Allianties

Een alliantie starten

 • Elke speler kan een alliantie starten en wordt daarmee automatisch de eerste leider van de alliantie.
 • Elke alliantie kan tot 50 leden aanvaarden.
 • Elk lid dat de alliantie heeft verlaten of door de alliantie is geroyeerd, kan slechts eenmaal terugkomen.

Alliantie structuur

 • Alle leden worden verdeeld over 4 groepen - Leidersvleugel, Officiersvleugel, Gewone leden en Nieuwelingen.
 • Alle leden kunnen berichten uitwisselen via het Platform. Alleen leiders en officieren kunnen alliantie aankondigingen sturen. Elke opdracht in de officiers of leiders vleugel is actief voor minimaal 42 uur, je kan bijvoorbeeld je positie binnen de alliantie niet aanpassen als de laatste keer dat je deze hebt aangepast minder dan 42 geleden was.
 • Elke alliantie heeft een Alliantie Schatkist die wordt gebruikt voor het ontdekken van onderzoeken (wat effect heeft op alle leden) tegen een prijs van alle types grondstoffen en het verklaren van oorlogen tegen een prijs in goud.
  • Alliantie onderzoeken en gebouwen worden in een wachtrij geplaatst.
  • Een gebouw of onderzoek waar aan wordt gewerkt kan direct worden afgerond met Diamanten als er minder dan 48 uur resterend is voor het bouwen of onderzoeken.
  • De prijs voor een onmiddellijk onderzoek is voor 1 uur 10200 diamanten (510 diamanten per uur × coëfficiënt 20).
  • De prijs voor onmiddellijke bouw is voor 1 uur 1700 diamanten (170 diamanten per uur × coëfficiënt 10).
 • Alle leden behalve nieuwelingen kunnen grondstoffen deponeren in de Alliantieschatkist. Eens gedeponeerd kan de speler de grondstof niet terugkrijgen en blijft ze eigendom van de alliantie.
 • Bondgenoten betalen belasting, welke wordt bepaald door de leider, eerste officier of financiële officier. Alliantie belasting kan tussen de 0% en 30% van de vier grondstof inkomsten per uur van de leden zijn.
 • Alle leden behalve nieuwelingen kunnen zien hoeveel grondstoffen de andere leden in de Alliantieschatkist hebben gedeponeerd.
 • Leden van dezelfde alliantie kunnen elkaar niet aanvallen.
 • Een speler kan slechts tweemaal lid worden van dezelfde alliantie.

Posities binnen een alliantie

Leider

 • Basis bonus - 10 moraalpunten. De daadwerkelijke waarde van de bonus is afhankelijk van de loyaliteitsstatus van de leider binnen de alliantie.
 • De leider kan alle economische* en leger rapporten zien van alle leden, evenals alle verplaatsingen van militaire eenheden binnen de alliantie.

  * Bestaat uit: bevolking (gehuurd / ontslagen), bevolkingsgroei per uur, bevolkingslimiet, de limiet waarna de bevolkingsgroei afneemt, beschikbare grondstoffen, inhoud van de Rijksschatkist, productie per uur (van alle grondstoffen), onderhoudskosten van het leger per uur, belastingniveau en Tevredenheidslevel.

 • De leider beveelt een onderzoek van de Technologieën van de Alliantie in ruil voor grondstoffen uit de Schatkist van de Alliantie.
 • Promoveert en ontslaat leden naar en uit de officiers vleugel.
 • Accepteert en royeert alliantie leden.
 • Verklaart vijandigheid, ondertekent niet-aanvalsverdragen en vredesverdragen met andere allianties.
 • Verklaart oorlog aan andere allianties.
 • Eist alliantie belasting van alle leden.
 • Stelt de algemene en/of individuele quota’s in voor het opnemen van Diamanten uit de Alliantie Schatkist.

Eerste Officier

 • De eerste officier heeft alle rechten die de leider heeft, met uitzondering van het royeren van de leider.
 • De eerste officier wordt aangewezen door de leider, de leider kan er echter ook voor kiezen om geen eerste officier aan te wijzen.

Financiële Officier

 • Basis bonus - 50% lagere handelscommissie bij het gebruik van de Marktplaats. De daadwerkelijke waarde van de bonus is afhankelijk van de loyaliteitsstatus van het lid binnen de alliantie.
 • Kan de economische en gevechtsrapporten van alle leden zien.
 • Kan het belastingniveau voor de leden instellen.

Wetenschapsofficier

 • Basis bonus - 20% kortere onderzoekstijd. De daadwerkelijke waarde van de bonus is afhankelijk van de loyaliteitsstatus binnen de alliantie.
 • Het niveau van de Universiteit van de wetenschapsofficier heeft invloed op de prijs van alliantietechnologieën (verlaagt het met 0,02 per niveau). Het beste is dus om op deze positie de bondgenoot met het hoogste Universiteitsniveau aan te stellen. Houd er wel rekening mee dat de bonus voor de loyaliteitsstatus van de wetenschapsofficier de onderzoekstijd van alliantietechnologieën beïnvloedt, dus het vervangen van een wetenschapsofficier in de tweede of derde loyaliteitsstatus door een nieuwe kan resulteren in een langere in plaats van kortere onderzoekstijd.
 • Kan de economische en gevechtsrapporten van alle leden zien.
 • Kan ook alliantie onderzoeken starten.

Constructie Officier

 • Basis bonus - 20% kortere bouwtijd. De daadwerkelijke waarde van de bonus is afhankelijk van de loyaliteitsstatus binnen de alliantie.
 • Het Architectuurniveau van de constructie-officier heeft invloed op de prijs van alliantiegebouwen (het Alliantiekasteel en de gebouwen erin), en verlaagt het met 0,02 per niveau. Het beste is dus om op deze positie de bondgenoot met het hoogste Architectuurniveau aan te stellen. Houd er wel rekening mee dat de bonus voor de loyaliteitsstatus van de constructie-officier de bouwtijd van alliantiegebouwen beïnvloedt, dus het vervangen van een constructie-officier in de tweede of derde loyaliteitsstatus door een nieuwe kan resulteren in een langere in plaats van kortere bouwtijd.
 • Kan de economische en gevechtsrapporten van alle leden zien.
 • Kan opdracht geven om alliantie gebouwen te bouwen.

Diplomatiek Officier

 • He has a pre-fixed bonus of +4 daily Honor points for realms with speed x4 and +10 daily Honor points for realms with speed x10 but only in the second and third Loyalty Status stage.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Kan de economische en gevechtsrapporten van alle leden zien.
 • Heeft de leiding over de diplomatie van de alliantie, zoekt nieuwe alliantie leden, onderhandelt over verdragen met andere allianties, enz.

Leidinggevend Officier

 • Elke Commandant in de Alliantie kan maximaal 5 alliantieleden in zijn groep hebben.
 • Basis bonus - 10 moraalpunten. De daadwerkelijke waarde van de bonus is afhankelijk van de loyaliteitsstatus binnen de alliantie.
 • Leidinggevende Officieren kunnen alle beschikbare legers zien binnen hun groep, tevens kunnen ze de economische en gevechtsrapporten zien van alle leden.
 • Hebben ook de leiding over de verplaatsing van de alliantie troepen.
 • Alle leidinggevende officieren kunnen massa berichten aan de hele alliantie sturen.

Gewone leden en Nieuwelingen

Gewone leden hebben geen speciale rechten of bonussen.

De Leider kan gewone leden in groepen indelen en een lid van de Officiersvleugel of Leidersvleugel aanstellen om ze leiding te geven. De Leider behoudt het recht om de indeling van de groepen aan te passen en een lid van de ene groep naar een andere groep te verplaatsen. De spelers binnen dezelfde groep kunnen gemakkelijker met elkaar communiceren aangezien ze massaberichten kunnen versturen.

Beginnelingen zijn spelers die zijn toegetreden tot de alliantie maar nog niet zijn goedgekeurd door de leider. Zij hebben beperkte toegang tot de alliantiemenu’s maar profiteren wel van de alliantieonderzoeken. Zij betalen belastingen zoals de andere leden, maar mogen niet stemmen bij verkiezingen. Na goedkeuring door de leider worden nieuwelingen gewone leden.

Verkiezing van een Leider

Elke speler kan zichzelf vier keer nomineren als Leider.

Terwijl de verkiezingen actief zijn kan het lid niet worden geroyeerd uit de alliantie.

De stemming duurt 24 uur, alle leden behalve nieuwelingen hebben het recht om te stemmen met hun nettowaardepunten.

Loyaliteitsstatus

Bepaalt hoe loyaal elk lid is ten opzichte van de alliantie. De loyaliteit wordt bepaald op basis van de tijd dat het lid onderdeel uitmaakt van de alliantie. Nieuwelingen winnen helemaal geen loyaliteit.

Deze tijd wordt als volgt verdeeld:

 • Van dag 1 tot dag 7.5 in de Alliantie - gewone leden zijn Nieuwelingen, en die van de Leiders- of Officiersvleugel - respectievelijk Junior Leider of Junior Officier.
 • Van dag 7.5 tot dag 30 in de alliantie - gewone leden zijn Veteranen, en die van de Leiders- of Officiersvleugel - respectievelijk Leider of Officier.
 • Van dag 30 tot het einde van het seizoen - bondgenoten van de Leiders- of Officiersvleugel zijn respectievelijk Senior Leider of Senior Officier. De Loyaliteitsstatus van gewone leden wijzigt niet.

De verschillende loyaliteitsniveaus bepalen de bonussen die de spelers ontvangen op basis van hun loyaliteit als volgt:

Wanneer je de alliantie verlaat en opnieuw lid wordt, of wanneer je positie binnen dezelfde alliantie verandert, worden je bonussen opnieuw ingesteld en wordt de tijd voor je loyaliteitsstatus opnieuw gestart.

 • Van dag 1 tot dag 7.5 - 50% is de standaard individuele bonus (als er een bonus is) van Junior Leiders en Junior Officieren.
 • Van dag 7.5 tot dag 30 - 100% is de standaard individuele bonus voor Leiders en Officieren.
 • Van dag 30 tot het einde van het seizoen - 150% is de standaard individuele bonus enkel voor leden van de Leiders- en Officiersvleugel.

Alliance Growth

Een gameplay-module waarmee leden van de Alliantie interne groepen kunnen vormen, die samen kunnen werken om verschillende bonussen te creëren en zo de hele Alliantie ten goede komen.
De module vervangt de Commandantgroepen en vereist een minimum van 20 actieve Alliantieleden om te worden geactiveerd.
Als het aantal Alliantieleden daarna onder de 20 zakt, blijft de Groeimodule actief.

Mechanica:

• De alliantieleider kan leden aan groepen toevoegen of eruit verwijderen;
• Elke groep wordt geleid door een alliantie-officier. Alliantie-officieren kunnen leden alleen aan hun eigen groepen toevoegen of eruit verwijderen;
• Als er een alliantiepositie is zonder een aangestelde officier, kan de betreffende groep niet worden gevormd totdat er een officier is aangesteld;
• Een minimum van 2 en een maximum van 6 leden kan aan elke groep worden toegewezen, inclusief de verantwoordelijke officier;
• Groepsleden nemen deel met hun verdiende punten in het Ligaklassement en zetten daarmee stappen om bonussen voor de hele alliantie te genereren;
• Deze bonussen kunnen voor elke stap anders zijn. Als een stap is voltooid, begint er een ritueel dat automatisch de bonus toekent aan alle Alliantieleden;
• De duur van de bonus is 48 uur;

Lijst met Alliantiegroepen en hun bonussen:

Technologische groep - geleid door de Wetenschapsofficier

De leden dragen bij en voltooien mijlpalen met hun technologische punten in het Technologieklassement. De 4 bonussen die kunnen worden gekozen zijn:
1. Prijsdaling Militair onderzoek;
2. Tijdsreductie Militair onderzoek;
3. Prijsdaling Burgerlijk onderzoek;
4. Tijdsreductie Burgerlijk onderzoek;

Bouwgroep - geleid door de Bouwofficier

De leden dragen bij en voltooien mijlpalen met hun bouwpunten in het Gebouwenklassement. De 4 bonussen die kunnen worden gekozen zijn:
1. Prijsdaling Militaire gebouwen;
2. Tijdsreductie Militaire gebouwen;
3. Prijsdaling Civiele gebouwen;
4. Tijdsreductie Civiele gebouwen;

Economische groep - geleid door de Financieel Officier

De leden dragen bij en voltooien mijlpalen met hun welvaartspunten in het Economische klassement. De 4 bonussen die kunnen worden gekozen zijn:
1. Verhoging van de Houtinkomsten;
2. Verhoging van de Ijzerinkomsten;
3. Verhoging van de Steeninkomsten;
4. Verhoging van de Goudinkomsten;

Diplomatieke groep - geleid door de Diplomatieke Officier

De leden dragen bij en voltooien mijlpalen met hun Keizerlijk bereik in het respectievelijke klassement. De 4 bonussen die kunnen worden gekozen zijn:
1. Prijsverlaging voor oprichten van alle afgelegen vestigingen en voor alle vazalniveaus;
2. Tijdsreductie voor oprichten van alle afgelegen vestigingen;
3. Versterking van effecten van Kolonies voor speciale grondstoffen (met uitzondering van taxus, steenkool, hoefijzers, graniet en diamanten);
4. Versterking van effecten van Handelsposten voor speciale grondstoffen (met uitzondering van taxus, steenkool, hoefijzers, graniet en diamanten);

Gevechtsgroep van de Leider - geleid door de Alliantieleider

De leden dragen bij en voltooien mijlpalen met hun Gevechtsrating in het militaire klassement. De 4 bonussen die kunnen worden gekozen zijn:
1. Versterking van de basisaanval van boogschutters;
2. Versterking van de basisaanval van infanterie;
3. Versterking van de basisaanval van cavalerie;
4. Versterking van de basisraakpunten van alle menselijke militaire eenheden;

* Alle bonussen van de gevechtsgroep van de Leider hebben invloed op het alliantieleger.

Gevechtsgroep van de Eerste officier - geleid door de Eerste officier van de alliantie

De leden dragen bij en voltooien mijlpalen met hun Gevechtsrating van het militaire klassement. De 4 bonussen die kunnen worden gekozen zijn:
1. Tijdsreductie legertraining;
2. Verkorting van de reistijd van het leger (van toepassing op de uiteindelijke tijd, na alle andere bonussen/boetes);
3. Verlaging van het moreel van het vijandelijke leger (toegepast op dezelfde manier als het wonder van de Drakenblokkade)
4. Versterking van de raakpunten van het fort (van toepassing op het uiteindelijke bedrag, na alle andere bonussen/boetes);

* De verkorting van de reistijd van het leger, de verlaging van het moreel van het vijandelijke leger, de versterking van de raakpunten van het fort en de bonussen van de gevechtsgroep van de Eerste officier hebben invloed op het alliantieleger.

Alliantie Verzamelpunt

Een Alliantieverzamelpunt kan door de leider of de eerste officier worden opgericht door dubbel te klikken op een willekeurige plaats op de Wereldkaart, mits deze plaats nog niet bezet is door een rijk of een terrein met een speciale grondstof. Er is een vaste tijd van 15 minuten om een verzamelpunt op te richten.

Er zijn geen grondstoffen nodig voor de oprichting en er is geen leger nodig voor de verovering. De enige vereisten zijn dat het totale aantal nettowaardepunten van de bondgenoten minstens 5 000 000 bedraagt en dat er minstens 1 niveau van alliantie-administratie is, aangezien een niveau van deze Technologie de oprichting van twee Verzamelpunten mogelijk maakt.

Heeft als functie om het hele leger van de alliantie op één locatie te verzamelen in het geval van een militaire missie zoals een Alliantie Kasteel verovering, Alliantie Kasteel aanval of het aanvallen van een Verzamelpunt van de vijand.

Een Verzamelpunt heeft een Fort (maximaal level 9, beginnend met 0), torens en grachten. Een nederlaag in de verdediging kost een level van je Fort. Wanneer het Fort level 0 bereikt, wordt het Verzamelpunt als vernietigd beschouwd. Als er, zelfs na de nederlaag, nog een Alliantie leger is zal dit leger terugkeren naar een willekeurig ander Verzamelpunt of Alliantie Kasteel. Als beide opties niet beschikbaar zijn, wordt er door het systeem een Verzamelpunt opgericht nabij het imperium van de leider en wordt het leger daarnaartoe gestuurd.

Kan worden aangevallen door legers van een ander Alliantiekasteel of een Verzamelpunt zonder beperkingen wat betreft nettowaardepunten voor bereik. Het leger van de aanvallende speler kan echter niet uit meer dan 3 000 000 eenheden bestaan. Het aantal eenheden van Belegeringswapens is gelijk aan hun Bemanning. De Leider en de Eerste Officier kunnen hun eigen Verzamelpunt vernietigen op voorwaarde dat er zich geen leger bevindt of er geen leger naartoe reist of vandaan komt. Wanneer een Verzamelpunt wordt vernietigd, gaan de door de oprichting ervan verkregen nettopunten verloren.

Kan de eerste 3 uur na oprichting niet worden aangevallen.

Het lossen van gedoneerde of verplaatste alliantie troepen gebeurt elke minuut, terwijl het lossen van alliantie troepen die terugkomen van een offensieve missie en de berekening van alliantie gevechten direct, nadat het doel is bereikt en de resterende tijd 00:00:00 weergeeft, wordt uitgevoerd.

Alliantie leger donatie

Alle leden behalve nieuwelingen kunnen een leger doneren aan een Verzamelpunt of een Alliantiekasteel.

De donatie wordt gedaan via de globale kaart en de missie duurt minimaal 2.5 minuten.

Er kunnen maximaal 3 000 000 eenheden worden gedoneerd aan een Verzamelpunt of Kasteel.

Als de hoeveelheid gedoneerde eenheden groter is dan de hoeveelheid eenheden dat nog gedoneerd kan worden, worden de vrij plekken evenredig gevuld.

Terwijl een gedoneerd leger nog onderweg is naar het Verzamelpunt of Kasteel waar het aan gedoneerd wordt, worden de onderhoudskosten nog betaald door degene die het leger doneert. De troepen worden eigendom van de alliantie zodra de troepen worden gelost en de netto waarde punten die de donatie opleveren van de netto waarde punten van de donateur worden afgetrokken en worden toegevoegd aan de waarde punten van de alliantie. Eenmaal gedoneerd kunnen troepen niet worden teruggeroepen.

Onderhoudskosten van alliantie troepen tijdens een missie - ×1.2.

Alliantie Kasteel

Naast de locaties die bedoeld zijn voor het oprichten van koloniën of Verzamelpunten, zijn er nog 9 andere locaties te vinden op de globale kaart welke van een ander soort en extreem belangrijk zijn. Deze locaties zijn namelijk bestemd voor het bouwen van een Alliantie Kasteel.

Staat het bouwen van alliantie gebouwen staat - gewone en speciale gebouwen. De speciale gebouwen garanderen de alliantie progressieve uitbreiding van culturele en militaire invloed, verdeeld over het terrein op de globale kaart.

Alliantie Kasteel eigenschappen:

 • Forten
  Level Prijs (waarde in goud) Steen Hout Raakpunten Gestationeerd Max. aantal lange-afstands belegeringswapens Torens Gracht
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Verdedigingswerken

  Elk level geeft het verdedigende veldleger +5% Raakpunten. Maximaal level - 15.

 • De Grote Tempel

  Verhoogt de omvang van de culturele en militaire invloed van het alliantie kasteel met een bepaalde radius* per level. De stijging wordt met elk level lager, dat wil zeggen dat bij elk volgend level het verschil tussen twee levels kleiner is in vergelijking met het vorige level. Een kasteel met het eerste level van het kasteel heeft een bereik van 77.6, het tweede level - 125.47, het derde level - 170.33, het vierde level 212.49 enzovoort tot het laatste level, 32, dat een bereik heeft van 756.19.

  *1 radius = 1 punt (Keizerlijke mijl)

Vanuit een Alliantie Kasteel kunnen aanvallen op andere Alliantie Kastelen of Verzamelpunten worden ingezet.

Het controleren van een alliantie kasteel verhoogt de limiet van de grondstoffen die leden vrijwillig kunnen doneren naar 20% van de huidige waarde in goud van de netto waarde punten van een speler.

Alliantie invloed

Het unieke kenmerk van het Alliantie Kasteel.

Bij het oprichten van het alliantie kasteel heeft het kasteel een invloed bereik van 27. Vervolgens wordt het kasteel verbeterd en het bereik, door het bouwen van De Grote Tempel, vergroot zodat het ook de omringende gebieden bereikt.

De invloed van het centrale Kasteel kan 44% bereiken, zolang het geen gebied overlapt dat binnen het invloed bereik van een ander Kasteel valt.

Als het invloed bereik van een kasteel het invloed bereik van een ander kasteel overlapt, zal het betreffende gebied onder het invloed bereik van het kasteel met verder ontwikkelde gebouwen en een groter bereik vallen. Indien beide kastelen gelijk aan elkaar zijn wordt het een neutraal gebied tot één van de kastelen superieur is aan het andere kasteel. Een neutraal gebied is een overlapt gebied waarvan de radius in tweeën wordt gedeeld en wordt toegevoegd aan het algehele bereik van beide allianties. Imperiums die zich in dit gebied bevinden verliezen hun dagelijkse bonus voor hun grondstoffen, moraal en tevredenheid. Onafhankelijk van hoe groot de overlapping van de radius cirkels is, de eerste cirkel van iemands invloed bereik kan nooit worden afgenomen.

Leden van een alliantie of federatie wiens imperium binnen het invloed bereik van het kasteel van hun eigen alliantie of bondgenoot vallen hebben een 5% productie bonus, +5 dagelijkse tevredenheidsbonus met globaal effect en +5 moraal bonus. Tijdens een oorlog hebben alle imperiums die binnen het invloed bereik van de vijand vallen een 5% lagere productie, -5 dagelijkse tevredenheid met globaal effect en -5 moraal.

Een aanval vanuit een Alliantiekasteel kan als doel enkel een ander Alliantiekasteel of Verzamelpunt hebben, zonder beperking van het bereik van de nettowaardepunten.

In speelwerelden van Blitz Master en Parallel Universum vindt de bezetting van een alliantiekasteel plaats via de module Loyaliteit. Er zijn 36 kastelen op de kaart. Kastelen breiden hun invloedssfeer uit door de bouw van een Grote Tempel; hun invloed uit zich echter niet in een percentage bezet gebied op de kaart, maar in de accumulatie van invloedspunten. 1 account / Exclusief Gebied / Hoofdstad binnen de invloedssfeer van een Alliantiekasteel = 1 Invloedspunt. Succesvolle fortbelegeringen tegen een alliantiekasteel zullen de niveaus van zijn fort niet doen dalen, maar zullen wel punten van de loyaliteitsindicator wegnemen. Elk kasteel heeft een maximaal toegestane loyaliteit volgens zijn fortniveau. Loyaliteit neemt enkel toe door verloop van tijd - elke 12 minuten wordt 1 punt teruggewonnen voor snelheid x10, elke 30 minuten voor snelheid x4, totdat het maximum is bereikt.Wanneer een alliantie een succesvolle fortbelegering uitvoert tegen een kasteel, zal een zekere hoeveelheid loyaliteit van het kasteel worden afgenomen. De exacte hoeveelheid loyaliteit is afhankelijk van de alliantietechnologie genaamd Veroveraar. Hoe hoger het niveau, hoe meer loyaliteitspunten kunnen worden behaald in een enkele hit. Een kasteel wordt als ingenomen beschouwd wanneer een alliantie erin slaagt om zijn loyaliteit terug te brengen tot 0. Deze nieuwe technologie heeft ook een tweede effect - ze is bepalend voor de beginloyaliteit van een recent ingenomen kasteel - of het nu onafhankelijk is of veroverd op een andere allliantie. Onafhankelijke kastelen hebben geen loyaliteit, en een onafhankelijk kasteel wordt veroverd wanneer er minder dan 1000 militaire eenheden in achterblijven. Om een kasteel te veroveren dat al door een rivaliserende alliantie bezet is, moet de alliantie minstens 1 niveau van Veroveraar hebben onderzocht.

Veroveren van een onafhankelijk kasteel

Nog voor het wordt veroverd, heeft het kasteel een fort, leger en garnizoen, dus om een onafhankelijk kasteel te veroveren moet er eerst een gevecht worden geleverd door een alliantieleger dat zich in een verzamelpunt of in een ander alliantiekasteel bevindt. De voorwaarden en werking van dit soort gevecht zijn dezelfde als die tussen individuele spelers.
Wanneer een alliantieleger aanvalt, zijn de moraalpunten van de leider en de niveaus van man-tegen-mangevechten, gevecht op lange afstand, bepantsering, oorlogspaarden en fortificatie de volgende: niveau van de leider + niveau van de eerste officier/2 + elk niveau van de alliantiecommandant/5 + het huidige niveau van alliantietechnologie. Het effect van de technologie kan maximum 100 zijn (voorbeeld: de leider heeft niveau 30 van man-tegen-mangevechten, de eerste officier heeft niveau 20, 5 alliantiecommandanten hebben niveau 10, het niveau van de aanvalstechnologie van de alliantie is 5, dus de berekening geeft 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55). De bonussen van speciale grondstoffen van alle leden worden ook van kracht, maar gelijke bonussen worden niet geaccumuleerd. D.w.z. dat, als er 2 of meer bonussen van hetzelfde type zijn, enkel de grootste bonus wordt toegekend.

Het aanvallen van een onafhankelijk kasteel, met het doel dit in te nemen, heeft geen beperkingen wat betreft het bereik van de nettowaardepunten.

Een onafhankelijk kasteel heeft fort 8, boogschutters in het garnizoen en een veldleger, die zichtbaar worden wanneer u op het kasteel klikt. Het fortniveau daalt niet met 1 na elke succesvolle aanval, maar blijft 8. Het kasteel is veroverd als er minder dan 1000 militaire eenheden in overblijven. Het fort in het net veroverde kasteel dient vanaf niveau 1 te worden opgebouwd.

Het aanvallen van een Alliantie Kasteel

Een Alliantie Kasteel kan alleen worden aangevallen door legers die vanuit een ander Alliantie Kasteel of een Verzamelpunt worden gestuurd.

Kan worden aangevallen door een individuele speler met een leger dat uit niet meer dan 3 000 000 militaire eenheden bestaat, waarbij het aantal eenheden van Belegeringswapens gelijk is aan hun Bemanning (enkel op voorwaarde dat het reeds onder de controle van een Alliantie staat). Het omgekeerde is niet mogelijk - Alliantielegers hebben niet het recht om individuele spelers aan te vallen.

Kan de eerste 3 uur na verovering niet worden aangevallen.

Een verloren Fort belegering in een Verzamelpunt wijst erop dat het hele resterende leger ingezet zal worden als veldleger.

Een kasteel wordt als vernietigd beschouwd wanneer het fort level 0 bereikt (elke nederlaag in de defensie verlaagt het level van het fort met 1 level). De eigenaar wordt dan de alliantie aanvaller, die het vergroten van het invloed bereik kan voortzetten door 20% van de geïnvesteerde grondstoffen te betalen in De Grote Tempel van de vorige alliantie; als deze prijs niet binnen 24 uur na de verovering wordt betaald, daalt het level naar 0.

Het lossen van gedoneerde of verplaatste Alliantie troepen gebeurt elke minuut, terwijl het lossen van Alliantie troepen die terugkomen van een offensieve missie en de berekening van Alliantie gevechten direct, nadat het doel is bereikt en de resterende tijd 00:00:00 weergeeft, wordt uitgevoerd.

Winnaar van de speelwereld

Een tijdperk eindigt op een vooraf door de administratie van Imperia Online vastgestelde en aangekondigde datum. De alliantie die op deze einddatum de meeste invloed heeft, is de winnaar van de speelwereld. Indien op de einddatum geen enkele alliantie invloed heeft verworven, wordt de alliantie met de hoogste nettowaarde de winnaar van de speelwereld.

Diplomatieke verhoudingen

Er zijn 5 verschillende diplomatieke verhoudingen mogelijk tussen twee allianties. Alleen leden van de alliantie kunnen de diplomatieke verhouding zien. De standaard verhouding voor elke alliantie is neutraal. Deze verhouding is op elk moment aan te passen door vijandigheid of oorlog te verklaren aan een andere alliantie, zonder dat de andere alliantie dit hoeft te bevestigen. Er kan ook een niet-aanvalsverdrag of vredesverdrag worden getekend, echter is het hierbij wel nodig dat de andere alliantie dit bevestigd.

Vredesverdrag

 • De Allianties die een Vredesverdrag hebben ondertekend vormen samen een Federatie.
 • Als Alliantie “A” en Alliantie “B” samen een federatie hebben gevormd en Alliantie “C” verklaart de oorlog aan Alliantie “B”, dan heeft Alliantie “A” de mogelijkheid om belastingvrij de oorlog te verklaren aan Alliantie “C”. Echter, wanneer 2 Allianties binnen een federatie de oorlog verklaren aan een Alliantie buiten de federatie, dan kunnen andere Allianties binnen de federatie zelf besluiten of ze deel willen nemen aan de oorlog of Neutraal willen blijven.
 • Allianties die verenigd zijn door een Vredesverdrag, kunnen elkaar de oorlog niet verklaren.

Niet-aanvalsverdrag

 • Garandeert dat er geen aanvallen zullen plaatsvinden tussen de betrokken partijen.
 • Om de oorlog te kunnen verklaren moet het Niet-aanvalsverdrag eerst worden opgeheven.

Neutraal

 • De standaard status van elke Alliantie.
 • Als een Alliantie de oorlog verklaart aan een Neutrale Alliantie verliezen alle leden van de Alliantie die de oorlog heeft verklaard 4 Eerpunten. Na de oorlog wordt de diplomatieke verhouding tussen de Allianties automatisch aangepast naar Vijandig.
 • Na elke aanpassing in de diplomatieke verhoudingen wordt er automatisch een privé bericht naar alle betrokken partijen gestuurd.

Vijandig

 • Deze diplomatieke verhouding staat je toe om de oorlog te verklaren zonder dat dit effect heeft op je Eerpunten.
 • Vijandigheid is meteen na de verklaring actief.

Alliantie oorlogen

Voorwaarden van de Oorlog

 • Oorlogen kunnen gevoerd worden tussen twee Allianties, maar ook tussen complete Federaties.
 • De oorlog heeft een vooraf ingestelde duur van 42 uur, nadat deze tijd is verstreken wordt bepaald wie de oorlog heeft gewonnen op basis van de totale schade die tijdens de oorlog is aangericht.
 • De oorlog gaat 4 uur na de oorlogsverklaring van start.
 • Fort belegeringen en plundering binnen een netto waarde punten bereik van ×5 worden niet bestraft met een verlies van eerpunten.
 • Een aanval kan niet minder dan 10 minuten duren. Als het doelwit binnen 5 minuten te bereiken is, zal de missie precies 10 minuten duren. Militaire missies tussen ingelijfde provincies, terwijl je wordt aangevallen door een vijandelijke alliantie, duren 1.25 minuten.
 • Tijdens een oorlog kan elke provincie elke 21 uur worden geplunderd.
 • Buiten een netto waarde punten bereik van ×2 aanvallen tijdens een oorlog zorgt niet voor een afname van eerpunten. Het moraal en de aanvalskracht dalen op precies dezelfde manier als tijdens vrede in een gebied dat buiten bereik is.
 • Het level van Contraspionage van spelers die in oorlog zijn wordt kunstmatig met 1 level verhoogd, maar alleen tijdens de duur van de oorlog.
 • Tijdens een oorlog worden alle overgaven tussen leden van de vechtende Allianties opgeheven.
 • Een Alliantie kan 1 oorlog per 6 uur verklaren.
 • Het verklaren van de oorlog kost elk lid van de Alliantie die de oorlog heeft verklaard 10 Tevredenheidspunten.
 • Om de oorlog te verklaren:
  • Als de aanvallende alliantie en de verdedigende alliantie niet buiten het nettowaardepuntenbereik x2 vallen, moet de agressor een belasting in goud betalen ter waarde van 5 maal de nettowaardepunten van de aanvallende alliantie. Als de allianties buiten het toegestane bereik x2 vallen, betaalt de agressor een belasting, gebaseerd op de nettowaardepunten van beide partijen - voor elk verschil van 0,1 boven het toegestane bereik x2, wordt de belasting verhoogd met 0,5 goud per nettowaardepunt.

  • De som van netto waarde punten van beide betrokken partijen mag niet hoger zijn dan het bereik ×5.
  • De Allianties moeten in totaal minstens 5000 punten hebben om in oorlog te kunnen zijn.
 • Doel van de oorlog
  • Om de positie van je Alliantie op de ranglijst te verhogen.
  • Om grondstoffen te winnen die gelijk zijn aan 50% van de waarde in goud* van het vermoorde vijandelijke leger tijdens de oorlog. De inkomsten uit de oorlog worden aan het einde van de oorlog verdeeld over de spelers, van de winnende Alliantie, die hebben deelgenomen aan de gevechten. De verliezende Alliantie krijgt niets.

   * De waarde in goud van de netto waarde punten die worden ontvangen voor het rekruteren van deze eenheden, niet de waarde in goud van de grondstoffen die hiervoor worden gebruikt.

   Let op! Er zijn geen inkomsten uit de oorlog voor vernietigde forten en geplunderde bevolking.

 • Het bepalen van de winnaar van de oorlog
  • Wanneer de oorlog eenmaal is begonnen, beginnen beide Allianties militaire punten te verzamelen door elkaar aan te vallen.
  • De aanvallen van alle leden worden bij elkaar opgeteld om tot een Alliantie score te komen.
  • De Alliantie die na 42 uur de meeste punten heeft verzameld is de winnaar.
 • Punten kunnen op drie manieren worden verdiend:
  • Vernietigen van Forten van de vijand
   Fort level Militaire punten
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Succesvolle Veldslagen - Elke in een veldslag vermoorde militaire eenheid levert punten op. Een leger ter waarde van 5000 goud staat gelijk aan 1 punt.
  • Plunderen - Elke 1000 vermoorde bevolkingsleden leveren 1 punt op.
 • Het volledige aantal gewonnen militaire punten wordt toegevoegd op de Alliantie Ranglijst bij de winnaar, bij de verliezende Alliantie wordt slechts 25% van het aantal gewonnen militaire punten toegevoegd.
 • Als leden die samen meer dan 50% van de netto waarde punten van de aanvallende alliantie hebben zich in de vakantiemodus en/of vakantiebescherming bevinden, verliest de alliantie automatisch de oorlog. Ook als meer dan 50% van de netto waarde punten van de alliantie van 1 lid is en hij/zij verlaat de alliantie, dan verliest de alliantie automatisch de oorlog.
 • Als leden die samen meer dan 75% van de netto waarde punten van de verdedigende alliantie hebben zich in de vakantiemodus en/of vakantiebescherming bevinden, verliest de alliantie automatisch de oorlog. Ook als meer dan 75% van de netto waarde punten van de alliantie van 1 lid is en hij/zij verlaat de alliantie, dan verliest de alliantie automatisch de oorlog. De aanvaller ontvangt dan 50% van de betaalde belasting voor de oorlog terug.

  Let op! Deze percentages van inactiviteit worden berekend op basis van het totale aantal netto waarde punten van de alliantie, niet alleen op de netto waarde punten van actieve (niet in vakantiemodus/vakantiebescherming) leden.

  Voorbeeld 1: Als het totale aantal netto waarde punten van de alliantie 10 000 000 is en 5 000 001 van deze punten bevinden zich in vakantiemodus en/of vakantiebescherming, dan kan de alliantie geen oorlog verklaren. Als het totale aantal netto waarde punten van de alliantie 10 000 000 is en 7 500 001 van deze punten bevinden zich in vakantiemodus en/of vakantiebescherming, dan kan er geen oorlog aan deze alliantie worden verklaard.

  Voorbeeld 2: Als de totale netto waarde van de aanvaller/verdediger 10 000 000 is en 5 000 000 van de aanvaller of 7 500 000 van de verdediger zijn in vakantiemodus en/of vakantiebescherming voordat de oorlog wordt verklaard, dan is het zo dat wanneer slechts 1 extra lid de vakantiemodus/vakantiebescherming activeert of uit de alliantie stapt/wordt geroyeerd, de aanvaller/verdediger automatisch de oorlog verliest. Nadat de oorlog is begonnen is de huidige activiteit van beide allianties dynamisch, wat betekent dat de waarde, waar het percentage van een mogelijk automatisch verlies op wordt gebaseerd, wordt beïnvloed door het in- en uitschakelen van vakantiemodus/vakantiebescherming en het royeren en opstappen van leden uit de alliantie.

  Voorbeeld 3: Als de totale netto waarde van de alliantie op het moment van het verklaren van de oorlog 6 000 000 is, dan zijn er 3 000 001 punten die in de vakantiemodus/vakantiebescherming moeten belanden om de oorlog automatisch te verliezen als aanvaller en 4 500 001 als verdediger. Als de netto waarde van de alliantie tijdens het verklaren van de oorlog 6 000 000 is en 1 000 000 punten verlaten de alliantie/worden geroyeerd uit de alliantie, dan wordt de huidige actieve waarde 5 000 000 en zijn er 2 500 001 punten die in de vakantiemodus/vakantiebescherming belanden voor nodig om de oorlog automatisch te verliezen als aanvaller en 3 750 001 als verdediger.

  Voorbeeld 4: Als 2 500 001 van de 5 000 000 netto waarde punten van een alliantie toebehoren aan 1 speler en deze speler verlaat de alliantie, dan verliest de alliantie de oorlog als aanvaller automatisch; of als verdediger als deze speler 3 750 001 punten heeft.

 • Het winnen van een oorlog garandeert elke speler 10 Tevredenheidspunten.

Alliantie schatkist en onderzoeken

Elke alliantie heeft een schatkist waar fondsen worden opgeslagen die afkomstig zijn van de door individuele leden betaalde belasting of van vrijwillige donaties. De belasting wordt voor de vier soorten grondstoffen afzonderlijk ingesteld (een quotum voor elke grondstof), waarbij de limiet voor elke grondstof 30% is. Vrijwillige donaties zijn niet onbeperkt mogelijk. Met het 1e niveau van Alliantie-administratie kunnen spelers tot maximaal 5% van hun nettowaardepunten in goud doneren. Deze limiet wordt verhoogd met elk niveau van Alliantie-administratie, tot 33% op niveau 15. Als de alliantie minstens 1 kasteel onder haar controle heeft, wordt de limiet 20% tenzij de alliantie een Alliantie-administratie heeft die een hoger percentage toestaat.

Voorbeeld: Als een speler 1000 punten heeft (gelijk aan 1 000 000 goud) en zijn alliantie het 1e Administratieniveau, betekent dit dat deze speler niet meer dan 50 000 goud kan doneren. Als hij/zij de volgende dag 2000 nettowaardepunten heeft, wordt de donatielimiet 100 000.

Naast het verklaren van oorlog en het ondertekenen van verdragen, kan de inhoud van de Alliantie Schatkist worden gebruikt voor Alliantie Onderzoeken, wat invloed heeft op alle leden van de Alliantie. Als een speler Fortificatie level 5 heeft onderzocht en de Alliantie heeft level 1 van hetzelfde onderzoek, dan krijgt de speler de bonus van Fortificatie level 6. Ondanks dat de speler de bonus van Fortificatie level 6 krijgt, betekent dat niet dat het hiermee ook mogelijk is om het 6e level van het Fort te bouwen, aangezien hierbij wordt gekeken naar het individuele level van het Onderzoek en het level van het Alliantie onderzoek niet wordt meegerekend.

Leden kunnen ook diamanten doneren aan de schatkist van de alliantie. Er is een limiet van 340000 te doneren diamanten per dag. Gekochte en tijdelijke diamanten kunnen worden gedoneerd aan de schatkist van de alliantie. Eenmaal gedoneerd, worden gekochte diamanten als tijdelijk beschouwd, met een duur van 336 uur. De tijdelijke diamanten worden gedoneerd met hun huidige duur.

Alliantie Ranglijst

Gebaseerd op de netto waarde punten van de alliantie - de som van de netto waarde punten van alle leden.

Gebaseerd op militaire punten die verdiend zijn in oorlogen en gevechten waar alliantie troepen bij zijn betrokken.

Gebaseerd op de waarde van de alliantie - de huidige netto waarde van alle eigendommen en bezittingen van de alliantie: onderzoeken, gebouwen en troepen.

Handelsbalans - goudtransfer tussen bondgenoten

Spelers kunnen goud verzenden of ontvangen door gebruik te maken van het Depot. Als een speler met een groter aantal nettowaardepunten goud verzendt naar een speler met een kleiner aantal nettowaardepunten, betaalt de eerste een commissie van 10%.

Voorbeeld: Als de speler 1000 nettowaardepunten heeft (gelijk aan 1 000 000 goud), is de limiet van hun handelsbalans 100 000 goud. Dit betekent dus dat ze maximaal 100 000 goud kunnen versturen of ontvangen.

De Handelslimiet wordt hoger of lager wanneer de netto waarde punten van de speler toenemen of afnemen.

Voorbeeld: Op dag 1 heeft een speler 1000 punten en kan hij tot 100 000 goud versturen of ontvangen. Op dag 2 is het aantal punten gestegen tot 2000, wat de limiet automatisch verhoogt naar 200 000 goud. Als de speler op dag 1 100 000 goud ontvangt, kan hij/zij verder niets ontvangen omdat de limiet al is bereikt. Op dag 2 kan de speler weer 100 000 goud ontvangen omdat de nieuwe balanslimiet is gestegen tot 200 000 door de toename van het aantal nettowaardepunten. Hetzelfde geldt wanneer een speler nettowaardepunten verliest.

Goudtransfers worden belast. Hoe dichter een speler bij zijn/haar limiet zit, hoe meer goud er verloren gaat tijdens de transfer. De verzender zal een melding krijgen over hoeveel goud verloren zal gaan aan belastingen.

Goud kan worden verstuurd met Goederenwagens en in ontvangst worden genomen in het Depot.

Let op! Om succesvol goud te kunnen transfereren heeft u een Depot en goederenwagens nodig. Goud wordt verstuurd via de tab Goudtransfer in het Depot.

Een aantal handige tips voor de wannabe krijgers in een Alliantie

Laat je leger niet in het Fort terwijl je in oorlog bent. Of stationeer je leger in ieder geval niet in een zwak Fort, want hiermee geef je de vijand een makkelijk prooi.

Begin geen oorlog tegen te zwakke Allianties - je kan slechts een kleine hoeveelheid punten winnen, terwijl je veel op het spel zet.

Vernietig de Forten van je vijand, leeg of niet, je verdient er punten mee.

Probeer het veldleger van je vijand te vernietigen, om zo je krachten te kunnen verenigen en de aanval op het Fort te kunnen beginnen. Hou je leger om deze redenen veilig, tenzij je er zeker van bent dat niemand je leger kan verslaan.