Savezi

Osnivanje saveza

 • Svaki igrač može osnovati savez, čime automatski postaje njegov vođa.
 • Svaki savez može primiti do 50 članova.
 • Svaki igrač koji izađe ili je izbačen iz saveza, može se vratiti samo jednom.

Struktura saveza

 • Svi članovi su podijeljeni u 4 grupe - vodstvo, časnici, obični članovi i novajlije.
 • Svi članovi mogu razmjenjivati poruke na Tribunu. Samo vođa i časnici mogu slati objave saveza. Svaka dužnost u časnicima ili vođinom krilu traje barem 17 sati. Ne možete promijeniti poziciju u savezu ako ste promovirani prije manje od 17 sati.
 • Svaki savez ima riznicu koja služi za istraživanja koja utječu na sve članove. Istraživanja zahtijevaju sva 4 resursa, a objava rata samo zlato.
  • Istraživanja i građevine saveza se stavljaju u red čekanja.
  • Građevina ili istraživanje može biti završeno trenutno ako je preostalo manje od 48 sati do završetka.
  • Cijena za 1 sat trenutnog istraživanja je 10200 dijamanata (510 dijamanata na sat x koeficijent 20).
  • Cijena za 1 sat trenutne izgradnje je 1700 dijamanata (170 dijamanata na sat x koeficijent 10).
 • Svi članovi izuzev novajlija mogu položiti resurse u riznicu saveza. Nakon polaganja, resursi ne mogu biti vraćeni igračima i ostaju u savezu. Svi članovi mogu vidjeti koliko je resursa neki član položio u riznicu saveza.
 • Članovi saveza plaćaju porez koji određuje vođa, prvi časnik ili časnik financija. Porez saveza može biti od 0% - 30% proizvodnje svih resursa po satu za sve članove saveza.
 • Svi članovi osim novajlija mogu vidjeti koliko je resursa neki član položio u riznicu saveza.
 • Članovi istog saveza se ne mogu međusobno napadati.
 • Svaki igrač se može pridružiti istom savezu samo dvaput.

Pozicije u savezu

Vođa

 • Osnovni bonus - 10 bodova morala. Iznos bonusa ovisi o statusu vjernosti vođe u savezu.
 • Vođa može vidjeti sve ekonomske* i vojne izvještaje članova, kao i kretanja vojske u savezu.

  * Sastoje se od: stanovništva (zaposlenog/ otpuštenog), rasta populacije na sat, limita populacije, limita nakon kojeg rast počinje usporavati, dostupnih resursa, riznice u prijestolnici, proizvodnje na sat (za svaki pojedini resurs), održavanja vojske na sat, nivoa poreza i nivoa zadovoljstva.

 • Vođa pokreće istraživanja saveza koristeći raspoložive resurse u riznici saveza.
 • Postavlja, promovira i uklanja članove sa časničkih pozicija.
 • Prihvaća i izbacuje članove saveza.
 • Objavljuje neprijateljstvo, potpisuje ugovore o nenapadanju i osniva federacije sa drugim savezima.
 • Objavljuje rat drugim savezima.
 • Određuje porez saveza za sve članove.
 • Postavlja uobičajene i individualne kvote za podizanje dijamanata iz riznice saveza.

Prvi časnik

 • Prvi časnik ima sva prava kao vođa osim izbacivanja vođe iz saveza.
 • Prvog časnika postavlja vođa, ali ne mora ga postaviti ako tako odluči.

Časnik financija

 • Osnovni bonus - može koristiti tržište uz 50% manjom provizijom - 5%. Stvaran iznos bonusa ovisi o statusu vjernosti igrača u savezu.
 • Može vidjeti ekonomske i vojne izvještaje svih članova.
 • Može postaviti poreze članovima.

Časnik znanosti

 • Osnovni bonus - vrijeme istraživanja je 20% kraće od osnovnog, ali iznos bonusa ovisi o statusu vjernosti igrača u savezu.
 • Nivo sveučilišta časnika znanosti ima utjecaj na cijenu istraživanja saveza (smanjuje ih za 0,02 po nivou). Zbog toga je najbolje rješenje da je na ovoj poziciji član sa najvišim nivoom sveučilišta. Ali morate voditi računa da status vjernosti časnika znanosti utječe na vrijeme saveznih istraživanja, tako da kod zamjene časnika znanosti na drugoj ili trećoj razini vjernosti možete uzrokovati povećanje cijena istraživanja umjesto sniženja.
 • Može vidjeti ekonomske i vojne izvještaje svih članova.
 • Može također pokretati istraživanja saveza.

Časnik za izgradnju

 • Osnovni bonus - vrijeme izgradnje je 20% kraće od osnovnog, ali točan bonus ovisi o statusu vjernosti igrača u savezu.
 • Nivo arhitekture časnika za izgradnju utječe na cijenu građevina saveza (dvorca saveza i svih građevina u njemu), smanjuje cijenu za 0,02 po nivou. Tako da bi najbolje rješenje bilo postaviti igrača sa najvišim nivoom arhitekture na tu poziciju. Ali morate voditi računa da status vjernosti časnika za izgradnju utječe cijenu istraživanja saveza, tako da kod zamjene časnika za izgradnju na drugoj ili trećoj razini vjernosti možete uzrokovati povećanje cijena umjesto sniženja.
 • Može vidjeti ekonomske i vojne izvještaje svih članova.
 • Može pokretati gradnju građevina saveza.

Časnik za diplomaciju

 • He has a pre-fixed bonus of +4 daily Honor points for realms with speed x4 and +10 daily Honor points for realms with speed x10 but only in the second and third Loyalty Status stage.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Može vidjeti ekonomske i vojne izvještaje svih članova.
 • Zadužen je za diplomaciju saveza, traži nove članove, pregovara o sporazumima itd.

Zapovjedajući časnik

 • Svaki zapovjedajući časnik može imati najviše 5 članova saveza u svojoj grupi.
 • Osnovni bonus - 10 bodova morala, točan iznos ovisi o statusu vjernosti igrača.
 • Zapovjedajući časnici vide sve dostupne vojske u svojoj grupi i sve ekonomske i vojne izvještaje svih članova.
 • Mogu također micati saveznu vojsku.
 • Svi zapovjedajući časnici mogu slati masovne poruke cijelom savezu.

Obični članovi i novajlije

Obični članovi nemaju posebna prava ili bonuse.

Vođa može formirati grupe od običnih članova i unaprijediti članove u časnike ili vodstvo da bi upravljali grupom. Vođa zadržava pravo mijenjati sastav grupe i premještati članova iz jedne u drugu grupu. Igrači u grupi mogu lakše komunicirati te slati masovne poruke međusobno.

Novajlije su igrači koji su se pridružili savezu ali još uvijek nisu odobreni od strane vođe. Oni imaju ograničen pristup izbornicima saveza, ali unatoč tome dobivaju bonuse od istraživanja saveza. Oni plaćaju poreze kao ostali članovi u savezu, ali ne mogu glasati za vođu. Jednom odobreni od vođe, novajlije postaju obični članovi.

Biranje vođe

Svaki igrač se može nominirati za vođu 4 puta.

Dok je glasanje u tijeku, ne može biti izbačen iz saveza.

Glasanje traje 24 sata, svi članovi, izuzev novajlija, imaju pravo glasati sa svojim ekonomskim bodovima.

Status odanosti

Određuje koliko je svaki član odan savezu. Odanost se određuje na temelju vremena provedenog u savezu. Novajlije ne osvajaju lojalnost.

Podijeljeno je u 3 faze:

 • Od 1. do 3. dana u savezu - obični članovi su novaci, a članovi iz grupe vođe i časnika su mlađi vođa i mlađi časnik.
 • Od 3. do 12. dana u savezu - obični članovi su veterani, a članovi iz grupe vođe i časnika su vođa i časnik.
 • Od 12. do zadnjeg dana sezone - članovi iz grupe vođe i časnika su stariji vođa i stariji časnik. Nema promjene statusa vjernosti za obične članove.

Stope vjernosti određuju individualan bonus onima koji ga imaju na sljedeći način:

Napuštanje saveza i ponovno pridruživanje, kao i promjena pozicije unutar saveza resetira te bonuse i brojač statusa vjernosti se ponovno pokreće.

 • Od 1. do 3. dana - 50% osnovnog osobnog bonusa (ako postoji) za sve mlađe vođe i mlađe časnike.
 • Od 3. do 12. dana - 100% osnovnog osobnog bonusa za vođe i časnike.
 • Od 12. dana do kraja sezone - 150% osnovnog osobnog bonusa samo za članove iz grupe vođe i časnika.

Razvoj saveza

Modul koji omogućuje članovima saveza da formiraju unutarnje skupine i rade zajedno kako bi ostvarili različite bonuse koje mogu iskoristiti svi članovi saveza!
Modul zamjenjuje grupe zapovjednika. Za njegovo aktiviranje potrebno je najmanje 20 aktivnih članova saveza.
Ako broj članova saveza padne ispod 20, Razvoj saveza ostaje aktivan.

Mehanika:

 • Vođa saveza može dodati ili ukloniti članove iz skupina;
 • Svakom skupinom upravlja časnik u savezu. Časnici mogu dodati članove samo u vlastite skupine;
 • Ako pozicija časnika u savezu još nije zauzeta, skupina ne može biti stvorena dok se ne imenuje časnik;
 • Svaka skupina može imati najmanje dva i najviše šest članova, uključujući časnika koji je zadužen za nju;
 • Članovi grupe sudjeluju s bodovima osvojenim na rang-listi Lige. Bodovi pomažu u ispunjavanju određenih koraka kako bi generirali bonuse za sve članove saveza;
• Ako igrač bude izbačen iz skupine, izgubit će korake koje je postigao;
 • Ovi bonusi mogu varirati za svaki korak. Ako je korak postignut, počinje ritual koji automatski jamči bonus svim članovima saveza;
 • Trajanje bonusa je 48 sati;

Popis saveznih skupina i njihovi bonusi:

Istraživačka skupina - vodi je časnik znanosti

Članovi te skupine ispunjavaju korake pomoću istraživačkih bodova osvojenih na rang-listi Istraživanja. Postoje četiri bonusa između kojih članovi saveza mogu birati:
1. Smanjenje cijena vojnih istraživanja;
2. Smanjenje vremena vojnih istraživanja;
3. Smanjenje cijena ekonomskih istraživanja;
4. Smanjenje vremena ekonomskih istraživanja;

Građevinska skupina - vodi je časnik za izgradnju

Članovi te skupine ispunjavaju korake pomoću građevinskih bodova osvojenih na rang-listi Građevine. Postoje četiri bonusa između kojih članovi saveza mogu birati:
1. Smanjenje cijena izgradnje vojnih građevina;
2. Smanjenje vremena izgradnje vojnih građevina;
3. Smanjenje cijena izgradnje ekonomskih građevina;
4. Smanjenje vremena izgradnje ekonomskih građevina;

Ekonomska skupina - vodi je časnik financija

Članovi te skupine ispunjavaju korake pomoću bodova boljitka osvojenih na rang-listi Ekonomija. Postoje četiri bonusa između kojih članovi saveza mogu birati:
1. Povećanje proizvodnje drva;
2. Povećanje proizvodnje željeza;
3. Povećanje proizvodnje kamena;
4. Povećanje prihoda zlata;

Diplomatska skupina - vodi je časnik diplomacije

Članovi te skupine ispunjavaju korake pomoću bodova carskog dometa osvojenih na rang-listi Carski domet. Postoje četiri bonusa između kojih članovi saveza mogu birati:
1. Smanjenje cijena osnivanja svih vrsta udaljenih posjeda;
2. Smanjenje vremena osnivanja svih vrsta udaljenih posjeda;
3. Povećanje učinka kolonija na posebnim resursima (izuzev tise, ugljena, potkove, granita i dijamanata);
4. Povećanje učinka trgovačkih stanica na posebnim resursima (izuzev tise, ugljena, potkove, granita i dijamanata);

Borbena skupina vođe - vodi je vođa saveza

Članovi te skupine ispunjavaju korake pomoću bodova vojnog rejtinga osvojenih na rang-listi Vojna znanost. Postoje četiri bonusa između kojih članovi saveza mogu birati:
1. Povećanje osnovnog napada strijelaca;
2. Povećanje osnovnog napada pješadije;
3. Povećanje osnovnog napada konjice;
4. Povećanje osnovnih životnih bodova svih ljudskih vojnih jedinica;

* Svi bonusi u borbenoj skupini vođe utječu na saveznu vojsku.

Borbena skupina prvog časnika - vodi je prvi časnik saveza

Članovi te skupine ispunjavaju korake pomoću bodova vojnog rejtinga osvojenih na rang-listi Vojna znanost. Postoje četiri bonusa između kojih članovi saveza mogu birati:
1. Smanjenje vremena treniranja vojske;
2. Smanjenje vremena putovanja vojske (primjenjuje se na konačno vrijeme nakon svih ostalih bonusa/kazni);
3. Smanjenje morala neprijateljske vojske (primjenjuje se na isti način kao i čudo Zmajeve zidine);
4. Povećanje životnih bodova utvrde (primjenjuje se na konačni iznos nakon svih ostalih bonusa/kazni);

* Bonusi za smanjenje vremena putovanja, smanjenje morala neprijateljske vojske i povećanje životnih bodova utvrde utječu na saveznu vojsku.

Okupljalište

Okupljalište saveza mogu osnovati vođa ili prvi časnik duplim klikom na bilo koje mjesto na globalnoj mapi koje ne zauzima neko carstvo ili teren sa posebnim resursom. Misija za osnivanje okupljališta traje 15 minuta.

Nisu potrebni resursi za osnivanje, niti vojska za osvajanje. Jedini uvjet je da ukupni zbroj ekonomskih bodova svih članova saveza bude minimalno 5 000 000 (ne vrijedi za svjetove Blitz Masters) i da savez ima barem jedan nivo Administracije saveza. Svaki nivo ovog istraživanja omogućava osnivanje dvaju okupljališta.

Njegova funkcija je okupljanje vojske saveza u slučaju vojne misije za osvajanje dvorca saveza, napada na protivnički dvorac saveza ili napada na protivničko okupljalište.

Okupljalište ima utvrdu (do 9. nivoa, počinje od 0.), tornjeve i jarak. Poraz u obrani oduzima jedan nivo utvrdi. Kada utvrda padne na 0, okupljalište je uništeno. Ako nakon uništavanja okupljališta postoji vojska saveza, ona se vraća u drugo okupljalište istog saveza ili u dvorac saveza. Ako takvo ne postoji, u blizini vođe saveza se generira novo okupljalište i vojska saveza se šalje tamo.

Može biti napadnuto od okupljenih snaga drugog okupljališta ili dvorca saveza, bez ograničenja po ekonomskim bodovima. Sastav napadačke vojske ne može biti više od 3 000 000 vojnih jedinica (7 000 000 vojnih jedinica u svjetovima s aktivnom specijalizacijom vojske). Opsadne sprave se računaju kao broj jedinica jednak pratećoj posadi. Vođa i prvi časnik saveza mogu uništiti vlastito okupljalište ako u njega nema raspoređene jedinice ili nema vojske koja putuje iz njega ili k njemu. Prilikom uništenja okupljališta gube se ekonomski bodovi koji su osvojeni za njegovo osnivanje.

Postoji period slobodan od napada koji traje 1 sati od osnivanja.

Iskrcavanje doniranih ili premještenih jedinica se izvršava jednom svake minuta. A iskrcavanje jedinica saveza koje se vraćaju sa napadačke misije i izračunavanje bitaka saveza se izvršava trenutno, tj. odmah čim se dođe do cilja i brojač dođe na 00:00:00.

Donacija vojske savezu

Svi članovi, osim novajlija, mogu donirati vojsku u okupljalište ili dvorac.

Donacija se vrši putem globalne mape. Vrijeme putovanja ne može biti kraće od 2.5 minute/a.

Maksimalan broj doniranih jedinica za okupljalište ili u dvorac je 3 000 000 (7 000 000 u svjetovima s aktivnom specijalizacijom vojske).

Ako je broj doniranih jedinica veći od preostalog broja za doniranje, mjesta se pune proporcionalno.

Troškove održavanja donirane vojske koja putuje prema okupljalištu ili dvorcu plaća igrač koji je donirao vojsku. Trupe postaju vlasništvo saveza u trenutku kad stignu i njihovi ekonomski bodovi se oduzmu igraču donatoru i pribroje savezu. Nakon doniranja, trupe ne mogu biti vraćene.

Održavanje vojske saveza na misiji - x1.2.

Dvorac saveza

Globalna mapa - osim mjesta, namijenjenih za osnivanje kolonija ili okupljališta, globalna mapa sadrži i 9 lokacija, raspoređenih nasumično i vrlo važnih. One su namijenjene za gradnju dvorca saveza.

Omogućava gradnju građevina saveza - obične i posebne građevine. Posebne osiguravaju širenje kulturnog i vojnog utjecaja saveza diljem teritorija globalne mape.

Uloge dvorca saveza:

 • Utvrde
  Nivo Cijena (ZE) Kamen Drvo Životni bodovi Garnizon Maks. broj dalekometnih opsadnih sprava Tornjevi Jarak
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Utvrđenje na polju

  Svaki nivo daje +5% na životne bodove obrambene vojske. Maksimalan nivo - 15.

 • Veliki hram

  Povećava kulturni i vojni utjecaj dvorca saveza za određeni radijus po nivou. Rast se smanjuje sa svakim nivoom, svako povećanje je manje od prethodnog. Dvorac sa Velikim hramom 1. nivoa ima radijus utjecaja 77.66, 2. nivoa - 125,47, 3. nivoa - 170,33, 4. nivoa - 212,49... sve do nivoa 32 koji ima domet 756,19.

  *1 radijus = 1 bod (carska milja)

Iz dvorca saveza mogu biti poslani napadi na druge dvorce saveza ili okupljališta.

Kontrola nad dvorcem saveza povećava limit resursa koji se mogu dobrovoljno donirati u riznicu saveza, do 20% trenutnih ekonomskih bodova igrača.

Utjecaj saveza

Jedinstvena osobina dvorca saveza.

Kod osnivanja, dvorac ima radijus utjecaja 27, tada se unapređuje i domet se širi preko okolnih teritorija građenjem i unaprjeđivanjem posebnih građevina u njemu, kao što je Veliki hram.

Središnji dvorac može dosegnuti 44% utjecaja ako se ne preklapa sa utjecajima drugih dvoraca.

Ako se područja utjecaja dvoraca preklapaju, dvorac sa razvijenijim Velikim hramom, onaj sa većim dometom, preuzima područje slabijeg dvorca koji se preklapa. Ako oba dvorca imaju isti nivo posebnih građevina, zona preklapanja postaje neutralna dok neki dvorac ne postane jači. Neutralna zona preklapanja se dijeli u dva dijela i dodaje utjecaju svakog saveza, ali carstva smještena u toj zoni gube dnevne bonuse na produkciju, moral i zadovoljstvo. Neovisno kako veliko je preklapanje, unutrašnje područje utjecaja ne može biti oduzeto.

Članovi saveza ili federacije čija se carstva nalaze u području vlastitog ili savezničkog dvorca dobivaju 5% bonusa na proizvodnju, +5 bodova dnevnog zadovoljstva sa globalnim efektom i +5 bodova morala. U ratu sva carstva koja se nalaze u području utjecaja neprijatelja imaju 5% nižu proizvodnju, -5 bodova dnevnog zadovoljstva sa globalnim efektom i -5 bodova morala.

Napad iz dvorca saveza može biti poslan samo na drugi dvorac ili okupljalište, bez ikakvih ograničenja u broju ekonomskih bodova.

Osvajanje dvoraca u Blitz Masters svjetovima i Paralelnom svemiru vrši se putem modula "Odanost". Na mapi je raspoređeno 36 dvoraca. Utjecaj dvoraca se povećava izgradnjom velikog hrama i povećanjem dometa, ali utjecaj ne predstavlja postotak površine na globalnoj mapi koju dvorac posjeduju, već prikupljene bodove utjecaja: 1 račun/ekskluzivna zona/prijestolnica u dometu utjecaja dvorca donosi 1 bod utjecaja. Uspješni napadi na savezni dvorac ne oduzimaju nivoe njegove utvrde, već oduzimaju bodove iz novog pokazatelja "Odanost". Svaki dvorac ima maksimalan broj bodova odanosti koji se određuje prema nivou utvrde u dvorcu. Povećanje bodova odanosti je moguće samo na jedan način - svakih 12 minuta odanost se povećava za 1 bod u svjetovima brzine x10, svakih 30 minuta u svjetovima brzine x4, do dostizanja dozvoljenog limita. Prilikom svakog uspješnog napada na dvorac od strane nekog saveza, dvorac gubi određeni broj bodova odanosti. Broj oduzetih bodova ovisi o nivou istraživanja "Osvajanje". Što je viši nivo ovog istraživanja, to će se više bodova odanosti oduzeti jednim napadom. Dvorac se smatra osvojenim kada savez uspije smanjiti njegovu odanost do nule. Istraživanje ima još jedan učinak – određuje početnu odanost dvorca nakon njegovog osvajanja, bez obzira na to da li je neovisan ili u vlasništvu nekog saveza. Neovisni dvorci nemaju odanost. Neovisan dvorac se smatra osvojenim kada u njemu ostane manje od 1000 vojnih jedinica. Za osvajanje dvorca koji je u vlasništvu drugog saveza, potrebno je istražiti barem jedan nivo Osvajanja.

Osvajanje neovisnoga dvorca

Čak i prije nego što bude osvojen, dvorac ima utvrdu, vojsku i garnizon, tj. osvajanje neovisnog dvorca zahtjeva bitku koju sprovodi vojska saveza poslana iz okupljališta ili drugog dvorca saveza. Pravila i mehanika bitke su ista kao i kod bitaka između individualnih igrača. Prilikom napada računa se moral vođe saveza i nivoi istraživanja Bliska borba, Streličarstvo, Oklop, Ratni konji i Utvrđivanje: nivo vođe + nivo prvog časnika/2 + nivo svih saveznika na poziciji zapovjednika/5 + trenutni nivo istraživanja saveza. Efekt istraživanja može biti maksimum 100 (Primjer: nivo bliske borbe vođe: 30, nivo bliske borbe prvog časnika: 20, 5 zapovjednika saveza: 10, trenutni nivo saveznog istraživanja Napad: 5 >>> 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55).
Bonusi od posebnih resursa članova saveza se uzimaju u obzir, ali resursi istog tipa se ne zbrajaju, tj. ako postoje dva ili više bonusa istog tipa, uzima se samo najveći bonus.

Napad na neovisni dvorac, radi osvajanja, nema ograničenja u broju ekonomskih bodova.

Neovisni dvorac ima utvrdu 8, strijelce u garnizonu i vojsku na polju (ove informacije se prikazuju kada postavite pokazivač miša iznad ikone neovisnog dvorca). Nivo utvrde ne pada za jedan nivo nakon uspješnog napada, ostaje nivo 8. Dvorac je osvojen kada je u njemu preostalo manje od 1000 jedinica. Utvrda osvojenog dvorca se mora izgraditi ponovno, počevši od nivoa 1.

Napad na dvorac saveza

Dvorac saveza može biti napadnut samo sa vojskama raspoređenim u drugom dvorcu saveza ili okupljalištu.

Može biti napadnut od strane savezne vojske ali ne sa više od 3 000 000 vojnih jedinica (7 000 000 vojnih jedinica u svjetovima s aktivnom specijalizacijom vojske). Opsadne sprave se računaju kao broj jedinica jednak pratećoj posadi (pod uvjetom da je dvorac u vlasništvu nekog saveza).

Postoji period od 1 sati bez napada nakon osvajanja.

Izgubljena opsada utvrde u saveznom posjedu znači da će cijeli garnizon biti raspoređen na polje.

Dvorac je uništen kada mu utvrda padne na 0 (svaki obrambeni poraz smanjuje nivo utvrde za 1). Tada vlasnikom postaje savez napadač, koji može nastaviti širenje utjecaja, plaćanjem 20% uloženih resursa prijašnjeg vlasnika u Veliki hram; ako ne plati u sljedeća 24 sata, nivo se resetira na 0.

Iskrcavanje doniranih ili premještenih jedinica se izvršava jednom svake minuta. A iskrcavanje jedinica saveza koje se vraćaju sa napadačke misije i izračunavanje bitaka saveza se izvršava trenutno, tj. odmah čim se dođe do cilja i brojač dođe na 00:00:00.

Pobjednik svijeta

Svijet završava na unaprijed utvrđen datum. Savez koji ima najveći postotak utjecaja na kraju ere, postaje Gospodar svijeta. U slučaju da niti jedan savez nema utjecaja, pobjednikom se smatra savez koji ima najviše ekonomskih bodova.

Odnosi između saveza

Postoji 5 različitih nivoa odnosa između dva saveza. Oni su javni i mogu ih vidjeti svi igrači u igri. Prvi odnos između saveza je osnovni, neutralni. Ali bilo kada savezi mogu promijeniti odnose proglašavanjem neprijateljstva ili rata, što ne zahtijeva potvrdu ili odgovor. Također se mogu poslati pozivnice za Ugovor o nenapadanju ili Mirovni ugovor, koji traže potvrdu od druge strane.

Mirovni ugovor

 • Savezi koji potpišu Mirovni ugovor postaju dio federacije.
 • Ako su savez A i savez B sastavili federaciju,i savez C objavi rat savezu B onda A ima pravo objaviti rat savezu C bez ikakvih troškova. S druge strane ako su 2 saveza unutar jedne federacije i započnu rat,onda članovi federacije mogu odabrati stranu ili ostati neutralni.
 • Savezi, ujedinjeni mirovnim sporazumom, ne mogu objaviti rat jedni drugima.

Ugovor o nenapadanju

 • Garantira da neće biti napada između uključenih strana.
 • Da biste mogli otvoriti pristup objavi rata, Ugovor o nenapadanju mora biti poništen.

Neutralnost

 • Osnovni status svih saveza.
 • Ako savez objavi rat neutralnom savezu, svi članovi saveza napadača gube 4 boda časti i odnosi između oba saveza postaju automatski neprijateljski nakon rata.
 • Svaka promjena u odnosima generira privatnu poruku svim uključenim stranama.

Neprijateljstvo

 • Ovaj odnos omogućava objavu rata bez ikakvih posljedica za čast.
 • Neprijateljstvo se aktivira odmah nakon objave.

Ratovi saveza

Uvjeti rata

 • Ratovi se mogu voditi između dva saveza, kao i između cijelih federacija.
 • Rat ima fiksno trajanje od 168 sati, nakon čega se proglašava pobjednik na temelju ukupne štete nanesene u ratu.
 • Rat postaje aktivan 1 sati nakon objave.
 • Napadi na utvrde i porobljavanja unutar x5 dometa nisu sankcionirani gubitkom časti.
 • Napad ne može trajati kraće od 10 minuta. Ako je vrijeme putovanja do mete 5 minuta, misija traje točno 10 minuta. Vojne i transportne misije između pripojenih provincija dok ste pod napadom neprijateljskog saveza traju 1.25 minuta.
 • U ratu svaka provincija može biti porobljena svakih 8 sati.
 • Napadima van dozvoljenog raspona bodova x2 u ratu ne gubi se čast, ali moral i snaga napada se smanjuje na isti način kao i van rata.
 • Kontrašpijunaža svih igrača u ratu je povećana za 1 nivo, ali samo tijekom rata.
 • Tijekom rata sve kapitulacije između članova saveza u ratu ne vrijede.
 • Savez može objaviti 1 rat svakih 2 sati.
 • Objava rata uzima 10 bodova zadovoljstva svakom članu saveza napadača.
 • Da bi rat mogao biti objavljen:
  • Ako je razlika u ekonomskim bodovima napadačkog saveza i saveza branitelja unutar raspona x2, za objavu rata napadač mora platiti pristojbu u zlatu u iznosu od 5 puta vlastitih ekonomskih bodova. Ako je razlika van raspona x2, napadač mora platiti pristojbu koja ovisi o ekonomskim bodovima obje strane - za svake 0,1 razlike van dozvlljenog raspona x2 cijena se povećava za 0,5 zlata po ekonomskom bodu.
  • Suma ekonomskih bodova obje uključene strane ne smije biti van x5 raspona.
  • Savezi moraju imati barem 5000 bodova (zbroj bodova svih članova) kako bi sudjelovali u ratu.
 • Ciljevi rata
  • Poboljšati svoj savez u poretku saveza.
  • Za osvajanje resursa u vrijednosti 50% uništene vojske tijekom rata. Vojni prihod se dobiva na kraju u drvima i željezu, članovima pobjedničkog saveza, koji su sudjelovali u bitkama. Poraženi savez ne dobiva ništa.

   * Zlatni ekvivalent odgovara izgubljenim ekonomskim bodovima protivnika dobivenih za regrutaciju vojske, ne zlatnom ekvivalentu resursa potrošenih na regrutaciju.

   Napomena: Nema ratnog prihoda za uništavanje utvrda i porobljavanje populacije.

 • Određivanje pobjednika u ratu
  • Nakon početka rata oba saveza počinju skupljati vojne bodove međusobnim napadanjem.
  • Napadi svih članova se zbrajaju, da bi dobili rezultat saveza.
  • Nakon isteka 17 sati, savez koji je sakupio više bodova pobjeđuje.
 • Bodovi mogu biti zarađeni na 3 načina:
  • Uništavanjem protivničkih utvrdi
   Nivo utvrde Vojni bodovi
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Uspješne bitke na polju - svi vojnici ubijeni u bici na polju donose bodove. Vojska u vrijednosti 5000 zlata donosi 1 bod.
  • Porobljavanje - svakih 1000 ubijenih seljaka donosi 1 bod.
 • Svi osvojeni bodovi se dodaju pobjedniku u poredak saveza, a gubitnik dobiva samo 25%.
 • Ako više od 50% ekonomskih bodova članova napadačkog saveza završi na odmoru ili zaštiti za blagdane, savez automatski gubi rat. Ako više od 50% ekonomskih bodova saveza pripada jednom članu i on napusti savez, savez napadač gubi rat.
 • Ako je više od 75% ekonomskih bodova članova saveza branitelja na odmoru ili zaštiti za blagdane, taj savez automatski gubi rat i napadač automatski prima 50% plaćenog poreza na rat natrag.

  Napomena: Postoci trenutne neaktivnosti se odnose na ekonomske bodove saveza u trenutku objave rata, ne na pune ekonomske bodove saveza.

  Primjer 1: Ako je ukupan zbroj ekonomskih bodova saveza 10 000 000 i 5 000 001 igrača je na odmoru i/ili na blagdanskoj zaštiti, savez ne može objaviti rat. Ako je ukupan zbroj ekonomskih bodova saveza 10 000 000 i 7 500 001 na odmoru i/ili blagdanskoj zaštiti, ne može biti objavljen rat tom savezu.

  Primjer 2: Ako je ukupan zbroj ekonomskih bodova napadača/branitelja 10 000 000 i 5 000 000/ 7 500 000 igrača je na odmoru i/ili na blagdanskoj zaštiti i ako nakon početka rata neki član aktivira odmor i/ili blagdansku zaštitu ili je izbačen iz saveza, napadač/branitelj gubi rat. Nakon početka rata, ekonomski bodovi oba saveza su dinamički, to znači da se vrijednosti, postoci, koji vode do gubitka mijenjaju prilikom deaktivacije/ isteka odmora/ blagdanske zaštite ili izbacivanjem/ izlaskom članova saveza iz saveza.

  Primjer 3: Ako su ekonomski bodovi igrača saveza kod objave 6 000 000, i savez će izgubit rat ako 3 000 001/4 500 001 napadača/branitelja završi na odmoru/blagdanskoj zaštiti. Ako su ekonomski bodovi aktivnih igrača u trenutku objave rata 6 000 000 i 1 000 000 izađe iz saveza, tada nova ekonomska vrijednost postaje 5 000 000 i tada ako 2 500 001/3 750 001 napadača/branitelja postane neaktivno, savez gubi rat.

  Primjer 4: Ako savez ima ukupno 5 000 000 ekonomskih bodova, od čega 2 500 001 pripada jednom članu i on napusti savez, savez napadač automatski gubi rat; savez branitelj automatski gubi rat u slučaju da član koji napušta savez ima 3 750 001 boda.

 • Pobjeda u ratu daje 10 zadovoljstva svakom igraču.

Riznica saveza i istraživanja

Svaki savez ima riznicu gdje se skupljaju sredstva od poreza ili dobrovoljnih davanja. Porez se postavlja za svaki od 4 resursa posebno (kvota za svaki resurs), limit je maks. 30% za pojedini resurs. Donacije ne mogu biti neograničene. Sa prvim nivoom Administracije igrači mogu donirati do 5% ekonomskih bodova u zlatnom ekvivalentu. Ovaj limit se povećava svakim nivoom Administracije saveza i dostiže 33% na 15. nivou. Ali, ako savez kontrolira najmanje jedan dvorac, postotak se povećava na 20%, osim u slučaju kada savez više ne posjeduje nivo Administracije koji dozvoljava viši postotak.

Primjer: Ako igrač ima 1000 bodova (1 000 000 u zlatnom ekvivalentu) i njegov savez ima prvi nivo administracije saveza, može donirati maksimalno 50 000 zlata. Ako sljedeći dan poraste za 2000 bodova, limit će mu porasti do 100 000 zlata.

Resursi se mogu koristiti za objavu rata, potpisivanje ugovora i pokretanje istraživanja saveza, koja utječu na sve članove. Ako član saveza ima utvrđenje 5 i savez ima prvi nivo istog istraživanja, igrač će imati bonus na snagu zidova 6. nivoa, ali neće moći pokrenuti izgradnju utvrde 6, jer je potrebno individualno istraživanje šestog nivoa, a ne od saveza.

Članovi također mogu donirati dijamante u riznicu saveza. Doniranje je ograničeno, možete donirati maksimalno 340000 dijamanata dnevno. Možete donirati kupljene i privremene dijamante. Jednom donirani kupljeni dijamanti smatraju se privremenim s valjanosti od 336 sati. Privremeni dijamanti doniraju se prema njihovom trenutnom trajanju.

Poredak saveza

Na osnovi ekonomskih bodova saveza - ukupnom zbroju ekonomskih bodova svih članova saveza.

Na osnovi ratnih vojnih bodova saveza ili bitaka u kojim su sudjelovale trupe saveza.

Na osnovi vrijednosti saveza - trenutni ekonomski bodovi svega što savez posjeduje: istraživanja, građevine, jedinice.

Trgovinski balans - prijenos zlata između igrača

Igrači mogu poslati ili primiti zlato u transportnoj stanici. Kada igrač sa više ekonomskih bodova šalje zlato igraču sa manje ekonomskih bodova, jači igrač plaća proviziju od 10%.

Primjer: Ako igrač ima 1000 ekonomskih bodova (1 000 000 u zlatnom ekvivalentu), njegov trgovinski balans je ograničen na 100 000 zlata, što znači da može primiti ili poslati maksimalno 100 000 zlata.

Trgovinski balans raste ili pada s obzirom na rast ili pad ekonomskih bodova.

Primjer: U prvom danu igrač ima 1000 ekonomskih bodova i može primiti ili poslati do 100 000 zlata. U drugom danu on/ona poraste na 2000 bodova te mu se limit poveća na 200 000 zlata. Ako prvi dan primi ili pošalje 100 000 zlata. Drugi dan će moći primiti još 100 000 zlata jer su mu ekonomski bodovi porasli, a time i trgovinski balans. Isto vrijedi i kada igrač izgubi ekonomske bodove.

Prijenos zlata se oporezuje. Što je bliže limitu igrača, više zlata se gubi kod prijenosa. Pošiljatelj će biti obaviješten koliko zlata će izgubiti zbog poreza.

Zlato se šalje pomoću opskrbnih kola i prima u transportnoj stanici.

Napomena! Kako biste uspješno prenijeli zlato, trebate transportnu stanicu i opskrbna kola. Opcija je dostupna u kartici Prijenos zlata u transportnoj stanici.

Neki korisni savjeti za sve koji žele postati ratnici u savezu

Ne ostavljajte vojsku u utvrdama ako ste u ratu. Ili barem nemojte ostavljati garnizone u slabijim utvrdama jer samo nudite lake mete vašim protivnicima.

Nemojte ratovati sa preslabim savezima, možete zaraditi malo bodova, a riskirate puno.

Uništite protivničke utvrde, prazne ili ne, zaradili ste bodove.

Ako možete, uništite protivničku vojsku na polju, moći ćete napasti utvrde nakon toga. Čuvajte vojsku na sigurnom korištenjem naredbe Povuci se, osim ako ste sigurni da nitko ne može svladati vašu vojsku.