Grondstoffen

Bevolking

Functies:

 • Werkende bevolking voor de productie van hout, ijzer en steen.
 • De bevolking betaalt belasting waarvan de hoogte wordt bepaald door de speler.
 • Nieuwelingen, nodig voor het rekruteren van leger.

Bevolkingsgroei

 • Basis bevolkingsgroei wordt berekend met de volgende formule: 1 × huidige bevolking ÷ 1000 + 50 (1 × staat voor de vermenigvuldiging op basis van de snelheid van de speelwereld). Het onderzoeken van medicijnen verhoogt de groei met 5% per level. Het bouwen van boerderijen verlaagt de verliezen die zich voor zouden doen in de bevolking bij een tekort aan voedsel.
 • Dakloze bevolking verschijnt wanneer er niet voldoende huizen zijn. De groei van de dakloze bevolking wordt op de volgende manier berekend: ((bevolkingsgroei + huidige bevolking) - bevolkingslimiet)÷2 en wordt vervolgens vermenigvuldigd met de snelheid van de speelwereld. De dakloze bevolking kan worden gerekruteerd voor het leger, maar kan niet in worden gehuurd en daardoor dus geen grondstoffen produceren.

  Het activeren van Premium, betaald met Diamanten, versnelt de Bevolkingsgroei met 10%.

Hout

 • Nodig voor alle gebouwen en sommige onderzoeken.
 • Nodig voor het trainen van militaire eenheden.
 • Geproduceerd door de bevolking die is ingehuurd bij de Houtzagerij.

IJzer

 • Nodig voor sommige gebouwen, onderzoeken en alle militaire eenheden.
 • Wordt geproduceerd door de ingehuurde bevolking in de ijzermijnen.

Steen

 • Belangrijkste grondstof voor het bouwen van Forten.
 • Nodig voor een aantal andere gebouwen en sommige onderzoeken.
 • Wordt geproduceerd door de ingehuurde bevolking in de steengroeves.

Productie

 • Basis productie voor 100 bevolkingsleden: 20 hout / 20 ijzer / 20 steen.
 • De hoofdstad van het imperium heeft een vaste bonus van 10% voor de productie van alle grondstoffen
 • Productie kan worden verbeterd door:
  • Het activeren van Premium, betaald in diamanten, verhoogt de productie met 10%.
  • Verhogen van fort levels - elk level van het fort verhoogt de productie met een bepaald percentage. Dit percentage kan niet hoger zijn dan 60%.
  • Verhogen van alliantie onderzoek productie level (als de speler lid is van een alliantie) - elk level geeft een productie bonus van 2% voor alle leden.

Goud

 • De valuta in het spel. Het goud wordt verkregen door de werkers belasting te laten betalen. Het belastingniveau kan naar eigen inzicht worden ingesteld. Er zijn 6 verschillende niveaus te kiezen. Goud wordt ook verkregen door de handel en door rente.
 • Werkloze bevolking betaalt geen belastingen. Goud wordt gegenereerd en gebruikt op een gecentraliseerde manier, vanuit de schatkist, die zich enkel in de hoofdstad van het Rijk bevindt. Dit wil zeggen dat geïnde belastingen rechtstreeks naar de schatkist gaan, zoals ook het voor bouwwerken, onderzoek of legeronderhoud benodigde goud rechtstreeks uit de schatkist wordt gehaald, zonder dat dit eerst getransporteerd hoeft te worden. Goud wordt ook verdiend met het aanleggen van keizerlijke routes en handelsroutes die verschillende types vestigingen met elkaar verbinden. Inkomsten uit handel worden direct opgeslagen in de schatkist van de hoofdstad. Als de schatkist een negatieve goudbalans heeft (door betaald legeronderhoud bijvoorbeeld), kan de speler niet bouwen, onderzoeken of een leger rekruteren tot de schatkist weer een positieve balans heeft.

Diamanten

Worden gebruikt voor:

 • Het kopen van het Premium pakket - geeft meerdere bonussen die niet beschikbaar zijn voor niet-Premium spelers, namelijk:
  • 10% productie bonus
  • 10% bevolkingsgroei bonus
  • 10% Aanvalskracht bonus
  • Geeft de verdediging van het leger een bonus van 10%
  • 10 dagelijkse Tevredenheid bonus in alle provincies.
  • Dubbele capaciteit voor het Depot
  • 20% bonus voor het trainen van legereenheden en 20% capaciteit bonus voor de barakken
 • Het kopen van dagelijks beschikbare extra’s:
  • Onmiddellijk bouwen - het eerder in gebruik nemen van een gebouw. Deze optie is alleen van toepassing voor gebouwen met minder dan 24 resterende bouwuren. Een bouwuur kost 170 diamanten.
  • Onmiddellijk onderzoek: voltooit het onderzoek van een Technologie in ontwikkeling tegen de prijs van diamanten. Deze optie is enkel beschikbaar voor Technologieën met minder dan 06 uur resterende onderzoekstijd. Een onderzoeksuur kost 510 diamanten.

   Dit is een standaard limiet. Des te hoger de ontwikkeling, de netto waarde punten en het aantal diamanten dat aan direct onderzoeken is uitgegeven, des te hoger de limiet wordt.

  • Onmiddellijke training - rond de trainingen van eenheden meteen af. De optie is niet beschikbaar wanneer het imperium wordt aangevallen. Alleen de eerste trainingsgroep in de wachtrij van één provincie en één barak kan direct worden getraind. Elke groep die minder dan 6 uur te gaan heeft kost 170 diamanten.
  • Door de training van een groep direct af te ronden, wordt de resterende tijd van de andere trainingsgroepen in de wachtrij herberekend.

   Voorbeeld: Het trainen van één groep zwaardvechters duurt 6 uur, het trainen van de daarop volgende groep zwaardvechters duurt ook 6 uur. De tweede groep zwaardvechters is dus pas over 12 uur getraind. Echter, wanneer je de eerste groep direct traint, dan wordt de training van de tweede groep 6 uur eerder afgerond.

  • Leger direct verplaatsen
  • Direct oprichting van een afgelegen vestiging
  • Keizerlijke handelaar - een functie van de markt die je de optie geeft om hout, ijzer en steen direct te verkopen voor goud tegen een commissie van 850 diamanten. De optie is niet beschikbaar wanneer het Rijk wordt aangevallen.
  • Het openen van meer dan één geschenk van de dag in de Tempel. Een tweede geschenk voor 680 diamanten, als je al minstens 3 keer een gratis geschenk heeft genomen. Een derde geschenk voor 2550 diamanten, als u al minstens 3 keer een geschenk voor 680 diamanten heeft genomen. Een vierde geschenk voor 4250 diamanten, als u al minstens 3 keer een geschenk voor 2550 diamanten heeft genomen. Een vijfde geschenk voor 8330 diamanten, als u al minstens 3 keer een geschenk voor 4250 diamanten heeft genomen. Een zesde geschenk voor 16830 diamanten, als u al minstens 3 keer een geschenk voor 8330 diamanten heeft genomen.
  • 10-uurproductie - een eenmalige ontvangst, om de 12 uur, van een hoeveelheid grondstoffen die gelijk is aan 10 keer uw uurproductie.
  • Activatie van de vakantiemodus
  • Organisatie van grote Festivals op het Dorpsplein met invloed op de Tevredenheid van de provincies. Er kan 1 groot Festival per dag worden georganiseerd. Het effect van een festival wordt verhoogd door het level van het Dorpsplein - elk level zorgt voor +2 Tevredenheidspunten.
  • Capitulatie - geeft u de mogelijkheid om uw rijk voor een bepaalde periode te verdedigen tegen plunderingen door vijanden. U kunt tot 10 keer capituleren in een periode van 42 uur. De eerste keer is gratis, maar elke volgende capitulatie kost 1700 diamanten meer dan de vorige.
  • Donaties van diamanten - een optie van de alliantie waarmee bondgenoten de alliantie kunnen helpen met diamanten. Donaties kunnen worden gedaan in de schatkist van de alliantie. Gekochte en tijdelijke diamanten kunnen worden gedoneerd. Elk lid van de Alliantie kan tot 340000 diamanten per dag doneren.
  • Tijdelijke diamanten - diamanten die u op een andere manier hebt ontvangen dan door ze te kopen, bijvoorbeeld de diamanten die verdiend zijn met de Tutorial, Opdrachten, Toernooien, het Rad van Fortuin. Tijdelijke diamanten kunnen ook gekocht worden tijdens speciale promoties.

Diamanten overmaken - het overmaken van gekochte diamanten van de ene speelwereld naar een andere speelwereld, die aan hetzelfde globale account is gekoppeld en waarbij je met dezelfde spelersnaam en hetzelfde wachtwoord inlogt.

Tevredenheid

Laat zoen hoe tevreden de bevolking is met de regering van de monarch. De tevredenheid van elke provincie is in het begin 100. Dit is ook het maximum, met uitzondering van de hoofdstad, waar het maximum 120 is. De tevredenheid wordt direct berekend en bijgewerkt. De dagelijkse aanpassingen, bonussen en verminderingen door belastingen worden elke minuut geschat en zijn direct van invloed op de tevredenheid.

Het belangrijkste effect van tevredenheid is emigratie. Als je minder dan 100 punten hebt, heb je altijd te maken met een daling in het bevolkingsaantal. Als je meer dan 100 punten hebt, zal er niemand naar je imperium immigreren. Je kan informatie over dalingen in de bevolkingsaantallen vinden in de boerderijen.

Het belangrijkste negatieve effect van lage tevredenheid is het ontstaan van rellen, opstanden en emigratie. Des te hoger de tevredenheid in een provincie is, des te lager de kans op rellen, opstanden en emigratie.
- Tevredenheid onder de 50 - er is een kans, die met elke tevredenheidspunt 2% groter wordt (bijv. bij 49 tevredenheid met 2%, bij 48 tevredenheid met 4%, enzovoorts) op rellen, wat leidt tot een blokkade op de belastingheffing totdat de tevredenheid weer is toegenomen.
- Tevredenheid onder de 20 - er is een kans, die met elke tevredenheidspunt 2% groter wordt (bijv. bij 19 tevredenheid met 2%, bij 18 tevredenheid met 4%, enzovoorts) op een opstand, wat leidt tot een halt op de productie, geen rekrutering en geen bouw totdat de tevredenheid weer is toegenomen.

Dagelijkse tevredenheid aanpassingen

 • Positief:
  • Lage belastingniveau’s
  • Aangeboren talent keizer(in) (altijd de gouverneur van de hoofdstad) en aangeboren talent troonopvolg(st)er (wanneer de troonopvolg(st)er wordt aangewezen als gouverneur in een provincie)
  • Gouverneurs vaardigheden (Logistiek medewerker, Sociaal werker, Spiritueel leider)
  • Aanpassingen door positieve terrein bonussen
  • Aanwezig leger in de provincie
  • Fort level in de provincie
  • Monumenten
  • Universiteitsniveaus (3 niveaus geven 1 Tevredenheidspunt; de limiet is 10 Tevredenheidspunten)
  • Bonus door wonder
  • Speciaal grondstof gebied bezitten - oprichting van provincie, kolonie of handelspost.
  • Het activeren van Premium - levert +10 tevredenheid op
  • Hoge eerpunten levels van de monarch - elke 100 eerpunten zijn goed voor 1 tevredenheid. Limiet - 5.
  • Onder invloed van één van je eigen alliantie kastelen - elke dag +5 tevredenheid.
  • Organisatie van grote festivals op het Stadsplein: +3 Tevredenheid
  • Dynastiek huwelijk: +5 Tevredenheid
  • Kolonie die onverwoestbaar wordt: +10 Tevredenheid
  • Losgeld betaald voor een gevangen genomen Grote der Aarde: +10 Tevredenheid
 • Negatief:
  • Hoge belastingniveaus
  • Negatief aantal eerpunten van de monarch - -5 tevredenheid in het geval van 100 of meer negatieve eerpunten.
  • Vergrendelde provincie - -5 tevredenheid met effect op alle gebieden van het imperium.
  • Onder invloed van een alliantie kasteel van de vijand (tijdens een oorlog) - -5 tevredenheid met effect op alle gebieden van het imperium.
  • Dood van een Keizer/Keizerin: -10 Tevredenheid
  • Dood van een Gouverneur/Defensieve generaal: - 5 Tevredenheid

Eenmalige tevredenheid aanpassingen:

 • Positief
  • Bouw van het Fort
  • Bouw van boerderijen - elke nieuwe boerderij levert 1 tevredenheid op
  • Organisatie van een eenmalig festival op het Dorpsplein
  • Plundering stoppen door een overwinning in de verdediging - +10 Tevredenheidspunten voor de eerste plundering in een periode van 24 uur.
  • Ontslagen leger
  • Gewonnen oorlog - +10 Tevredenheidspunten voor elk lid.
  • Fort reparatie (voor de eerste reparatie in een periode van 24 uur) - +5 Tevredenheid.
  • Nieuw ingelijfde provincie of kolonie (beïnvloedt het hele imperium) - +20.
  • +5 Tevredenheid voor elke gevangen genomen vijandelijke Generaal in alle vestigingen;
 • Negatief
  • Leger rekrutering
  • Geplunderde provincie - het percentage van de bevolking dat is geplunderd is gelijk aan de daling in tevredenheid. Het maximale verlies aan tevredenheid is 30.
  • Verloren gevecht - globaal -5 tevredenheid voor het eerste verloren gevecht in een periode van 24 uur.
  • Verloren oorlog - -10 Tevredenheid met invloed op het volledige imperium.
  • Oorlogsverklaring - -10 Tevredenheid voor alle leden
  • Verloren Fort belegering (de eerste verloren fort belegering in een periode van 24 uur) - -5 Tevredenheid
  • Verloren kolonie - -10 Tevredenheid
  • Verloren Handelspost - -5 Tevredenheid
  • -5 Tevredenheid voor elke Generaal die door de vijand gevangen is genomen in alle vestigingen;

Belastingen

Alleen de werkende bevolking betaalt belasting. Het inkomen uit belastingen wordt elke keer dat het belastingniveau wordt aangepast herberekend, het inkomen in goud en het (positieve of negatieve) effect op de tevredenheid is direct van toepassing. Dit betekent dat als je een laag belastingniveau had om 2 uur en het om 3 uur hebt aangepast naar hoog, het inkomen in goud en de tevreden tussen 2 en 3 uur wordt berekend op basis van het lage belastingniveau en na 3 uur op basis van het hoge belastingniveau. Het inkomen in goud en de tevredenheid worden elke minuut opnieuw geschat. Gelijke delen goud worden gegeven op basis van de werkende bevolking, niet het aantal op het moment dat het belastingniveau wordt aangepast, dus er wordt rekening gehouden met de bevolkingsgroei maar ook met de vermoorde bevolking in geval van een plundering. Goud wordt opgespaard in de Rijksschatkist en wordt automatisch gebruikt wanneer er opdracht wordt gegeven voor de ontwikkeling van een gebouw of onderzoek. Ook de onderhoudskosten van het leger worden rechtstreeks vanuit de Rijksschatkist betaald, onafhankelijk van waar het leger zich bevindt.

De speler kan het belastingtarief op elk moment aanpassen en elke aanpassing wordt meteen doorgevoerd. Er zijn 6 belastingtarieven, elk met een ander effect op de Tevredenheid, namelijk als volgt

 • Eerste tarief (belastingvrij) - Tevredenheid +5
 • Tweede tarief (zeer laag - 1 voor 100 werkers per uur voor ingelijfde provincies) - Tevredenheid -10.
 • Derde tarief (laag - 2 voor 100 werkers per uur in de ingelijfde provincies) - Tevredenheid -20.
 • Vierde tarief - (gemiddeld - 3 voor 100 werkers per uur in de ingelijfde provincies) - Tevredenheid -30.
 • Vijfde tarief (Hoog - 4 voor 100 werkers per uur in de ingelijfde provincies) - Tevredenheid -50.
 • Zesde tarief (zeer hoog - 5 voor 100 werkers per uur in de ingelijfde provincies) - Tevredenheid -75.

Inkomsten

De vreedzame manier

 • Grondstof Productie
 • Belasting heffen van vestigingen
 • Goud storten
 • Handel
 • Inkomsten uit eerbetoon vanuit de vazallen van het imperium. Dit wordt niet automatisch verzameld in de Rijksschatkist, en moet dus door de speler zelf worden opgehaald.

Militair

 • Grondstoffen stelen van een Barbarenkamp.
 • Onafhankelijke stad bestelen
 • Imperiums van andere spelers bestelen, een Fort belegering uitvoeren.
 • Imperiums van vijanden veroveren.

Uitgaven

 • Gebouwen en Onderzoeken starten
 • Leger rekrutering
 • Onderhoudskosten leger
 • Reparatie vernietigd Fort.
 • Een kolonie oprichten
 • Festivals plannen
 • Leningen afbetalen en rente.

Bank

Een gebouw waar de speler leningen van krijgt of waarin hij goud deponeert. De bank kan worden gebouwd na onderzoek van Leenniveau 1 en Deponeerniveau 1.

• 30 opwaardeerbare niveaus;
• Elk niveau verhoogt het maximale aantal leningen dat kan worden aangegaan met 2,5%, beginnend bij 20% op niveau 1. Het verhoogt ook de maximale hoeveelheid goud die kan worden gedeponeerd.

De maximale hoeveelheid goud die kan worden geleend hangt af van het niveau van de bank en de huidige goudinkomsten van het rijk. Op bankniveau 1 kan een lening worden aangegaan die gelijk is aan niet meer dan 20% van de goudinkomsten voor de gekozen periode. Elk bankniveau verhoogt dat percentage. De aflossing vindt plaats over dezelfde periode als die is gekozen. Er kan gekozen worden voor aflossingstermijnen tussen 12 en 96 uur. Er kan slechts één lening tegelijk worden aangegaan. De rente op leningen kan worden verlaagd door hogere niveaus van de technologie Lenen te onderzoeken.

Elke gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn goud op de bank te deponeren om zo na een bepaalde tijd rente te krijgen op dit goud. Elk niveau van het gebouw Bank maakt het mogelijk om meer goud te deponeren, tot een limiet van 100 000 000 op niveau 30. Goud kan voor 4 of 12 uur worden gedeponeerd voor speelwerelden met snelheid x4 en voor 2 of 5 uur voor speelwerelden met snelheid x10. Er zijn tot 10 afzonderlijke deposito’s toegestaan. De rente die wordt ontvangen kan worden verhoogd door hogere niveaus van de technologie Deponeren te onderzoeken. Dezelfde technologie beschermt ook een deel van het gedeponeerde goud bij een aanval. Het rentebedrag van het deposito wordt ontvangen na het verstrijken van de depositotermijn. Indien de gebruiker het gedeponeerde goud eerder opneemt, gaat de rente verloren.
Tijdens de vakantiemodus wordt de periode van het deposito bevroren en deze loopt door nadat de vakantiemodus is uitgeschakeld. De gebruikers kunnen een bonus bij de rente krijgen van de keizerlijke vaardigheid "Bankier". De grootte van deze bonus hangt af van de graad van de vaardigheid.*

NB! Het gedeponeerde goud is onderhevig aan plundering door vijandelijke aanvallen.

De bonus heeft alleen invloed op de rente, niet op het hele bedrag van de storting (gestort bedrag + rente).

Bescherming modi

Beginners bescherming

Een optie die ingeschakeld kan worden via een opdracht in het leerprogramma of via het gevechtsrapport van speler met minder dan 1000 netto waarde punten. De optie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de speler 1000 netto waarde punten bereikt of wanneer er 168 uur zijn verstreken sinds de inschakeling. Accounts waarbij de beginners bescherming is ingeschakeld kunnen niet worden aangevallen. Als een speler met beginnersbescherming zelf iemand aanvalt, zal de beginnersbescherming automatisch worden uitgeschakeld. Dit betekent dat andere spelers de speler dan ook aan kunnen vallen. Spelers die de beginnersbescherming hebben ingeschakeld worden op de ranglijst weergegeven met een kinderwagen.

Vakantie bescherming

Een optie die door elke speler geactiveerd kan worden, maar enkel tijdens vooraf door het Imperia Online team aangekondige feestdagen en voor beperkte periodes die door Imperia Online worden bepaald. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan de account niet aanvallen of worden aangevallen. Ondertussen heeft u wel toegang tot uw account, kunt u gebouwen bouwen, onderzoeken starten, een leger rekruteren, enz. Alle aanvallen die voor de activatie naar het betreffende Rijk waren gestuurd, zullen nog wel uitgevoerd worden.

Vakantiemodus

Verbiedt alle aanvallen op uw imperium. Als er al een aanval op uw rijk is ingezet, dan wordt deze aanval nog gewoon uitgevoerd, ook al activeert u de vakantiemodus. De vakantiemodus STOPT de productie van alle grondstoffen, de onderhoudskosten van het leger en de bevolkingsgroei. De periode van 168 uur voor het afbetalen van leningen en de stortingsperiode worden op pauze gezet tot de vakantiemodus weer wordt uitgeschakeld. Alle bouwwerken en onderzoeken gaan gewoon door. De vakantiemodus moet voor minstens 48 uur actief zijn. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst heeft u 1700 diamanten nodig.

Zowel de vakantiemodus als de vakantiebescherming kunnen enkel worden geactiveerd wanneer u geen leger op een missie heeft gestuurd, behalve als het een ontwijkingsmissie of een verplaatsing tussen vestigingen betreft. Hou er rekening mee dat het legeronderhoud blijft lopen wanneer het op ontwijkings- en verplaatsingsmissie is tijdens een vakantiemodus.

Welkom terug bescherming

De bescherming die elke keizer(in), die terug is gekomen naar zijn of haar imperium na een afwezigheid van minimaal 2 weken, automatisch krijgt bij het inloggen. Verbiedt alle aanvallen tegen en vanuit het imperium. Bescherming duurt 48 uur en is volledig gratis.

Babysitten

Legale hulp van een vriend voor je economische ontwikkeling. Je kan 4 verschillende accounts babysitten en 4 (zelf gekozen) spelers jouw account laten babysitten. Alle babysitters kunnen met hun eigen account inloggen op jouw account met hun eigen spelersnaam en wachtwoord, het is dus niet nodig om je wachtwoord aan iemand anders te geven

Rechten en beperkingen van een babysitter:

 • Een babysitter met volledige rechten kan alles doen wat de eigenaar ook doet, behalve:

  - accountinstellingen wijzigen;
  - een nieuwe account registreren in een andere speelwereld;
  - de alliantie van de eigenaar verlaten;
  - als het een account van de leider van een alliantie betreft, kan de babysitter geen leden van de alliantie royeren;
  - opties voor het doneren van diamanten en grondstoffen aan de schatkist zijn toegankelijk voor de babysitter, maar de optie voor anonieme donatie niet;
  - een vazal bevrijden;
 • De babysitter met gelimiteerde rechten:
  - kan het nieuws lezen maar niet markeren als gelezen;
  - kan opiniepeilingen openen maar geen stem uitbrengen;
  - kan avatars en reacties van andere spelers niet rapporteren;
  - kan geen berichten achterlaten op de profielen van andere spelers;
  - kan een leger niet terugroepen van een missie;
  - kan de betaalde optie voor direct reizen niet gebruiken voor een missie die bedoeld is voor het oprichten van een vestiging;
  - kan de optie voor het direct vervoeren van grondstoffen niet gebruiken;
  - kan een leger dat op een alliantie missie is gestuurd niet terugroepen;
  - kan het menu voor alle gebouwen in aanbouw niet openen;
  - kan de optie direct trainen niet gebruiken;
  - kan de instellingen van het account niet veranderen;
  - kan geen account registreren vanuit een pop-up uitnodiging;
  - kan geen favorieten verwijderen, aanpassen of delen;
  - kan geen betaalde extra’s uit het premium menu gebruiken;
  - kan geen berichten lezen of schrijven in het platform, privé, kladblok of aankondigingen van het berichten menu;
  - kan gebouwen of onderzoeken niet beëindigen met diamanten;
  - kan eenheden niet opheffen;
  - heeft geen toegang tot de tempel;
  - kan alleen een kleine lening afnemen, maar kan deze niet eerder afbetalen;
  - kan de opties in het alliantie menu niet gebruiken.

De rechten van legale babysitters kunnen ingesteld worden op het tabblad Mijn babysitters in het Instellingen menu. De babysit instellingen kunnen op elk moment naar eigen wens worden aangepast.

Netto waarde punten

Vertegenwoordigen de huidige sterkte van een speler.

Worden verdiend door het bouwen van gebouwen, het onderzoeken van onderzoeken en het rekruteren van soldaten.

Worden op de volgende manier berekend:

 • 1 netto waarde punt = 1000 goud, 1000 hout, 1000 ijzer of 1000 steen uitgegeven aan gebouwen of onderzoeken
 • 1 netto waarde punt = 500 goud, 500 hout, 500 ijzer of 500 steen uitgegeven aan het rekruteren van soldaten.

De 18 wonderen van de speelwereld

Achttien speciale gebouwen die gebouwd kunnen worden door alle spelers die Architectuurniveau 25 al hebben bereikt.

Alleen de gebouwen met het hoogste level van de speelwereld worden als wonder beschouwd en worden dichtbij de imperiums van de eigenaars getoond op de globale kaart.

Elk wonder geeft een speciale bonus aan de eigenaar en zijn of haar bondgenoten, deze bonussen zijn als volgt:

 • De Mystieke Obelisk - dagelijkse +5 tevredenheidsbonus
 • De Vuurtop - +5 bonus voor de tevredenheidslimiet
 • De Toren des Hemels - 10% kortere onderzoekstijd
 • De Piramides van de Zon - 10% kortere bouwtijd
 • Het Paleis van de Dageraad - 10% efficiëntere boerderijen
 • De Generaal - 10% kortere trainingstijd voor het leger
 • De Grote Ruiter - 10% kortere reistijd
 • De Gouden Uitkijktoren: 100% efficiëntiebonus voor alle spionnen
 • De Mystieke Gronden: 10% hogere beloningen uit de tempel
 • De Drakenblokkade: verlies van 10 moreelpunten voor alle aanvallers
 • Het Verboden Paleis: 50% bonus bij de goudinkomsten uit handel en van vazallen
 • De Poort van de Overwinning: 5 bonuspunten moreel
 • De Tuinen van Leven: 10% bevolkingsgroeibonus
 • De Verdoemde Tempel: 10% bonusaanval in de eerste ronde
 • De Tombe van de Oorlog: 5% minder legeronderhoud
 • Het Oude Observatorium: 10% bereikbonus voor alle logistiek
 • Het Aquaduct*: 50% bonus voor Handel en Inkomen van vazallen, 10% bonus voor Boerderijeneffect, 10% bonus voor Bevolkingsgroei;
 • Het Altaar van de Krijgsmeester*: -10% Legerreistijd, 5% minder Legeronderhoud, 10% Aanvalsbonus in ronde 1 van het gevecht.


 • * Bonussen van deze 2 Wonderen zullen worden gecumuleerd met bonussen van andere bestaande wonderen. Als u bijvoorbeeld zowel het Aquaduct als het Paleis van de Dageraad heeft, krijgt u een totaal van 20% bonus bij het Boerderijeneffect.

Een speler kan van meerdere speciale gebouwen levels ontwikkelen, maar kan maar van één wonder in het bezit zijn. Dit betekent dat als de speler het hoogste level bereikt van meer dan één speciaal gebouw, de speler moet kiezen welk gebouw een wonder moet zijn om de bonus te ontvangen.

De wonderen kunnen niet worden vernietigd. Je verliest een wonder* en de bonus wanneer een andere speler een hoger level bouwt dan jou.*

Het verliezen van een wonder betekent niet dat je de al ontwikkelde levels verliest, het betekent alleen dat je niet meer de eigenaar bent van het wonder en dat jij en je bondgenoten de bonus verliezen totdat je weer een hoger level bouwt dan het level van het huidige wonder in de speelwereld.

Als je het hoogste level in de speelwereld hebt van de De Mystieke Obelisk en De Vuurtop en De Mystieke Obelisk is je actieve wonder, dan wordt De Vuurtop automatisch je actieve wonder wanneer een andere speler een hoger level bouwt van De Mystieke Obelisk. Als je het hoogste level in de speelwereld van meer dan twee speciale gebouwen hebt en je actieve wonder is De Mystieke Obelisk, dan kiest het systeem willekeurig één van je andere speciale gebouwen met het hoogste level in de speelwereld als wonder wanneer een andere speler een hoger level van De Mystieke Obelisk bouwt dan jou. Je hebt echter zelf de mogelijk om het wonder op elk moment te activeren.

Wanneer twee of meer spelers hetzelfde niveau van hetzelfde speciale gebouw hebben, is degene die dit niveau het eerst heeft bereikt de eigenaar van het gebouw.

Elke speler, gerangschikt in de Top 50 wat betreft Wonderniveau, krijgt een persoonlijk, verminderd effect van het betreffende wonder. De effectverdeling is als volgt:

- De speler met het hoogste Wonderniveau ontvangt 100% van het effect van het Wonder. Al zijn bondgenoten zullen dit effect ook bereiken;
- De speler op de 2e plaats krijgt 100% van het effect van het Wonder, maar alleen voor zijn eigen account;
- Spelers op de 3e tot de 5e plaats krijgen 80% van het effect van het Wonder, maar alleen voor hun eigen accounts;
- Spelers op de 6e tot de 10e plaats krijgen 60% van het effect van het Wonder, maar alleen voor hun eigen accounts;
- Spelers op de 11e tot de 20e plaats krijgen 40% van het effect van het Wonder, maar alleen voor hun eigen accounts;
- Spelers op de 21e tot de 50e plaats krijgen 20% van het effect van het Wonder, maar alleen voor hun eigen accounts;

Als een speler al een effect van een Wonder van een bondgenoot ontvangt, kan hij geen effect van hetzelfde Wonder ontvangen.
Een speler kan blijven beschikken over slechts één Wonder met alliantie-effect, maar hij kan persoonlijk effect ontvangen van alle andere Wonderen zolang hij in de Top 50 staat en hij er geen alliantie-effect van krijgt.

De basisprijs van elk speciaal gebouw is 8 000 000 in goud. Het soort grondstof varieert met elk volgend level, wat betekent dat het eerste level 8 000 000 in goud kost, het tweede level de waarde van 8 000 000 goud in hout, het derde level de waarde van 8 000 000 goud in ijzer, het vierde level de waarde van 8 000 000 goud in steen, het vijfde level 8 000 000 in goud, enzovoorts.*

Opmerking: De grondstoffen wisselen elkaar alleen af voor hetzelfde gebouw. Bijvoorbeeld, wanneer een gebruiker het eerste level van De Piramides van de Zon bouwt. De grondstof die nodig is voor het bouwen van het eerste level van Het Paleis van de Dageraad zal dan weer goud zijn in plaats van hout. Het tweede level van De Piramides van de Zon zal echter wel weer gebouwd worden met hout.

De prijs van speciale gebouwen wordt verlaagd door het level van Architectuur van de speler.

De waarde in goud van elk volgend level is 10% hoger, waarbij rekening wordt gehouden met de basisprijs, niet de door Architectuur verlaagde prijs.

Speciale gebouwen worden direct gebouwd en er is geen limiet voor het aantal levels.

Weerbericht

Net zoals in het moderne leven speelde het weer een cruciale rol in het middeleeuwse leven. Het beïnvloedde de voedselproductie, de levensomstandigheden en de militaire campagnes. Het weer speelt dus een belangrijke rol in de levens van alle heersers in Imperia Online, door elke dag verschillende positieve en negatieve bonussen toe te passen op alle rijken in alle speelwerelden. De module Weerbericht laat zien wat de weersomstandigheden in de speelwereld zullen zijn in de komende 5 dagen van het tijdperk en welke positieve/negatieve bonussen op Economie en Militaire zaken globaal zullen worden toegepast.

Weersvoorspelling Economie Leger
Zonnig
 • 10% hogere bevolkingsgroei
 • 10% grotere boerderijcapaciteit
 • 20% sterkere boogschuttersaanval
 • +10 moreel tijdens het gevecht
 • Regenachtig
 • 10% hogere houtproductie
 • -20 bevolkingstevredenheid
 • Plunderkracht is gehalveerd
 • Slotgrachteffect is verdubbeld
 • Winderig
 • 10% grotere huizencapaciteit
 • 20% kleinere depotcapaciteit
 • 20% zwakkere boogschuttersaanval
 • Plunderkracht is verdubbeld
 • Mistig
 • Aanvallen van spelers zijn 30 minuten voor ze toeslaan zichtbaar
 • +5 bonusniveaus Spionage
 • bonus Dubbele Charge
 • Alle afstandseenheden hebben -2 bereik
 • Sneeuw
 • 50% tragere legerbeweging
 • 20% hoger legeronderhoud tijdens missies
 • Geen chargebonus
 • 20% zwakkere aanval van belegeringsmachines