üretilir.

Üretim

 • 100 köylü için temel üretim: 20 odun / 20 demir / 20 taş.
 • İmparatorluğun ana eyaleti, tüm kaynakların üretimi için sabit bir %10 bonusa sahiptir.
 • Üretim arttırılabilir:
  • Premium aktivasyonu, üretimi %20 yükseltir.
  • Kale seviyelerini yükseltmek - her hale seviyesi üretimi belli bir yüzde arttırır. Bu yüzde, %60’dan fazla olamaz.
  • İttifak üretimi araştırmasının seviyesini yükseltme (eğer oyuncu bir ittifaktaysa) - her seviye, tüm üyeler için %2 üretim bonusu verir.

Altın

 • Oyunun para birimidir. Vergi yoluyla üretilir, vergiler oyuncunun kendi takdirine bağlı olarak alınır. 6 farklı vergi oranı türü vardır. Altın ayrıca ticaret ve banka borçları ile de elde edilir.
 • Serbest nüfus vergi vermez. Altın, hazineden merkezi bir yolla üretilir ve kullanılır, yalnızca imparatorluğun ana eyaletinde saptanır. Zorla alınan vergiler direkt olarak hazineye gider. Binalar, araştırmalar veya ordu bakım masrafı için gereken altın, orada herhangi bir nakliyeye ihtiyaç olmadan otomatik olarak elde edilir. Altın, bir yanddan ilhak edilmiş eyaletleri bağlayan ticaret yollarının inşasıyla, diğer yandan köleleştirilmiş eyaletler ve ana eyaletten de elde edilir. Ticaretten elde edilen gelir, doğrudan ana eyaletin hazinesinde saklanır. Eğer hazinenin altın bakiyesi negatif ise(örneğin ordu bakım masrafından dolayı), oyuncu negatif bakiye temizlenene kadar bina inşa edemez, araştırma araştıramaz ve eğitime asker alamaz.

Elmaslar

Onlar hizmet eder:

 • Premium satın alma - o, premium olmayan oyuncular için mevcut olmayan birçok bonus sağlar, şöyle ki:
  • %10 üretim bonusu
  • %10 nüfus gelişimi bonusu
  • %10 ordu saldırı bonusu
  • Ordunun savunmasına %10 bonus
  • Her eyalette günlük 10 mutluluk puanı bonusu
  • İki kat yük ambarı kapasitesi
  • %20 ordu eğitimi süresi bonusu ve %20 baraka kapasitesi bonusu
 • Her gün mevcut ekstraların satın alımı:
  • Anlık inşa - bir binanın inşasını daha erken bitirme. Bu seçenek sadece inşasının bitimine 24 saatten daha az kalmış binalar için geçerlidir. Bir yapı saati, 170 elmas gerektirir.
  • Anlık araştırma - bir araştırmanın inşasını daha erken bitirme. Bu seçenek, elmaslarla ödenir ve sadece 06 saatten daha kısa araştırmalar için kullanılır. Bir araştırma saati, 510 elmas gerektirir.

   Bu temel bir limittir. Daha yüksek gelişim, net değer puanları ve anlık araştırma için harcanmış elmasların sayısı daha yüksek limit alır.

  • Anlık eğitim - birimlerin eğitiminin daha erken tamamlanmasıdır. Seçenek, imparatorluk saldırı altındayken mevcut değildir. Bir eyaletteki sıranın sadece ilk eğitilen grubu ve bir baraka anlık eğitilebilir. 6 saatten az kalan her grup, 170 elmas gerektirir.
  • Anlık eğitim, sıradaki diğer grupların zamanını tekar hesaplar.

   Örnek: Bir grup kılıçlıyı 6 saatliğine eğitime alırsınız ve sonra 6 saatlik diğer grubu. İkinci grubun sıradaki eğitim süresi 12 saat olur, fakat birinci grubu anlık eğitirseniz, ikinci grubun süresi 6 saat düşer.

  • Anlık ordu ilerleyişi
  • Uzak bir tesisin anî kurması
  • İmperialı tüccar - anlık olarak 850 elmaslık komisyon karşılığında odun, demir ve taş satmanıza olanak veren bir markettir. Seçenek, imparatorluk saldırı altındayken mevcut değildir.
  • Tapınakta günlük bir hediyeden daha fazla açma. Ücretsiz bir hediyeyi en az üç kere aldıysanız, 680 elmas karşılığında ikinci bir hediye. 680 elmas karşılığında bir hediyeyi en az üç kere aldıysanız, 2550 elmas karşılığında üçüncü bir hediye. Eğer 2550 elmas karşılığında bir hediyeyi en az 3 kez aldıysanız, 4250 elmas karşılığında dördüncü bir hediye. Eğer 4250 elmas karşılığında bir hediyeyi en az 3 kez aldıysanız, 8330 elmas karşılığında beşinci bir hediye. Eğer 8330 elmaslık hediyeyi en az 3 kez aldıysanız, 16830 elmas karşılığında altıncı bir hediye.
  • 10 saatlik üretim - her 12 saatte bir alınır. Kaynak üretiminin saat başına 10 ile çarpımına eşittir.
  • Tatil modunun aktivasyonu
  • Şehir meydanında eyaletlerin mutluluk değerini etkileyen büyük festivallerin organizasyonu. Büyük festivaller, günde 1 kez yapılabilir. Onların etkisi, şehir meydanı seviyesi tarafından arttırılır. Her seviye +2 mutluluk puanı verir.
  • Teslim olma - Size düşman akınlarına karşı imparatorluğunuzu koruma fırsatı sağlar. 42 saat içinde sadece 10 kez teslim olabilirsiniz. Birincisi ücretsizdir; fakat her teslim olmanın bedeli, bir öncekine oranla 1700 elmas daha fazlasıdır.
  • Elmas bağışlama - müttefiklere birbirine elmaslarla yardım etme imkanı veren bir ittifak özelliğidir. Bağışlar ittifak hazinesinde yapılır. Sadece satın alınmış ve geçici elmaslar bağışlanabilir. Her ittifağın üyesi, günde 340000 elmasa kadar bağışlayabilir.
  • Geçici elmaslar - satın almaktan başka bir şekilde aldığınız elmaslar, örneğin öğretici başlangıcından, Başarılardan, turnuvalardan, Çarkıfeket’ten kazanılan elmaslar. Geçici elmaslar da özel promosyonlar sırasında satın alınabilir.

Elmas transferi - satın alınmış elmasları, aynı kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaptığınız global hesabınızın bir diyarından başka bir diyara transfer etmektir. Kazanılan ve geçici elmaslar global hesabınıza aktarılamaz.

Mutluluk

Nüfusun imparatorlukta ne kadar mutlu olduğunu gösterir. İlk mutluluk ve her bir eyaletin limiti 100’dür, sadece ana eyaletin ilk mutluluğu 100 ve limiti 120’dir. Mutluluk, gerçek zamana göre hesaplanır ve güncellenir. Onun günlük düzenleyicileri, bonusları ve vergilerden kesintileri her dakika tahmin edilir ve derhal yürürlüğe girer.

Mutluluğun ana etkisi göçtür. Eğer puanınız 100’ün altındaysa, daima nüfus kayıplarına uğrayacaksınız. Eğer puanınız 100’ün üstündeyse, imparatorluğunuzdan göç olmayacak. Nüfus kayıpları hakkındaki bilgiyi çiftlikte bulacaksınız.

Mutluluğun düşüşüne temel olumsuz etki isyanların, ayaklanmaların ve göçlerin yükselmesidir. Bir eyalette daha büyük mutluluk miktarı isyanların, ayaklanmaların ve göçlerin olasılığını daha fazla düşürür.
- Mutluluk 50den aşağı düştüğünde vergi ödemelerinin Mutluluk yeniden artana kadar durdurulmasına neden olan isyan çıkma olasalığı vardır. Bu olasalık %2 gittikçe artar (misal: 49 mutluluk puanında %2, 48 mutluluk puanında %4 v.s).
- Mutluluk 20den aşağı düştüğünde kaynakların üretiminin, inşaatın ve ordu eğitiminin Mutluluk yeniden artana kadar 24 saat içinde durdurulmasına neden olan başkaldırı olma olasalığı vardır. Bu olasalık %2 gittikçe artar (misal: 19 mutluluk puanında %2, 18 mutluluk puanında %4 v.s).

Günlük mutluluk düzenleyicileri

 • Olumlu:
  • Düşük vergi oranları
  • İmparatorun(daima ana eyaletin valisi) ve halefin(halef bir eyalete vali olarak atandığında) doğuştan yeteneği
  • Valiye ait beceriler (Lojistikçi, sosyal görevli, manevi lider)
  • Olumlu arazi düzenleyicileri
  • Eyaletteki ordu mevcudiyeti
  • Eyaletteki kale seviyesi
  • Heykeller
  • Üniversite seviyesi (Her 3 seviye 1 Mutluluk puanı sağlar. Limitse 10 Mutluluk puanıdır)
  • Harika bonusu
  • Özel kaynak arazisinin mülkiyeti - eyaletin, koloninin veya ticaret karakolunun kurulumu
  • Premium aktivasyonu - +10 mutluluk puanı verir
  • İmparatorun onurunun en yüksek seviyesi - her 100 onur, 1 mutluluk verir. Limit 5’tir.
  • Kendi ittifağınızın saraylarının birinin etkisinin altında - her gün +5 mutluluk
  • Şehir meydanında büyük festivalin başlatılması +3 Mutluluk verir.
  • Hanedan Evliliği: +5 Mutluluk
  • Koloniyi yıkılmaz yapmak: +10 Mutluluk
  • Yakalanan Yüce insan için fidye ödemek: +10 Mutluluk
 • Olumsuz:
  • Yüksek vergi oranları
  • İmparatorluğun eksi onuru - eksi onur puanı 100 veya daha fazla olduğu takdirde, -5 mutluluk puanı.
  • Kilitli eyalet - bütün imparatorluk alanları üzerinde etkisi -5 mutluluktur.
  • Düşman ittifak sarayının etkisi altında (savaştayken) - tüm imparatorluk alanları üzerinde -5 mutluluk etkisi.
  • Bir İmparator/İmparatoriçe’nin ölümü: -10 Mutluluk
  • Bir Vali/General’in ölümü: - 5 Mutluluk

Tek seferlik mutluluk değiştiricileri

 • Olumlu
  • Kale inşası
  • Çiftlik inşası - her çiftlik seviyesi, 1 mutluluk verir.
  • Şehir meydanında tek seferlik festivallerin organizasyonu
  • Savunmada kazanılmış savaşlarla yağmaları durdurma - 24 saatlik devre esnasında sadece ilk yağma için +10 mutluluk puanı.
  • Ordu terhisi
  • Savaşın galibi - her üye için +10 mutluluk puanı.
  • Kale onarımı (24 saatlik zaman diliminde sadece ilk kez onarıldığında) - +5 mutluluk
  • Yeni ilhak edilmiş eyalet veya koloni - +20
  • +5 Happiness for each captured enemy General in all holdings;
 • Olumsuz
  • Ordu eğitimi
  • Yağmalanmış eyalet - yağmalanmış köylülerin yüzdesi, giden mutluluk puanına eşittir. Maksimum mutluluk kaybı 30’dur.
  • Kaybedilmiş savaş - global -5 mutluluk fakat 24 saatlik zaman dilimi içinde sadece ilk kaybedilmiş savaş için.
  • Kaybedilmiş Savaş - bütün imparatorluk üzerinde -10 mutluluk etkisi.
  • Savaş ilanı - tüm üyeler için -10 mutluluk
  • Kaybedilmiş kale kuşatması (24 saatlik zaman dilimi içerisinde ilk kaybedilmiş kale kuşatması) - -5 mutluluk.
  • Kaybedilmiş koloni - 10 mutluluk puanı kaybı
  • Kaybedilmiş ticaret karakolu - 5 mutluluk puanı kaybı
  • -5 Happiness for each General, captured by the enemy in all holdings;

Vergiler

Sadece çalışan nüfus vergi verir. Vergi geliri her zaman vergi oranı değiştiğinde tekrar hesaplanır, bu yüzden altın geliri ve etkisi(pozitif veya negatif) mutlulukta derhal hesaba katılır. Bu, eğer saat 2’de düşük vergi oranına sahipseniz ve onu saat 3’te değiştirip yükselttiyseniz, saat 2 ve 3 arasında altın geliriniz ve mutluluk kaybınız düşük vergi oranına, saat 3’ten sonra yüksek vergi oranına karşılık verecek. Altın geliri ve mutluluk kayıpları her dakika hesaplanır. Altının eşit miktarı, güncel çalışan nüfusun sayısına bağlı olarak verilir, o anda kararlaştırılan vergi oranı miktarına göre değil, bu yüzden nüfus artışı bir düşmana yağma durumunda öldürülen nüfus ile birlikte dikkate alınır. Altın, ana eyaletin hazinesinde birikir ve imparatorlukta nerede olursanız olun hazineden binaların ve araştırmaların gelişimi ve ordunun bakım masrafı için otomatik olarak alınır.

Oyuncu, vergi oranını her zaman değiştirebilir ve her değişim hemen hesaplanır. Altı vergi seviyesi vardır, her biri mutlulukta aşağıdaki gibi farklı bir etkiye sahiptir.

 • Birinci seviye(vergiden muaf) - +5 mutluluk bonusu verir.
 • İkinci seviye(çok düşük - ilhak edilmiş eyaletler için saat başına 100 işçi için 1) - 10 mutluluk alır.
 • Üçüncü seviye(düşük - ilhak edilmiş eyaletlerde saat başına 100 işçi için 2) - 20 mutluluk alır.
 • Dördüncü seviye(orta - ilhak edilmiş eyaletlerde saat başına 100 işçi için 3) - 30 mutluluk alır.
 • Beşinci seviye(yüksek - ilhak edilmiş eyaletlerde saat başına 100 işçi için 4) - 50 mutluluk alır.
 • Altıncı seviye(çok yüksek - ilhak edilmiş eyaletlerde saat başına 100 işçi için 5) - 75 mutluluk alır.

Gelir

Barışçı yol

 • Kaynak üretimi
 • Araziden vergi almak
 • Altın depozitosu
 • Ticaret
 • İmparatorluğun kölelerinden alınan köle vergi geliri. O, otomatik olarak ana eyaletin hazinesinde birikmez. Kullanıcı onu kendisi toplamalıdır.

Askeri

 • Bir göçebe yerleşiminden kaynak yağmalama.
 • Bağımsız şehiri yağmalama
 • Diğer kullanıcıların imparatorluklarını yağmalama, kale kuşatması savaşlarını yönetme.
 • Düşmanların imparatorluklarını yağmalama.

Giderler

 • Binaları ve araştırmaları düzenleme
 • Orduyu eğitime alma
 • Ordu bakım masrafı
 • Zarar görmüş kalenin onarımı.
 • Bir koloni keşfetme
 • Festivaller düzenleme
 • Kredi borçlarını ödemek ve banka faizi.

Banka

Oyuncunun borç aldığı veya altın depozitosu yatırdığı bir bina. Banka, Borçlanma ve Depozito Yapma araştırmaların 1. seviyesinden sonra inşa edilebilir.

• 30 yükseltilebilir seviye;
• Her seviye, 1. seviyede %20’den başlayarak, alınabilecek maksimum kredi miktarını %2,5 arttırır. Ayrıca yatırılabilecek maksimum altın miktarını da arttırır.

Borç alınabilecek maksimum altın miktarı, Bankanın seviyesine ve imparatorluğun mevcut altın gelirine bağlıdır. 1. Banka seviyesinde, seçilen süre için altın gelirinin %20’sinden fazla olmayan bir borç alınabilir. Her Banka seviyesi bu yüzdeyi arttırır. Geri ödeme, seçilen süre boyunca gerçekleşir. Geri ödeme süreleri 12 ile 96 saat arasında seçilebilir. Bir seferde sadece bir borç alınabilir. Kredi faiz oranı, Borçlanma araştırmasının daha yüksek seviyeleri ile düşürülebilir.

Her kullanıcının belirli bir süre sonra bu altına faiz kazanmak için altınını bankaya yatırma seçeneği vardır. Bankanın her seviyesi daha fazla altın yatırmaya izin verir - 30. seviyede 100 000 000 limite kadar. Altın, x4 hızındaki diyarlarda 4 veya 12 saat ve x10 hızındakilerde 2 veya 5 saat boyunca yatırılabilir. En fazla 10 ayrı depozitoya izin verilir. Kazanılan faiz, Depozito yapma araştırmasının daha yüksek seviyeleri ile arttırılabilir. Aynı araştırma, saldırı durumunda yatırılan altının bir kısmını da korur. Depozitonun faiz tutarı, depozito vadesinin bitiminden sonra alınır. Kullanıcının yatırdığı altını daha önce çekmesi durumunda faiz kaybedilecektir.
Tatil modunda depozito süresi dondurulur ve tatil modu kapatıldıktan sonra devam eder. Kullanıcılar, imparator becerisi ’Bankacı’dan faize bonus kazanabilirler. Bu bonusun miktarı becerinin seviyesine bağlıdır.*

Dikkat! Yatırılan altın, düşman saldırıları tarafından yağmalanmaya tabidir.

Bonus depozitonun tüm miktarını değil, sadece faiz miktarını etkiler (depozito miktarı + faiz).

Koruma modları

Başlangıç koruması

Bilgilendirici rehberdeki bir görevden aktif edilebilen ve savaş raporlarından 1000 puanın altındaki tüm oyuncuların kullanabildiği bir opsiyondur. Opsiyonun süresi, hesap 1000 net değer puanına ulaştığında veya aktivasyondan sonra 168 saat geçtiğinde otomatik olarak dolar. Başlangıç koruması altındaki hesaplar saldırıya uğrayamaz veya saldırı yollayamaz. Başlangıç koruması, sıralamada bebek arabası simgesi ile görünür.

Bayram koruması

Imperia Online ekibi tarafından önceden bildirilen fakat sadece tatiller esnasında aktif edilebilen bir opsiyon. Aktif edildiğinde, hesap saldırıya uğrayamaz ve saldırı yollayamaz. Bu arada hesap ulaşılabilirdir; binalar inşa edilebilir, araştırmalar araştırılabilir, eğitime ordu alınabilir vs. Aktivasyondan önce ilgili imparatorluğa yollanmış tüm saldırılar gerçekleşecektir.

Tatil modu

İmparatorluğunuza yönelik tüm saldırıları yasaklar. Eğer imparatorluğunuza yollanmış bir saldırı varsa, tatil modunu aktif etseniz bile saldırı tamamlanacaktır. Tatil modu tüm kaynak üretimini, ordu bakım masrafını, nüfus büyümesini durdurur ve 168 saatlik süreçte borç ödemesine ve depozito süresine tatil modu iptal edilene kadar ara verilir. Tüm binaların ve araştırmaların yapımı devam edecektir. Tatil modu, en az 24/48 saat (diyarın hızına bağlı) aktif olur. Kullanmak için ise 1700 elmas gereklidir.

Tatil modu ve bayram koruması yalnızca ordu bir görevde olmadığı takdirde (ordu seferi veya araziler arasındaki hareketi hariç) aktif edilebilir. Lütfen unutmayın, tatil modu sırasında ordu seferi veya araziler arasındaki hareketi için bakım masrafı alınır.

Korumaya tekrar hoşgeldiniz

En az 2 hafta yokluğa sahip her imparator, hesabına giriş üzerine otomatik olarak korunma alır. Saldırı yollaması ve saldırı alması yasaklanır. Süre 48 saattir. Tamamen ücretsizdir.

Bakıcılık

Ekonomik gelişiminize bir arkadaştan yasal yardım. İsteğe bağlı olarak dört farklı hesaba bakıcılık yapabilir ve hesabınıza bakıcılık yapması için dört oyuncu seçebilirsiniz. Her iki bakıcı da hesabınıza kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile girer, bu yüzden hiçbir zaman hiç kimseye şifrenizi vermenize gerek yoktur.

Bakıcının hakları ve limitleri:

 • Bakıcı, tam yetkilerle şunlar haricinde hesabın sahibinin yapabildiği herşeyi yapar:
  - hesap ayarlarını değiştirme;
  - başka bir diyara kayıt olma;
  - hesabın ait olduğu ittifaktan ayrılma;
  - eğer bakıcılık yapılan hesap ittifak lideriyse, bakıcı üyeleri ittifaktan çıkaramayacaktır;
  - hazineye elmas ve kaynak bağışı seçenekleri bakıcı için ulaşılabilirdir, fakat anonim bağış seçeneği değildir;
  - köleleştirilmiş eyaleti serbest bırakma;
 • Sınırlı yetkilere sahip bakıcı:
  - haberleri okuyabilir, fakat onları okunmuş olarak işaretleyemez;
  - anketleri açabilir, fakat oy veremez;
  - diğer kullanıcıların avatarlarını ve yorumlarını rapor/şikayet edemez ve bakıcılık yapılan hesaptan diğer kullanıcıların profillerine yazamaz;
  - bir göreve gönderilmiş orduyu geri çağıramaz;
  - bir tesisin kurulumu görevinin anlık ulaşımı için olan seçeneği kullanamaz;
  - kaynakların anlık nakliyesi için olan seçeneği kullanamaz;
  - bir ittifak görevine yollanmış orduyu geri çağıramaz;
  - yapım aşamasında olan binaların olduğu menüye giremez;
  - hemen ulaş seçeneğini kullanamaz;
  - hesap ayarlarını değiştiremez;
  - anlık davetten bir üyelik açamaz;
  - notları silemez, değiştiremez veya paylaşamaz;
  - premium menüdeki ekstraları kullanamaz;
  - mesajlar menüsünde tribün, özel, notlar veya bildiriler mesajlarını okuyamaz veya mesaj yazamaz;
  - inşası devam eden binaları ve araştırmaları elmaslarla sonlandıramaz;
  - birimleri terhis edemez;
  - tapınağa giremez;
  - sadece küçük borç alabilir, fakat geri ödeme seçeneğini kullanamaz;
  - ittifak menüsündeki seçenekleri kullanamaz.

Yasal bakıcının bireysel yetkileri Genel Ayarlar >> Özel ayarlar >> Bakıcılık menüsünden değiştirilebilir. Bakıcılık ayarları, her zaman kendi isteğinize bağlı olarak değiştirilebilir.

Net Değer Puanı

Bir oyuncunun mevcut gücünü temsil eder.

Binalar inşa ederek, araştırmalar araştırarak ve eğitime askerler alarak kazanılır.

Aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:

 • Binalar veya araştırmalar için harcanan 1000 altın / 1000 odun / 1000 demir / 1000 taş = 1 net değer puanı
 • Eğitime alınan ordu için harcanan 500 altın / 500 odun / 500 demir / 500 taş = 1 net değer puanı

Diyarın 16 harikası

Mimari seviyesi 25. seviyeye ulaşmış olan tüm oyuncular tarafından inşa edilebilen onsekiz özel binalar.

Tüm diyarda bu binaların sadece en yüksek seviyeleri göz önünde bulundurulan harikalardır ve global haritada kendi imparatorluklarının yanında görünür.

Her harika, aşağıda gösterildiği gibi sahibine ve onun tüm müttefiklerine özel bir bonus bağışlar:

 • Mistik Obelisk: Günlük 5 mutluluk bonusu
 • Ateşli Zirve: mutluluk limitine 5 puan
 • Gök Kulesi - Araştırma süresine -%10
 • Güneş Piramitleri: inşa süresine -%10 bonus
 • Şafak Sarayı: çiftliğin etkisine %10 bonus
 • General - ordunun eğitim süresine %10 bonus
 • Müthiş Atlı - ordunun ilerleme süresine %10 bonus
 • Altın Gözetleme Kulesi: Tüm casusların etkinliğine %100 bonus
 • Esrarlı Topraklar: %10 daha büyük Tapınak hediyeleri
 • Ejderha Duvarı: Tüm saldıranlara 10 Moral puan kaybı
 • Yasak Saray: Ticaret ve köle eyaletinden gelen altına %50 bonus
 • Zafer Takı: 5 Moral puan bonusu
 • Hayat Bahçeleri: Nüfus artışına %10 bonus
 • Ölüm Tapınağı: İlk rauntta saldırıya %10 bonus
 • Savaş Türbesi: %5 daha küçük ordu bakım masrafı
 • Kadim Gözlemevi: Lojistiklerin hepsine %10 menzil bonusu
 • The Aqueduct*: 50% bonus to Trade and Vassal income, 10% bonus to Farm Effect, 10% bonus to Population Growth;
 • The Warmaster’s Altar*: -10% Army Travelling Time, 5% less Army Upkeep, 10% Attack Bonus in Round 1 of the battle.


 • * Bonuses of these 2 Wonders will stack with bonuses from other existing wonders. For example if you own both The Aqueduct and The Palace of Dawn you will get a total of 20% bonus to Farm effect.

Bir oyuncu birden fazla binayı geliştirip seviyeletini yükseltebilir ancak sadece bir harikayı kontrol edebilir; bu demek ki eğer bir özel binadan fazla özel binaların en yüksek seviyesine ulaşırsa onlardan hangisinin harika olup kendisine ve ittifak arkadaşlarına bonus vereceğini seçmelidir.

Harikalar yok edilebilir değildir. Harikayı, bir başka oyuncu sizinkinden daha yüksek bir seviye inşa ettiğinde kaybedersiniz.

Bir harikayı kaybettiğiniz geliştirdiğiniz seviyelerini kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Aynı binanın daha yüksek seviyesini geliştirene kadar harika üzerine kontrolünüz olmayacak bir de siz ve ittifak arkadaşlarınız bonusları almayacaksınız.

Diyardaki Mistik Obeliskin ve Ateşli Zirvenin en yüksek seviyelerine sahipseniz ve Mistik Obelisk sizin aktif harikanız ise, o Mistik Obeliskte sizin ulaştığınız seviyeyi aştıkları anda Ateşli Zirve otomatik olarak sizin aktif harikanıza dönüşür. Eğer diyardaki iki binadan fazlasında en yüksek seviyelere sahipseniz ve Mistik Obelisk sizin aktif harikanız ise, o Mistik Obeliskte sizin ulaştığınız seviyeyi aştıkları anda sistem kalan binalarınızdan birini sizin aktif harikanıza dönüştürür. Buna rağmen istediğiniz harikayı istediğiniz anda aktive edebilirsiniz.

Eğer iki oyuncunun veya daha fazlasının seviyeleri aynı binada eşitse, harikaya sahip olan oyuncu seviyeye ilk ulaşmış olyuncudur.

Belirli bir harika seviyesi sıralamasının ilk 50sine giren her oyuncu, belirli harikanın verdiği bonusun kişisel azaltımış etkisinden faydalanacak. Dağıtım aşağıdaki şekilde yapılacak

- Harikanın en yüksek seviyesine sahip olan oyuncu, harikanın %100 etkisinden faydalancak. Bu, onun müttefikleri için de geçerli olacak;

- Sıralamanın 2. sırasında alan oyuncu, harikanın %100 etkisinden faydalanacak, fakat müttefikleri aynı bonusu almayacaklar.

- Sıralamaın 3. ile 5. arasındaki yerleri alan oyuncular harikanın %80 etkisinden faydalanacak, fakat müttefikleri aynı bonusu almaycaklar;

- Sıralamaın 6. ile 10. arasındaki yerleri alan oyuncular harikanın %60 etkisinden faydalanacak, fakat müttefikleri aynı bonusu almaycaklar;

- Sıralamaın 11. ile 20. arasındaki yerleri alan oyuncular harikanın %40 etkisinden faydalanacak, fakat müttefikleri aynı bonusu almaycaklar;

- Sıralamaın 21. ile 50. arasındaki yerleri alan oyuncular harikanın %20 etkisinden faydalanacak, fakat müttefikleri aynı bonusu almaycaklar;

Eğer bir oyuncu, müttefiğin harikasının etkisinden artık faydalanmışsa, aynı harikadan kişisel bonusu alamaz.
Bir oyuncu, ittifak etkisi olan bir harikaya sahip olabilir, fakat kalan diğer harikalardan kişisel bonusu da alabilir. Önemli olan sıralamaların ilk 50 yerinden biri alması ve kalan harikaların ittifak etkisinden faydalanmaması.

Her binanın temel fiyatı 8 000 000 altın eşdeğeridir. Kaynak tipi olan fiyat her seviye değişiyor şöyle ki 1. seviye altın, 2. seviye odun, 3. seviye demir, 4. seviye taş, 5. seviye altın v.s.

Uyarı: Sadece bir özel binada kaynak değişimi yapılabilir, bu demek oluyor ki eğer kullanıcı "Güneş Piramitlerin" 1 seviyesindeyse, "Şafak Sarayındaki" 1 seviyenin kaynağı altın olur - odun değil. "Güneş Piramitlerin" ikinci seviyesinden sonra kaynak artık odun olur.

Özel binanın fiyatı, oyuncunun mimarisi tarafından düşürülür.

Sonraki seviyenin altın eşdeğeri %10 daha yüksektir. Mimari geliştirerek azalan fiyatı değil temel fiyatı göz önünde bulundurulur.

Özel binalar anlık inşa edilir ve seviyelerinde sınırlama yoktur.

Weather Forecast

Just like in modern life, the weather played a vital role in the Medieval life. It affected the food production, the living conditions and the military campaigns. Thus, the weather has an important role in the lives of all Rulers in Imperia Online, by applying different positive and negative bonuses upon all the Empires in all Realms on a daily basis. The Weather Forecast module shows what the weather conditions in the Realm will be in the next 5 days of the Era and what positive/negative bonuses upon the Economy and Military will be applied globally.

Hava durumu Ekonomi Askeriye
Sunny
 • 10% daha büyük nüfus artışı
 • 10% daha büyük çiftlik kapasitesi
 • 20% daha güçlü okçu saldırısı
 • +10 moral saldırı anında
 • Rainy
 • 10% daha verimli odun üretimi
 • -20 nüfusun mutluluğu
 • Yağamalama gücü 2ye azaltılmış
 • Hendek tesisinin etkisi 2ye katlanmış
 • Windy
 • 10% daha büyük ev kapasitesi
 • 20% daha küçük yük ambarı kapasitesi
 • 20% daha az okçular saldırı gücü
 • Yağmalama gücü 2 kat
 • Foggy
 • Kişisel saldırılar hedefe ulaşmadan 30 dk önce görülür
 • +5 bonus Casusluk seviyesi
 • Birinci raunttaki vuruş bonusu iki kat
 • Menzilli birimlerinin menzili -2
 • Snowy
 • 50% daha yavaş ordu hareketi
 • 20% daha yüksek ordu bakım masrafı (görevdeyken)
 • Birinci raunttaki vuruş bonus vermez
 • 20% daha az kuşatma silahları saldırı gücü