Szövetségek

Szövetség létrehozás

 • Bármelyik játékos tud alapítani szövetséget, ahol az alapító lesz a Szövetség vezetője.
 • Minden szövetség maximum 50 tagot tud befogadni.
 • Minden olyan tag, amely kilépett vagy ki lett zárva egy szövetségéből, csak egyszer térhet vissza.

Szövetség felépítése

 • A szövetségi tagok 4 csoportra oszthatóak: Vezetők Szárnya, Tisztek Szárnya, Közönséges Tagok és Újoncok.
 • Minden tag válthat üzeneteket a Tribünben. Csakis a Vezetők és Tisztek küldhetnek ki szövetségi közleményeket. Minden Tiszt- és Vezérszárnyban lévő megbízás minimum 42 óráig aktív, pl. nem módosíthatod a szövetségi pozíciód, ha az utolsó előléptetésed 42 óránál korábban történt.
 • A Szövetség Szövetség Kincstárral rendelkezik, amely Szövetségi kutatásokra költhető (az összes tagra hatással van) ezek 4 fajta nyersanyagba kerülnek, és háborút lehet kihirdetni, ami aranyba kerül.
  • A Szövetségi kutatások és épületek egy sorban vannak a várólistán.
  • Az épületek vagy a kutatások fejlesztése azonnal befejezhető lehet gyémántért, amennyiben kevesebb mint 48 óra van hátra a kifejlesztésig.
  • Az azonnali kutatás kifejlesztés 1 órai ára 10200 gyémánt (510 gyémánt óránként x 20 együttható).
  • Az azonnali építés befejezése 1 órai ára 1700 gyémánt (170 gyémánt óránként x 10 együttható).
 • Az összes tag (kivéve az Újoncok) elhelyezhet nyersanyagokat a Szövetségi Kincstárba. Egyszer elhelyezve, a nyersanyag már nem utalható vissza a játékoshoz, az már csak a Szövetség által használható fel.
 • A szövetségesek adót fizetnek, amit a Vezető, Elsődleges tiszt, vagy a Gazdasági Képviselő állíthat be. Az adó mértéke 0%-tól 30%-a lehet a tagok 1 órai termelésének.
 • Az összes tag (kivéve az Újoncok) megnézheti, hogy mennyi nyersanyagot helyezett el a többi tag Szövetségi Kincstárba.
 • A szövetségi tagok nem tudják egymást támadni.
 • Egy játékos egy szövetséghez csupán 2x csatlakozhat.

Szövetségi pozíciók

Vezető

 • Alapvető bónusz - 10 morál pont. Bár ez a pont függ a Vezető lojalitásától.
 • A szövetségi vezető látja az összes katonai, gazdasági, illetve seregjelentést és mozgást a szövetségen belül.

  Tartamuk:6.1.3(10B329)

 • A Vezető Szövetségi Tehnológia kutatásokat rendel Szövetségi Kincstár nyersanyagok ellenében.
 • Lehetősége van toborozni, kinevezni, vagy éppen tagokat kirúgni a Tisztviselőkből.
 • Lehetősége van toborozni vagy tagokat kirúgni.
 • Ellenséges viszonyt tud hirdetni, vagy Megnemtámadási Viszonyt létesíteni esetleg Konföderációt kötni más szövetségekkel.
 • Háborút tud hirdetni más szövetségekkel.
 • Lehetősége van állítani a Szövetségi adó mértékét.
 • Beállítja a közös és/vagy egyéni kvótákat a szövetség kincstárából való gyémántok kihúzásához.

Elsődleges Tisztviselő.

 • Az Elsődleges Tisztviselőnek minden joga megvan, amit a Vezető tud, kivéve a Vezetőt nem tudja kirúgni a Szövetségből.
 • Az Elsődleges Tisztviselőt a Vezető nevezi ki, de akár úgy is dönthet, hogy nem nevez ki senkit erre a pozícióra.

Pénzügyi Tisztviselő

 • Alapbónusz: a Piac 50%-al alacsonyabb fix kereskedelmi jutalékkal való használata, pl. 5%. A bónusz valódi értéke a játékos Szövetségen belüli Lojalitási Státuszától függ.
 • Ő látja át az összes tag gazdasági és hadi riportjait.
 • Be tudja állítani a tagok adóját.

Tudományos Tisztviselő

 • Alapbónusz - a kutatási idő 20%-al rövidebb a szokottnál, de a bónusz mérete a Szövetségen belüli Lojalitási Státuszától függ.
 • A Tudományos Tisztviselő Egyetemi szintje hatással van a Szövetségi Technológiák árára (0,02-vel csökkenti szintenként). Ennek következtében a legindokoltabb megoldás az, hogy erre a pozícióra a legmagasabb Egyetemi szinttel rendelkező szövetségest alkalmazzuk. Tartsuk azt is szem előtt, hogy a Tudományos Tisztviselő Lojalitási Státusza befolyásolja a Szövetségi Technológiákat is, tehát ha egy második vagy harmadik Lojalitási státusszal rendelkező Tudományos Tisztviselőt lecserélünk egy újra, egy árnövekedéshez vezethet csökkenés helyett.
 • Az összes gazdasági és katonai jelentéseket látja a Szövetségben.
 • Rendelhet Szövetségi Kutatásokat is.

Építkezési Tisztviselő

 • Alapbónusz - az építkezési idő 20%-al rövidebb a szokottnál, de a bónusz mérete a Szövetségen belüli Lojalitási Státuszától függ.
 • Az Építkezési Tisztviselő Építészeti szint befolyásolja a Szövetségi Épületek árát (Szövetségi Várkastély és a benne lévő épületek), szintenként 0,02-vel csökkenti. Ezért a legésszerűbb megoldás az, hogy erre a pozícióra a legmagasabb Építészeti szinttel rendelkező szövetségest alkalmazd. Ugyanakkor szem előtt kell tartani azt is, hogy egy Építkezési Tisztviselő Hűség státuszából eredő bónusz befolyásolja a szövetségi épületeket is, tehát ha lecserélünk egy második vagy harmadik Hűség státusszal rendelkező Építkezési Tisztviselőt egy újjal, ez akár árnövekedéshez is vezethet csökkenés helyett.
 • Az összes gazdasági és katonai jelentéseket látja a Szövetségen belül.
 • A Szövetség épületei építését is meg tudja rendelni.

Diplomáciai Tisztviselő

 • He has a pre-fixed bonus of +4 daily Honor points for realms with speed x4 and +10 daily Honor points for realms with speed x10 but only in the second and third Loyalty Status stage.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Az összes gazdasági és katonai jelentéseket játja a Szövetségben.
 • Ő felel a szövetségi diplomáciáért, új szövetségi tagokat keres, szerződéseket tárgyal, stb.

Vezető

 • Minden Parancsnoki Tisztnek a Szövetségben maximum 5 szövetségese lehet a csoportban.
 • Alapbónusz - 10 Hangulatpont, több, kevesebb vagy pont 10 - a Lojalitási Státusztól függ.
 • A Hadtest Tisztviselők látják az összes rendelkezésre álló hadsereget a csoportjukon belül és ugyanakkor az összes tag gazdasági és hadi riportjait is.
 • Felelősek az összes szövetség hadseregek áthelyezésre si.
 • Az összes vezetők küldenek tömeges üzeneteket az egész Szövetségig vagy a saját csopotjukhoz.

Közönséges Tagok és Újoncok

A Közönséges tagok nem rendelkeznek speciális jogokkal vagy bónuszokkal.

A Vezető csoportokat alkothat a közönséges tagokból és alkalmazhat egy tagot a Tisztviselők Szárnyából vagy a Vezérek Szárnyából, hogy ezeket irányítsa, fenntartva magának azt a jogot, hogy bármikor módosítson a csoportok összetételén és hogy átköltöztessen tagokat egy másik részlegre. Egy adott csoport játékosai könnyebben kommunikálnak az adott részlegen belül, mivel tömegüzeneteket küldhetnek.

Vezető Választások

Minden játékos kinevezheti magát Vezetőnek maximum négyszer.

Amíg egy szavazás aktív, nem lehet kirúgni a jelölteket a Szövetségből.

A szavazások 24 órát vesznek igénybe, az összes tag szavazhat (kivéve az újoncok), a nettó érték pontjaival.

Becsület státusz

Megállapítja, hogy mennyire lojális minden egyes tag a Szövetség ügyéhez. A Lojalitás a Szövetségben eltöltött időtartam alapján lesz kiszámolva. Az Újoncok nem kapnak semmiféle típusú lojalitást.

A becsulet 3 fokozatba van szétosztva:

 • Az 1.-től a 7.5. napig a Szövetségben - az általános tagok Újoncok, a Vezetők vagy a Tisztviselők Szárnyai alatt lévő tagok pedig - Junior Vezetők, illetőleg.
 • Az 7.5.-től a 30. napig a Szövetségben - az általános tagok Veteránok, a Vezetők vagy a Tisztviselők Szárnyaiban lévő tagok pedig - Vezetők, illetőleg.
 • Az 30. nap után egészen a szezon végéig - a Vezetők vagy a Tisztviselők Szárnyai alatt lévő szövetségesek Rangelső Vezetők, illetőleg. Nincs változás az átlagos tagok Lojalitási Státuszában.

A Lojalitási fokozatok meghatározzák az alap egyéni bónusz nagyságát azok részére akik rendelkeznek ilyennel, a következőképpen:

A Szövetség elhagyása, majd a hozzá újból való csatlakozás vagy a Szövetségen belüli pozícióváltás lenullázza ezeket a bónuszokat és a Lojalitás státusz időmérő pedig újraindul.

 • Az 1.-től a 7.5. napig - az összes Junior Vezető és Junior Tisztviselő egyéni alap-bónuszának (ha van ilyen) az 50%-a.
 • Az 7.5.-től a 30. napig - az egyéni alap-bónusznak a 100%-a az összes Vezető és Tisztviselő számára
 • A 30. naptól a szezon végéig - az egyéni alapbónusz 150%-a csakis a Vezető és Tisztviselők Szárnyai alatti tagoknak.

Alliance Growth

Egy játékmodul, amely lehetővé teszi, hogy a Szövetség tagjai belső csoportokat alkossanak, amelyek együtt dolgozhatnak különböző bónuszok létrehozásán és akár az egész Szövetség számára.
A modul helyettesíti a parancsnokcsoportokat, és legalább 20 aktív szövetségi tagot igényel ahhoz, hogy aktiválódhasson.
Ha a Szövetség tagjai 20 alá csökkennek, a Növekedési Modul marad aktív.

Mechanizmusok:

• A Szövetség vezetője csoportagokat vehet fel vagy távolíthat el;
• Minden csoportot a Szövetség tisztviselője vezeti. A Szövetség tisztjei csak csoportjaikhoz adhatnak hozzá vagy távolíthatnak el tagokat;
• Szövetségi pozíció esetén, ha nincs egy erre kijelölt tisztviselő, akkor az adott csoportot addig nem lehet felállítani, amíg egy tisztviselőt nem neveznek ki;
• Legalább 2 és legfeljebb 6 tagot lehet kijelölni minden csoportban, beleértve a felelős tisztviselőt is;
• A csoporttagok a bajnokságok rangsorában a megszerzett pontjaik alapján vesznek részt és lépéseket tesznek annak érdekében, hogy bónuszokat hozzanak létre az egész Szövetség számára;
• Ezek a bónuszok különbözőek lehetnek minden egyes lépés esetén. Ha egy lépés befejeződik, akkor egy olyan rituálé kezdődik, amely automatikusan kiosztja a bónuszt minden szövetségi tagnak;
• A bónusz időtartama 48 óra;

Szövetségcsoportok listája és azok bónuszai:

Technológiai csoport - a Tudományos Tiszt vezetésével

Tagjai, a Technológiai Rangsorhoz, a technológiai pontjaikkal járulnak hozzá és mérföldkövek teljesítésével. A választott négy bónusz a következő:
1. Katonai kutatási árcsökkenés;
2. Katonai kutatási idő csökkentés;
3. Polgári kutatási árcsökkenés;
4. Polgári kutatási idő csökkentés;

Építési csoport - az Építési Tisztviselő vezetésével

Tagjai, az Építési Rangsorhoz, az építési pontjaikkal járulnak hozzá és mérföldkövek teljesítésével. A választott négy bónusz a következő:
1. Katonai épületek árai csökkennek;
2. Katonai épületek ideje csökkentés;
3. A polgári épületek ára csökken;
4. Polgári épületek ideje csökkentés;

Gazdasági csoport - a Pénzügyi Tisztviselő vezetésével

Tagjai, a Gazdasági rangsor növeléséhez, a jólét pontjaikkal járulnak hozzá. A választott négy bónusz a következő:
1. A fa jövedelmének növekedése;
2. A vas jövedelem növekedése;
3. A kőbevétel növekedése;
4. Aranybevételek növekedése;

Diplomáciai csoport - a Diplomáciai Tisztviselő vezetésével

Tagjai, az adott rangsorhoz, a birodalomban teljesítik mérföldkövek elérésével járulnak hozzá. A választott négy bónusz a következő:
1. Minden távoli gazdaság alapítása és az összes Vazalus-szint árcsökkenése;
2. Minden távoli gazdaság alapító idejének csökkentése;
3. Speciális források gyarmati hatásainak növelése (kivéve a tiszafa, a szén, a patkó, a gránit és a gyémántok);
4. Speciális erőforrás-kereskedelemmel járó hatások növelése (kivéve a tiszafa, a szén, a patkó, a gránit és a gyémántok);

Vezetői csatacsoport - a Szövetségvezető irányításával

Tagjai a katonai rangsorban szereplő csatakategóriákhoz járulnak hozzá és a mérföldkövek teljesítéséhez. A választott négy bónusz a következő:
1. Az íjászok támadásának növekedése;
2. Az gyalogság bázistámadásának növekedése;
3. A lovasság alap támadásának növekedése;
4. Minden emberi katonai egység bázispontjának növelése;

* A Vezér csata csoport minden bónusza befolyásolja a szövetség hadseregét.

Az Elsőtiszt csatacsoportja - a Szövetség Elsőtiszt vezetésével.

Tagjai a katonai rangsorban szereplő csatakategóriákhoz járulnak hozzá és a mérföldkövek teljesítéséhez. A választott négy bónusz a következő:
1. A hadsereg képzési ideje csökken;
2. A hadsereg utazási idejének csökkenése (a végső időre vonatkozik, minden egyéb bónusz / büntetés után);
3. Az ellenséges hadsereg erkölcsi csökkenése (ugyanúgy érvényes, mint a sárkány blokád csoda)
4. Az Erőd találati pontjainak növekedése (a végső összegre, az összes többi bónusz / büntetés után);

* A hadsereg utazási ideje csökken, az ellenséges hadsereg erkölcse csökken és az erőd találati pontja növekszik az Elsőtiszt csata csoport bónuszai a szövetségi hadseregre van hatással

Szövetségi Gyűléspont

Egy Szövetségi Gyűléspontot a vezető vagy az első tisztviselő létesíthet ha duplán kattint a Világtérkép bármelyik pontjára, és ha ez a pont még nincs lefoglalva egy birodalom által vagy egy speciális nyersanyagterep által. Egy adott, 15 perces idő adott arra, hogy egy Gyülekezőpontot létrehoz.

Nincs szükség erőforrásra az alapításához, sem hadseregre a meghódításához. Az egyedüli követelmények a minimum 5 000 000 összesített nettó érték pont a szövetségesektől és legalább 1 Szövetségi adminisztráció szint, mivel a jelen Technológia egy szintje két Gyülekezési pont alapítását teszi lehetővé.

Azzal a funkcióval rendelkezik, hogy összegyűjtse egy megfelelő indulási pontba a teljes szövetségi hadsereget, olyan katonai missziók esetében, mint Szövetségi Vár hódítás, Szövetségi Vár támadás vagy ellenségi Találkozási pont támadás.

Egy Találkozási pont Erőddel (9.szintig, 0-tól kezdődően), tornyokkal és várárokkal rendelkezik. Egy védekezési vereség egy Erőd szintbe kerül. Amikor egy Erőd szint eléri a 0-át, a Találkozási pont megsemmisítettnek minősül. Ha még a vereség után is maradt lábon álló hadsereg, ez visszatér egy bármely másik Találkozási pontba vagy Szövetségi Várba. Ha ilyen nincs, a rendszer generálni fog egy Találkozási pontot a vezér birodalma mellé és a szövetségi hadsereg ide lesz elküldve.

Megtámadható egy más Szövetségi Kastély vagy Találkozási pont összegyűlt hadseregei által, amelyek nem rendelkeznek korlátozásokkal a nettó értékű pontok hatótávolságát illetően. Azonban, a támadó játékos hadserege nem tartalmazhat több, mint 3 000 000 egységet. Az összes Ostromgép egységek létszáma megegyezik az ezeket kezelő Üzemeltető Személyzet egységek létszámával. A Vezető és az Első Tiszt megsemmisítheti a saját Találkozási pontjait, de csak abban az esetben, ha nincs benne hadsereg, vagy nincs felé közeledő vagy tőle távolódó hadsereg. Amikor egy Találkozási pont megsemmisül, az alapításából generált nettó pontok elveszlődnek.

Az alapítás utáni 3-órás periódus támadás mentes.

Az adományozott vagy áthelyezett szövetségi seregek lerakódása minden percben végbe megy, míg egy támadó misszióból visszaérkező seregek lerakódása és az összes szövetségi csata kiszámolása azonnal végbe megy, pontosan a cél elérése után amikor az időmérő 00:00:00-t mutat.

Szövetségi sereg adományozás

Az összes tag (kivéve az Újoncok) adományozhat hadsereget egy Gyülekezési pontnak vagy egy Szövetségi Kastélynak.

Az adomány a Világtérképen keresztül történik. A minimális utazási idő 2.5 perc.

A maximálisan adományozható egységek száma, úgy egy Gyűléspont, mint egy Kastély részére a 3 000 000.

Ha az adományozott egységek száma nagyobb, mint az adományozásra váró egységek száma, az üres helyek arányosan telítődnek meg.

Az adományozott sereg fenntartását, míg ez utazik a cél Gyűléspont vagy Kastély felé, az adományozó fizeti. A seregek szövetségi tulajdonná válnak abban a pontban, amikor lerakódnak és a toborzás által nyert nettó érték pontok levonódnak az adományozó jelenlegi nettó érték pontjaiból és hozzáadódnak a szövetség pontjaihoz. Ha már végbe ment az adományozás, a seregeket már nem lehet visszahívni.

Egy misszióban lévő szövetségi seregek fenntartása - x1.2.

Szövetségi Vár

Azon pontokon kívül, melyek a kolóniák és Találkozási pontok alapításának helyéül szolgálnak, a Világtérkép másik 9 ponttal is rendelkezik - ezek különböző típusúak és rendkívülien fontosak. Ezek Szövetségi Várak építésére vannak szánva.

Lehetővé teszi a Szövetségi épületek felépítését - átlagos és speciális épületek. A speciálisak biztosítják a Szövetség kultúrális és katonai befolyásának a progresszív terjeszkedését, területenként felosztva a Világtérképen keresztül.

Szövetségi Vár sajátosságai:

 • Erődök
  Szint Ár (G) Fa Életerő pontok Helyőrség Max. szám a távolsági ostromgépekhez Bástyák Várárok
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Terep Erődítmények

  Minden szint +5% védekezési hadsereg életerő pontot nyújt. Maximális szint - 15.

 • A Nagy Templom

  Megnöveli a Szövetségi Vár kulturális és katonai befolyásának a hatókörét egy bizonyos rádiusszal* per szint. A növekedés múló jellegű, pl. minden következő szinttel, a két szint közötti különbség kisebb az előzőhöz képest. Egy 1. szintű Nagy Templommal rendelkező Vár 77,76 rádiusz hatókörrel rendelkezik, 2. szint esetén - 125.47, 3.szint esetén 170.33, 4.szint esetén - 212.49 és így tovább, míg elérjük az utolsó 32. szintet, ennek hatóköre 756.19 rádiusz.

  *1 sugár = 1 Pont (Birodalmi mérföld)

Egy Szövetségi Várból támadások indíthatóak el más Szövetségi Várak vagy Találkozási pontok ellen.

Egy Szövetségi Vár irányítása növeli a tagok által adományozható nyersanyagok korlátját, a játékos jelenlegi net értékű pontjainak a megfelelőjét aranyban egészen 20%-ig.

Szövetségi befolyás

Az egyedi Szövetségi Vár tulajdonság.

A Szövetségi Vár egy 27-es hatókörű befolyással alapítódik, majd folyamatosan fejlődik és a hatóköre is egyre nagyobb lesz, a körülötte lévő területekre is terjedni fog. Ez a speciális Nagy Templom épület felépítésével és fejlesztésével valósul meg.

A Központi kastély irányítása elérheti a 44%-ot ha nem fedi át mások kastélyainak a befolyását.

Ha egy Kastély befolyási hatóköre átfedi egy másik Kastélyét, a fejlettebb épületekkel rendelkező Kastély (tehát a nagyobb hatókörrel bíró) el fogja tulajdonítani a kisebb Kastély átfedett hatókör részét. Ha mindkét kastély egyforma speciális épületszinttel rendelkezik, az átfedett zóna semlegessé válik addig, míg az egyik kastély szintfölényt ér el. A semleges zóna egy olyan átfedett zóna, melynek a teljes hatósugara 2 egyenlő részre van osztva és hozzáadva mindkét szövetség összesített hatóköréhez. Minden olyan birodalom, mely ebben a zónában található, elveszti a napi termelésre, hangulatra és boldogságra vonatkozó bónuszokat. Függetlenül attól, hogy mekkora a hatókörök átfedése, senki sem veszítheti el a befolyásának az első, belső hatókörét.

Azon Szövetség és Föderáció tagok, akiknek birodalmai a saját szövetségeseik Kastélyainak a befolyási hatókörében találhatóak 5% termelési, +5 globális hatású napi boldogság és +5 hangulat bónuszban részesülnek. Egy adott háborúban, minden olyan birodalom, mely az ellenség befolyási hatókörében található 5%-al alacsonyabb termeléssel fog rendelkezni, ugyanakkor -5 globális hatású napi boldogság és -5 hangulat megvonásban is fog részesülni.

Egy Szövetségi Várból küldött támadást csakis egy másik Szövetségi Vár vagy Találkozási pontnak lehet szánni, ezek nem rendelkezhetnek net értékű pont távolság korlátokkal.

A Blitz Mester birodalmakban és a Párhuzamos univerzumban egy szövetségi kastély elfoglalása a szövetségi modulon keresztül történik. A térképen 36 kastély található. A kastélyok kiterjesztik befolyási területüket a Nagy Templom építésével; befolyásukat azonban nem a megtartott térképterület százalékában számolják el, hanem a Befolyási Pontok felhalmozódásaként: 1 számla / Kizárólagos Zóna / Tőke a Szövetségi Vár befolyási területén = 1 Befolyási Pont. A sikeres erőd ostroma egy szövetségi kastély ellen nem csökkenti az erőd szintjét, hanem pontokat von el az új indikátorhűségtől. Minden kastélynak van egy maximális megengedett hűsége az erődítmény szintjének megfelelően. A hűség növelésének egyetlen módja az idő – 1 pont jár 12 percenként x10 sebességnél, 30 percenként x4 sebességnél, amíg el nem éri a maximumot. Amikor egy szövetség sikeres erőd ostromot hajt végre egy vár ellen, bizonyos hűséget vonnak el a vártól. A felvett hűség pontos mennyisége a szövetség technológiájától – a Hódítótól – függ. Minél magasabb a szintje, annál több hűségpont szerezhető egyetlen találattal. Egy kastély akkor tekinthető elfoglaltnak, ha egy szövetségnek sikerül 0-ra csökkentenie a hűségét. Ennek a technológiának van egy második típusú hatása – ez határozza meg egy újonnan elfoglalt kastély kiindulási hűségét – legyen az független vagy más szövetségtől meghódított. Az önálló kastélyoknak nincs hűségük, önálló várat akkor hódítanak meg, ha kevesebb mint 1000 katonai egység marad benne. Egy olyan vár meghódításához, amelyet már elfoglalt egy rivális szövetség, a szövetségnek legalább 1 szintű hódítót kell kutatnia.

Egy Önálló Kastély meghódítása

Még a meghódítása előtt is, a várnak van egy erődje, hadserege és helyőrsége, pl. egy független vár leigázásához egy Szövetségi hadsereg által vezényelt csata szükséges, mely egy Gyülekezési pontban vagy egy már irányított Szövetségi Várban indul. Az ilyen típusú csaták feltételei és körülményei megegyeznek két egyedi játékos közöttiekével. Amikor a szövetségi sereg támad, a Vezető hangulatpontjai és a Közelharci támadás, Távolharci támadás, Páncél, Csatalovak és Erődítmény szintjei a következő egyenlet szerint lesznek meghatározva: Vezető szintje + Első Tiszt szintje/2 + minden szövetségi parancsnok szintje/5 + a szövetségi technológia jelenlegi szintje. A technológia hatása nem haladhatja meg a 100-at (például: a Vezető Közelharci támadásának szintje 30, az Első Tiszté 20, 5 szövetségi parancsnoké 10, a szövetségi Támadás technológiai szintje 5, tehát a számolás a következő: 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55). A tagok speciális nyersanyag bónuszai, ha vannak ilyenek, hatályba lépnek, de az egyenlő bónuszok felhalmozása nélkül, pl. ha van 2 vagy több ugyanolyan típusú bónuszunk, csakis a legnagyobb lesz beszámítva.

Egy Szövetségi Vár megtámadása, ennek meghódítása céljából, nem hordoz magában nettó értékű pont korlátokat.

Az önálló kastély 8-as erőddel, helyőrségi íjászokkal és hadsereggel rendelkezik, ez a kastélyra kattintva látható. Az erődszint nem csökken 1-el minden sikeres támadás után, hanem a 8-as szinten marad. A kastély akkor lesz meghódítva amikor kevesebb, mint 1000 katonai egység maradt benne. Az újonnan meghódított kastély erődjét az 1. szinttől kell felépíteni.

Szövetségi Vár támadása

Egy Szövetségi Vár csakis más Szövetségi Várakban vagy Szövetségi Találkozási pontokban elhelyezett hadseregek által támadható meg.

Olyan egyedülálló játékosok által támadható, akik nem rendelkeznek több, mint 3 000 000 katonai egységgel, valamint az Ostromgépek száma egyenlő az ezeket Üzemeltető legénységek számával (azzal a felétellel, hogy egy szövetséges által irányított már). Ennek az ellentéte nem lehetséges - Szövetséges seregeknek nem megengedett egy egyedülálló játékost megtámadni.

Az meghódítása utáni 3-órás periódus támadás mentes.

Egy Gyűléspontban elvesztett Erődostrom maga után vonja azt, hogy a teljes megmaradott helyőrség ki lesz helyezve a csatamezőre.

Egy Kastély akkor semmisül meg, ha az Erőd szintje eléri a 0 értéket (minden egyes védekezési vereség 1-el csökkenti az Erőd szint értékét). Ezután a tulajdonos a szövetség támadója lesz, és folytathatja a befolyás hatókörének a kiterjesztését, az előbbi szövetség által a Nagy Templomba befektetett nyersanyagainak a 20%-át kifizetve; ha ez az összeg nem lesz kifizetve a hóditás utáni 24 órában, a szint eléri a 0-át.

Az adományozott vagy áthelyezett szövetségi seregek lerakódása minden percben végbe megy, míg egy támadó misszióból visszaérkező seregek lerakódása és az összes szövetségi csata kiszámolása azonnal végbe megy, pontosan a cél elérése után amikor az időmérő 00:00:00-t mutat.

A birodalom Győztese

Egy birodalom az Imperia Online adminisztrációja által, egy előzőleg meghatározott és kihirdetett dátumon fog lezáródni. Az a szövetség, amely a legmagasabb befolyást éri el ezen a dátumon, a birodalom győztese lesz. Abban az esetben, ha egyetlen szövetség sem ér el befolyást ezen a dátumon, az a szövetség lesz a birodalom győztese, amely a legmagasabb nettó érték ponttal fog rendelkezni.

Szövetségi állások

5 különböző állásszint létezhet két Szövetség között. Ezek csakis a szövetség tagjai által láthatóak. A Szövetségek alapértelmezetten Semleges Állás Státusszal kezdik fejlődésüket. Azonban ezt bármikor módosíthatják, ha ellenséges tevékenységeket vagy háborút hirdetnek egy ellenséges Szövetség ellen (nincs szükség visszaigazolási válaszra), vagy ha meghívót küldenek ki egy Non-Agresszió Paktumra vagy egy Békeszerződésre, amely maga után von egy kötelező visszavágási választ.

Békeszerződés

 • Azon Szövetségek, amelyek egy Békeszerződést írtak alá, egy Föderációt alkotnak.
 • Ha az “A” szövetség és a “B” szövetség egy Föderációt alkotnak és a “C” szövetség háborút hirdet a “B” ellen, akkor az “A” háborút hirdethet a “C” ellen adómentesen. Másrészt, ha egy Föderáción belüli 2 szövetség hirdet egymás ellen háborút, a Föderáció tagjai eldönthetik, hogy kinek a pártjára állnak vagy ha esetleg egy semleges álláspontot foglalnak el.
 • Egy Békeszerződés által összekapcsolt Szövetségek nem hirdethetnek háborút egymás ellen.

Non Agresszió Paktum (NAP)

 • Biztosítja, hogy nem lesznek támadások a részt vevő oldalak között.
 • Ahhoz, hogy újra induljon a háboru jelentés hozzáfférése, szükséges az egyezmény felfüggesztése.

Semlegesség

 • Minden szövetség alapétrelmezett státusza.
 • Ha egy Szövetség háborút indít egy semleges Szövetség ellen, a Támadó összes tagja 4 Becsületpontot veszít és a két Szövetség közötti viszony automatikusan ellenségessé válik a háború után.
 • Minden egyes változás a kapcsolatokban privát üzenetet generál minden érintett oldalhóz.

Ellenségeskedés

 • Ebben a kapcsolatokban semilyen Bátorság következmények nélkül tud háborút jelenteni.
 • Az Ellenségeskedés azzonal aktív a jelentése után.

Szövetség közötti háborúk

Háború szabályok

 • Az átvezetésük lehetséges, valamint két Szövetség közzöt, egész Államszövetségek között is.
 • Határozott időtartama - 42 órák, amelyek után a nyertes elhatározása következik, az okokzott károk a háború alatt alapján.
 • A háború aktivvá válik 4 óraval után a jelentéstől.
 • Az Erődostromok és Fosztogatások, 5-szörös szintig kiterjedő nettó érték pontokban, nem büntethetőek Becsület veszteségekkel.
 • Egy támadás sem tarthat kevesebbet, mint 10 perc. Ha a célpont elérhető 5 percig, a küldetés pontosan 10 percig fog tartani. Ha támadás alatt vagy egy ellenséges szövetség által, a csatolt tartományok közötti katonai bevetések 1.25 percet tartanak.

 • Háborúban minden tartomány fosztogatva lehet minden 21 óránként.
 • A megengedett nettó érték pont tartományon (x2) kívüli támadás egy háborúban nem vesz el Becsület pontokat, de a Hangulat és támadás paraméterek csökkeni fognak ugyanazt non-háború időszakban jelenlévő tartományon kívüli sémát követve.
 • A háborúban lévő játékosok kémelhárítása növelve lesz mesterségesen 1 szinttel, de csupán a háború alatt.
 • Háború alatt ellenséges szövetségesek közt az összes kapitulációk leesnek.
 • A Szövetségek jelenteni tudnak 1 háborút minden 6 óránként.
 • Egy háború indítása 10 Boldogságpontot vesz el a Támadó összes tagjától.
 • Ahhoz, hogy háborút jelentsen:
  • Ha a támadó szövetség és a védekező szövetség nettó értékű pontjai nem esnek kívülre a x2-őn, a támadónak egy meghatározott adót kell fizetnie arany formájában, amely a támadó szövetség nettó értékű pontjainak 5x-se. Ha a szövetségek ezen értéken kívülre esnek, mindkét oldal nettó érték pontjaitól függően - a megengedett x2 tartomány feletti minden 0,1-es különbségnél, az adó 0,5 arannyal nő per nettó értékű pont.
  • A két net pontok összegzése a hadviselő oldalok nem lehet több mint х5.
  • A Szövetségeknek legalább 5000 (összesített) összeggel kell rendelkezniuk ahhoz, hogy a háborúban részt vehessenek.
 • Háború céljai
  • Felmászás a Szövetség értékelésében
  • Nyersanyagokat nyerni a megsemmisített ellenséges egységek aranyának egyenértékével* a háború alatt. A háborús bevétel a végén adatik meg fában és vasban azon játékosoknak, akik részei a Szövetség győztesének és akik részt vettek a csatákban. A vesztes Szövetség nem kap semmit.

   * Az egységek toborzásáért kapott nettó érték pontok arany egyenértéke, nem a toborzásukra költött erőforrások arany egyenértéke.

   Megjegyzés: Nem kapsz háborús bevételt a megsemmisített erődök és a kifosztott népek után.

 • Nyertes választása a háborúban
  • A hábotú elíndítása után a Szövetségek katonai pontokat gyüjtenek kölcsönös támadásoktól.
  • Minden tag támadásai osszegezve vannak, ahhoz hogy összetegyék az összegzett Szövetég pontjait.
  • A 42 órák lejárta után a Szövetség, amely több katonai pontokkal rendelkezik nyeri meg a háborút.
 • A katonai pontok nyerése 3 mód alapján tőrténhet:
  • Ellenséges Erődok megsemmísítése
   Erődítmény szint Кatonai pontok
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Mező csaták nyerése- a gyílkoltak a mező csatában pontokat hoznak, ugyhogy a gyílkolt hadsereg, amely 5000 aranyba kerül 1 pontot hoz.
  • Fosztogatás - 1000 civil gyílkoltak 1 pontot hoznak.
 • A nyertes
 • Ha a támadó szövetség tagjai, melyeknek nettó érték pontjainak összege több, mint 50%-a az összes nettó érték pontoknak, átváltanak Vakáció módra és/vagy Ünnepi védelemre, a szövetség automatikusan elveszti a háborút. Ha a nettó érték pontok több, mint 50%-a csupán egy taghoz tartozik és ő kilép a szövetségből, a támadó szövetség automatikusan elveszti a háborút.
 • Ha a védekező szövetség tagjai, melyeknek nettó érték pontjainak összege több, mint 75%-a az összes nettó érték pontoknak, átváltanak Vakáció módra és/vagy Ünnepi védelemre, a védekező automatikusan elveszti a háborút. Ha a nettó érték pontok több, mint 75%-a csupán egy taghoz tartozik és ő kilép a szövetségből, a támadó szövetség automatikusan elveszti a háborút. A támadó visszakapja a befizetett háború adó 50%-át.

  NB! A jelenlegi inaktivitással járó százalékok a teljes szövetségi nettó értékre alkalmazódnak, nem az aktív (nem a Vakáció mód/Ünnep védelem-ben lévők) tagok nettó értékére.

  1-es Példa: Ha a teljes szövetségi nettó érték 10 000 000 és ezekből 5 000 001 Vakáció módban és/vagy Ünnepi védelemben vannak, a szövetség nem hirdethet ki háborút. Ha a teljes szövetségi nettó érték 10 000 000 és ezekből 7 500 001 Vakáció módban és/vagy Ünnepi védelemben vannak, nem hirdethetnek háborút a szövetség ellen.

  2. Példa: Ha a támadó/védekező szövetség össz nettó értéke 10 000 000 és ezekből 5 000 000 / 7 500 000 Vakáció mód és/vagy Ünnepi védelem alatt vannak a háború indítása előtt, ha a háború elkezdődése után még ha eggyel több tag is aktiválja a Vakáció módot/Ünnepeket vagy kilép/kizárják a szövetségből, a támadó/védekező szövetség elveszíti a háborút. A háború elkezdődése után, mindkét szövetség jelenlegi aktivitás szintje dinakimus, mely azt jelenti, hogy az értékük, melyre rászámítódnak egy lehetséges veszteséghez vezető százalékok is, be lesz folyásolva úgy a Vakáció mód/Ünnepi védelem be- és kikapcsolása által, mind a szövetségből való távozás/kizárás által is.

  3. példa: Ha a háború kijelentésekor a szövetség össz nettó értéke 6 000 000, akkor a szövetségnek 3 000 001 pont kell ahhoz, hogy Vakáció mód és/vagy Ünnepi védelem alatt elveszítse a háborút, mint támadó és 4 500 001 pont, mint védekező. Ha a háború kijelentésekor a szövetség nettó értéke 6 000 000 és 1 000 000 pont kilép/kizárják a szövetségből, akkor a jelenlegi aktivitás szint értéke 5 000 000 lesz és a szövetségnek 2 500 001 pont kell majd ahhoz, hogy Vakáció mód és/vagy Ünnepi védelem alatt elveszítse a háborút, mint támadó és 3 750 001 pont, mint védekező.

  4. Példa: Ha a szövetség összes tagjától beszámolt nettó érték pontok értéke 5 000 000, melyből 2 500 001 pont egyetlen egy taghoz tartozik aki kilép a szövetségből, a szövetség automatikusan elveszíti a háborút mint támadó; egy automatikus veszteség lesz bejegyezve a védekező szövetségnek, ha az ebből kilépő tagnak 3 750 001 pontja van.

 • Egy háború megnyerése 10 Boldogságpontot biztosít minden játékos számára.

Szövetségi Kincstár és Technológiák

Minden Szövetség egy Kincstárral rendelkezik, ahova a tőkét gyűjti. A tőkét a tagok adózásából vagy az önkéntes befizetésekből tevődik össze. Az adó a négy nyersanyagtípus szerint van beállítva külön-külön (egy kvóta minden nyersanyagra), mindegyik nyersanyag limitje a 30%. Az önkéntes befizetések nem lehetnek korlátlanok. A Szövetségi Adminisztráció 1. szintjével, a játékosok a nettó érték pontjaik maximum 5%-át adományozhatják aranyban. A limit minden Szövetségi Adminisztráció szinttel nő, egészen 33%-ig a 15. szinten. Ha a szövetség legalább 1 Kastélyt irányít, az összeg 20% lesz, kivéve ha a szövetség egy olyan Szövetségi Adminisztrációval rendelkezik, mely megengedi a nagyobb százalékot.

Példa: Ha egy játékos 1000 ponttal rendelkezik (1 000 000 Arany megfelelő) és a szövetségének 1. Adminisztrációs szintje van, nem adományozhat több, mint 50 000 aranyat. Ha a következő nap a nettó pontjai elérik a 2000-es értéket, az adományozási korlát 100 000 lesz.

A háborúk hirdetése és megegyezések aláírásán kívül, ez a tőke Szövetségi Technológiák rendelésére is használható, ez hatással van minden tagra. Ily módon, ha egy adott játékos már elérte az 5. Erődítmény szintet, és a Szövetsége 1. szinttel rendelkezik ugyanebben a technológiában, a játékos a 6. szintű Erőd falak erődítmény bónuszát használja, de nem rendelkezik azzal a Technológiával, amely szükséges a 6. szinttű Erőd szint megépítéséhez. Ehhez a 6., személyes és nem szövetségi, Erődítmény szintek szükségesek.

A tagok adományozhatnak és fel is vehetnek gyémántokat a szövetségi kincstárból. Az adományozás napi 340000 gyémántra van korlátozva. A vásárolt és a lejáró gyémántokat is el lehet adományozni. A felajánlást követően, a megvásárolt gyémántok lejárónak lesznek tekintve, 336 órás érvényességgel. A lejáró gyémántok, a saját lejárási idejükkel kerülnek átküldésre.

Szövetségi Ranglista

A Szövetség nettó érték pontjain alapszik - az összes tag egyéni nettó érték pontjának a teljes összege.

A háborúkból vagy csatákból szerzett katonai pontokon alapszik, ahol a szövetségi seregek harcolnak.

A szövetség értékén alapszik - az összes szövetségi létesítmény és javak jelenlegi nettó értéke: Technológiák, Épületek, seregek.

Kereskedelmi egyenleg - szövetségesek közötti aranyátvezetés

A játékosok a Karaván állomáson keresztül küldhetnek vagy kaphatnak aranyat. Amikor egy magasabb nettó érték pontszámmal rendelkező játékos aranyat küld ki egy alacsonyabb nettó érték pontszámmal rendelkező játékoshoz, az első egy 10% nagyságú díjat fog fizetni.

Példa: Ha a játékos 1000 nettó érték ponttal rendelkezik (1 000 000 arany megfelelője), a Kereskedelmi egyenlegének a korlátja 100 000 arany lesz, ami azt jelenti, hogy maximum 100 000 aranyat küldhet vagy kaphat.

A Kereskedési egyenleg korlátja nő/csökken, a játékos nettó értéke növekedésének/csökkenésének megfelelően.

Példa: Az 1. nap a játékos értéke 1000 pont és maximum 100 000 aranyat kaphat vagy küldhet. A 2. nap 2000 pontig nő, ami automatikusan megnöveli a limitet 200 000 aranyra. Ha az 1. nap 100 000 aranyat kap az egyenlege el lesz használva és nem lesz lehetősége többet kapni. A 2. nap lehetősége lesz további 100 000 aranyat kapni, mivel az új egyenleg limitje 200 000 arany lett, a nettó érték növekedésének köszönhetően. Ugyanezt a szabályt alkalmazzuk abban az esetben, ha a játékos elveszít nettó érték pontokat.

Az aranyátvezetés meg van adóztatva. Minél közelebb van egy játékos a limitjéhez, annál több aranyat fog veszíteni az átvezetések alatt. A küldő értesítve lesz arról, hogy mennyi aranyat fog veszíteni az adózás következtében.

Az aranyat Szállítókocsikkal lehet kiküldeni és a Karaván Állomásnál lehet felvenni.

Megjegyzés! Ahhoz, hogy sikeresen vezessünk át aranyat, szükségünk van egy Karaván Állomásra és szállítókocsikra. Az arany a Karaván Állomás "Aranyátvezetés" fülén keresztül lesz kiküldve.

Egy pár hasznos tipp a Szövetség összes bárcsak-harcosának.

Ne hagyd a seregeid az erődökben ha háborúzol. Vagy legalábbis ne helyezz el helyőrséget a gyengébb erődökbe, mivel ily módon egy könnyebb célpont leszel az ellenségeid előtt.

Ne indulj háborúba túl gyenge szövetségek ellen - nagyon kevés pontot nyerhetsz rengeteg kockázat mellett.

Semmisítsd meg az ellenség erődjeit, ha üres ha nem, pontokat nyersz.

Próbáld megsemmisíteni az ellenség hadseregét, ezután már elkezdheted az erődjei ledöntését. Pont ezen okok miatt tartsd biztonságban a sereged, hacsak nem vagy teljesen biztos abban, hogy semmi sem győzheti le.