Ресурси

Население

Функции:

 • Работници в производството на дърво, желязо и камък.
 • Населението плаща данъци, които се определят лично от играча.
 • Новобранци за военна подготовка.

Прираст на населението:

 • Базовият прираст на населението се изчислява по формулата: 1 х моментен брой население/1000+50 (1 х се променя в зависимост от скоростта на света). Проучването Медицина увеличава базовия прираст на население с 5% на ниво. Строежът на Ферми намалява загубите на население поради липса на храна.
 • При липса на достатъчно нива Къщи се появява бездомно население, чийто прираст е равен на ((прираст +текущо население) - лимит)/2, съответно умножен по скоростта на света. Бездомното население не може да произвежда ресурс и не може да бъде облагано с данъци, а само наемано като армия.

  Активирането на Премиум увеличава прираста на населението с до 20%.

Дърво

 • Необходимо за всички сгради и за някои проучвания.
 • Необходимо за създаването на военни единици.
 • Произвежда се от наетите в Дърводелницата работници.

Желязо

 • Необходимо за някои сгради, проучвания и за всички военни единици.
 • Произвежда се от работниците, наети в Мините за желязо.

Камък

 • Основният ресурс за строеж на Крепости.
 • Необходим за някои други сгради и проучвания.
 • Произвежда се от работниците, наети в Каменната Кариера.

Добив

 • Базово производство на 100 цивилни на час: 20 дърво / 20 желязо / 20 камък.
 • Столицата на Империята има фиксиран бонус 10% към базовото производство на всички ресурси.
 • Добивът може да бъде увеличен чрез:
  • Активиране на Премиум, което дава до 20% бонус към добива.
  • Вдигане Крепостно ниво – всяко следващо ниво на Крепостта увеличава добива на ресурси с определен %, като той не може да надвишава 60%.
  • Вдигане ниво на съюзното проучване Добив (ако играчът е в съюз) – всяко следващо ниво дава бонус Добив 2% на всички членове.

Злато

 • Валутата в играта. Генерира се под формата на данък, наложен върху работещото население по усмотрение на самия играч, като облагането става според 6 данъчни ставки. Злато се генерира и от търговия, както и от депозити.
 • Незаетото население не плаща данъци. Златото се генерира и ползва централизирано, от хазна, намираща се в столицата, с изключение на златото от васали, което се генерира във васала и трябва да бъде събрано ръчно от играча. Всички данъци отиват директно в хазната, така както и необходимото злато за сгради и проучвания или издръжка на армията, се тегли автоматично от нея, без да е необходим транспорт. Освен от данъци, злато се придобива от наличието на имперски и търговски пътища, които се строят между различните видове владения. Доходът от търговия се трупа централизирано в столицата. Ако хазната мине на минус (заради издръжката на армията, например), играчът не може да поръчва нови сгради, проучвания, армия, докато минусът не бъде изчистен.

Диаманти

Служат за:

 • Закупуване на Премиум пакет – осигурява много бонуси, недостъпни за непремиум играчите:
  • Осигурява 10% бонус към добива.
  • Осигурява 10% бонус към приръста на населението.
  • Осигурява 10% бонус към атаката на армията.
  • Осигурява 10% бонус към защитата на армията.
  • Дава ежедневен бонус от 10 Щастие във всички провинции.
  • Удвоява максималните капацитети на Товарните станции.
  • Дава 20% по-кратко време за обучение на единиците и 20% по-големи капацитети на казармите.
 • Закупуване на ежедневни екстри:
  • Мигновен строеж - по-ранно пускане в употреба на сграда. Опцията е валидна само за сградите на по-малко от 24 оставащи часа строеж. Един час строеж изисква 170 диамантa.
  • Мигновено проучване - по-ранно пускане в употреба на проучване. Опцията е платена с диаманти и е валидна само за проучванията на по-малко от 06 оставащи часа*. Един час проучване изисква 510 диаманта.

   Това е базов лимит. Колкото по-високо е развитието, нетните точки и изхарченият брой диаманти за мигновено проучване, толкова по-висок става лимитът.

  • Мигновено обучение - по-ранно приключване на обучението на единиците. Опцията не е налична, когато империята е под вражеско нападение. Само първият випуск на опашката в една провинция и една казарма може да бъде обучен мигновено за диаманти. Всеки випуск под 6 часа оставащо време изисква 170 диаманта.
  • Мигновеното обучение на един випуск предполага преизчисляване на оставащите времена на другите випуски, наредени на опашка.

   Пример: Наемате випуск мечоносци за 6 часа и след това още един випуск за 6 часа. Времето за обучение на втория випуск става 12 часа с натрупването от опашката, но ако обучите мигновено първия випуск, времето на втория ще падне с 6 часа.

  • Мигновенo пътуване на армията.
  • Мигновено основаване на отдалечено владение
  • Имперски търговец - пазарна опция, която позволява мигновената продажба на дърво, желязо и камък за злато срещу комисионна от 850 диаманта. Опцията не е достъпна, когато Империята е под вражеска атака.
  • Отваряне на повече от един подарък за деня в Храма. Втори подарък срещу 680 диаманта, ако вече сте взели подарък безплатно поне 3 пъти. Трети подарък срещу 2550 диаманта, ако вече сте взели подарък срещу 680 диаманта поне 3 пъти. Четвърти подарък срещу 4250 диаманта, ако вече сте взели подарък срещу 2550 диаманта поне 3 пъти. Пети подарък срещу 8330 диаманта, ако вече сте взели подарък срещу 4250 диаманта поне 3 пъти. Шести подарък срещу 16830 диаманта, ако вече сте взели подарък срещу 8330 диаманта поне 3 пъти.
  • 10-часов доход – еднократно получаване, на всеки 12 часа, на определено количество от всеки един ресурс, равняващо се на добива на този ресурс на час х10.
  • Пускане на ваканционен мод
  • Организиране на масови големи Фестивали на Централния Площад с влияние върху стойността на Щастието в провинциите. Големите фестивалите са ограничени до 1 на ден. Ефектът им се повишава от нивата на Централния Площад - всяко ниво дава +2 точки Щастие към него.
  • Капитулация - дава Ви възможност да защитите Империята си за определено време от набезите на определен играч. Можете да капитулирате до 10 пъти за период от 42 часа. Първата капитулация е безплатна, но всяка следваща струва с 1700 диаманта повече от предишната.
  • Дарение на диаманти - съюзна опция, която позволява на съюзниците да помагат на съюза с диаманти. Даренията се извършват в съюзната хазна. Могат да се даряват само закупени и временни диаманти. Всеки член на Съюза може да дарява до 340000 диаманта на ден.
  • Временни диаманти – диамантите, които сте получили по начин, различен от закупуване, например диамантите, спечелени от Съветника, Постижения, Турнири, Колелото на късмета. Временни диаманти също може да бъдат закупени по време на специални промоции.

Прехвърляне на диаманти – прехвърляне на закупени диаманти от един свят към друг, част от глобалния Ви акаунт, в който влизате със същото потребителско име и парола. Придобити и временни диаманти не могат да бъдат прехвърляни в рамките на глобалния Ви акаунт.

Щастие

Показва колко щастливо от управлението на владетеля е населението. Всяка провинция или колония е с начално щастие и лимит от 100, като само и единствено столицата се ползва с начално щастие 100 и лимит 120. Щастието се изчислява и се обновява в реално време. Ежедневните модификатори, бонусите и минусите от данъчни ставки се разпределят пропорционално на всяка минута. Еднократните модификатори, бонуси и минуси се отчитат веднага и техният ефект върху Щастието е незабавен и отразен веднъж, но в цялостния си вид.

Основен ефект на Щастието - предизвикване на емиграция. Ако имате щастие под 100 точки, винаги ще губите население, а ако имате над 100 точки, населението няма да бяга. Информация за загубеното население поради миграция се изписва в екрана на Фермите.

Основният негативен ефект от ниското щастие са метежите, бунтовете и емиграцията. Колкото по-голямо е щастието в една провинция, толкова по-щастливо е населението и толкова по-малка е вероятността за емиграция и метежи.
- При падане под 50 Щастие има вероятност, нарастваща прогресивно с 2% на всяка точка Щастие (пример: на 49 щастие с 2%, на 48 щастие с 4% и т.н.), за метеж, водещ до спиране на данъкоплатството до повторно увеличаване на щастието.
- Щастие под 20 - има вероятност, нарастваща прогресивно с 2% на всяка точка Щастие (пример: на 19 щастие с 2%, на 18 щастие с 4% и т.н.), за бунт на населението, който да доведе до запор над производството, строежите и обучението на армия до повторно увеличаване на щастието.

Ежедневните модификатори на щастието са:

 • Положителни
  • Ниски ставки на данъците
  • Талант на Император, който е губернатор на столицата и Наследник, ако е назначен за губернатор в провинция.
  • Губернаторски умения (Логистик, Социален служител, Духовен водач)
  • Модификатори от положителни бонуси на терени
  • Присъствие на армия в провинцията
  • Крепостно ниво в провинцията
  • Паметници
  • Ниво на Университет (3 нива дават 1 точка Щастие, като лимитът е 10 точки Щастие)
  • Бонус от чудо
  • Контрол над терен, разположен върху специален ресурс - основаване на провинция, колония или търговски пост.
  • Активиран премиум - носи +10 щастие.
  • Висока доблест на владетеля (+ 1 щастие на всеки 100 доблест, като максималното щастие от доблест може да бъде +5)
  • Под влиянието на собствен Съюзен Замък - +5 ежедневно щастие
  • Организирането на голям фестивал на Централния площад дава 3 точки Щастие.
  • Династичен брак: 5 точки Щастие
  • Превръщане на колония в неразрушима: 10 точки щастие
  • Плащане на откуп за заловен велик човек: 10 точки щастие
 • Отрицателни:
  • Високи данъчни ставки
  • Негативна доблест на играча (под -100 доблест се получава наказание за щастието -5 константно, независимо колко под -100 е доблестта)
  • Заключена провинция - -5 ежедневно щастие с глобален ефект
  • Под влиянието на вражески съюзен замък (във война) - минус 5 ежедневно щастие върху всички имперски владения.
  • Смърт на император/императрица: -10 точки щастие
  • Смърт на губернатор/генерал бранител: -5 точки щастие

Еднократни модификатори на щастието са:

 • Положителни
  • Строеж на Крепости
  • Строеж на Ферми - всяка нова ферма носи +1 щастие
  • Организиране на еднократни фестивали на Централния Площад
  • Спиране на опожаряване чрез победоносни битки в защита - +10 щастие, но само при първото опожаряване на 24 часа
  • Разформироване на армия
  • Победоносна война - +10 щастие на всеки член от съюза
  • Поправка на Крепост (само при първата поправка в рамките на 24 часа) - +5 щастие
  • Нова анексирана провинция или колония (с влияние върху цялата империя) - +20 щастие
  • +5 точки Щастие във всички владения за всеки заловен генерал;
 • Отрицателни:
  • Наемане на военни единици
  • Опожарена провинция – процентът опожарено население се равнява на отнетите точки Щастие, като максималното отнето Щастие е 30.
  • Изгубена битка - минус 5 на една изгубена битка за 24 часа.
  • Загубена война - минус 10 щастие върху цялата империя
  • Обявяване на война - минус 10 щастие за всички членове
  • Загубена Крепостна обсада (само при първата такава в рамките на 24 часа) - минус 5 щастие
  • Загуба на колония - минус 10 щастие
  • Загуба на търговски пост - минус 5 щастие.
  • -5 точки щастие във всички владения за всеки генерал, заловен от врага;

Данъци

Облага се единствено работещото население. Данъкът бива пресмятан при всяка смяна на ставката, така че приходът в злато и ефектът (положителен или отрицателен) върху щастието се отчитат и влизат в сила веднага, което означава, че ако поставите нисък данък в 2 часа и го смените на висок в 3, между 2 и 3 ще имате доход на злато и загуби на щастие, отговарящи на нисък данък, а след 3 доход и загуби, отговарящи на висок. Приходът от злато и минусът към щастието са разпределени пропорционално и се получават или изваждат на всяка минута. Равномерните части злато се раздават, начислявайки винаги текущия брой работници, а не броя работници в момента на поставянето на данъка, така че прирастът на населението, както и избитото цивилно население в случай на вражеско Опожаряване, са взети предвид при пресмятане на всяка раздадена порция злато. Натрупва се в централизираната хазна, в столицата, от където се използва автоматично за поръчването на всички сгради и проучвания и погасяването на разходите по армията, независимо къде в империята се намират те.

Играчът може да променя размера на данъчната ставка, с която да облага работниците си, по всяко време, като всяка промяна се отразява незабавно. Разполага с набор от 6 данъчни ставки, влияещи по различен начин на Щастието на населението, както следва:

 • Първа ставка (нулева данъчна ставка) – дава плюс 5 Щастие
 • Втора ставка (много нисък – 1 на 100 работници/час за анексирани провинции) – отнема 10 Щастие.
 • Трета ставка (нисък – 2 на 100 работници /час за анексирани провинции) – отнема 20 Щастие.
 • Четвърта ставка (среден – 3 на 100 работници /час за анексирани провинции) – отнема 30 Щастие.
 • Пета ставка (висок – 4 на 100 работници /час за анексирани провинции) – отнема 50 Щастие.
 • Шеста ставка (много висок – 5 на 100 работници/час за анексирани провинции) – отнема 75 Щастие.

Приходи

По мирен път

 • Производство на ресурс
 • Налагане на данъци на владенията
 • Депозит на злато
 • Търговия
 • Доход от налог на васал, който не се трупа автоматично в хазната на столицата, а трябва да се събере ръчно от потребителя

Военни

 • Разграбване на ресурсите във Варварски стан.
 • Разграбване на NPC градове
 • Разграбване на чужди империи, провеждане на битка тип Крепостна обсада.
 • Опожаряване на чужди империи

Разходи

 • Поръчване на сгради и проучвания
 • Поръчване на армия
 • Издръжка на армия
 • Поправка на счупена крепост.
 • Основаване на колония
 • Организиране на фестивали
 • Погасяване на заем и банкови лихви

Банка

Сграда, от която потребителят може да тегли заеми и да внася депозит в злато. Банката може да се построи след проучване на Кредитиране ниво 1 и Депозиране ниво 1.

• 30 нива;
• Всяко ниво увеличава максималната сума на заема, който може да бъде изтеглен, с 2,5%, започвайки от 20% при ниво 1. Също така увеличава максималното количество злато, което може да бъде депозирано.

Максималното количество злато, което може да бъде заемано, зависи от нивото на Банката и текущия добив на злато на империята. При Банка ниво 1 може да бъде изтеглен заем, еквивалентен на до 20% от добивите на злато за избрания период от време. Всяко ниво Банка увеличава този процент. Погасяването се извършва за същия период от време, който е избран. Може да бъдат избрани периоди за погасяване между 12 и 96 часа. Само един заем може да бъде теглен едновременно. Лихвените проценти по заемите може да бъдат намалени чрез проучване на нива Кредитиране.

Всеки потребител има право да депозира злато от хазната си в банката с цел това злато да се олихви след определен период от време. Всяко ниво на сградата Банка позволява депозиране на повече злато, като лимитът е 100 000 000 при ниво 30. Времето, за което играчът може да депозира златото е 4 или 12 часа за скорост x4 и 2 или 5 часа за скорост x10. Позволени са до 10 отделни депозита. Лихвата, която се печели, може да бъде увеличена чрез проучване на нива Депозиране. Същото проучване опазва и част от депозираното злато в случай на нападение. Сумата от лихвата се получава след изтичане на срока на депозита. В случай депозираното злато да бъде изтеглено по-рано, лихвата се губи.
По време на ваканционен мод, периода на депозита се замразява и продължава да тече след спиране на ваканционния мод. Потребителят получава бонус към лихвата на депозираното злато от императорско умение "Банкер", като размерът му зависи от нивото на умението.*

Внимание! Депозираното злато в банката може да бъде разграбвано от други играчи.

Бонусът се отнася само към стойността на лихвата, а не към цялата стойност на депозита (депозирана сума +лихва)

Защити

Защита на начинаещия

Опция, която може да се активира от една от задачите на Съветника и също така е достъпна за всички играчи под 1000 точки от военните доклади. Опцията изтича автоматично, когато акаунтът достигне 1000 нетни точки или когато изминат 168 часа от пускането ѝ. Акаунтът под защита на начинаещия не може да бъде нападан. Ако изпратите атака към играч, Вашата защита на начинаещия ще бъде прекратена, което означава, че други играчи ще могат да Ви нападат. Играчите под защита на начинаещия са придружени от иконка с бебешка количка в класацията.

Празнична защита

Опция, която може да бъде активирана от всички играчи, но само по време на празници, предварително оповестени от екипа на Империя Онлайн, и за ограничен период, определен от Империя Онлайн. Докато е активна, акаунтът не може да бъде нападан, нито от него могат да бъдат изпращани атаки. Междувременно, акаунтът е достъпен, могат да се строят сгради, да се проучва, да се обучава армия и т.н. Всички атаки, изпратени към Империята Ви преди активирането на защитата, ще бъдат изпълнени.

Ваканционен мод

Забранява всички атаки към Вашата империя, докато не бъде спрян. Ако има атака, която вече е пратена към Вас, дори и да активирате Ваканционния мод, тя ще бъде проведена. Ваканционният мод СПИРА производството на всички ресурси, издръжката на армията и прираста на населението, а 168-те часа на изплащане на заем, както и периодът на депозит се преустановяват до деактивиране на мода. Оставащото време на започнатите строежи и проучвания продължава да тече. Ваканционният мод, веднъж активиран, не може да бъде спрян през първите 24/48 часа (в зависимост от скоростта на света). За да използвате тази услуга, се нуждаете от 1700 диаманта.

Може да активирате Ваканционен мод или Празнична защита, само ако армията Ви не е на мисия, с изключение на обход и преместване между владенията. Моля, имайте предвид, че армията, която пътува между владенията или е на обход по време на ваканционен мод, продължава да взима издръжка.

Защита на завърналия се Император

Защитата, която всеки Император, завърнал се в Империята си след отсъствие от поне 2 седмици, получава автоматично след влизане в акаунта. Забранява всички атаки към и от Империята. Точно времетраене - 48 часа. Абсолютно безплатна.

Наглеждане

Законната помощ от приятел в играта. Можете да наглеждате четири акаунта, а Вашият акаунт може да е законно наглеждан от собствениците, по Ваш избор, на други четири акаунта. Наглеждачите влизат в акаунта Ви със собственото си потребителско име и собствената парола, така че не е необходимо да давате паролата си на никого.

Права и ограничения на наглеждача:

 • Наглеждач с пълни права може да прави всичко, което прави и собственикът на акаунта, с изключение на:
  - не може да променя настройките на акаунта;
  - не може да регистрира нов акаунт в друг свят;
  - не може да напуска съюза, в който членува собственикът на акаунта;
  - ако наглежданият акаунт е лидерски, за наглеждача няма да е възможно да гони хора от съюза;
  - опциите за даряване на диаманти и ресурс в хазната са достъпни за наглеждача, но не и опцията за анонимно даряване;
  - наглеждачът с пълни права не може да освобождава васал.
 • Ограничен наглеждач:
  - може да чете новините, но не може да го отмята като прочетени;
  - може да отваря анкетите, но не може да гласува;
  - не може да докладва през наглеждания акаунт чужди аватари, мисли или да пише по профилите на играчи;
  - не може да връща армия изпратена на мисия;
  - не може да ползва опцията за мигновено пристигане на мисия за основаване на владение за диаманти;
  - не може да ползва опцията за мигновено пристигане на ресурсите в определената провинция;
  - не може да връща армия изпратена на съюзна мисия;
  - не може да влиза в менюто за всички сгради в строеж;
  - не може да приключва мигновено обучението на войници;
  - не може да променя настройките на акаунта;
  - не може да регистрира акаунт чрез попъп покана;
  - не може да трие отметки, да ги редактира или споделя;
  - не може да ползва опциите в меню премиум;
  - не може да чете и пише съобщенията от трибуната, личните, бележките и обявленията;
  - не може да приключва сгради и проучвания с диаманти;
  - не може да разформирова армия, нито да ползва опцията за мигновено обучение;
  - не може да отваря храма;
  - може да взима само малък заем, не му е достъпна опцията за изплащане на заем;
  - не може да ползва опциите в съюзното меню.

Индивидуални права на законните наглеждачи могат да бъдат зададени в меню Общи настройки >> Лични настройки >> подменю Наглеждане. Настройките по наглеждането могат да бъдат променени по всяко време, по Ваше усмотрение.

Нетни точки

Изразяват моментната сила на играча.

Печелят се когато се строят сгради, пускат се проучвания и се наемат войници.

Изчисляват се по следния начин:

 • 1 нетна точка = 1000 злато/1000 дърво/1000 желязо/1000 камък, похарчени за сгради и проучвания

  * Нетните точки, които се получават за сгради и проучвания, зависят от тяхната базова цена, без да се взимат предвид нивата на Архитектура и Университет.
 • 1 нетна точка = 500 злато/500 дърво/500 желязо/500 камък, похарчени за армия.

18-те чудеса на света

Осемнадесет специални сгради, които могат да бъдат строени от сградата на градския център от всички играчи, достигнали 25-о ниво Архитектура.

Само най-високите нива на тези сгради в целия свят се считат за чудеса и се появяват на Глобалната карта до империите на собствениците си.

Всяко чудо дава специален бонус на собственика и всички негови съюзници, както следва:

 • Тайнственият Обелиск: 5 точки ежедневен бонус към Щастието
 • Огненият Връх: 5 точки бонус към лимита на Щастието
 • Небесната Кула: –10% към времето за проучване
 • Пирамидите на Слънцето: –10% към времето за строеж
 • Дворецът на зората: 10% към ефекта на Фермите
 • Пълководецът: –10% към времето за обучение на армия
 • Великият Конник – 10% бонус към времето за пътуване на армията
 • Златната наблюдателница: 100% бонус ефективност към всички шпиони
 • Мистичните земи: 10% по-големи награди от храма
 • Драконовият вал: 10 точки загуба на морал за всички атакуващи
 • Забраненият дворец: 50% бонус приход на злато от търговия и васали
 • Портата на победата: 5 бонус точки морал
 • Градините на живота: 10% бонус прираст население
 • Храмът на гибелта: 10% бонус атака в първи рунд
 • Гробницата на войната: 5% по-ниска издръжка на армията
 • Древната обсерватория: 10% бонус обхват към всички логистики
 • Акведуктът* дава 50% бонус върху прихода на злато от търговия и васали, 10% към ефекта на Фермите и 10% бонус прираст население.
 • Олтарът на Повелителя на войната* намалява с 10% времето за пътуване, дава бонус 5% по-ниска издръжка на армията и 10% бонус атака в първи рунд на битка.


 • *Тези бонуси се събират с бонуси от други съществуващи чудеса. Например, ако притежавате Акведуктът и Дворецът на зората, ще получите общо 20% бонус към ефекта на Фермите.

Играч може да строи нива на повече от една специална сграда, но може да владее само едно чудо, което означава, че ако достигне най-високото ниво в света на повече от една специална сграда, трябва да избере коя от тях да бъде чудо и да дава бонус на него и всички негови съюзници.

Чудесата са неразрушими. Едно чудо и бонусът му се губят, когато друг играч построи по-високо ниво.*

Загубата на чудо не предполага загуба на вече построените нива – играчът просто спира да владее чудото и така той и съюзниците му губят бонуса до момента, в който не успее да построи по-високо ниво от това на текущото чудо в света.

Ако притежавате най-високите нива на Тайнственият Обелиск и на Огненият Връх в света и Тайнственият Обелиск е активното Ви чудо, Огненият Връх автоматично става Ваше активно чудо, когато друг играч построи по-високо ниво от Вашето на Тайнственият Обелиск. Ако притежавате най-високите нива на повече от две специални сгради в света и Тайнственият Обелиск е активното Ви чудо, системата активира като чудо една от останалите Ви специални сгради на случаен принцип, когато друг играч построи по-високо ниво от Вашето на Тайнственият Обелиск. Въпреки това можете да активирате чудото, което желаете, по всяко време.

Когато двама или повече играчи имат равни нива на същата специална сграда, собственикът на чудото е този, който първи е достигнал до нивото.

Всеки играч, който влиза в топ 50 на класацията по нива на дадено чудо, получава персонален, намален ефект от бонуса на съответното чудо. Разпределението е както следва:

- Играчът с най-високо ниво на чудото получава 100% от ефекта на чудото. Същият ефект се получава и от всички негови съюзници;
- Играчът, класиран на 2-ро място получава 100% от ефекта на чудото, но само за собствения си акаунт;
- Играчите, класирани от 3-то до 5-о място получават 80% от ефекта на чудото, но само за собствените си акаунти;
- Играчите, класирани от 6-о до 10-о място получават 60% от ефекта на чудото, но само за собствените си акаунти;
- Играчите, класирани от 11-о до 20-о място получават 40% от ефекта на чудото, но само за собствените си акаунти;
- Играчите, класирани от 21-во до 50-о място получават 20% от ефекта на чудото, но само за собствените си акаунти;

Ако играч вече получава ефект от чудо на съюзник, не може да получи и персонален ефект от същото чудо.
Един играч продължава да може да владее само едно чудо със съюзен ефект, но може да получава персонален ефект от всички други чудеса, стига да попада в топ 50 на класациите и да не ползва съюзен ефект от тях.

Базовата цена на всяка специална сграда е 8 000 000 в златен еквивалент. Видът ресурс на цената се редува с всяко следващо ниво, така че 1-во ниво изисква злато, 2-ро – дърво, 3-то – желязо, 4-то – камък, 5-о – злато и т.н.*

Забележка: Редуването на ресурса е само в рамките на една сграда чудо, тоест ако потребителят построи 1-во ниво "Пирамиди на слънцето", 1-во ниво на "Дворецът на зората" ще е злато, не дърво, а вече 2-ро ниво "Пирамиди на слънцето" ще е в дърво.

Цената на специалните сгради се намалява от Архитектурата.

Златният еквивалент на всяко следващо ниво е с 10% по-висок, като се взема предвид базовата цена, a не вече намалената от нивата Архитектура.

Специалните сгради се строят мигновено и не са лимитирани по ниво.

Прогноза за времето

Климатичното време е играло важна роля в Средновековието така, както и в наши дни. Оказвало е влияние върху производството на храна, условията за живот и военните мисии. По този начин то ежедневно е важна част от живота на всички владетели в Империята, давайки бонуси или отнемайки от благоденствието на всички империи във всички светове. Прогнозата за времето показва какво ще бъде времето в света през предстоящите 5 дни, както и какви позитивни и негативни ефекти ще окаже то върху икономиката и военното дело.

Прогноза за времето Икономика Военен
Слънчево
 • 10% по-висок прираст на население
 • 10% увеличен капацитет на ферми
 • 20% по-силна атака на стрелци
 • +10 морал в битка
 • Дъждовно
 • 10% по-висок добив на дърво
 • -20 щастие на населението
 • Сила на опожаряване е наполовина
 • Ефектът на Ров е удвоен
 • Ветровито
 • 10% увеличен капацитет на къщи
 • 20% намален капацитет на товарна станция
 • 20% по-слаба атака стрелци
 • Сила на опожаряване е удвоена
 • Мъгливо
 • Личните атаки са видими 30 минути преди удар
 • +5 бонус нива Шпионаж
 • Бонус към Устрем е удвоен
 • Всички далекобойни единици имат обхват -2
 • Снежно
 • 50% по-бавно придвижване на армия
 • 20% по-висока издръжка на армията на мисия
 • Няма бонус от Устрем
 • 20% по-слаба атака на обсадни машини