Surovine

Prebivalstvo

Funkcije:

 • Delovna sila za proizvodnjo lesa, železa in kamenja.
 • Prebivalstvo plača davke, osebno določene igralca.
 • Novinci, pripravljeni na urjenje.

Rast prebivalstva

 • Osnovna rast populacije se izračuna z naslednjo formulo: 1 x trenutna populacija / 1000 + 50 (1 x pomeni pomnoženo s hitrostjo sveta). Raziskava medicine poveča rast prebivalstva za 5% na nivo.* Izgradnja kmetij zmanjša izgubo prebivalstva zaradi pomanjkanja hrane.
 • Prebivalstvo brez doma se pojavlja kot količina hiš postane nezadostna. Stopnja rasti prebivalstva brez doma je preračunana kakor sledi: ((rast prebivalstva + trenutno število prebivalstva) - limit prebivalstva)/2 pomnoženo s hitrostjo sveta. Prebivalstvo brez doma lahko vpokličete v vojsko, ne morete pa ga zaposliti v rudnikih za proizvodnjo surovin.

  Aktivacija premium, plačanega z diamanti poveča rast prebivalstva za 10%.

Les

 • Zahtevajo vse stavbe in nekatera raziskovanja.
 • Potreben za trening vojaških enot.
 • Proizvaja najeta populacija na žagah.

Železo

 • Potrebno za nekatere zgradbe, raziskovanja in vse vojaške enote.
 • Proizvaja ga prebivalstvo najeto v železarnah.

Kamen

 • Glavna surovina za gradnjo trdnjav.
 • Potrebno za gradnjo nekaterih stavb in nekaterih raziskovanj.
 • Proizvajajo delavci, zaposleni v kamnolomu.

Proizvodnja

 • Osnovna proizvodnja 100 civilistov: 20 lesa / 20 železa / 20 kamenja.
 • V prestolnici je bonus proizvodnje nastavljen na 10% za vse surovine.
 • Proizvodnjo je mogoče povečati z:
  • Aktivacija premium, plačanega z diamanti, poveča rast prebivalstva za 10%.
  • Povišanje stopnje Trdnjave - vsaka stopnja Trdnjave zviša proizvodnjo surovin s določenim %, ki ne sme biti višji kot 60%.
  • Povišanje stopnjo Raziskave proizvodnja alianse (če je igralec član Aliansa) - vsaka stopnja omogoča 2% bonus na proizvodnjo za vse člane.

Zlato

 • Valuta v igrici. Generira se z davkom, od delavske populacije glede na 6 davčnih stopenj. Zlato se tudi generira iz trgovanja in iz deponiranja v banki.
 • Nezaposleno prebivalstvo ne plačuje davkov. Zlato se zbira v zakladnici izključno v prestolnici, prav tako se troši iz nje. Davek se samodejno zbira v zakladnici, prav tako se zlato, potrebno za gradnjo, raziskave in vzdrževanje vojske, odteguje iz nje, ne da bi bil potreben transport. Zlato se tudi generira z gradnjo trgovske in cesarske poti, ki na eni strani povezujejo priključene province, na drugi: prestolnica z vazali. Tržni prihodek je transportiran naravnost v zakladnico prestolnice. Če je zlato v zakladnici negativno (zaradi vzdrževanja vojske ali posojila). igralec ne more graditi, raziskovati ali uriti vojske, vse dokler stanje ne postane pozitivno.

Diamanti

Služijo za:

 • Nakup Premium članstva - zagotavlja določene prednosti, ki ne-premium igralcem niso na voljo, na primer:
  • 10% bonus na proizvodnjo
  • 10% bonus na rast populacije
  • 10 % bonus na napad
  • Zagotavlja 10% bonus na obrambo vojske
  • 10 točk dnevnega Zadovoljstva v vseh provincah.
  • Podvoji kapacitete transportnih postaj.
  • 20% bonus na čas urenja vojske in 20% bonus na kapacitete vojašnic.
 • Nakup posebne ponudbe, ki je na voljo vsak dan:
  • Hitra izgradnja - predčasni zaključek gradnje. Opcijo je možno uporabiti samo, kadar je do konca izgradnje zgradbe ostalo manj kot 24 ur. Cena ure gradnje je 170 diamantov.
  • Hitra raziskava - predčasni zaključek raziskave. Ta možnost se nanaša samo na raziskave v roku 06 ur* in se za njo plača v diamantih.

   To je osnovni limit. Bolj ste razviti, več ekonomskih točk imate, več diamantov potrošite za hitro raziskavo, višji bo limit.

  • Hitro urjenje - predčasni zaključek urjenja. Možnost ni na voljo, če je Cesarstvo pod napadom. Samo prva skupina v vrsti ene province in ena vojašnica se lahko istočasno urijo. Vsaka skupina, ki je razvrščena čakati manj kot 6 ur zahteva 170 diamantov na hitro urjenje.
  • Hitro urjenje ene skupine pomeni preračunanje preostalega časa ostalih enot v čakalni vrsti.

   Na primer: razvrščate eno skupino mečevalcev za 6 urnem urjenju, za njimi - še eno skupino za 6 ure. Čas urjenja druge skupine v vrsti postane 12 ur. Če se odločite za možnost Hitro urjenje prve skupine, čas urjenja druge se skrajša do 6 ur.

  • Takojšen čas potovanja vojske
  • Hitra postavitev oddaljene posesti
  • Cesarski trgovec - trg omogoča hitro prodajo les, železo in kamenje za zlato za provizijo 850 diamantov. Opcija pod aktivnim napadom sovražnika na vaše kraljestvo ni dostopna.
  • Vsakdanje odpiranje po eno darilo v templju. Lahko odprete drugo darilo za 4 diamante, če ste že trikrat vzeli brezplačno darilo. Tretje darilo za 15 dijamanatov, če ste že koristili darilo za 4 diamantov vsaj 3 krat. Četrto darilo za 25 diamantov, če ste že koristili darilo za 15 diamantov vsaj 3 krat. Peto darilo za 49 dijamanatov, če ste darilo za 25 diamantov vzeli vsaj 3 krat. Šesto darilo za 99 diamantov, če ste darilo za 49 diamantov vzeli vsaj 3 krat.
  • 10-urna proizvodnja - možno koristiti enkrat vsakih 12 ur, prejem surovin v vrednosti 10-urne proizvodnje.
  • Aktivacija počitnic
  • Organizacija množičnega velikega festivala na mestnem trgu vpliva na zadovoljstvo v provincah. Veliki festivali so omejeni na 1 na dan. Njihov efekt je možno povečati s stopnjo mestnega trga - vsaka stopnja poveča zadovoljstvo za +2 točki.
  • Kapitulacija vam zagotavlja možnost ščititi za določeni čas svoje kraljestvo pred napadi nekaterega igralca. Lahko kapitulirate največ 10-krat v 42-urnem obdobju. Prva kapitulacija je brezplačna, vsaka naslednja je za 10 diamantov dražja kot prejšnja.
  • Darovanje diamantov - značilnost alianse, ki omogoča medsebojno pomoč zaveznikov z prenos diamantov. Darovanje je neomejeno in se zgodi v zakladnici aliansa, ampak lahko darujete samo kupljene diamante. Vsak član Alianse lahko daruje do 340000 diamantov dnevno.
  • Začasni diamanti - diamanti, ki ste jih dobili na drugačen način kot z nakupom preko načinov plačila - iz Vodiča, Dosežkov, Nalog, Turnirjev, Kolesa sreče. Začasne Diamante lahko tudi kupite med posebnimi akcijami.

Prenos diamantov - prenos kupljenih diamantov iz enega sveta v drugi svet vašega svetovnega računa, kjer se vpisujete z istim uporabniškim imenom in geslom.

Zadovoljstvo

Prikaže, koliko je prebivalstvo zadovoljno z vladanjem gospodarja. Začetna stopnja zadovoljstva in omejitev vsake province je 100, samo začetno zadovoljstvo prestolnice je 100 ter njegova omejitev je 120. Zadovoljstvo se izračuna in obnavlja v dejanskem času. Dnevni modifikatorji, bonusi in odbitki vplivajo na zadovoljtsvo vsako minuto.

Glavni učinek Zadovoljstva je izselevanje. Če je vrednost Zadovoljstva manj kot 100, vedno boste izgubili del prebivalstva. Če je vrednost nad 100, prebivalstvo se ne bo nikoli izselilo. Več informacije glede izselevanja lahko najdete v oknu Kmetije.

Glavna posledica nizkega zadovoljstva so upori, nemiri in emigracija. Bližje ko je zadovoljstvo zgornjemu limitu province, toliko bolj zadovoljna je prebivalstvo in manjša je možnost da pride do nemirov, uporov in emigracije.
- Zadovoljstvo pod 50 - obstaja možnost, ki se narašča za 2 % z vsako točko zadovoljstva (npr pri 49 točkah z 2 %, pri 48 točkah s 4 % in tako naprej), za nemire, ki vodijo do neplačevanja davkov do ponovnega povečanja zadovoljstva.
- Zadovoljstvo pod 20 - obstaja možnost, ki narašča 2 % z vsako točko zadovoljstva ( npr. pri 19 točkah z 2 %, pri 18 točkah z 4 % in tako naprej) za upor, ki lahko vodi k prenehanju proizvodnje, zaustavitvi rekrutiranja vojske in gradnje dokler se zadovoljstvo ne poveča.

Modifikatorji dnevnega zadovoljstva:

 • Pozitivni:
  • Nizka stopnja davka
  • Prirojena nadarjenost Cesarja (ki je vedno tudi guverner prestolnice) in prirojena nadarjenost Naslednika (če je imenovan za guvernerja v provinci)
  • Guvernerske veščine (Logistik, Socialni delavec, Duhovni vodja)
  • Modifikatorji od pozitivnega bonusa na ozemlje
  • Prisotnost vojske v provinci
  • Stopnja trdnjave v provinci
  • Spomeniki
  • Stopnje Univerze (3 stopnje zagotavljajo 1 točko Zadovoljstva; omejitev je 10 točk zadovoljstva)
  • Bonus na Čudež
  • Lastništvo ozemlja s posebno surovino - ustanovitev province, kolonije ali trgovsko postojanko.
  • Aktivacija premiuma - poveča zadovoljstvo z 10 točk
  • Visoka stopnja časti Vladarja - vsake 100 točke časti zagotavljajo od 1 do 5 Zadovoljstva.
  • Pod vplivom gradu vaše alianse - +5 zadovoljstva na dan.
  • Prireditev Velikih Festivalov na Mestnem trgu zagotavlja: +3 Zadovoljstva
  • Dinastična poroka: + 5 Zadovoljstva
  • Preoblikovanje kolonije v neuničljivo: + 10 točk Zadovoljstva
  • Plačevanje odkupnine za ujetega Veličastnega: +10 točk Zadovoljstva
 • Negativni:
  • Visoke davčne stopnje
  • Negativna čast vladarja - minus 5 zadovoljstva v primeru, da je čast pade pod 100 negativno.
  • Zakljenjena provinca - minus 5 točk zadovoljstva z efektom na ozemlja celotnega cesarstva.
  • Pod vplivom gradu sovražne alianse (v času trajanja vojne) - minus 5 točk zadovoljstva z efektom za vse province cesarstva.
  • Smrt Cesarja/Cesarice: - 10 Zadovoljstva
  • Smrt Guvernerja/Generala v obrambi: - 5 Zadovoljstva

Enkratni modifikatorji zadovoljstva:

 • Pozitivni
  • Gradnja trdnjave
  • Gradnja kmetij - vsaka nova kmetija zagotavlja 1 točko zadovoljstva.
  • Organizacija enkratnega festivala na Mestnem Trgu
  • Uspešna ubranitev zasužnjevanja +10 zadovoljstva vendar le za prvi napad zasužnjevanja v 24 urah.
  • Razpustitev vojske
  • Zmaga v vojni - +10 zadovoljstva vsakemu članu zmagovalne alianse.
  • Popravljena trdnjava (samo ko je popravljena prvič v 24 urah) - +5 zadovoljstva.
  • Nova pridružena provinca ali kolonija (vpliv na celotno cesarstvo) - +20.
  • +5 točk Zadovoljstva za vsakega ujetega Generala v vseh posestih;
 • Negativni
  • Vpoklic v vojsko
  • Izropana provinca - procent prebivalstva, odpeljano v suženjstvo. Največja izguba zadovoljstva je 30.
  • Izgubljena bitka na polju - 5 točk Zadovoljstva, vendar samo za prvo izgubljeno bitko v 24 urnem obdobju .
  • Izgubljena vojna - minus 10 zadovoljstva (z učinkom po celotnem cesarstvu).
  • Objava vojne - minus 10 zadovoljstva.
  • Izgubljena bitka za trdnjavo (prva izgubljena vsakih 24 ur) - minus 5 Zadovoljstva.
  • Izgubljena kolonija - minus 10 zadovoljstva.
  • Izgubljena Trgovska postojanka - minus 5 Zadovoljstva.
  • -5 točk Zadovoljstva v vseh posestih za vsakega Generala, ki ga je sovražnik ujel;

Davke

Samo zaposleno prebivalstvo plača davke. Prihodki cesarstva se preračunajo po vsakem spreminjanju davčnih stopenj, tj. prihodek zlata in učunek na Zadovoljstvo (pozitivni ali negativni) se nemudoma izračunajo. Torej, če ob 14 uri ste imeli nastavljeno Zelo nizek davek in ste ob 3 uri davka spremenili na Zelo visok, med 2 in 3 urami bosta prihodek zlata in izguba Zadovoljstva izračunana na podlagi najnižjega davka, po 3 uri se bosta ujemala z najvišjim davkom. Vrednosti prihodka zlata in izgube Zadovoljstva sta spoštovana vsako minuto. Zlato je razporejeno v enakih delih glede na trenutno število zaposlenega prebivalstva (nikoli v skladu s število, nastavljeno med določanja davka), tako da rast prebivalstva in ubito prebivalstvo se tudi upoštevata. Zlato se sešteva v zakladnici prestolnice in se vzame iz zakladnice za raziskovanja, gradnje in vzdrževanje vojske, ne glede na vašo lokacijo v cesarstvu.

Igralec stopnjo davka lahko spremeni kadarkoli in je vsaka sprememba takoj upoštevana. Obstaja 6 davčnih stopenj, vsaka z drugačnim vplivom na zadovoljstvo, kot sledi:

 • Prva stopnja (brez davka) - bonus na zadovoljstvo +5.
 • Druga stopnja (zelo nizka -1 za 100 delavcev na uro za priključene province) - vzame 10 zadovoljstva.
 • Tretja stopnja (nizka - 2 delavca na 100 delavcev na uro v priključenih provincah) - vzame 20 zadovoljstva.
 • Četrta stopnja (srednja - 3 od 100 delavcev na uro v priključenih provincah) - vzame 30 zadovoljstva.
 • Peta stopnja (visoka - 4 od 100 delavcev na uro v priključenih provincah) - vzame 50 zadovoljstva.
 • Šesta stopnja (zelo visoka - 5 od 100 delavcev na uro v priključenih provincah) - vzame 75 Zadovoljstva.

Prihodki

Miroljuben način

 • Proizvodnja surovin
 • Prejemanje davka od posesti
 • Deponirano zlato
 • Trgovanje
 • Davčni dohodek vazalov v celotnem cesarstvu, ki ni se nabira samodejno v zakladnici cesarstva, ampak mora biti pobran igralca.

Vojaški

 • Ropanje surovin iz Barbarskega tabora.
 • Ropanje Neodvisnih mest
 • Ropanje tujih cesarstev, vodenje napadov na Trdnjavo.
 • Ropanje sovražnikovih cesarstev.

Stroški

 • Naročitev Zgradb in Raziskav
 • Vpoklic v vojsko
 • Vzdrževanje vojske
 • Popravilo uničene trdnjave.
 • Postavitev kolonije
 • Načrtovanje Festivalov
 • Odplačilo posojila in obresti banke.

Banka

Banka določa količino zlata, ki ga igralec lahko izposoja in/ali deponira. Banko je mogoče zgraditi po raziskovanju stopnje Posojila 1 in stopnje Deponiranja 1.

• 30 stopenj;
• Vsaka stopnja poveča najvišji znesek posojil, ki jih je mogoče vzeti za 2,5%, začenši pri 20% na stopnji 1. Prav tako poveča največjo količino zlata, ki ga je mogoče deponirati.

Največji znesek zlata, ki ga lahko izposodite je odvisen od stopnje Banke in trenutno stanje prihodka zlata. Stopnja 1 Banke vam zagotavlja posojilo enako 20% vaših prihodkov zlata za čas, ki ga Vi sam določate. Vsaka stopnja Banke poviša ta odstotek. Izberete lahko odplačilne roke od 12 do 96 ur. Lahko izposodite le eno posojilo hkrati. Lahko znižate obrestno mero za posojila z raziskavo višjih stopenj Posojanja.

Vsak igralec ima možnost položiti zlato v banko, da po določenem času zasluži obresti na to zlato. Za položeno zlato bo v banki dobival določene obresti. Vsaka stopnja zgradbe Banke omogoča deponiranje več zlata, do omejitve 100 000 000 na stopnji 30. Igralec lahko zlato položi v banko za 4 ali 12 ur v svetovih s hitrostjo x4 in za 2 ali 5 ur v svetovih s hitrostjo x10. Dovoljeno je do 10 ločenih depozitov. Zasluženo obrestno mero je mogoče povečati z raziskovanjem tehnologijo Deponiranje. Ista tehnologija tudi ščiti nekaj odloženega zlata v primeru napada. Znesek obresti plahko prejmete po poteku depozita. Če se deponirano zlato dvigne prej, se obresti izgubijo. Če je račun v režimu Počitnice, čas je ustavljen in nadaljuje se po izklopu režima Počitnic. Igralec prav tako dobi bonus iz cesarske veščine Bankir. Višina bonusa, ki ga igralec dobi zahvaljujoč veščine, je odvisna od stopnje veščine.*

Opomba: Ob nasprotnikovem napadu je lahko oropano tudi zlato v banki.


Bonus vpliva samo na vsoto obrestne mere, ne vpliva na celotno vsoto pologa (deponirana vsota + obrestna mera).

Načini zaščite

Začetniška zaščita

Možnost, ki jo lahko aktivirate iz nekatere naloge vodiča in je tudi na voljo ostalim igralcem z manj kot 1000 točk iz poročil bitk. Veljavnost možnosti saomdejno poteka po dosegu 1000 ekonomskih točk ali 168 ur po aktivaciji. Nemogoče je pošiljati napade na račune pod začetniško zaščito ali iz računov pod začetniško zaščito. Če pošljete napad, zaščita se bo samodejno izklopila, kar pomeni da vas lahko igralci začnejo napasti. Igralci z začetniško zaščito imajo znak zibelke v listi igralcev.

Praznična zaščita

Opcija, ki jo vsi igralci lahko aktivirajo med prazniki, vnaprej najavljenimi s strani ekipa Imperia Online in za čas, ki ga določi Imperia Online. Dokler je zaščita aktivna, igralci ne morejo napadati niti biti napadeni s strani drugih igralcev. Lahko pa pristopajo k svojemu računu, gradijo zgradbe, aktivirajo raziskovanja, urijo vojsko. Vsi napadi poslani na Cesarstvo pred aktivacijo zaščite bodo dokončani.

Počitnice

Onemogoča napade na vaše kraljestvo. V primeru, da je nekdo poslal svojo vojsko v napad na vaše kraljestvo preden ste vključili počitnice, le-te ne bodo preprečile boja. Napad se bo odvil do konca. Počitnice USTAVIJO proizvodnjo vseh surovin, vzdrževanje vojske in rast populacije, tudi 168 urno dobo na odplačanje posojila ter doba dviga pologa. Odplačilo posojila je za čas trajanja počitnic prekinjeno. Gradnja in raziskovanje novih znanj se ne ustavita. Počitnice so aktivne najmanj 48 ur. Za vključitev te storitve potrebujete 10 diamantov.

Počitnice in praznična zaščita sta lahko vključeni le, če nimate enot na misijah, izjema sta strateški umik in premikanje med posestmi. Upoštevajte, da vzdrževanje vojske na obhodu v načinu počitnice še naprej poteka.

Zaščita ob vrnitvi

Zaščita, ki jo Cesar po svoji vrnitvi dobi samodejno po vpisu v računu v primeru, če je bil odsoten najmanj dva tedna. Napadi iz in na cesarstvo so prepovedani. Natančen čas trajanja - 48ur. Popolnoma brezplačno.

Varuh računa

Legalna pomoč prijateljev pri ekonomskem razvoju. Lahko varujete dva različna računa in imate 4 igralcе (po lastni izbiri), ki čuvata vaš račun. Oba igralca se prijavita na vaš račun z njunima uporabniškima imenima in njunimi gesli, tako da ni potrebe, da izdate vaše geslo kadarkoli in komurkoli.

Pravice in omejitve varuha računa:

 • Varuh računa z vsemi pravicami lahko upravlja z računom identično kot lastnik, le da ne more:

  - spreminjati nastavitev računa;
  - registrirati nov račun v drugem svetu;
  - zapustiti alianse;
  - če je varovan račun vladarski, varuh ne more vreči člane ven od Alianse;
  - pristop do darovanja diamantov in surovin v zakladnico alianse je onemogočen, ampak pristop do anonimnega darovanja je dovoljen;
  - osvobajati vazala;


 • Omejitve varuha računa:

  - lahko bere novice, ampak ne more jih označiti kot prebrane;
  - lahko odpira ankete, ampak ne more odgovarjati na vprašanja;
  - ne more prijaviti zlorabe, komentirati ali pisati sporočila drugim igralcem iz računa varuha;
  - ne more odpoklicati vojsko, če je že bila poslana na misijo;
  - ne more uporabljati plačilno možnost hitrega prihoda misije, ki je namenjena ustanovitvi posesti;
  - ne more uporabljati možnost hitrega transporta surovin;
  - ne more odpoklicati vojsko, ki je bila poslana na misijo aliansa;
  - ne more dostopati meni vseh zgradb, čigava gradnja ni dokončana;
  - ne more uporabljati možnost hitrega urjenja;
  - ne more spreminjati nastavitve računa;
  - ne more registrirati račun iz pojavnih vabil;
  - ne more brisati, spremijati ali deliti oznake;
  - ne more dostopati plačilne možnosti v meniju Premium;
  - ne more brati ali pisati sporočila v sekcijah Tribuna, Osebna, Beležke in Objave v meniju Sporočil;
  - ne more dokončati gradnje in raziskave z diamanti;
  - ne more razpuščati vojske;
  - ne more vstopiti v Tempelj
  - lahko vzame majno posojilo, ampak ne more dostopati možnost Odplačaj;
  - ne more dostopati možnosti menija Alianse

Lahko določite posamezne pravice varuhu v meniju Nastavitve >>Osebne nastavitve >>Varuhi računa. Lahko kadarkoli spreminjate nastavitve varovanja računa, glede na svojih lastnih zahtev.

Ekonomske točke

Predstavlja trenutno moč igralca.

Dobite jih z gradnjo stavb, raziskavami in urjenjem vojakov.

Izračunajo se na naslednji način:

 • 1 ekonomska točka = 1 000 enot zlata / 1 000 enot lesa / 1000 enot železa / 1 000 enot kamna, potrošene za raziskave in grajenje.
 • 1 ekonomska točka = 500 enot zlata / 500 enot lesa / 500 enot železa / 500 enot kamna, potrošene za urjenje vojske.

18 čudežev sveta

Osmnajst posebnih zgradb, ki jih lahko zgradite, potem ko ste dosegli 25 stopnjo Arhitekture.

Samo najvišja stopnja teh zgradb se šteje za Čudež celotnega sveta. Čudež se nahaja na zemljevidu sveta v bližini Cesarstva svojega lastnika.

Vsak čudež zagotavlja bonus svojemu lastniku in njihovim zaveznikom na naslednji način:

 • Mistični obelisk - 5 točk bonus na Zadovoljstvo
 • Ognjeni vrh - 5 točk na limit zadovoljstva
 • Nebeški stolp - 10% bonusa na čas raziskav
 • Piramide sonca - 10% bonusa na čas gradnje
 • Palača zore - 10% bonusa na učinek kmetije
 • General - 10% bonusa na čas urjenja vojske
 • Veliki konjenik - 10% bonusa na čas potovanja
 • The Golden Watchtower: 100% efficiency bonus to all spies
 • The Mystic Grounds: 10% higher rewards from temple
 • The Dragon’s Blockade: 10 points morale drop for all attackers
 • The Forbidden Palace: 50% bonus to trade and vassal gold income
 • The Gate of Victory: 5 points morale bonus
 • The Gardens of Life: 10% population growth bonus
 • The Temple of Doom: 10% bonus attack in the first round
 • The Tomb of War: 5% less army upkeep
 • The Ancient Observatory: 10% range bonus to all logistics
 • Vodovod*: 50% bonus na prihodku iz trgovanja in vazalov, 10% bonus na Učinek kmetij, 10% bonus na Rast prebivalstva;
 • Oltar Gospodarja Vojne*: -10% na čas potovanja vojske, 5% cenejšega vzdrževanja, 10% bonus napad v prvem krogu bitke.


 • * Bonusi iz teh 2 Čudežev se združijo z bonusi drugih obstoječih čudežev. Na primer, že ste lastnik Vodovoda in Palače Zore, bonus na Učinek kmetij bo 20%.

Igralec lahko zgradi več kot ene posebne stavbe, ampak ima lahko samo en čudež. Če ima igralec več objektov najvišje stopnje v celotnem svetu, mora izbrati enega, ki bo postal čudež in bo zagotavljal bonuse njemu in njegovim zaveznikom.

Čudeži so neuničljivi. Lahko izgubite čudež* in njegov bonus samo v primeru če drug igralec zgradi višjo stopnjo kot vašo.*

Izguba čudeža ne pomeni izgube že obstoječih stopenj. Čudež še vedno obstaja, ampak vi niste več njegovega lastnika, tudi čudež ne zagotavlja več bonusa vam in vašim zaveznikom. Lahko postanete lastnika čudeža samo v primeru da nadgradite njegovo stopnjo tako, da je višja kot stopnja trenutnega lastnika.

Če ste lastnik najvišjih stopenj Mističnega Obeliska in Ognjenega vrha na celem svetu in Mistični obelisk je vaš aktivni čudež, Ognjeni vrh avtomatično postane aktivni čudež, če drugi igralec zgradi višjo stopnjo Mističnega obeliska, kot jo imate vi. Če ste lastnik več kot dveh čudežev, ki so dosegli najvišjo stopnjo na celem svetu in je aktivni čudež Mistični obelisk, sistem naključno izbira nov aktivni čudež izmed ostalimi, v primeru če drug igralec zgradi višjo stopnjo Mističnega obeliska kot vašo. Seveda, lahko tudi vi sam/a določite najboljustrezni za vas čudež.

Če dva ali več igralcev so dosegli enake stopnje istega čudeža, za lastnika čudeža se šteje tisti, ki je prvi zagnal izgradnjo stopnje.

Vsak igralec, ki se uvrsti med petdeseterico na lestvici Čudežev, prejme oseben, zmanjšan bonus učinek na čudež. Porazdelitev učinka je naslednja:

- Igralec z najvišjo stopnjo Čudeža dobi 100% čudežnega učinka. Enak učinek dobijo tudi njegove zaveznike;
- Igralec na drugem mestu dobi 100% čudežnega učinka, ampak samo za svoj račun;
- Igralci, uvrščeni od 3. do 5. mesta, bodo prejeli 80% čudežnega učinka, vendar le za svoje račune;
- Igralci, uvrščeni od 6 do 10. mesta bodo prejeli 60% čudežnega učinka, vendar le za svoje račune;
- Igralci, uvrščeni od 11 do 20. mesta bodo prejeli 40% čudežnega učinka, vendar le za svoje račune;
- Igralci, uvrščeni od 21 do 50. mesta bodo prejeli 20% čudežnega učinka, vendar le za svoje račune;

Če igralec že prejema učinek iz zavezniškega čudeža, ne bo mogel sprejeti učinka iz istega čudeža.

Igralec lahko še vedno obvlada samo eden Čudež z zavezniškim učinkom, lahko pa dobi osebni učinek po vseh drugih čudežev, če je uvrščen med petdeseterico in od njih ne prejema
zavezniškega učinka.

Osnovna cena vsake posebne zgradbe je 8 000 000 v protivrednosti zlata. Z vsako naslednjo stopnjo se spreminjajo vrsta surovine in njenih cen, na primer 1-va stopnja zahteva zlato, 2-ga stopnja - les, 3-tja - železo, 4-ta - kamen. 5-ta - zlato in tako naprej.*

Opomba: menjava surovin se nanaša samo na eno zgradbo Čudež, tj. če lastnik zgradi 1-va stopnja Piramide sonca, 1-va stopnja Palače zore bo zahtevala zlato namesto lesa; potem druga stopnja Piramide sonca bo zahtevala les.

Cena posebnih zgradb se zniža z vsako stopnjo raziskave Arhitektura.

Z vsako naslednjo stopnjo se protivrednost poveča z 10% in izhaja iz osnovne cene, nikoli iz znižane cene raziskave Arhitektura.

Izgradnja posebnih zgradb je takojšnja in nima omejitvi stopenj.

Vremenska Napoved

Podnebje je imelo izreden vpliv na srednjeveško življenje. Vplivalo je na proizvodnjo hrane, življenjske pogoje in vojaške operacije. To pomeni, da v življenju vseh vladarjev v Imperia Online podnebje igra pomembno vlogo, ki povzroči različne pozitivne in negativne bonuse vsem Kraljestvom v vseh svetovih na dnevni osnovi. Vremenska napoved predvideva vremenske razmerje v naslednjih 5 dneh v Svetu. Obvešča tudi o pozitivnih/negativnih bonusih, ki bodo vplivali na svetovno gospodarstvo in vojaštvo.

Weather Forecast Gospodarstvo Vojaški
Sončno
 • 10% višji rast prebivalstva
 • 10% večja zmogljivost kmetij
 • 20% močnejši napad lokostrelcev
 • +10 moral v bitki
 • Deževno
 • 10% več proizvodnje lesa
 • -20 zadovoljstvo prebivalstva
 • Moč ropanja je prepolovljena
 • Učinek jarka je podvojen
 • Vetrovno
 • 10% večja zmogljivost hiš
 • 20% manjša zmogljivost transportne postaje
 • 20% šibkejši napad lokostrelcev
 • Moč ropanja je podvojena
 • Megleno
 • Napadi so vidni 30 minut pred udarcem
 • +5 bonus stopenj vohunstva
 • Dvojni Elan bonus
 • Vse enote za borbo na daljavo imajo -2 dometa
 • Sneženo
 • 50%počasnejšo gibanje vojske
 • 20%višje vzdrževanje vojske na misiji
 • Ni Elan bonusa
 • 20% šibkejši napad naprav za obleganje