Πόροι

Πληθυσμός

Λειτουρίες:

 • Εργατικό δυναμικό για την παραγωγή ξύλου, σιδήρου και πέτρας.
 • Ο πληθυσμός πληρώνει φόρους, που διορίζονται προσωπικά από τον παίκτη.
 • Αρχάριοι για στρατιωτική εκπαίδευση.

Αύξηση του πληθυσμού:

 • Η βασική αύξηση του πληθυσμού λογαριάζεται με τη φόρμουλα: 1 х το τρέχον πληθυσμό /1000+50 (1 x σημαίνει ότι είναι πολλαπλασιασμένο με την ταχύτητα του βασιλείου). Η έρευνα Ιατρική αυξάνει την πληθυσμιακή αύξηση με 5% ανά επίπεδο. Η κατασκευή Αγροκτημάτων (δηλ.τα περισσότερα επίπεδα Αγροκτημάτων) μειώνουν τις απώλειες πληθυσμού λόγω έλλειψης τροφίμων.
 • Άστεγος πληθυσμός εμφανίζεται όταν λείπουν επίπεδα των Σπιτιών. Η αύξηση του Άστεγου πληθυσμού είναι ίση σε ((η αύξηση πληθυσμού + τον τρέχον πληθυσμό) - το όριο του πληθυσμού)/2 και μετά πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του βασιλείου. Ο Άστεγος πληθυσμός δεν μπορεί να παράγει πόρους και δεν μπορεί να φορολογείται, μπορεί μόνο να στρατολογείται.

  Η ενεργοποίηση του Προνομιακού η οποία είναι πληρωμένη με διαμάντια, αυξάνει την αύξηση πληθυσμού με 10%.

Ξύλο

 • Απαραίτητο για όλα τα κτήρια και για μερικές έρευνες.
 • Απαιτούμενο για την εκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων.
 • Παράγεται από τον προσλαμβανόμενο πληθυσμό στο Υλοτομείο.

Σίδηρο

 • Απαιτούμενο για μερικά από τα κτήρια, για τις έρευνες και για όλες τις στρατιωτικές μονάδες.
 • Παράγεται από τον προσλαμβανόμενο πληθυσμό στο Ορυχείο σιδήρου.

Πέτρα

 • Βασικός πόρος για την κατασκευή Οχυρών.
 • Απαραίτητος για μερικά άλλα κτήρια και έρευνες.
 • Παράγεται από τον προσλαμβανόμενο πληθυσμό στο Λατομείο.

Παραγωγή

 • Βασική παραγωγή από 100 πολίτες: 20 Ξύλο / 20 Σίδηρος / 20 Πέτρα.
 • Η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας έχει ένα σταθερό μπόνους 10% στην βασική παραγωγή όλων των πόρων.
 • Η παραγωγή μπορεί να αυξηθεί με:
  • Η ενεργοποίηση του Προνομιακού η οποία είναι πληρωμένη με διαμάντια, δίνει 10% προς την παραγωγή.
  • Αύξηση του επιπέδου Οχυρού - κάθε επίπεδο Οχυρού αυξάνει την παραγωγή με 10%.
  • Αύξηση της συμμαχικής έρευνας Παραγωγής (αν ο παίκτης είναι σε μια συμμαχία) – κάθε επόμενο επίπεδο δίνει μπόνους της Παραγωγής 2%, για όλα τα μέλη.

Χρυσός

 • Το συνάλλαγμα στο παιχνίδι. Παράγεται στη μορφή φόρου, που εξαναγκάζεται από τον εργαζόμενο πληθυσμό, ακολουθώντας 6 διαφορετικά φορολογικά ποσοστά. Ο χρυσός παράγεται και από εμπόριο και από καταθέσεις στην τράπεζα.
 • Ο αδρανής πληθυσμός δεν πληρώνει φόρους. Ο χρυσός παράγεται και χρησιμοποιείται με έναν συγκεντρωμένο τρόπο, από το ταμείο, που βρίσκεται αποκλειστικά στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, με εξαίρεση του χρυσού από υποτελείς, που παράγεται στον υποτελή και που πρέπει να συλλεχθεί χειροκίνητα από τον παίκτη. Όλοι οι φόροι πηγαίνουν άμεσα στο ταμείο, καθώς επίσης και ο απαραίτητος χρυσός για κτήρια και έρευες ή για τη συντήρηση στρατού, εξάγεται αυτόματα από εκεί χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη μεταφοράς. Ο χρυσός επίσης αποκτάται και από την κατασκευή αυτοκρατορικών και εμπορικών διαδρομών, οι οποίες κατασκευάζονται μεταξύ των διαφόρων ειδών ιδιοκτησιών. Το εισόδημα από εμπόριο συσσωρεύεται κατευθείαν στο θησαυροφυλάκιο της πρωτεύουσας. Αν το ταμείο έχει αρνητικό χρυσό ισοζύγιο (π.χ. λόγω πληρωμής της συντήρησης του στρατού), ο παίκτης δεν μπορεί να χτίσει, να ερευνήσει ή να στρατολογήσει, μέχρι να εκκαθαριστεί το αρνητικό ισοζύγιο.

Διαμάντια

Λειτουργούν για:

 • Αγορά Προνομιακού πακέτου – παρέχει πολλά μπόνους που δεν είναι διαθέσιμα για τους μην προνομιακές παίκτες:
  • Δίνει 10% μπόνους στο εισόδημα.
  • Δίνει 10% στην αύξηση του πληθυσμού.
  • Δίνει 10% μπόνους στην επίθεση στρατού.
  • Δίνει 10% μπόνους στην υπεράσπιση του στρατού.
  • 10 πόντοι καθημερινό μπόνους προς την Ευτυχία, σε όλες τις επαρχίες.
  • Διπλασιάζει τις μέγιστες χωρητικότητες των Σταθμών εφοδίων.
  • 20% μπόνους προς τον χρόνο για εκπαίδευση των μονάδων και 20% μπόνους προς την χωρητικότητα των στρατώνων.
 • Αγορά καθημερινών επιπρόσθετων προσφορών:
  • Στιγμιαία Κατασκευή - έναρξη της αξιοποίησης ενός κτηρίου νωρίτερα. Η επιλογή ισχύει μόνο για τα κτήρια με λιγότερο από 24 ώρες μέχρι το τέλος της κατασκευής τους. Μια ώρα κατασκευής απαιτεί 170 διαμάντια.
  • Στιγμιαία έρευνα - η έναρξη της αξιοποίησης μιας έρευνας νωρίτερα. Η επιλογή πληρώνεται με διαμάντια και ισχύει μόνο για τις έρευνες οι οποίες έχουν λιγότερες από 06 υπόλοιπες ώρες έρευνας*. Μια ώρα έρευνας απαιτεί 510 διαμάντια.

   Αυτό είναι ένα βασικό όριο. Όσο πιο υψηλή είναι η ανάπτυξη, οι πόντοι καθαρής αξίας και ο ξοδεμένος αριθμός διαμαντιών για στιγμιαία έρευνα, τόσο πιο υψηλό γίνει το όριο.

  • Στιγμιαία εκπαίδευση - ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των μονάδων νωρίτερα. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν η αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση. Μόνο η πρώτη ομάδα εκπαίδευσης στην ουρά σε μια επαρχία και σ’ένα στρατώνα μπορεί να εκπαιδευθεί στιγμιαία για διαμάντια. Κάθε ομάδα εκπαίδευσης με λιγότερο από 6 ώρες υπόλοιπο χρόνο απαιτεί 170 διαμάντια.
  • Η στιγμιαία εκπαίδευση μιας ομάδας εκπαίδευσης προϋποθέτει επανυπολογισμό των υπόλοιπων χρονών των άλλων μονάδων εκπαίδευσης, που είναι στην ουρά.

   Παράδειγμα: Αν στρατολογείτε μια ομάδα σπαθοφόρων για 6 ώρες και μετά ακόμα μια ομάδα για 6 ώρες. Ο χρόνος εκπαίδευσης της δεύτερης ομάδας γίνει 12 ώρες, αλλά αν εκπαιδευτείτε στιγμιαία την πρώτη ομάδα, ο χρόνος της δεύτερης ομάδας θα πέφτει με 6 ώρες.

  • Στιγμιαίο ταξίδι του στρατού.
  • Στιγμιαία ίδρυση μιας απομακρυσμένης ιδιοκτησίας
  • Αυτοκρατορικός Έμπορος - μια επιλογή της αγοράς που επιτρέπει τη στιγμιαία πώληση ξύλου, σιδήρου και πέτρας για χρυσό, για μεσιτεία από 850 διαμάντια. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη ενώ η Αυτοκρατορία είναι υπό εχθρική επίθεση.
  • Άνοιγμα περισσότερων από ενός δώρου ανά ήμερα στο Ναό. Δεύτερο δώρο για 680 διαμάντια, εάν έχετε ήδη πάρει ένα δώρο δωρεάν, τουλάχιστον 3 φορές. Τρίτο δώρο για 2550 διαμάντια, εάν έχετε ήδη πάρει ένα δώρο για 680 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές. Τέταρτο δώρο για 4250 διαμάντια, εάν έχετε ήδη πάρει ένα δώρο για 2550 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές. Πέμπτο δώρο για 8330 διαμάντια, εάν έχετε ήδη πάρει ένα δώρο για 4250 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές. Έκτο δώρο για 16830 διαμάντια, εάν έχετε ήδη πάρει ένα δώρο για 8330 διαμάντια, τουλάχιστον 3 φορές.
  • 10ωρη παραγωγή - παραλαβή της παραγωγής μόνο μια φορά ανά 12 ώρες. Περιλαμβάνει ορισμένο ποσό από κάθε από τους πόρους και αυτό το ποσό είναι ίσο με την παραγωγή εκείνου του πόρου ανά ώρα x10.
  • Ενεργοποίηση των Διακοπών
  • Οργάνωση μαζικών μεγάλων Φεστιβάλ στην Κεντρική πλατεία, με επιρροή στην αξία Ευτυχίας στις επαρχίες. Τα Φεστιβάλ είναι περιορισμένα μέχρι 1 ανά ημέρα. Το αποτέλεσμα από τα μεγάλα φεστιβάλ ενισχύεται από τα επίπεδα της Κεντρικής πλατείας - κάθε επίπεδο αυξάνει το αποτέλεσμα με +2 πόντους Ευτυχίας.
  • Συνθηκολόγηση – σας επιτρέπει να υπερασπίζετε την Αυτοκρατορία σας για μια ορισμένη περίοδο από τις επιθέσεις ορισμένου παίκτη. Μπορείτε να συνθηκολογήσετε μέχρι 10 φορές για μια περίοδο 42 ωρών. Η πρώτη συνθηκολόγηση είναι δωρεάν, αλλά κάθε επόμενη κοστίζει με 1700 διαμάντια περισσότερα από την προηγούμενη.
  • Δωρεά διαμαντιών - μια συμμαχική επιλογή η οποία επιτρέπει στους συμμάχους να βοηθήσουν τη συμμαχία με διαμάντια. Οι δωρεές πραγματοποιούνται στο Συμμαχικό Ταμείο. Μπορούν να δωρίζονται μόνο τα αγορασμένα διαμάντια και τα προσωρινά διαμάντια. Κάθε μέλος της συμμαχίας μπορεί να δωρίζει μέχρι 340000 διαμάντια την ημέρα.
  • Προσωρινά διαμάντια - τα διαμάντια τα οποία έχετε λάβει με διαφορετικό τρόπο και όχι με αγορά, για παράδειγμα τα διαμάντια κερδισμένα από το Σύμβουλο, από Επιτεύγματα ή από τον Τροχό της τύχης. Προσωρινά διαμάντια μπορούν επίσης να αγοραστούν κατά τη διάρκεια ειδικών προσφορών.

Μεταφορά διαμαντιών - μεταφορά αγοραζόμενων διαμαντιών από ένα βασίλειο προς άλλο, το οποίο είναι μέρος του παγκοσμίου λογαριασμού σας, στον οποίο μπαίνετε με τον ίδιο όνομα χρήστη και συνθηματικό.

Ευτυχία

Δείχνει πόσο ευτυχισμένος είναι ο πληθυσμός από την κυβέρνηση του κυρίαρχου. Η αρχική ευτυχία και το όριο για κάθε επαρχία είναι 100, μόνο η αρχική ευτυχία της πρωτεύουσας είναι 100 και το όριο της είναι 120. Η Ευτυχία λογαριάζεται και ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Οι καθημερινοί τροποποιητές, τα μπόνους και τα μείον από φορολογικά ποσοστά διανέμονται αναλογικά κάθε λεπτό. Οι στιγμιαίοι τροποποιητές, τα μπόνους και τα μείον εκτιμούνται αμέσως και το αποτέλεσμα τους στην Ευτυχία είναι άμεσο και δείχνεται μόνο μια φορά, αλλά στο πλήρες είδος του.

Το βασικό αποτέλεσμα της Ευτυχίας είναι η μετανάστευση. Αν έχετε ευτυχία κάτω από 100 πόντους, πάντα θα χάνετε πληθυσμό και αν έχετε πάνω από 100 πόντους, δεν θα κερδίζετε. Πληροφορίες για το χαμένο πληθυσμό λόγω μετανάστευσης εμφανίζεται στην οθόνη των Αγροκτημάτων.

То βασικό αρνητικό αποτέλεσμα από τη χαμηλή ευτυχία είναι οι ταραχές, οι εξεγέρσεις και η μετανάστευση. Όση υψηλότερη είναι η ευτυχία σε μια επαρχία, τόσο πιο ευτυχισμένος είναι ο πληθυσμός και τόσο πιο μικρή είναι η πιθανότητα για μετανάστευση και ταραχές.
- Σε περίπτωση πτώσης της Ευτυχίας κάτω από 50 υπάρχει μια πιθανότητα ταραχής, που αυξάνεται σταδιακά με 2% για κάθε πόντο Ευτυχίας (παράδειγμα: για 49 ευτυχία με 2%, για 48 ευτυχία με 4% κτλ.) και αυτή η ταραχή οδηγεί σε σταμάτημα της φορολογίας έως ότου η Ευτυχία αυξηθεί ξανά.
- Ευτυχία κάτω από 20 - υπάρχει μια πιθανότητα εξέγερσης του πληθυσμού, που αυξάνεται σταδιακά με 2% για κάθε πόντο Ευτυχίας (παράδειγμα: για 19 ευτυχία με 2%, για 18 ευτυχία με 4% κτλ.), και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της παραγωγής, της κατασκευής κτηρίων και της εκπαίδευσης στρατού, έως ότου η Ευτυχία να αυξηθεί ξανά.

Καθημερινές τροποποιητές της Ευτυχίας:

 • Θετικοί
  • Χαμηλά φορολογικά ποσοστά
  • Έμφυτο ταλέντο ”Αυτοκράτορας” (πάντα ο διοικητής της πρωτεύουσας) και έμφυτο ταλέντο ”Διάδοχος”, (όταν ο/η διάδοχος είναι διορισμένος για έπαρχο σε μια επαρχία).
  • Δεξιότητες Επάρχου (Ειδικός στην εφοδιαστική, Κοινωνικός λειτουργός, Πνευματικός ηγέτης)
  • Τροποποιητές από θετικά μπόνους εδαφών
  • Παρουσία στρατού στην επαρχία
  • Επίπεδο οχυρού στην επαρχία
  • Μνημεία
  • Επίπεδο του Πανεπιστημίου (3 επίπεδα δίνουν 1 πόντο Ευτυχίας, όταν το όριο είναι 10 πόντοι Ευτυχίας)
  • Μπόνους από θαύμα
  • Έλεγχος ενός εδάφους, που βρίσκεται πάνω σε ειδικό πόρο - ίδρυση επαρχίας, αποικίας ή εμπορικού σημείου.
  • Η ενεργοποίηση του Προνομιακού φέρνει 10 πόντους Ευτυχίας.
  • Υψηλά επίπεδα της Δόξας του κυρίαρχου (+1 Ευτυχίας ανα κάθε 100 δόξα και η ελάχιστη ευτυχία από δόξα μπορεί να είναι +5)
  • Υπό τη επιρροή ενός από τα Συμμαχικά κάστρα σας - +5 καθημερινή ευτυχία.
  • Η οργάνωση μεγάλου φεστιβάλ στην Κεντρική πλατεία δίνει 3 πόντους Ευτυχίας.
  • Δυναστικός γάμος: +5 Ευτυχίας
  • Μετατροπή μιας αποικίας σε άφθαρτη: 10 πόντους Ευτυχίας
  • Η πληρωμή των λύτρων για ενός Μεγάλου ανθρώπου: 10 πόντους ευτυχίας
 • Αρνητικοί:
  • Υψηλά φορολογικά ποσοστά
  • Αρνητική Δόξα του παίκτη - μείον 5 Ευτυχία σε περίπτωση 100 ή περισσότερων αρνητικών πόντων Δόξας.
  • Κλειδωμένη επαρχία - μείον 5 Ευτυχία με επίδραση σε όλα τα εδάφη της Αυτοκρατορίας.
  • Υπό την επιρροή ενός εχθρικού Κάστρου Συμμαχίας (ενώ σε κατάσταση πολέμου) – μείον 5 Ευτυχίας με επίδραση σε όλα τα Αυτοκρατορικά εδάφη.
  • Θάνατος ενός αυτοκράτορα/μιας αυτοκρατόρισσας: -10 πόνους Ευτυχίας
  • Θάνατος ενός επάρχου/αμυντικού στρατηγού: -5 πόνους Ευτυχίας

Στιγμιαίες τροποποιητές της Ευτυχίας:

 • Θετικοί
  • Κατασκευή Οχυρών
  • Κατασκευή Αγροκτημάτων - κάθε νέο αγρόκτημα φέρνει +1 Ευτυχία
  • Οργάνωση εφάπαξ φεστιβάλ στην Κεντρική πλατεία
  • Διακοπή λεηλασιών μέσω νικηφόρων μαχών στην υπεράσπιση - +10 Ευτυχία, αλλά μόνο με την πρώτη λεηλασία για μια περίοδο 24 ωρών.
  • Απόλυση στρατού
  • Νικηφόρα μάχη - +10 πόντοι Ευτυχία για κάθε μέλος.
  • Επισκευή οχυρού (μόνο αν επισκευάζεται για πρώτη φορά, για μια περίοδο 24 ωρών) - +5 Ευτυχία.
  • Νέα προσαρτημένη επαρχία ή αποικία (με επιρροή πάνω στην ολόκληρη Αυτοκρατορία) - +20 Ευτυχία.
  • +5 πόντοι Ευτυχίας σ’όλες τις ιδιοκτησίες για κάθε στρατηγό που συλλήφθηκε·
 • Αρνητικοί:
  • Στρατολόγηση στρατού
  • Λεηλατημένη επαρχία – το ποσοστό λεηλατημένου πληθυσμού είναι ίσο με τους πόντους Ευτυχίας που αφαιρέθηκαν. Η μέγιστη απώλεια Ευτυχίας είναι 30.
  • Χαμένη μάχη - μείον 5 Ευτυχία, αλλά μόνο για την πρώτη χαμένη μάχη, για μια περίοδο 24 ωρών.
  • Χαμένος πόλεμος - μείον 10 Ευτυχία με επιρροή στην ολόκληρη η αυτοκρατορία.
  • Κήρυξη πολέμου - μείον 10 Ευτυχία για όλα τα μέλη
  • Χαμένη Πολιορκία Οχυρού (μόνο με την πρώτη χαμένη πολιορκία για μια περίοδο 24 ωρών) - μείον 5 Ευτυχία.
  • Χάσιμο αποικίας - μείον 10 πόντοι Ευτυχίας
  • Χάσιμο Εμπορικού σημείου - μείον 5 Ευτυχία.
  • -5 πόντοι Ευτυχίας σ’όλες τις ιδιοκτησίες για κάθε στρατηγό που συλλήφθηκε από τον εχθρό·

Φόροι

Ο φόρος εξαναγκάζεται μόνο από τον εργαζόμενο πληθυσμό. Ο φόρος υπολογίζεται σε κάθε αλλαγή του φορολογικού ποσοστού, έτσι ώστε το εισόδημα χρυσού και το αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό) πάνω στην Ευτυχία υπολογίζονται αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι αν είχατε χαμηλό φορολογικό ποσοστό στις 2 η ώρα και το αλλάξετε να γίνει υψηλό στις 3 η ώρα, μεταξύ 2 και 3 θα έχετε εισόδημα χρυσού και απώλειες ευτυχίας που θα απαντάνε σε χαμηλό φορολογικό ποσοστό και μετά από τις 3 η ώρα θα έχετε εισόδημα χρυσού και απώλειες ευτυχίας που θα απαντάνε σε υψηλό φορολογικό ποσοστό. Το εισόδημα χρυσού και οι απώλειες ευτυχίας υπολογίζονται κάθε λεπτό. Οι χρυσές μερίδες δίνονται, ανάλογα με το τρέχον αριθμό του εργαζομένου πληθυσμού, όχι ανάλογα με το αριθμό εργαζομένων στη στιγμή όταν τέθηκε το φορολογικό ποσοστό, έτσι η πληθυσμιακή αύξηση και ο σκοτωμένος πληθυσμός σε περίπτωση λεηλασίας λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κάθε χρυσής μερίδας. Ο χρυσός συσσωρεύεται και αποθηκεύεται στο Ταμείο της πρωτεύουσας από το οποίο εξάγεται αυτόματα όταν πρέπει να χτιστούν κτήρια και να ερευνηθούν έρευνες ή να πληρωθεί τη Συντήρηση στρατού, άσχετα από αυτό που στην αυτοκρατορία βρίσκονται (τα κτήρια/τις έρευνες/το στρατό).

Ο παίκτης μπορεί να αλλάζει το φορολογικό ποσοστό σε οποιαδήποτε στιγμή και κάθε αλλαγή λογαριάζεται αμέσως. Υπάρχουν 6 επίπεδα φόρου. Κάθε επίπεδο έχει διαφορετική επιρροή πάνω στην Ευτυχία του πληθυσμού, όπως ακολουθεί:

 • Πρώτο επίπεδο (φορολογικό ποσοστό μηδέν) - δίνει μπόνους Ευτυχίας +5.
 • Δεύτερο φορολογικό ποσοστό (πολύ χαμηλό - 1 για 100 εργαζόμενοι ανά ώρα στις προσαρτημένες επαρχίες) – αφαιρεί 10 Ευτυχία.
 • Τρίτο φορολογικό ποσοστό (χαμηλό – 2 για 100 εργαζόμενοι ανά ώρα στις προσαρτημένες επαρχίες) – αφαιρεί 20 Ευτυχία.
 • Τέταρτο φορολογικό ποσοστό (μέτριο – 3 για 100 εργαζόμενοι ανά ώρα στις προσαρτημένες επαρχίες) – αφαιρεί 30 Ευτυχία.
 • Πέμπτο φορολογικό ποσοστό (υψηλό – 4 για 100 εργαζόμενοι ανά ώρα στις προσαρτημένες επαρχίες) – αφαιρεί 50 Ευτυχία.
 • Έκτο φορολογικό ποσοστό (πολύ υψηλό – 5 για 100 εργαζόμενοι ανά ώρα στις προσαρτημένες επαρχίες) – αφαιρεί 75 Ευτυχία.

Εισόδημα

Με ειρηνικό τρόπο

 • Παραγωγή πόρων
 • Επιβολή φόρων στις ιδιοκτησίες
 • Κατάθεση χρυσού
 • Εμπόριο
 • Εισόδημα από δασμό, που έρχεται από υποτελείς επαρχίες της αυτοκρατορίας. Αυτό δε συσσωρεύεται αυτόματα στο Ταμείο της πρωτεύουσας. Πρέπει να συλλεχθεί χειροκίνητα από τον χρήστη.

Με στρατιωτικό τρόπο

 • Λεηλασία πόρων από ένα Βαρβαρικό στρατόπεδο.
 • Λεηλασία ανεξάρτητων πόλεων
 • Λεηλασία εχθρικών αυτοκρατοριών, διεύθυνση μιας μάχης Πολιορκίας.
 • Λεηλασία εχθρικών αυτοκρατοριών

Έξοδα

 • Διαταγή Κτηρίων και Ερευνών
 • Διαταγή στρατού
 • Συντήρηση στρατού
 • Επισκευή κατεστραμμένου οχυρού.
 • Ίδρυση αποικίας
 • Οργάνωση φεστιβάλ
 • Πληρωμή πίστωσης και τραπεζικού τόκου.

Τράπεζα

Ένα κτίριο από το οποίο ο παίκτης μπορεί να δανείσει και να καταθέσει χρυσό. Η τράπεζα μπορεί να κατασκευαστεί μετά από εξέλιξη της έρευνας Δανεισμού επιπέδου 1ου, και της έρευνας Κατάθεσης επιπέδου 1ου.

  • 30 επίπεδα·
  • Κάθε επίπεδο αυξάνει το μέγιστο ποσό του δανείου που μπορεί να αποσυρθεί κατά 2,5%, ξεκινώντας από το 20% στο επίπεδο 1. Αυξάνει επίσης το μέγιστο ποσό χρυσού που μπορεί να κατατεθεί.

Η μέγιστη ποσότητα χρυσού που μπορεί να δανειστεί εξαρτάται από το επίπεδο της Τράπεζας και την τρέχουσα παραγωγή χρυσού της αυτοκρατορίας. Με Τράπεζα Επιπέδου 1ου, μπορεί να ληφθεί δάνειο που αντιστοιχεί έως και στο 20% των αποδόσεων χρυσού για την επιλεγμένη χρονική περίοδο. Κάθε επίπεδο της Τράπεζας αυξάνει αυτό το ποσοστό. Η εξόφληση πραγματοποιείται για την ίδια χρονική περίοδο ήταν επιλεγμένη. Μπορούν να επιλεγούν περίοδοι αποπληρωμής μεταξύ 12 και 96 ωρών. Μόνο ένα δάνειο μπορεί να ληφθεί κάθε φορά. Τα επιτόκια των δανείων μπορούν να μειωθούν ερευνώντας τα επίπεδα Δανεισμού.

Κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταθέσει χρυσό από το ταμείο του στην τράπεζα για να κερδίσει τόκους για αυτόν τον χρυσό μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο παίκτης μπορεί να καταθέσει χρυσό στην τράπεζα, αρκεί να έχει ερευνήσει επίπεδο 5 της έρευνας Τραπεζικών διεργασιών. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100 χρυσός και το μέγιστο ποσό κατάθεσης είναι 50 000 000 χρυσός. Ο χρόνος που ο παίκτης μπορεί να καταθέσει χρυσό είναι 4 ή 12 ώρες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Διακοπών, αυτή η περίοδος παγώνει και συνεχίζεται μετά τo σταμάτημα των των Διακοπών. Ο χρήστης λαμβάνει ένα μπόνους στους τόκους του κατατεθειμένου χρυσού από τη δεξιότητα του κυβερνήτη "Τραπεζίτης", και το ποσό του οποίου εξαρτάται από το επίπεδο δεξιότητας*. Επιτρέπονται έως και 10 καταθέσεις. Το ποσό και των 10 καταθέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 000 000 χρυσός. Οι τόκοι επί του χρυσού συσσωρεύονται μετά την ημερομηνία λήξης. Προσοχή! Ο κατατεθειμένος χρυσός στην τράπεζα μπορεί να λεηλατηθεί από άλλους παίκτες.

Το μπόνους αφορά μόνο την αξία του τόκου και όχι την ολόκληρη ποσότητα της κατάθεσης (το ποσό που κατατέθηκε + τόκο)

Προστασίες

Προστασία του αρχαρίου

Μια επιλογή που μπορεί να ενεργοποιηθεί από μια από τις αποστολές του Συμβούλου και οποία είναι επίσης διαθέσιμη για κάθε παίκτη που έχει λιγότερο από 1000 πόντους από τις μαχητικές αναφορές. Η επιλογή θα λήξει αυτόματα όταν ο λογαριασμός φθάσει σε 1000 πόντους καθαρής άξιας ή όταν έχουν περάσει 168 ώρες από την ενεργοποίηση της επιλογής. Ο λογαριασμός που είναι κάτω από την Προστασία αρχαρίου δεν μπορεί να είναι επιτεθειμένος. Αν στείλετε επίθεση, η Προστασία αρχαρίου σας θα τερματιστεί. Αυτό σημαίνει ότι άλλες παίκτες θα μπορούν να σας επιτίθενται. Οι παίκτες που έχουν την Προστασία αρχαρίου εμφανίζονται με ένα εικονίδιο με αμαξάκι μωρού στην ταξινόμηση.

Γιορταστική προστασία

Μια επιλογή που μπορεί να ενεργοποιηθεί από κάθε παίκτη αλλά μόνο κατά τη διάρκεια των γιορτών που αναγγέλθηκαν προηγουμένως από την ομάδα του Imperia Online και για μερικές περιορισμένες περιόδους που καθορίζονται από το Imperia Online. Ενώ κρατάει η ενεργοποίηση, ο λογαριασμός δεν μπορεί να είναι επιτεθειμένος ούτε μπορεί να στείλει επιθέσεις. Εν τω μεταξύ, ο λογαριασμός μπορεί να προσεγγιστεί, τα κτήρια μπορούν να κατασκευαστούν, οι έρευνες μπορούν να διαταχτούν, ο στρατός μπορεί να είναι στρατολογημένος κτλ. Όλες οι επιθέσεις που έχουν σταλεί ενάντια την Αυτοκρατορία σας πριν από την ενεργοποίηση της προστασίας θα εκτελεσθούν.

Διακοπές

Απαγορεύει όλες τις επιθέσεις εναντίον της αυτοκρατορίας σας, μέχρι να τους σταματήσετε. Αν υπάρχει επίθεση που ήδη κατευθύνθηκε προς εσάς, ακόμα κι αν ενεργοποιήσετε τις Διακοπές, η επίθεση θα ολοκληρωθεί. Οι Διακοπές ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ την παραγωγή πόρων, τη συντήρηση στρατού και την αύξηση πληθυσμού, ενώ οι 168 ώρες για την εκπλήρωση δανείου επίσης και η περίοδος της κατάθεσης σταματάνε μέχρι την απενεργοποίηση των Διακοπών. Όλες οι κατασκευές και οι έρευνες θα συνεχίζουν το χτίσιμό τις. Η επιλογή των Διακοπών ενεργοποιείται για τουλάχιστον 48 ώρες (δηλ. δεν μπορείτε να τη σταματήσετε στις πρώτες 48 ώρες). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία χρειάζεστε 1700 διαμάντια.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Διακοπές ή τη Γιορταστική προστασία, μόνο αν δεν έχετε στείλει τον στρατό σας σε αποστολή, εκτός από τη διαφυγή και τη μετακίνηση μεταξύ των ιδιοκτησιών. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη σας ότι ένας στρατός που ταξιδεύει μεταξύ των ιδιοκτησιών ή βρίσκεται σε διαφυγή κατά τη διάρκεια των Διακοπών συνεχίζει να παίρνει τη συντήρησή του.

Προστασία του επιστραφέντος Αυτοκράτορα

Η προστασία που κάθε αυτοκράτορας, ο οποίος έχει γυρίσει στην Αυτοκρατορία του μετά από μια απουσία τουλάχιστον 2 εβδομάδων, αυτόματα λαμβάνει με το login στο λογαριασμό του. Απαγορεύει όλες τις επιθέσεις ενάντια της επαρχίας σας και από την επαρχία σας. Ακριβής διάρκεια - 48 ώρες. Απολύτως δωρεάν.

Εποπτεία

Νομική βοήθεια που μπορείτε να λάβετε από ένα φίλο, ο οποίος να σας βοηθήσει με την οικονομική ανάπτυξή σας, χωρίς να πρέπει να δώσετε το συνθηματικό σας, ή οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, ή να διακινδυνεύστε να είστε τιμωρημένοι από την διοίκηση του Imperia Online.

Δικαιώματα και περιορισμοί των εποπτών:

 • Ο επόπτης με πλήρη δικαιώματα μπορεί να κάνει όλα που κάνει και ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, εκτός από αυτά:
  - δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού·
  - δεν μπορεί να κάνει εγγραφή ενός νέου λογαριασμού σε άλλο βασίλειο·
  - δεν μπορεί να εγκαταλείπει τη συμμαχία στην οποία συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού·
  - αν ο εποπτευόμενος λογαριασμός ανήκει σ’έναν ηγέτη, ο επόπτης δε θα μπορεί να διώξει μέλη από τη συμμαχία·
  - οι επιλογές για χορήγηση διαμαντιών και πόρων στο ταμείο είναι διαθέσιμες για τον επόπτη, αλλά όχι και η επιλογή για ανώνυμη χορήγηση·
  - ο επόπτης με πλήρη δικαιώματα δεν μπορεί να ελευθερώσει μια υποτελή επαρχία.
 • Ο επόπτης με περιορισμένα δικαιώματα:

  - μπορεί να διαβάζει τις ειδήσεις, αλλά δεν μπορεί να τις σημαδέψει σαν διαβασμένες·
  - μπορεί να ανοίγει τις ψηφοφορίες, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει·
  - μπορεί να λαμβάνει μικρό δάνειο μόνο, αλλά η επιλογή εκπλήρωσης δανείου δεν είναι προσβάσιμη για τον επόπτη·
  - δεν μπορεί να αναφέρει αβατάρες άλλων παικτών και τα σχόλια τους ή να γράφει στα προφίλ άλλων παικτών (από το προφίλ του εποπτευόμενου λογαριασμού)·
  - δεν μπορεί να ανακαλεί στρατό σταλμένο σε αποστολή·
  - δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την επιλογή Στιγμιαίας άφιξης της αποστολής για την ίδρυση μιας ιδιοκτησίας·
  - δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την επιλογή Στιγμιαίας άφιξης πόρων·
  - δεν μπορεί να επιστρέψει στρατό σταλμένο σε συμμαχική αποστολή·
  - δεν μπορεί να μπαίνει στο μενού όλων των κτηρίων υπό κατασκευή·
  - δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την επιλογή Στιγμιαίας εκπαίδευσης μονάδων·
  - δεν μπορεί να αλλάζει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού·
  - δεν μπορεί να κάνει εγγραφή ενός λογαριασμού μέσω μιας pop-up πρόσκλησης·
  - δεν μπορεί να διαγράψει σημειώσεις, ούτε να τις αλλάζει, ή να τις μοιράσει·
  - δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις επιλογές στο μενού Προνομιακού·
  - δεν μπορεί να διαβάζει ή να γράφει μηνύματα στην Εξέδρα, στα Προσωπικά μηνύματα, στις Σημειώσεις και στις Ανακοινώσεις·
  - δεν μπορεί να τελειώσει κτήρια και έρευνες με διαμάντια·
  - δεν μπορεί να απολύσει στρατό, ούτε να χρησιμοποιεί την επιλογή Στιγμιαίας εκπαίδευσης·
  - δεν μπορεί να ανοίγει το Ναό·
  - δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις επιλογές του συμμαχικού μενού.

Προσωπικά δικαιώματα για τους νόμιμες επόπτες μπορούν να τεθούν στο μενού "Γενικές Ρυθμίσεις" >> "Προσωπικές Ρυθμίσεις" >> καρτέλα (tab) "Εποπτεία". Οι ρυθμίσεις της εποπτείας μπορούν να αλλαχθούν σε οποιαδήποτε στιγμή, της αρεσκείας σας.

Πόντοι καθαρής αξίας

Δείχνουν την τρέχουσα δύναμη του παίκτη.

Κερδίζονται όταν χτίζονται κτήρια, όταν ερευνάτε και όταν στρατολογείτε.

Λογαριάζονται ως εξής:

 • 1 πόντος καθαρής αξίας = 1000 χρυσό/1000 ξύλο/1000 σίδηρο/1000 πέτρα, ξοδεμένοι για κτήρια και έρευνες.
 • 1 πόντος καθαρής αξίας = 500 χρυσό/500 ξύλο/500 σίδηρο/500 πέτρα, ξοδεμένοι για στρατό.

Τα 18 θαύματα του βασιλείου

Δεκαέξι ειδικά κτήρια, τα οποία μπορούν να τα χτίσουν όλοι οι παίκτες από το κτήριο του Δημαρχείου, εάν έχουν φτάσει το 25ο (εικοστό πέμπτο) επίπεδο της Αρχιτεκτονικής.

Μόνο τα υψηλότερα επίπεδα αυτών των 7 κτηρίων σ’όλο το βασίλειο θεωρούνται θαύματα και εμφανίζονται στον Παγκόσμιο χάρτη δίπλα στις αυτοκρατορίες των ιδιοκτήτων τους.

Κάθε θαύμα δίνει ένα ειδικό μπόνους στον ιδιοκτήτη και στους όλους τους συμμάχους του, όπως τα εξής:

 • Ο Μυστηριώδης οβελίσκος - μπόνους από 5 πόντους Ευτυχία καθημερινά
 • Η Πύρινη κορυφή - 5 πόντους μπόνους, προς τα όρια της Ευτυχίας
 • Ο Ουράνιος πύργος: -10% μπόνους προς τον χρόνο για έρευνα
 • Οι Πυραμίδες του Ηλίου - 10% μπόνους προς τον χρόνο κατασκευής
 • Το Κάστρο της αυγής - 10% μπόνους προς το αποτέλεσμα των Αγροκτημάτων
 • Ο Ηγέτης - μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης στρατού με 10%
 • Ο Μέγας ιππέας - 10% μπόνους προς τον χρόνο ταξιδιού του στρατού
 • Το χρυσό παρατηρητήριο: 100% μπόνους αποδοτικότητα προς όλους τους κατασκόπους
 • Τα Μυστηριακά εδάφη: 10% μεγαλύτερες ανταμοιβές από το ναό
 • Το Μπλοκ του Δράκοντα: απώλεια 10 πόντων ηθικού για όλους τους εισβολείς
 • Το Απαγορευμένο παλάτι: 50% μπόνους εισοδήματος χρυσού από εμπόριο και υποτελείς
 • Η Πύλη της νίκης: 5 μπόνους πόντοι ηθικού
 • Οι Κήποι της ζωής: 10% μπόνους αύξησης πληθυσμού
 • Ο Ναός της μοίρας: 10% μπόνους επίθεσης στον πρώτο γύρο
 • Ο Τάφος του Πολέμου: 5% χαμηλότερη συντήρηση του στρατού
 • Το Αρχαίο αστεροσκοπείο: 10% μπόνους της σειράς σε όλες τις επιμελητείες
 • Το Υδραγωγείο* δίνει: 50% μπόνους πάνω στο εισόδημα χρυσού από εμπόριο και υποτελούς, 10% μπόνους προς το αποτέλεσμα των Αγροκτημάτων και 10% μπόνους προς την αύξηση πληθυσμού.
 • Ο Βωμός του Πολέμαρχου*: μειώνει με 10% το χρόνο ταξιδιού, δίνει μπόνους 5% χαμηλότερη συντήρηση του στρατού και 10% μπόνους επίθεσης στον πρώτο γύρο μιας μάχης.


 • *Τα μπόνους από αυτά τα δυο θαύματα θα μαζεύονται με άλλα μπόνους από άλλα υπάρχοντα θαύματα. Για παράδειγμα, αν κατέχετε το Υδραγωγείο και το Κάστρο της αυγής, θα λάβετε συνολικά 20% μπόνους προς το αποτέλεσμα των Αγροκτημάτων.

Ένας παίκτης μπορεί να χτίσει επίπεδα από περισσότερο από ένα ειδικό κτήριο, αλλά μπορεί να κατέχει μόνο ένα θαύμα που σημαίνει ότι αν σ’ένα βασίλειο ο παίκτης φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από περισσότερο από ένα ειδικό κτήριο, πρέπει να επιλέξει ποιο από τα κτήρια να είναι θαύμα και να του δίνει μπόνους και στους όλους τους συμμάχους του.

Τα θαύματα δεν είναι φθαρτά. Χάνετε ένα θαύμα* και το μπόνους του όταν ένας άλλος παίκτης χτίσει ένα υψηλότερο επίπεδο από το δικό σας.*

* Η απώλεια ενός θαύματος δε σημαίνει ότι χάνετε τα ήδη χτισμένα επίπεδα, σημαίνει ότι σταματάτε να είστε ο ιδιοκτήτης του θαύματος και, επομένως, εσείς και οι σύμμαχοί σας χάνετε το μπόνους μέχρι να πετύχετε να χτίσετε ένα υψηλότερο επίπεδο από το επίπεδο του τρέχοντος θαύματος στο βασίλειο.

Αν κατέχετε τα υψηλότερα επίπεδα του Μυστηριώδη Οβελίσκου και της Πύρινης κορυφής στο βασίλειο και ο Μυστηριώδης Οβελίσκος είναι το ενεργό θαύμα σας, η Πύρινη κορυφή αυτόματα γίνει το ενεργό θαύμα σας, όταν ένας άλλος παίκτης χτίσει ένα υψηλότερο επίπεδο από του δικού σας του Μυστηριώδη Οβελίσκου. Αν κατέχετε τα υψηλότερα επίπεδα των περισσότερων από δυο ειδικών κτηρίων στο βασίλειο και ο Μυστηριώδης Οβελίσκος είναι το ενεργό θαύμα σας, το σύστημα ενεργοποιεί ως θαύμα ένα κτήριο από τα υπόλοιπα ειδικά κτήρια σας τυχαία, όταν ένας άλλος παίκτης χτίσει ένα υψηλότερο επίπεδο από το δικό σας επίπεδο του Μυστηριώδη Οβελίσκου. Пαρ’όλα αυτά μπορείτε να ενεργοποιήσετε το θαύμα που προτιμάτε οποτεδήποτε.

Όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν ίσα επίπεδα του ίδιου ειδικού κτηρίου, ο ιδιοκτήτης του θαύματος είναι ο παίκτης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφθασε στο αντίστοιχο επίπεδο.

Κάθε παίκτης που μπαίνει στην κορυφή των 50 της κατάταξης των επιπέδων θαυμάτων, λαμβάνει ένα προσωπικό, μειωμένο αποτέλεσμα του μπόνους του αντίστοιχου θαύματος. Η διανομή είναι ως εξής:

- Ο παίκτης με το υψηλότερο επίπεδο του θαύματος λαμβάνει 100% από το αποτέλεσμα του θαύματος. Όλοι οι σύμμαχοί του θα λαμβάνουν επίσης το ίδιο αποτέλεσμα·
- Ο παίκτης, ταξινομημένος στη 2η θέση λαμβάνει 100% από το αποτέλεσμα του θαύματος, αλλά μόνο για το δικό του λογαριασμό·
- Οι παίκτες, ταξινομημένοι από την 3η μέχρι την 5η θέση λαμβάνουν 80% από το αποτέλεσμα του θαύματος, αλλά μόνο για τους δικούς τους λογαριασμός·
- Οι παίκτες, ταξινομημένοι από την 6η μέχρι τη 10η θέση λαμβάνουν 60% από το αποτέλεσμα του θαύματος, αλλά μόνο για τους δικούς τους λογαριασμός·
- Οι παίκτες, ταξινομημένοι από την 11η μέχρι την 20η θέση λαμβάνουν 40% από το αποτέλεσμα του θαύματος, αλλά μόνο για τους δικούς τους λογαριασμός·
- Οι παίκτες, ταξινομημένοι από την 21η μέχρι την 50η θέση λαμβάνουν 20% από το αποτέλεσμα του θαύματος, αλλά μόνο για τους δικούς τους λογαριασμός·

Αν ένας παίκτης ήδη λαμβάνει το αποτέλεσμα του θαύματος ενός συμμάχου, δεν θα μπορεί να λάβει και το προσωπικό αποτέλεσμα του ίδιου θαύματος.
Ένας παίκτης μπορεί να συνεχίζει να κατέχει μόνο ένα θαύμα με συμμαχικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να λαμβάνει το προσωπικό αποτέλεσμα όλων των άλλων θαυμάτων, φθάνει μόνο να βρίσκεται στην ταξινόμηση της κορυφής των 50 και να μην παραλαμβάνει συμμαχικό αποτέλεσμα από αυτούς.

Η βασική τιμή του κάθε ειδικού κτηρίου είναι 8 000 000 σε ισοδύναμο χρυσού. Ο τύπος του πόρου της τιμής εναλλάσσεται με κάθε ακόλουθο επίπεδο, που σημαίνει ότι το 1ο επίπεδο απαιτεί χρυσό, το 2ο επίπεδο – ξύλο, το 3ο επίπεδο – σίδηρο, το 4ο επίπεδο – πέτρα, το 5ο επίπεδο – χρυσό κτλ.*

Σημείωση: Η εναλλαγή πόρων είναι μόνο στα πλαίσια του ενός κτηρίου-θαύματος. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης αποφασίζει να χτίσει 1ο (πρώτο) επίπεδο των Πυραμίδων του ηλίου. Ο πόρος απαιτούμενος για την κατασκευή του 1ου (πρώτου) επιπέδου του Κάστρου της Αυγής θα είναι πάλι χρυσός και όχι ξύλο. Στην άλλη πλευρά, το 2ρο (δεύτερο) επίπεδο των Πυραμίδων του ηλίου θα είναι κατασκευασμένο με ξύλο.

Η τιμή των ειδικών κτηρίων χαμηλώνεται από την Αρχιτεκτονική.

O χρυσός ισοδύναμος του κάθε επόμενου επιπέδου είναι με 10% υψηλότερος, έχοντας υπόψη τη βασική τιμή και όχι την τιμή που ήδη μειώθηκε από τα επίπεδα της Αρχιτεκτονικής.

Τα ειδικά κτήρια χτίζονται στιγμιαία και δεν υπάρχει όριο για τα επίπεδα.

Πρόβλεψη καιρού

Όπως και στη σύγχρονη ζωή, ο καιρός διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο και στη μεσαιωνική ζωή. Επηρέασε την παραγωγή τροφίμων, τις συνθήκες διαβίωσης και τις στρατιωτικές εκστρατείες. Έτσι, ο καιρός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των κυβερνητών στο Imperia Online, εφαρμόζοντας καθημερινά διαφορετικά θετικά και αρνητικά μπόνους σε όλες τις αυτοκρατορίες σε όλα τα βασίλεια. Η ενότητα ’Πρόβλεψη Καιρού’ δείχνει ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στο βασίλεια για τις επόμενες 5 ημέρες καθώς και ποια θετικά/αρνητικά μπόνους στην οικονομία και στη στρατιωτική θα εφαρμοστούν παγκοσμίως.

Δελτίο καιρού Οικονομία Στρατιωτικές
Ηλιόλουστος
 • 10% υψηλότερη αύξηση πληθυσμού
 • 10% αυξημένη χωρητικότητα των αγροκτημάτων
 • 20% ισχυρότερη επίθεση των τοξοτών
 • +10 ηθικό στη μάχη
 • Βροχερός
 • 10% υψηλότερη παραγωγή ξύλου
 • -20 ευτυχία του πληθυσμού
 • Η δύναμη της λεηλασίας μειώνεται στο μισό
 • Το εφέ Τάφρου διπλασιάζεται
 • Ανεμώδης
 • 10% μεγαλύτερη χωρητικότητα σπιτιών
 • 20% μικρότερη χωρητικότητα σταθμού εφοδίων
 • 20% πιο αδύναμη επίθεση των τοξοτών
 • Η δύναμη λεηλασίας διπλασιάζεται
 • Ομιχλώδης
 • Οι προσωπικές επιθέσεις είναι ορατές 30 λεπτά πριν από το χτύπημα
 • +5 μπόνους επίπεδα Κατασκοπείας
 • Μπόνους προς την Ορμή διπλασιάστηκε
 • Όλες τις μονάδες μεγάλης εμβέλειας έχουν σειρά -2
 • Χιονώδης
 • 50% πιο αργή κίνηση του στρατού
 • 20% ανώτερη συντήρηση στρατού στις αποστολές
 • Δεν υπάρχει μπόνους από Ορμή
 • 20% πιο αδύναμη επίθεση των πολιορκητικών μηχανών