Resurser

Befolkning

Funktioner:

 • Arbetskraft för trä-, järn- och stenproduktion.
 • Befolkningen betalar skatt som bestämms personligt av spelaren.
 • Nybörjare, som behövs för armérekrytering.

Befolkningstillväxt:

 • Den grundläggande befolkningstillväxten beräknas enligt följande formel: 1 x den nuvarande folkmängden/ 1000+50 (1 x multiplicerat med Världens hastighet). Forskningen Medicin ökar befolkningstillväxten med 5% per nivå. Genom att bygga gårdar minskar man befolkningsförlusterna på grund av matbrist.
 • När det är inte tillräkligt med hus dyker hemlös befolkning upp, vars tillväxt är lika med (( tillväxt + nuvarande befolkning) - befolkningsgräns)/2 och multiplicerad med Världens hastighet. Den hemlösa befolkningen kan varken tillverka resurser eller beskattas, men kan rekryteras i armén.

  Premiumaktivering, betalad med diamanter, ökar befolkningstillväxten med 10%.

Trä

 • Behövs för alla byggnader och vissa forskningar.
 • Behövs för de militära enheternas utbildning.
 • Tillverkas av de i Sågverket rekryterade arbetarna.

Järn

 • Behövs för vissa byggnader, forskningar och alla militära enheter.
 • Tillverkas av de i Järngruvan rekryterade arbetarna.

Sten

 • Den grundlägande resursen för att bygga Fästningar.
 • Behövs för några andra byggnader och några forskningar.
 • Tillverkas av de i Stenbrottet rekryterade arbetarna.

Produktion

 • Grundläggande produktion per 100 civilister per timme: 10 trä / 10 järn / 10 sten.
 • Imperiets huvudstad har en fixerad produktionsbonus 10% för alla resurser.
 • Produktionen kan ökas genom:
  • Premiumaktivering, betalad med diamanter, ökar befolkningstillväxten med 10%.
  • Fästningsnivåernas resning - varje ytterligare Fästningsnivå ökar resursproduktionen med en bestämd % . Denna % kan inte överskrida 60%.
  • Resning av alliansforskningen Produktion (om spelaren är i en allians) - varje nivå förser alla spelare med 2% produktionsbonus.

Guld

 • Valutan i spelet. Den genereras som en skatt, som dras från den sysselsatta befolkningen efter spelarens eget gottfinnande. Det finns 6 olika skattsatser. Guld genereras också från både handel och insättningar.
 • Den sysslolösa befolkningen betalar inga skatter. Guldet genereras och används centraliserat från en statskassa, som ligger i huvudstaden, med undantag av guldet från vasallerna, som genereras i vasallen och måste samlas in manuellt av spelaren. Alla skatter går direkt till statskassan, liksom det guld som krävs för byggnader och forskningar eller arméunderhåll; guldet dras direkt från statskassan utan behov av transport. Förutom från skatter, får man också guld genom att anlägga kejserliga eller handelsvägar som binder ihop olika typer av besittningar.
  Handelsinkomsten lagras centrals i huvudstadens statskassa. Om statskassan har ett negativt guldbalansvärde (på grund av arméunderhållet t.ex.) kan spelaren inte beställa nya byggnader, forskningar och arméer tills den negativa balansen har avlägsnats.

Diamanter

De används för:

 • Premiumpakets köp - förser många bonusar, som är otillgängliga för icke-premimspelare, nämligen:
  • 10% produktionsbonus
  • 10% bonus till befolkningstillväxten
  • 10% bonus till arméattacken
  • Förser 10% bonus till arméförsvarandet
  • 10 poäng daglig Lyckobonus i alla provinser.
  • Fördubblar Transportstationernas kapacitet
  • 20% kortare tid för arméutbildning och 20% kasernkapacitetsbonus
 • Köp av dagliga axtra tillbehör
  • Omedelbart byggande - börja exploatera byggnaden tidigare. Detta alternativ gäller endast byggnader som har mindre än 24 byggtimmar kvar. Det behövs 170 diamanter för en byggtimme.
  • Omedelbar forskning - börja exploatera forskningen tidigare. Detta alternativ betalas med diamanter och gäller endast forskningar, som har mindre än 06 timmar kvar*. En timme kräver 510 diamanter.

   Detta är en grundläggande gräns. Ju högre utvecklingen, nettopoängen och antalet diamanter, som man har betalat för omedelbar forskning är, desto högre blir den här gränsen.

  • Omedelbar utbildning - en tidigare avslutning av enheternas utbildning. Detta alternativ är inte tillgängligt när Imperiet är utsatt för fientlig attack. Bara den första utbildningsgruppen i en provins och en kasern kan utbildas omedelbart mot ersättning i diamanter. Varje grupp under 6 timmar kvarstående tid kräver 170 diamanter.
  • En grupps omedelbara utbildning innebär omräkning av de andra trupperna, som står i väntekö.

   Exempel: Du rekryterar en grupp svärdsmän för 6 timmar och då en annan grupp för 6 timmar. Den andra gruppens utbildningstid blir 12 timmar och står i väntekön, men om du utbildar den första gruppen omedelbart, minskar den andra gruppens utbildningstid med 6 timmar.

  • Omedelbar arméresande
  • En avlägsen besittnings omedelbara grundande
  • Imperiets handelsman - marknadsalternativ som tillåter omedelbar trä-,järn- och stenförsäljning för guld för en kommission av 850 diamanter. Alternativet är inte tillgängligt när Imperiet är utsatt för fientlig attack.
  • Öppna flera än en gåva för dagen i Templet. Den andra gåvan för 680 diamanter, om du redan har tagit en gratis gåva minst 3 gånger. Den tredje gåvan för 2550 diamanter, om du redan har tagit en gåva för 680 diamanter minst 3 gånger. Den fjärde gåvan för 4250 diamanter, om du redan har tagit en gåva för 2550 diamanter minst 3 gånger. Den femte gåvan för 8330 diamanter, om du redan har tagit en gåva för 4250 diamanter minst 3 gånger. Den sjätte gåvan för 16830 diamanter, om du redan har tagit en gåva för 8330 diamanter minst 3 gånger.
  • 10-timmars produktion - mottas en gång, varje 12 timmar, av en bestämd resursmängd, lika med denna resursproduktion per timme x10.
  • Aktivera Semesterläge
  • Organisera stora massfestivaler på Stadstorget med inflytande på Lyckovärdet i provinserna. De stora festivalerna begränsas till 1 per dag. Dess verkan ökar med Stora torgets nivåer - varje nivå ger +2 Lyckopoäng.
  • Kapitulation - ger dig möjligheten att skydda ditt Imperium mot fienderäder under en viss tid. Du kan kapitulera upp till 10 gånger under en period av 42 timmar. Den första kapitulationen är gratis, men varje ytterligare kapitulation kostar 1700 diamanter mer än den föregående.
  • Diamantdonation - ett alliansalternativ som gör det möjligt för de allierade att hjälpa alliansen med diamanter. Donationer sker i alliansskattkammaren. Inköpta och provisoriska diamanter får doneras. Varje medlem i alliansen får donera upp till 340000 diamanter per dag.
  • Provisoriska diamanter - de diamanter som du har skaffat på ett annat sätt än att köpa dem, till exempel diamanter som du vunnit från Handledningen, från Turneringar, från Lyckohjulet. Provisoriska diamanter kan också köpas under speciella erbjudanden.

Diamantöverföring - överför köpta diamanter från en värld till en annan, en del av ditt globala konto, där du loggar in med samma användarnamn och lösenord.

Lycka

Visar hur lycklig befolkningen är från härskarens ledning. Varje provins eller koloni har i början lycka 100 och gräns 100. Enbart huvudstaden har lycka 100 och gräns 120. Lyckan beräknas och uppdateras i realtid. Dagens modifierare, bonusarna och minusen från skattesatserna fördelas proportionellt varje minut. Engångsmodifierarna, bunusarna och minusen antecknas omgående och deras effekt på Lyckan är omedelbar.

En grundläggande effekt på Lyckan är migrationen. Om du har Lycka under 100 poäng, kommer du alltid att förlora befolkning. Om du har över 100 poäng, kommer befolkningen inte att immigrera till ditt imperium. Du kan hitta information om förlorade befolkning på grund av migration i Gårdar.

Låga Lyckans grundläggande negativa effekt är tumult, uppror och migration. Ju större Lyckan i en provins är, desto lyckligare är befolkningen och desto mindre är möjligheten till att den emigrerar eller gör uppror.
-Lycka under 50 poäng - det finns en chans, som ökar progressivt med 2% för varje Lycko poäng (t.ex. vid 49 poäng med 2%, vid 48 poäng med 4% och så vidare), för ett tumult, som kan blockera skattebetalandet tills Lyckan har ökat igen.
- Lycka under 20 poäng - det finns en chans, som ökar progressivt med 2% för varje Lycko poäng (t.ex. vid 19 poäng med 2%, vid 18 poäng med 4% och så vidare), för ett uppror, som kan leda till produktionstopp och ingen möjlighet till rekrytering, inte heller till konstruktion tills lyckan ökar igen.

De dagliga Lyckomodifierarna är:

 • Positiva:
  • Lägre skattsatser
  • Kejsares medfödda talang (alltid huvudstadens guvernör) och tronföljarens medfödda talang (när han/hon är utsedd till guvernör i provinsen )
  • Guvernörsfärdigheter (Logistiker, Social arbetare och Andlig ledare)
  • Modifierare från positiva terrängbonusar
  • Arménärvaro i provinsen
  • Fästningsnivå i provinsen
  • Minnesmärken
  • Universitetsnivå (3 nivåer ger 1 poäng Lycka; högsta värdet är 10 poäng Lycka)
  • Bonus från underverk
  • Kontroll över en terräng, som befinner sig på en speciell resurs - en provins-, koloni- eller handelsplatsetablering.
  • Premiumaktivering - ger + 10 lyckopoäng.
  • Hög nivå av härskarens heder (varje 100 Heder ger 1 Lycka. Gräns - 5)
  • Under ett eget Alliansslotts inflytande - + 5 daglig Lycka.
  • Arrangera Stora festivaler på Stortorget: +3 Lycka
  • Dynastiskt äktenskap: +5 Lycka
  • Att förvandla en koloni till oförstörbar: +10 Lycka
  • Betalad lösesumma för en fångad Fin människa: +10 Lycka
 • Negativa:
  • Höga skattsatser
  • Spelarens negativa heder (minus 5 Lycka i fall av 100 eller flera negativa hederspoäng).
  • Låst provins - minus 5 Lycka med påverkan på Imperiets alla områden.
  • Under inflytande av en fiendes Alliansslott (under ett krig)- minus 5 daglig Lycka på Imperiets alla områden.
  • Död av kejsare/kejsarinna: -10 Lycka
  • Död av guvernör/försvarsstabsgeneral: - 5 Lycka

Engångslyckomodifierare:

 • Positiva
  • Fästningsbyggande
  • Gårdsbyggande - varje ny gård ger +1 Lycka
  • Ordna engångsfestivaler på Stora torget.
  • Stoppa skövlingar med segerrika strider i försvar - +10 Lyckopoäng, men bara för första skövlingen inom 24-timmarsperioden.
  • Arméhemförlovning
  • Segerrikt Krig - +10 Lyckopoäng för varje medlem.
  • Fästningsreparation (bara vid den första reparationen inom 24 timmar)- +5 Lycka.
  • En ny annekterad provins eller koloni (med inflytande på hela Imperiet)- +20 Lycka.
  • +5 Lycka för varje fångad general i alla besittningar;
 • Negativa:
  • Armérekrytering
  • Skövlad provins - procenten skövlad befolkning är lika med Lyckopoängen, som har tagits ifrån. Högsta Lyckoförlusten är 30.
  • En förlorad strid - globalt - minus 5 Lycka men bara för den första förlorade striden inom 24 timmar.
  • Ett förlorat krig - minus 10 Lycka med inflytande på hela imperiet.
  • Krigsförklaring - minus 10 Lycka för alla medlemmar
  • En förlorad fästningsbelägring (bara vid den första inom en 24-timmarsperiod)- minus 5 Lycka.
  • En förlorad koloni - minus 10 Lycka
  • En förlorad Handelsplats - minus 5 Lycka
  • -5 Lycka för varje fångad general i alla besittningar;

Skatter

Bara den sysselsatta befolkningen beskattas. Skatten omräknas varje gång när skattesatsen förändras, så att guldinkomsten och effekten (positiv eller negativ) på Lyckan träder i kraft omedelbart. Detta betyder att om du bestämmer en låg skattesats kl. 14 och förändrar den till en hög kl. 15 , då kommer du att ha under perioden av kl. 14 till kl. 15 din guldinkomst och dina Lyckoförluster som motsvarar en låg skatt . Efter kl.15 kommer du ha inkomst och förluster som motsvarar en hög skatt. Guldinkomsten och Lyckoförlusterna fördelas proportionellt och adderas eller dras av varje minut. Lika mängder guld fördelas i enlighet med det nuvarande antalet arbetare och inte antalet arbetare då du har bestämt skattesatsen, så man tar också hänsyn till både befolkningstillväxten och den dödade civila befolkningen under fiendeskövlingar. Guldet ackumuleras i huvudstadens skattkammare och tas direkt därifrån för byggnadsutveckling och forskningar, liksom för arméunderhållet, oavsett var dina arméer befinner sig.

Spelaren kan ändra skattesatsen när som helst och varje förändring träder i kraft omedelbart. Det finns 6 skattesatser, varje med en olik effekt på Lyckan, som följer:

 • Första skattesatsen (skattefri) - ger Lyckobonus +5
 • Andra skattesatsen (mycket låg - 1 för 100 arbetare per timme för annekterade provinser) - tar ifrån 10 Lycka.
 • Tredje skattesatsen (låg - 2 för 100 arbetare per timme för annekterade provinser) - tar ifrån 20 Lycka.
 • Fjärde skattesatsen (medium - 3 för 100 arbetare per timme för annekterade provinser) - tar ifrån 30 Lycka.
 • Femte skattesatsen (hög - 4 för 100 arbetare per timme för annekterade provinser) - tar ifrån 50 Lycka.
 • Sjätte skattesatsen (mycket hög - 5 för 100 arbetare per timme för annekterade provinser) - tar ifrån 75 Lycka.

Inkomster

Fredligt

 • Resursproduktion
 • Lägg skatt på besittningarna
 • Guldinsättning
 • Handel
 • Inkomst från tribut som kommer från en vasall. Inkomsten ackumuleras inte automatiskt i Imperiets huvudstad. Användaren måste samla in den själv.

Militära

 • Resursplundring i ett Barbarläger.
 • Plundra en oberoende stad
 • Plundra främmande imperier och genomför en strid Fästningsbelägring.
 • Skövla främmande Imperier

Kostnader

 • Beställ Byggnader och Forskningar
 • Armérekrytering
 • Arméunderhåll
 • Reparera en förstörd Fästning
 • En kolonis grundande
 • Ordna festivaler
 • Avbetalning av lån och bankränta.

Bank

En byggnad där användaren kan ta ut lån och deponera guldinsättningar. Banken får byggas efter att ha utforskat Kreditering nivå 1 och Insättning nivå 1.

• 30 nivåer som kan uppgraderas;
• Varje nivå höjer det högsta lånebeloppet med 2,5 %, från 20 % vid nivå 1. Det höjer också det största mängden guld som kan sättas in.

Den största mängden guld som kan utlånas beror på Bankens nivå och Imperiets aktuella guldproduktion. Vid Bank nivå 1 man får ta ut ett lån motsvarande upp till 20 % av guldinkomsten under den utvalda tidsperioden. Denna procent ökar för varje nivå Bank. Avbetalning sker under samma tidsperiod som valts. Man får välja betalningsperioder mellan 12 och 96 timmar. Endast ett lång kan tas ut samtidigt. Räntor på lån kan sänkas genom att utforska högre nivåer av Kreditering.

Varje användare har rätt att sätta in guld från sin skattkammare i banken i syfte att tjäna ränta på detta guld efter en viss tidsperiod. Varje nivå av byggnaden Bank tillåter insättningen av mer guld, upp till högst 100 000 000 vid nivå 30. Guld får sättas in i 4 eller 12 timmar för världar med hastighet x4 och i 2 eller 5 timmar för världar med hastighet x10. Det är möjligt att ha upp till 10 olika insättningar. Räntan som man får kan ökas genom att utforska högre nivåer av forskningen Kreditering. Samma forskning skyddar också en del av det insatta guldet i fall av attack. Räntebeloppet kan tas ut när insättningsperioden väl löpt ut. Om användaren tar ut det insatta guldet tidigare, förlorar han räntan.
I semesterläge fryses insättningsperioden och den fortsätter att löpa när semesterläget väl upphört. Användaren får bonus till räntan på det insatta guldet från den kejserliga färdigheten ’Bankir’. Storleken på denna bonus beror på nivån av färdigheten.*

OBS! Det insatt guldet på banken kan plundras av andra spelare.

Bonusen påverkar bara räntevärdet och inte hela insättningsvärdet (insatt summa + ränta)

Skydd

Nybörjareskydd

Ett alternativ som kan aktiveras från en uppgift i Handledningen och är dessutom tillgängligt för alla spelare som har under 1000 poäng från stridsrapporterna. Alternativet upphörs automatiskt när kontot har nått 1000 poäng eller när det har gått 168 timmar från dess aktivering. Konton under nybörjarskydd kan inte attackeras. Om du skickar en attack, kommer ditt Nybörjarskydd att avbrytas, som betyder att andra spelare kan attackera dig. Spelarna under nybörjarskydd visas med en barnvagnsikon i rangordningen.

Helgskydd

Ett alternativ som kan aktiveras av varje spelare, men bara under helger som Imperia Online Team redan har annonserat och under en begränsad period som Imperia Online har bestämt. Medans alternativet är aktivt, kan kontot varken skicka attacker eller attackeras. Under tiden är kontot tillgängligt, man kan grunda byggnader, forska, utbilda armén och så vidare. Alla attacker som har skickats till ditt Imperium innan Nybörjarskyddet har aktiverats, kommer att genomföras.

Semesterläge

Förbjuder alla attacker mot ditt Imperium. Om det redan finns en attack som har sänts till ditt Imperium, även om du aktiverar Semesterläge, kommer attacken att fullbordas. Semesterläget avbryter resursproduktionen, arméunderhållet och befolkningstillväxten och 168-timmarsperioden för låneavbetalning, samt insättningsperioden avbryts tills Semesterläget avaktiveras. Alla byggen och forskningar kommer att fullbordas. En gång aktiverat kan Semesterläget inte avbrytas inom de första 48 timmarna. För att använda denna service krävs det 1700 diamanter.

Både Semesterläget och Helgskyddet kan endast aktiveras om armén inte är ute på uppdrag, förutom på kringgående manöver och förflyttning mellan besittningar. Vänligen observera att armén på kringgående- och förflyttningsmanöver under semesterläge kommer att fortsätta ta underhåll.

Välkommen-tillbaka-skyddet

Skyddet som varje Kejsare får, när han har återvänt till sitt Imperium efter en frånvaro i minst 2 veckor. Skyddet får man automatiskt när man loggar in på sitt konto. Förbjuder alla attacker från och till Imperiet. Exakt varaktighet - 48 timmar. Absolut gratis.

Övervakande

Laglig hjälp från en vän i spelet. Du kan övervaka fyra olika konton och ha fyra spelare (efter din egen vilja) som övervakar ditt konto. Övervakaren loggar in på ditt konto med sitt eget användarnamn och lösenord, så det behövs inte att du ger ditt lösenord till någon som helst.

Övervakarens rättigheter och begränsningar:

 • Övervakaren med fullständiga rättigheter kan göra allt ägaren gör, förutom att:
  - ändra kontoinställningarna;
  - registrera ett nytt konto i en annan Värld;
  - lämna alliansen som kontoägaren är medlem i;
  - om det övervakande kontot hör till en ledare, kan övervakaren inte kasta medlemmar ut ur alliansen;
  - alternativen för diamant- och resursdonation i skattkammaren är tillgängliga till övervakaren men inte alternativet anonym donation;
  - övervakaren får inte frigöra en vasall.
 • Övervakaren med begränsade rättigheter:
  - kan läsa nyheterna, men kan inte markera dem som lästa;
  - kan öppna undersökningarna, men kan inte rösta;
  - kan inte rapportera främmande konton, tankar eller skriva i andra spelares profiler genom det övervakande kontot;
  - kan inte flytta tillbaka en armé som är på uppdrag;
  - kan inte använda alternativet att ett uppdrag kommer fram omedelbart för att grunda en besittning för diamanter;
  - kan inte använda alternativet att resurserna kommer fram omedelbart i en viss provins;
  - kan inte flytta tillbaka en armé som är på ett alliansuppdrag;
  - kan inte gå in på meny för alla byggnader under konstruktion;
  - kan inte fullborda arméutbildningen omedelbart;
  - kan inte ändra kontots inställningar;
  - kan inte registrera ett konto genom en pop-up- inbjudan;
  - kan inte ta bort bokmärken, redigera eller dela med något;
  - kan inte använda alternativen i Premiummenyn;
  - kan varken läsa eller skriva meddelanden från tribunen, de personliga notiserna eller annonserna;
  - kan inte fullborda byggnader eller forskningar med diamanter;
  - kan inte hemförlova en armé, inte heller att använda alternativet för en omedelbar utbildning ;
  - kan inte öppna Templet;
  - kan ta bara ett litet lån, alternativet för låneavbetalning är inte tillgänglig;
  - kan inte använda alternativen i Alliansmenyn;

De lagliga övervakarnas individuella rättigheter kan ställas in i menyn Allmänna inställningar >> Personliga inställningar >> undermeny Övervakande. Övervakandets inställningar kan ändras när som helst efter ditt eget gottfinnande.

Nettopoäng

De representerar spelarens aktuella styrka

De tjänas genom att konstruera byggnader, forska och rekrytera soldater.

De beräknas på detta sätt:

 • 1 nettopoäng = 1000 guld / 1000 trä / 1000 järn / 1000 sten, spenderade för byggnader eller forskningar.
 • 1 nettopoäng = 500 guld / 500 trä / 500 järn / 500 sten, spenderade för armérekrytering.

Världens 18 underverk

Arton speciella byggnader som får byggas av alla spelare som nått 25:e nivån Arkitektur.

Bara de här byggnadernas högsta nivåer i hela världen anses vara underverk och visas på Världskartan i närhet av deras ägares Imperier.

Varje underverk ger en speciell bonus till ägaren och alla hans/hennes allierade, som följer:

 • Den mystiska obelisken: en daglig bonus på 5 Lyckopoäng
 • Brandbergstoppen: еn bonus på 5 poäng till Lyckogränsen
 • Himmelstornet - 10% bonus till forskningstiden
 • Solpyramiderna: – 10% till byggtiden
 • Morgonrodnadsslott: en bonus på 10% till Gårdseffekten
 • Generalen: en bonus på 10% till tiden för armé utbildning
 • Den stora ryttaren - 10% bonus till arméns restid
 • Gyllene vakttornet: 100% bonus effektivitet till alla spioner
 • Mystiska markerna: 10% större belöningar från templet
 • Drakblockaden: förlust av 10 poäng moral för alla angripande
 • Förbjudna slottet: 50% bonus till inkomsten från guld och handel med vasaller
 • Segerporten: 5 bonus poäng till moralen
 • Livets trädgårdar: 10% bonus befolkningstillväxt
 • Undergångens tempel: 10% bonus attack i första rundan
 • Krigets gravvård: 5% mindre arméunderhåll
 • Antika observatoriet: 10% bonus omfång till alla logistiker
 • Akvedukten ger en 50% bonus till inkomsten från handel och vasaller, en 10% bonus till Gårdseffekten, och en 10% bonus till befolkningstillväxten;
 • Krigsmästaren altare minskar med 10% arméns restid, ger en 5% lägre armé underhåll och en 10% attackbonus i stridens första runda.


 • * Bonusar från dessa 2 underverk läggs till bonusarna från andra befintliga underverk. Till exempel, om du äger både Akvedukten och Morgonrodnadsslottet får du en sammanlagd bonus av 20% till Gårdseffekten.

En spelare kan bygga mer än 1 nivå speciella byggnader, men han/hon kan bara äga ett underverk, d.v.s att om han/hon når den högsta nivån av flera än en speciell byggnad i världen, måste han/hon välja vilken av byggnaderna kommer att vara ett underverk och kommer att förse honom/henne och alla allierade med en bonus.

Underverken är oförstörbara. Du förlorar ett underverk* och dess bonus när en annan spelare bygger en hägre nivå än dig.

Om du förlorar ett underverk, betyder detta inte att du förlorar nivåerna, som du redan har byggt. Det betyder bara att spelaren slutar vara underverkets ägare och hans/hennes allierade förlorar bonusen till den tidpunkt då han/hon inte längre klarar att bygga en högre nivå än nivån av det aktuella underverket i världen.

Om du har de högsta nivåerna av Den mystiska obelisken och Brandbergtoppen i världen och Den mystiska obelisken är ditt underverk, Brandbergtoppen blir automatiskt ditt aktiva underverk, när andra spelare bygger högre nivåer av Den mystiska obelisken än dig. Om du äger de högsta nivåerna av flera än två speciella byggnader i världen och ditt aktiva underverk är Den mystiska obelisken, byter systemet ditt aktiva underverk slumpmässigt till en av dina andra speciella byggnader med högsta nivåerna, när en annan spelare har en högre nivå av Den mystiska obelisken än dig. Du kan ändå aktivera det underverk, som du vill när som helst.

När två eller flera spelare har lika nivåer av en och samma speciella byggnad, är underverkets ägare den spelare, som har nått nivån först.

Varje spelare som är med på 50-i-topp efter nivån av ett visst underverk, får en egen, minskad effekt från respektive underverks bonus. Effektfördelningen är som följer:

Varje speciell byggnads grundläggande pris är 8 000 000 motsvarande värde i guld. Resursens pristyp turas om med varje ytterligare nivå, d.v.s att den första nivån kräver guld, den andra - trä, den tredje - järn, den fjärde - sten, den femte - guld och så vidare.*

Anmärkning: Alternativet att turas om resurser är bara tillgängligt inom en och samma byggnad. Om användaren t.ex bygger första nivån Solpyramider, är resursen, som behövs för att bygga ett Morgonrodnadsslott, guld och inte trä. Å andra sidan kommer Solpyramidernas andra nivå att byggas med trä.

De speciella byggnadernas pris reduceras av nivåerna Arkitektur.

Varje ytterligare nivåns motsvarande värde i guld är 10% högre. Man tar hänsyn till det grundläggande priset och inte till priset som redan har reducerats av nivåerna Arkitektur.

De speciela byggnaderna byggs omedelbart och det finns ingen gräns för nivåerna.

Väderprognos

Precis som det är idag, spelade vädret en stor roll i Medeltiden. Det påverkade livsmedelproduktion, levnadsvillkoren och militära kampanjer. Således har vädret en viktig roll i livet av alla härskare i Imperia Online genom att ge olika positiva och negativa bonusar i alla kejsarriken i alla världar dagligen. Modulen Väderprognos visar vilket vädret kommer att bli i världen över de nästa 5 dagarna av eran och vilka positiva och negativa effekter den kommer att ha på ekonomin och krigsväsendet.

Väderprognos Ekonomi Militär
Soligt
 • 10% högre befolkningstillväxt
 • 10% högre gårdskapacitet
 • 20% starkare skytteattack
 • +10 moral i strid
 • Regnigt
 • 10% högre träproduktion
 • -20 lycka av befolkningen
 • Skövlingsstyrkan har minskat med hälften
 • Vallgraveffekten har fördubblats
 • Blåsigt
 • 10% större huskapacitet
 • 20% mindre kapacitet av transportstationen
 • 20% svagare skytteattack
 • Skövlingsstyrkan har fördubblats
 • Disigt
 • Spelarnas attacker är synliga 30 minuter innan de slår till
 • +5 bonusnivåer av Spionage
 • Bonusen för Fart har fördubblats
 • Alla långdistansenheter har omfång -2
 • Snöigt
 • 50% svagare arméförflyttning
 • 20% högre arméunderhåll på uppdrag
 • Ingen bonus för fart
 • 20% svagare attack från belägringsvapen