Συμμαχίες

Σχηματισμός μιας Συμμαχίας

 • Κάθε παίκτης μπορεί να σχηματίσει μια Συμμαχία και αυτόματα γίνει ο Ηγέτης της.
 • Κάθε συμμαχία μπορεί να δεχτεί μέχρι 50 μέλη.
 • Κάθε μέλος που έχει φύγει ή τον είχαν διώξει από τη συμμαχία του, μπορεί να επιστραφεί μόνο μια φορά στην ίδια συμμαχία.

Δομή Συμμαχίας

 • Όλα τα μέλη διαιρούνται σε 4 ομάδες - Φτερό των Ηγετών, Φτερό των Αξιωματικών, Συνηθισμένα μέλη και Αρχάριοι.
 • Όλα τα μέλη μπορούν να ανταλλάξουν μηνύματα στην Εξέδρα. Μόνο οι ηγέτες και οι αξιωματικοί μπορούν να στέλνουν συμμαχικές ανακοινώσεις. Κάθε διορισμός στο Φτερό των Αξιωματικών ή στο Φτερό των Ηγετών είναι ενεργή για μια περίοδο όχι λιγότερη από 168 ώρες, δηλ. δεν μπορείτε να αλλάξετε την θέση σας στη συμμαχία, αν η τελευταία ανάθεσή σας ήταν πριν από λιγότερο από 168 ώρες.
 • Κάθε συμμαχία έχει ένα Συμμαχικό Ταμείο, που εξυπηρετεί για Συμμαχικές έρευνες (που έχουν επιπτώσεις σε όλα τα μέλη), σε μια τιμή και στους 4 τύπους πόρων, και για κήρυξη πολέμων - σε μια τιμή σε χρυσό.
  • Οι συμμαχικές έρευνες και τα συμμαχικά κτήρια τακτοποιούνται σε μια ουρά.
  • Η εξέλιξη ενός κτηρίου ή μιας έρευνας μπορεί να μειωθεί στιγμιαία με διαμάντια, αν μείνουν λιγότερες από 48 ώρες μέχρι την ολοκλήρωση του κτηρίου/της έρευνας.
  • Η τιμή της στιγμιαίας 1ωρης έρευνας είναι 10200 διαμάντια (510 διαμάντια ανά ώρα x συντελεστή 20).
  • Η τιμή της στιγμιαίας 1ωρης κατασκευής είναι 1700 διαμάντια (170 διαμάντια ανά ώρα x συντελεστή 10).
 • Όλοι οι σύμμαχοι χωρίς τους αρχάριους μπορούν να καταθέσουν πόρο στο Συμμαχικό Ταμείο. Μόλις κατατεθεί, ο πόρος δεν μπορεί να αποσυρθεί από τον παίκτη, και παραμένει για τη συμμαχία.
 • Οι σύμμαχοι πληρώνουν φόρο, που καθορίζεται από τον Ηγέτη, τον Ανώτερο Αξιωματικό ή τον Οικονομικό Διευθυντή. Οι φόροι της συμμαχίας μπορούν να είναι από 0% μέχρι 30% της παραγωγής ανά ώρα των τεσσάρων ειδών πόρων.
 • Όλα τα μέλη χωρίς τους αρχάριους, μπορούν να δουν την ποσότητα των πόρων που έχουν καταθέσει τα άλλα μέλη στο Συμμαχικό Ταμείο.
 • Τα μέλη της ίδιας συμμαχίας δεν μπορούν να επιτίθενται ο ένας τον άλλον.
 • Ένας παίκτης μπορεί να ενώσει την ίδια συμμαχία μόνο δύο φορές.

Θέσεις Συμμαχίας

Ηγέτης

 • Βασικό μπόνους - ηθικό 10 πόντων. Αν και, αυτή η πληρότητα του μπόνους εξαρτάται από την Κατάσταση πίστης του Ηγέτη στη Συμμαχία.
 • Ο ηγέτης μπορεί να δει όλες τις οικονομικές* και στρατιωτικές αναφορές των μελών, καθώς επίσης και οι μετακινήσεις όλων των στρατών μέσα στη Συμμαχία.

  * Αποτελούνται από: ο πληθυσμός (μισθωμένος/ελεύθερος), πληθυσμιακή αύξηση ανά ώρα, όριο πληθυσμού, το όριο ύστερα από το οποίο η αύξηση αρχίζει να επιβραδύνει, διαθέσιμοι πόροι, κεφάλαιο στο Ταμείο, παραγωγή ανά ώρα (ξεχωριστά για κάθε πόρο), συντήρηση στρατού ανά ώρα, φορολογικό ποσοστό και επίπεδο Ευτυχίας.

 • Ο Ηγέτης διατάζει τις Συμμαχικές έρευνες, χρησιμοποιώντας το αποθεματικό στο Ταμείο της Συμμαχίας.
 • Διορίζει, προάγει και απολύει τα μέλη από το Φτερό των Αξιωματικών.
 • Αποδέχεται μέλη στη Συμμαχία και διώχνει μέλη έξω από τη Συμμαχία.
 • Κηρύσσει Εχθρότητα, υπογράφει Συμβάσεις μη επίθεσης και Ομοσπονδίες με άλλες Συμμαχίες.
 • Κηρύξει πόλεμο σε άλλες συμμαχίες.
 • Επιβάλλει συμμαχικό φόρο σ’όλα τα μέλη.
 • Θέτει προσωπικά ή κοινά ποσοστά για την απόσυρση διαμαντιών από το Συμμαχικό Ταμείο.

Ανώτερος Αξιωματικός

 • Έχει όλα τα δικαιώματα του Ηγέτη, εκτός από το δικαίωμα να διώξει τον Ηγέτη έξω από τη συμμαχία.
 • Ο Ανώτερος Αξιωματικός διορίζεται από τον Ηγέτη, όμως ο Ηγέτης μπορεί να αποφασίσει να μη διορίζει κανένα σ’αυτή τη θέση.

Οικονομικός Διευθυντής

 • Βασικό μπόνους – χρησιμοποιώντας την Αγορά με 50% χαμηλότερη σταθερή εμπορική μεσιτεία , δηλ. 5%. Η πραγματική αξία του μπόνους εξαρτάται από την Κατάσταση Πίστης του παίκτη στη Συμμαχία.
 • Αυτός βλέπει όλες τις οικονομικές αναφορές και αναφορές μάχης της Συμμαχίας.
 • Μπορεί να θέσει συμμαχικό φόρο.

Αξιωματικός Επιστήμονας

 • Βασικό μπόνους - ο χρόνος για έρευνα είναι 20% πιο σύντομος από τον κανονικό χρόνο, αλλά η έκταση αυτού του μπόνους εξαρτάται από την Κατάσταση πίστης του στη Συμμαχία.
 • Το επίπεδο Πανεπιστημίου του Αξιωματικού Επιστήμονα επηρεάζει και πάνω στην τιμή των Συμμαχικών Ερευνών (την μειώνει με 0,02 ανά επίπεδο). Γιαυτό είναι καλύτερα αυτή τη θέση να την παίρνει τον σύμμαχο με το πιο ψηλό επίπεδο Πανεπιστημίου. Πρέπει να έχετε υπόψη σας, εν τούτοις, ότι το μπόνους από τη θέση πίστης του Αξιωματικού Επιστήμονα έχει επιρροή επίσης και στις συμμαχικές έρευνες, δηλαδή αν ο Αξιωματικός Επιστήμονας στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση Πίστης αλλαχτεί με έναν νέο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου έρευνας αντί σε μείωση.
 • Αυτός βλέπει όλες τις οικονομικές αναφορές και αναφορές μάχης της Συμμαχίας.
 • Αυτός μπορεί επίσης να διατάξει Συμμαχικές Έρευνες.

Αξιωματικός Οικοδόμος

 • Βασικό μπόνους – ο χρόνος κατασκευής είναι 20% πιο γρήγορος από τον κανονικό, αλλά η ακεραιότητα του μπόνους εξαρτάται από την Κατάσταση Πίστης του στη Συμμαχία.
 • Το επίπεδο Αρχιτεκτονικής του Αξιωματικού Οικοδόμου επηρεάζει πάνω στην τιμή των Κτηρίων Συμμαχίας (του Κάστρου Συμμαχίας και των κτηρίων μέσα σε αυτό), μειώνοντάς την με 0,02 ανά επίπεδο. Επομένως, η λογικότερη λύση είναι να μισθωθεί σε εκείνη την θέση ο σύμμαχος με το πιο υψηλό επίπεδο Αρχιτεκτονικής. Πρέπει να έχετε υπόψη σας, εν τούτοις, ότι το μπόνους από τη Κατάσταση Πίστης του Αξιωματικού Οικοδόμου επηρεάζει επίσης και στο χρόνο κατασκευής των Συμμαχικών κτηρίων, δηλαδή αν ο Αξιωματικός Οικοδόμος στη δεύτερη ή στην τρίτη Κατάσταση Πίστης αλλαχτεί με έναν νέο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου κατασκευής αντί σε μείωση.
 • Αυτός βλέπει όλες τις οικονομικές αναφορές και τις αναφορές μάχης της Συμμαχίας.
 • Μπορεί επίσης να διατάζει την κατασκευή Συμμαχικών κτηρίων.

Αξιωματικός Διπλωμάτης

 • He has a pre-fixed bonus of +4 daily Honor points for realms with speed x4 and +10 daily Honor points for realms with speed x10 but only in the second and third Loyalty Status stage.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Αυτός βλέπει όλες τις οικονομικές αναφορές και τις αναφορές μάχης της Συμμαχίας.
 • Αυτός απευθύνει για τη Συμμαχική Διπλωματία, ψάχνοντας νέους συμμάχους και μπορεί να διαπραγματευτεί για τις συμβάσεις της Συμμαχίας κτλ.

Διοικητικός Αξιωματικός

 • Κάθε Διοικητικός Αξιωματικός στη συμμαχία μπορεί να έχει μέχρι 5 συμμαχικά μέλη στην ομάδα του.
 • Το βασικό μπόνους - 10 πόντοι Ηθικού: περισσότεροι, λιγότεροι ή ακριβώς 10 πόντοι - αυτό εξαρτάται από την Κατάσταση Πίστης.
 • Οι Διοικητικοί Αξιωματικοί βλέπουν όλους τους διαθέσιμους στρατούς στην ομάδα τους και όλες τις οικονομικές αναφορές και τις αναφορές μάχης όλων των μελών.
 • Αυτοί επίσης φέρουν ευθύνη για την μετακίνηση όλων των συμμαχικών στρατευμάτων.
 • Όλοι οι Διοικητικοί Αξιωματικοί μπορούν να στείλουν μαζικά μηνύματα σε ολόκληρη τη συμμαχία.

Συνηθισμένα μέλη και Αρχάριοι

Τα συνηθισμένα μέλη δεν έχουν ειδικά δικαιώματα ή μπόνους.

Ο Ηγέτης μπορεί να διαμορφώσει ομάδες από κανονικά μέλη καθώς και να προσλάβει ένα μέλος του Φτερού των Αξιωματικών ή του Φτερού των Ηγετών για να τις διαχειριστεί, διατηρώντας το δικαίωμα να αλλάξει τη σύνθεση των ομάδων και να μετακινήσει μέλη από τη μια στην άλλη ομάδα. Οι παίκτες μέσα σε μια ομάδα έχουν μια ευκολότερη επικοινωνία μέσα στο αντίστοιχο τμήμα, γιατί μπορούν να στείλουν μαζικά μηνύματα στα πλαίσια της αντίστοιχης ομάδας.

Οι Αρχάριοι είναι παίκτες, που έχουν ενταχθεί στη συμμαχία, αλλά δεν είναι εγκεκριμένοι ακόμα από τον ηγέτη. Αυτοί έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα συμμαχικά μενού, ωστόσο λαμβάνουν διάφορα μπόνους από τις συμμαχικές έρευνες. Οι Αρχάριοι πληρώνουν φόρους όπως τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας, αλλά δεν μπορούν να ψηφίζουν στις εκλογές για ηγέτη. Μόλις εγκριθούν από τον ηγέτη, οι αρχάριοι γίνονται συνηθισμένα μέλη.

Εκλογές για Ηγέτη

Κάθε παίκτης μπορεί να οριστεί τον εαυτό του μέχρι 4 φορές για ηγέτη.

Ενώ η ψηφοφορία είναι ακόμα ενεργή, αυτός δεν μπορεί να διωχτεί από τη Συμμαχία.

Το ψήφισμα κρατάει 24 ώρες, όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας τους πόντους καθαρής αξίας τους (net worth points).

Κατάσταση Πίστης

Καθορίζει πόσο πιστό είναι κάθε μέλος προς το έργο της Συμμαχίας. Η Πίστη υπολογίζεται βασισμένη στο χρόνο που το μέλος έχει περάσει στη Συμμαχία.

Η Πίστη διαιρείται σε 3 στάδια:

 • Από τη(ν) 1η μέχρι τη(ν) 1.5η ημέρα στη Συμμαχία - τα συνηθισμένα μέλη είναι οι Αρχάριοι, και εκείνοι του Φτερού των Ηγετών ή του Φτερού των Αξιωματικών, αντίστοιχα, Κατώτερος Ηγέτης ή Κατώτερος Αξιωματικός.
 • Από τη(ν) 1.5η μέχρι τη(ν) 6η ημέρα στη Συμμαχία – τα συνηθισμένα μέλη είναι Βετεράνοι και αυτά από το Φτερό των Ηγετών ή από το Φτερό των Αξιωματικών, αντίστοιχα, Ηγέτης ή Αξιωματικός.
 • Από τη(ν) 6η ημέρα μέχρι το τέλος της σεζόν - οι σύμμαχοι του Φτερού των Ηγετών ή του Φτερού των Αξιωματικών είναι Ανώτερος Ηγέτης ή Ανώτερος Αξιωματικός, αντίστοιχα. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην Κατάσταση πίστης για τα συνηθισμένα μέλη.

Τα στάδια Πίστης καθορίζουν το μέγεθος του βασικού προσωπικού μπόνους για εκείνους που έχουν τέτοιο μπόνους, όπως ακολουθεί:

Η εγκατάλειψη της συμμαχίας και η δεύτερη ένωση σ’αυτήν ή την αλλαγή της θέσης μέσα στην ίδια συμμαχία μηδενίσει αυτά τα μπόνους και το χρονόμετρο της θέσης Πίστης επανεκκινείται.

 • Από τη(ν) 1η μέχρι τη(ν) 1.5η ημέρα - 50% το βασικό μεμονωμένο μπόνους (αν υπάρχει τέτοιο) όλων των Κατώτερων Ηγετών και Κατώτερων Αξιωματικών.
 • Από τη(ν) 1.5η μέχρι τη(ν) 6η ημέρα - 100% το βασικό προσωπικό μπόνους, για Ηγέτες και Αξιωματικούς.
 • Από τη(ν) 6η ημέρα μέχρι το τέλος της σεζόν - 150% το βασικό προσωπικό μπόνους μόνο για τα μέλη του φτερού των Ηγετών και του φτερού των Αξιωματικών με τέτοια Κατάσταση.

Συμμαχική εξέλιξη

Μια ενότητα παιχνιδιού, η οποία επιτρέπει στα μέλη της Συμμαχίας να σχηματίζουν εσωτερικές ομάδες, οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν διαφορετικά μπόνους και να ωφελήσουν ολόκληρη τη Συμμαχία.
Η ενότητα αντικαθιστά τις ομάδες των Διοικητών και θα απαιτήσει τουλάχιστον 20 ενεργά μέλη της Συμμαχίας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί.
Εάν τα μέλη της Συμμαχίας πέσουν κάτω από 20 στη συνέχεια, η Μονάδα Ανάπτυξης θα παραμείνει ενεργή.

Μηχανική:

• Ο Ηγέτης της Συμμαχίας μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί μέλη σε ομάδες.
• Κάθε ομάδα διευθύνεται από έναν Αξιωματικό της Συμμαχίας. Οι αξιωματικοί της Συμμαχίας μπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν μέλη μόνο στις ομάδες τους.
• Εάν υπάρχει θέση συμμαχίας χωρίς διορισμένο Αξιωματικό σε αυτήν, η αντίστοιχη ομάδα δεν μπορεί να σχηματιστεί έως ότου οριστεί Αξιωματικός.
• Τουλάχιστον 2 και το πολύ 6 μέλη μπορούν να διοριστούν σε κάθε ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του υπεύθυνου αξιωματικού.
• Τα μέλη του γκρουπ συμμετέχουν με τους κερδισμένους πόντους τους στην Κατάταξη Πρωταθλημάτων, φτάνοντας μαζί τους σε βήματα, προκειμένου να δημιουργήσουν μπόνους για ολόκληρη τη Συμμαχία.
• Εάν ένα μέλος αφαιρεθεί από την ομάδα, θα χάσει την πρόοδο όλων των βημάτων που είχε φτάσει.
• Αυτά τα μπόνους μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε βήμα. Εάν ολοκληρωθεί ένα βήμα, ξεκινά ένα τελετουργικό, το οποίο χορηγεί αυτόματα το μπόνους σε όλα τα μέλη της Συμμαχίας.
• Η διάρκεια του μπόνους είναι 48 ώρες.

Λίστα των Συμμαχικών Ομάδων και τα μπόνους τους:

Τεχνολογική ομάδα - με επικεφαλής τον Επιστήμονα

Τα μέλη του συνεισφέρουν και ολοκληρώνουν ορόσημα με τους τεχνολογικούς τους βαθμούς στην Κατάταξη Τεχνολογιών. Τα 4 μπόνους που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
1. Μείωση τιμής Στρατιωτικής Έρευνας.
2. Μείωση χρόνου Στρατιωτικής Έρευνας.
3. Μείωση της τιμής της Πολιτικής Έρευνας.
4. Μείωση του χρόνου Πολιτικής Έρευνας.

Ομάδα κατασκευής - με επικεφαλής τον Αξιωματικό Οικοδόμο

Τα μέλη του συνεισφέρουν και ολοκληρώνουν ορόσημα με τους πόντους δόμησής τους στην Κατάταξη Κτιρίων. Τα 4 μπόνους που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
1. Οι τιμές των Στρατιωτικών Κτιρίων μειώνονται.
2. Στρατιωτικά Κτίρια μείωση του χρόνου.
3. Οι τιμές των Πολιτικών Κτιρίων μειώνονται.
4. Μείωση χρόνου στα Πολιτικά Κτίρια.

Οικονομική Ομάδα - με επικεφαλής τον Οικονομικό Διευθυντή

Τα μέλη του συνεισφέρουν και ολοκληρώνουν ορόσημα με τους βαθμούς Ευημερίας τους στην Οικονομική Κατάταξη. Τα 4 μπόνους που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
1. Αύξηση εισοδήματος από ξύλο.
2. Αύξηση εισοδήματος από σίδηρο.
3. Αύξηση εισοδήματος πέτρας.
4. Αύξηση εισοδήματος από χρυσό.

Διπλωματική Ομάδα - με επικεφαλής τον Αξιωματικό Διπλωμάτη

Τα μέλη του συνεισφέρουν και ολοκληρώνουν ορόσημα με το Imperial Reach στην αντίστοιχη κατάταξη. Τα 4 μπόνους που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
1. Όλες οι τιμές ίδρυσης Απομακρυσμένων ιδιοκτησιών και όλα τα επίπεδα του υποτελούς μειώνονται·
2. Όλοι οι χρόνοι ίδρυσης της Remote Holdings μειώνονται·
3. Τα αποτελέσματα των αποικιών ειδικών πόρων αυξάνονται (εκτός από τον Τάξο, τον Άνθρακα, το Πέταλο, το Γρανίτη και τα Διαμάντια)·
4. Αυξάνονται τα εφέ από εμπορικά σημεία πάνω σε ειδικούς πόρους (εκτός από τον Τάξο, τον Άνθρακα, το Πέταλο, το Γρανίτη και τα Διαμάντια).

Μαχητική ομάδα του ηγέτη - με επικεφαλής τον Ηγέτη της Συμμαχίας

Τα μέλη του συνεισφέρουν και ολοκληρώνουν ορόσημα με τη Βαθμολογία Μάχης στη Στρατιωτική Κατάταξη. Τα 4 μπόνους που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
1. Αύξηση επίθεσης βάσης τοξοτών.
2. Αύξηση επίθεσης βάσης πεζικού.
3. Αύξηση επίθεσης βάσης ιππικού.
4. Αυξάνονται τα σημεία πρόσκρουσης όλων των ανθρώπινων στρατιωτικών μονάδων.

* Όλα τα μπόνους της Μαχητικής ομάδας του ηγέτη επηρεάζουν τον στρατό της συμμαχίας.

Μαχητική ομάδα του Ανώτερου Αξιωματικού - με επικεφαλής τον Ανώτερο Αξιωματικό της Συμμαχίας

Τα μέλη του συνεισφέρουν και ολοκληρώνουν ορόσημα με τη Βαθμολογία Μάχης από τη Στρατιωτική Κατάταξη. Τα 4 μπόνους που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
1. Μείωση του χρόνου εκπαίδευσης του στρατού.
2. Μείωση του χρόνου ταξιδιού του στρατού (ισχύει για τον τελικό χρόνο, μετά από όλα τα άλλα μπόνους/ποινές).
3. Η μείωση του ηθικού του εχθρικού στρατού (ισχύει με τον ίδιο τρόπο όπως και το Dragon’s Blockade θαύμα)
4. Αύξηση των σημείων επιτυχίας του Οχυρού (ισχύει για το τελικό ποσό, μετά από όλα τα άλλα μπόνους/ποινές).

* Ο χρόνος ταξιδιού του Στρατού μειώνεται, το ηθικό του εχθρικού στρατού μειώνεται και τα σημεία επιτυχίας του Φρουρίου αυξάνουν τα μπόνους της Μαχητικής ομάδας του Ανώτερου Αξιωματικού επηρεάζουν τον στρατό της συμμαχίας.

Σημείο Συνάθροισης

Ένα Σημείο Συνάθροισης μπορεί να ιδρυθεί από τον ηγέτη ή από τον ανώτατο αξιωματικό με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω σε οποιοδήποτε τόπο στον Παγκόσμιο χάρτη, εάν αυτός ο τόπος δεν καταλαμβάνεται από μια αυτοκρατορία ή από έδαφος με ειδικό πόρο. Υπάρχει ένα σταθερό χρονικό διάστημα 15 λεπτών για την ίδρυση ενός Σημείου Συνάθροισης.

Δεν χρειάζονται πόροι ούτε για την ίδρυση, ούτε για την κατάκτηση. Οι μόνες απαιτήσεις είναι τουλάχιστον 5 000 000 συνολικό ποσό των πόντων καθαρής αξίας των σύμμαχων (δεν ισχύει για τα βασίλεια Blitz Masters) και τουλάχιστον ένα επίπεδο Συμμαχικής Διοίκησης, γιατί ένα επίπεδο αυτής της ερευνάς επιτρέπει την ίδρυση δυο Σημείων Συνάθροισης.

Η λειτουργία του είναι να μαζεύει ολόκληρο τον στρατό μιας Συμμαχίας σε άνετη θέση εκκίνησης για εκπομπή μιας αποστολής, με στόχο την κατάκτηση ενός Συμμαχικού κάστρου ή την επίθεση ενός εχθρικού Συμμαχικού Κάστρου ή επίθεση ενός εχθρικού Σημείου Συνάθροισης.

Το Σημείο Συνάθροισης έχει Κάστρο (μέχρι το επίπεδο 9, ξεκινώντας από το 0 (μηδέν)), πύργοι και τάφρο. Μια ήττα σε υπεράσπιση κοστίζει ένα επίπεδο οχυρού. Όταν το επίπεδο οχυρού φτάσει στο 0, το Σημείο συνάθροισης θεωρείται κατεστραμμένο. Εάν ακόμα και μετά από την ήττα υπάρχει συμμαχικό στρατό, αυτός ο στρατός επιστρέφει πίσω σε ένα άλλο τυχαίο Σημείο συνάθροισης ή Συμμαχικό Κάστρο. Αν δεν υπάρχει τέτοιο, παράγεται ένα επίσημο Σημείο Συνάθροισης κοντά στην αυτοκρατορία του ηγέτη και ο συμμαχικός στρατός στέλνεται εκεί.

Μπορεί να επιτεθεί από τους στρατούς ενός άλλου Σημείου Συνάθροισης ή Συμμαχικού Κάστρου, χωρίς περιορισμούς για τη σειρά των πόντων καθαρής αξίας. Η σύνθεση του στρατού του επιτιθέμενου παίκτη όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει 3 000 000 μονάδες. Όλες οι Πολιορκητικές μηχανές λογαριάζονται σαν αριθμό μονάδων που είναι ίσος στο Ανθρώπινο δυναμικό τις. Ο Ηγέτης και ο Ανώτερος Αξιωματικός μπορούν να καταστρέψουν δικό τους Σημείο συνάθροισης, αν μέσα του δεν υπάρχει τοποθετημένος στρατός, ή αν δεν υπάρχει στρατός που ταξιδεύει προς ή από το Σημείο. Με την καταστροφή ενός Σημείου συνάθροισης χάνονται τους πόντους καθαρής αξίας, κερδισμένους από την κατασκευή του.

Μετά από την ίδρυση, υπάρχει μια 12ωρη περίοδο χωρίς επιθέσεων.

Η εκφόρτωση των συμμαχικών στρατών που μετακινούνται ή που είναι δωρισμένοι πραγματοποιείται σε κάθε λεπτό, ώσπου η εκφόρτωση των συμμαχικών στρατών που επιστρέφονται από μια επιθετική αποστολή και ο υπολογισμός όλων των συμμαχικών μαχών συμβαίνει στιγμιαία, αμέσως μετά επιτευχθεί ο στόχος και το χρονόμετρο δείχνει 00:00:00.

Δωρίστε συμμαχικό στρατό

Όλα τα μέλη, χωρίς τους αρχάριους, μπορούν να δωρίζουν στρατό σ’ένα Σημείο Συνάθροισης ή σ’ένα Κάστρο.

Η δωρεά/χορήγηση πραγματοποιείται μέσω του Παγκοσμίου χάρτη. Ο ελάχιστος χρόνος ταξιδιού είναι 0.66666666666667 λεπτά.

Ο μέγιστος αριθμός μονάδων που μπορούν να δοθούν όπως μέσα σ’ένα Σημείο Συνάθροισης, επίσης και μέσα σ’ένα κάστρο, είναι 3 000 000.

Αν ο αριθμός των δωρισμένων μονάδων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υπόλοιπων μονάδων για δωρεά, οι ελεύθερες θέσεις είναι αναλογικά συμπληρωμένες.

Η συντήρηση του δωρισμένου στρατού κατά την διάρκεια του ταξιδιού της μέχρι το Σημείο Συνάθροισης ή το Κάστρο, πληρώνεται από τον χορηγό. Οι στρατοί γίνουν ιδιοκτησία της συμμαχίας μετά το ξεφόρτωμά τους, όταν οι πόντοι καθαρής αξίας κερδισμένοι για την εκπαίδευση αφαιρούν από τους πόντους καθαρής αξίας του χορηγού και προστίθενται στης συμμαχικής αξίας. Μόλις δοθούν, τα στρατεύματα δεν μπορούν να ανακληθούν.

Συντήρηση των συμμαχικών στρατευμάτων σε αποστολή - x1.2.

Συμμαχικό Κάστρο

Μαζί με τα σημεία που είναι προορισμένα για ίδρυση αποικιών και Σημείων Συνάθροισης, ο Παγκόσμιος Χάρτης έχει ακόμα άλλα 9 σημεία διαφορετικού είδους και με αποκλειστική σημασία. Αυτά είναι προορισμένα για την κατασκευή Συμμαχικού Κάστρου.

Επιτρέπει την οικοδόμηση Συμμαχικών κτηρίων - συνηθισμένων και ειδικών κτηρίων. Τα ειδικά εγγυούνται προοδευτική επέκταση της πολιτισμικής και στρατιωτικής επιρροής της Συμμαχίας, εδαφικά διανεμημένη στον Παγκόσμιο Χάρτη.

Παράμετροι του Συμμαχικού κάστρου:

 • Οχυρά
  Επίπεδο Τιμή (Χρυσός ισοδύναμος) Πέτρα Ξυλεία Πόντοι ζημίας Φρουρά Μέγ.αριθμός Πολιορκητικών μηχανών μακράς έκτασης Πύργοι Τάφρος
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Οχυρώσεις πεδίου

  Κάθε επίπεδο δίνει +5% πόντους ζημίας στις αμυντικές στρατιές. Μέγιστο επίπεδο - 15.

 • Ο Μεγάλος ναός

  Αυξάνει το πλαίσιο πολιτισμικής και στρατιωτικής επιρροής του Κάστρου Συμμαχίας με ένα ορισμένη ακτίνα* ανά επίπεδο. Η αύξηση έχει εξασθενίζοντα χαρακτήρα, δηλαδή με κάθε επόμενο επίπεδο η διαφορά μεταξύ των δυο επιπέδων γίνει όλο και πιο μικρή σε σύγκριση με αυτή μεταξύ των δυο προηγούμενων. Ένα Κάστρο με 1ο επίπεδο του Μεγάλου Ναού έχει τη σειρά με ακτίνα 77.76, με 2ο επίπεδο – 125.47, με 3ο επίπεδο – 170.33, με 4ο επίπεδο – 212.49 κτλ μέχρι να φθάσει το μέγιστο επίπεδο 32, το οποίο εγγυάται σειρά με ακτίνα 756.19.

  *1 ακτίνα = 1 Αυτοκρατορικό μίλι

Από Συμμαχικό κάστρο μπορούν να στέλνονται επιθέσεις σε άλλα Συμμαχικά κάστρα ή συμμαχικά Σημεία συνάθροισης.

Η κατοχή ενός Συμμαχικού κάστρου αυξάνει το όριο των πόρων, που τα μέλη της συμμαχίας μπορούν να δωρίσουν εθελοντικά στο συμμαχικό Ταμείο, μέχρι 20% από το τρέχοντα ισοδύναμο χρυσού των πόντων καθαρής αξίας των παικτών.

Συμμαχική επιρροή

Το μοναδικό χαρακτηριστικό του Συμμαχικού κάστρου.

Το Συμμαχικό Κάστρο ιδρύεται με σειρά επιρροής 27 και μετά μπορεί να αναβαθμίζεται, διευρύνοντας τη σειρά του πάνω από τα περιβάλλοντα εδάφη, με τη κατασκευή του ειδικού κτηρίου του Μεγάλου Ναού, που είναι διαθέσιμος μέσα στο κάστρο.

Η επιρροή του Κεντρικού Κάστρου μπορεί να φτάσει σε 44%, σε περίπτωση που δεν επικαλύπτεται με την επιρροή κάποιου άλλου περιφερειακού κάστρου.

Εάν η σειρά επιρροής ενός Κάστρου επικαλύπτεται με τη σειρά επιρροής ενός άλλου κάστρου, το Κάστρο με το πιο αναπτυγμένο Μεγάλο ναό, συνεπώς αυτό με τη μεγαλύτερη σειρά, ιδιοποιείται το μικρότερο μέρος της σειράς του Κάστρου που επικαλύπτεται. Αν και τα δυο κάστρα έχουν τα ίδια επίπεδα ειδικών κτηρίων, η ζώνη της επικάλυψης γίνει ουδέτερη ώσπου ένα από τα κάστρα αποκτήσει ανωτερότητα επιπέδων. Η ουδέτερη ζώνη είναι μια ζώνη επικάλυψης, η συνολική ακτίνα της οποίας διαιρείται σε 2 ίσα μέρη και προστίθεται στη σειρά της καθεμιάς από τις δυο συμμαχίες και όλες οι αυτοκρατορίες που βρίσκονται στην αντίστοιχη ζώνη χάνουν τα καθημερινά μπόνους τους προς την παραγωγή, προς το Ηθικό και προς την Ευτυχία. Ποτέ, όσο ευρεία και αν είναι η επικάλυψη των δυο κύκλων, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ο πρώτος εσωτερικός κύκλος της επιρροής του κάποιου παίκτη.

Τα μέλη μιας συμμαχίας ή ομοσπονδίας, οι αυτοκρατορίες των οποίων είναι τοποθετημένες στη σειρά επιρροής του δικού τους κάστρου ή του συμμαχικού κάστρου, επωφελούνται από 5% μπόνους προς την παραγωγή, +5 ευτυχία σαν καθημερνό μπόνους με παγκόσμιο αποτέλεσμα και +5 ηθικό. Σε περίπτωση πολέμου, όλες οι αυτοκρατορίες που βρίσκονται στην εχθρική σειρά επιρροής, λαμβάνουν μείωση παραγωγής με 5%, -5 καθημερινό μείον ευτυχίας με παγκόσμιο αποτέλεσμα, και -5 ηθικό.

Η επίθεση από ένα συμμαχικό Κάστρο μπορεί να κατευθυνθεί μόνο προς άλλο τέτοιο Κάστρο ή προς Σημείο Συνάθροισης, χωρίς όρια για τη σειρά πόντων καθαρής αξίας.

Η ανάληψη κάστρων στους κόσμους των Blitz Masters και στο Παράλληλο Σύμπαν γίνεται μέσω της ενότητας της Υποταγής. Υπάρχουν 36 κάστρα στον χάρτη. Τα κάστρα αναπτύσσουν επιρροή χτίζοντας έναν Μεγάλο Ναό και αυξάνοντας την εμβέλεια, αλλά η επιρροή δεν είναι με τη μορφή % κατειλημμένης περιοχής χάρτη, αλλά με τη μορφή συσσωρευμένης επιρροής σημείων: 1 Λογαριασμός/Αποκλειστική Ζώνη/Πρωτεύουσα εντός του εύρους επιρροής του Κάστρου = 1 πόντος Επιρροής. Οι επιτυχείς πολιορκίες ενάντια σε ένα συμμαχικό κάστρο δεν ρίχνουν επίπεδα από το φρούριο του, αλλά αφαιρούν πόντους από τον δείκτη "υποταγής". Κάθε κάστρο έχει μια μέγιστη επιτρεπόμενη υπαγωγή ανάλογα με το επίπεδο του φρουρίου του. Ο μόνος τρόπος για να αυξήσετε τη συμμετοχή είναι μέσω του χρόνου - κάθε 12 λεπτά αυξάνεται κατά 1 πόντο ανά παγκόσμια ταχύτητα x10, κάθε 30 λεπτά ανά παγκόσμια ταχύτητα x4, μέχρι να φτάσει στο μέγιστο επιτρεπόμενο. Όταν μια συμμαχία διεξάγει μια επιτυχημένη πολιορκία εναντίον ενός κάστρου, ένα ορισμένο ποσό ανήκει από το κάστρο. Η ακριβής αξία των ληφθέντων καθορίζεται από τη μελέτη - "Κατακτητής". Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδό του, τόσο περισσότερους πόντους ασφάλισης μπορεί να πάρει σε 1 επιτυχία. Ένα κάστρο θεωρείται ότι έχει καταληφθεί όταν μια συμμαχία καταφέρει να μειώσει τη συσχέτισή της στο 0. Η έρευνα έχει επίσης ένα δεύτερο αποτέλεσμα - καθορίζει την αρχική ένταξη κατά την κατάληψη ενός κάστρου, ανεξάρτητα από το αν είναι ανεξάρτητο ή έχει ληφθεί από άλλη συμμαχία. Τα ανεξάρτητα κάστρα δεν έχουν καμία σχέση. Ένα ανεξάρτητο κάστρο θεωρείται κατακτημένο όταν παραμένουν σε αυτό λιγότερες από 1000 μονάδες. Για να καταλάβετε ένα κάστρο που ήδη καταλαμβάνεται από μια αντίπαλη συμμαχία, η συμμαχία πρέπει να έχει ερευνήσει τουλάχιστον 1 επίπεδο Κατακτητή.

Κατάκτηση Ανεξάρτητου Κάστρου

Ακόμη και προτού να κατακτηθεί, το κάστρο έχει οχυρό, στρατό και φρουρά, δηλαδή η κατάκτηση ενός ανεξάρτητου κάστρου απαιτεί μια μάχη που διευθύνεται από ένα συμμαχικό στρατό, που βρίσκεται σε ένα Σημείο Συνάθροισης ή σ’ένα άλλο Συμμαχικό Κάστρο που είναι ήδη ελεγχόμενο. Οι κανόνες και η μηχανική εκείνου του είδους μάχης είναι οι ίδιοι με εκείνους μεταξύ των μεμονωμένων παικτών. Όταν η επίθεση πραγματοποιείται από συμμαχικό στρατό οι πόντοι ηθικού του Ηγέτη και τα επίπεδα των ερευνών Μάχη Εκ του Συστάδην, Μάχη Εξ`Αποστάσεως, Θωράκιση, Ιπποκομία και Οχύρωση λαμβάνονται ανάλογα με την επόμενη φόρμουλα: το Επίπεδο του Ηγέτη + το Επίπεδο του Ανώτερου Αξιωματικού/2 + το Επίπεδο του καθενός από τους συμμαχικούς διοικητές/5 + το Τρέχον επίπεδο της συμμαχικής έρευνας. Το αποτέλεσμα της έρευνας δεν μπορεί να υπερβαίνει 100 (παράδειγμα: ο Ηγέτης έχει Μάχη Εκ του Συστάδην επιπέδου: 30, ο Ανώτερος Αξιωματικός: 20, 5 συμμαχικοί διοικητές: 10, επίπεδο της συμμαχικής έρευνας Επίθεσης: 5 και ο υπολογισμός είναι 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55).
Τα μπόνους από ειδικό πόρο όλων των μελών, αν υπάρχουν τέτοια μπόνους, επίσης έχουν αποτέλεσμα, αλλά χωρίς συσσώρευση όμοιων μπόνους, δηλαδή αν υπάρχουν 2 ή περισσότερα μπόνους του ίδιου είδους, μόνο το ένα από αυτά, το μεγαλύτερο λογαριάζεται.

Οι επιθέσεις ενάντια σε Ανεξάρτητο κάστρο, με το σκοπό να το κατακτήσετε, δεν έχουν κανένα όρια για τη σειρά των πόντων καθαρής αξίας.

Το ανεξάρτητο κάστρο έχει οχυρό 8, τοξότες στη φρουρά και στρατιά, όλα είναι ορατά με ένα κλικ πάνω στο κάστρο. Το επίπεδο του οχυρού δεν πέφτει με 1, μετά από κάθε επιτυχή επίθεση, αλλά μείνει 8. Το κάστρο είναι κατακτημένο όταν μείνουν λιγότερες από 1000 μονάδες μέσα του. Το οχυρό μέσα στον πρόσφατα κατακτημένο κάστρο πρέπει να αρχίσει να χτίζεται από το 1ο (πρώτο) επίπεδο.

Επιθέσεις ενάντια σε Συμμαχικό Κάστρο

Ένα Συμμαχικό Κάστρο μπορεί να επιτεθεί μόνο από στρατούς που είναι τοποθετημένοι σε άλλο Συμμαχικό Κάστρο ή Σημείο Συνάθροισης.

Μπορεί να είναι επιτεθειμένος από συμμαχικό στρατό με όχι περισσότερους από 3 000 000 στρατιωτικές μονάδες (5 000 000 στα Blitz Master βασίλεια), καθώς όλες οι Πολιορκητικές μηχανές λογαριάζονται για αριθμό μονάδων ίσο στο Ανθρώπινο δυναμικό τις (δεδομένου ότι το κάστρο είναι ήδη ελεγχόμενο από κάποια συμμαχία).

Υπάρχει μια 12ωρη περίοδος χωρίς επιθέσεων μετά από την κατάκτησή του.

Μια χαμένη πολιορκία σε σημείο συνάθροισης προϋποθέτει ότι ολόκληρη η φρουρά θα τοποθετηθεί στο πεδίο.

Ένα κάστρο είναι κατεστραμμένο όταν το επίπεδο του οχυρού του φτάσει στο 0 (κάθε ήττα σε υπεράσπιση μειώνει το επίπεδο του Οχυρού με 1). Μετά ο ιδιοκτήτης γίνει η Συμμαχία-εισβολέας, η οποία μπορεί να ακολουθεί την επέκταση της επιρροής, πληρώνοντας 20% των πόρων επενδυμένων στο Μεγάλο Ναό από την προηγούμενη συμμαχία. Αν δεν πληρώνεται αυτή η τιμή στις επόμενες 24 ώρες της κατάκτησης, το επίπεδο φτάνει στο 0.

Η εκφόρτωση των συμμαχικών στρατών που μετακινούνται ή που είναι δωρεάν πραγματοποιείται κάθε λεπτό, ώσπου η εκφόρτωση των συμμαχικών στρατών που επιστρέφονται από μια επιθετική αποστολή και ο υπολογισμός όλων των συμμαχικών μαχών συμβαίνει στιγμιαία, αμέσως όταν ο στόχος είναι επιτυχημένος και το χρονόμετρο δείχνει 00:00:00.

Νικητής στο βασίλειο

Το βασίλειο τελειώνει σε ημερομηνία προηγουμένως σταθερή και ορισμένη από τη διοίκηση του Imperia Online. Νικήτρια συμμαχία θεωρείται η συμμαχία που έχει το υψηλότερο ποσοστό επιρροής σ’αυτή την τελική ημερομηνία. Σε περίπτωση που καμιά συμμαχία δεν έχει επιρροή σ’αυτή την ημερομηνία, η συμμαχία με την υψηλότερη καθαρή αξία θα νικήσει το βασίλειο.

Συμμαχικές Σχέσεις

Υπάρχουν 5 διαφορετικά επίπεδα σχέσεων μεταξύ δυο Συμμαχιών. Αυτές είναι ορατές μόνο για τα μέλη της συμμαχίας. Οι Συμμαχίες αρχίζουν την ανάπτυξή τους με Ουδέτερη Κατάσταση εξ ορισμού. Αλλά μπορούν να την αλλάξουν σε κάθε μια στιγμή, κηρύσσοντας εχθρότητα ή πόλεμο σε μια εχθρική Συμμαχία, και δεν πρέπει να έχει επιβεβαίωση από την άλλη πλευρά ως απάντηση ή στέλλοντας πρόσκληση για Σύμβαση μη Επιθέσεως ή Συνθήκη Ειρήνης, που η διπλωματική τους επιτυχία εξαρτάται από τη υποχρεωτική θετική απάντηση.

Συμμαχική συμφωνία

 • Συμμαχίες οι οποίες έχουν υπογράψει Συνθήκη ειρήνης, διαμορφώνουν Ομοσπονδία.
 • Εάν η συμμαχία “Α” και η συμμαχία “Β” έχουν διαμορφώσει μια Ομοσπονδία και η συμμαχία “Γ” κηρύξει πόλεμο στη “Β”, τότε η “Α” έχει το δικαίωμα να κηρύξει πόλεμο στη “Γ” χωρίς να πληρώσει και η “Β” θα κρατήσει το δικαίωμα να μείνει ουδέτερη. Από την άλλη πλευρά, εάν 2 συμμαχίες μέσα σε μια Ομοσπονδία αρχίσουν πόλεμο, τα μέλη της ομοσπονδίας μπορούν να επιλέξουν μια πλευρά ή να μείνουν ουδέτερα.
 • Οι Συμμαχίες οι οποίες έχουν υπογράψει Συνθήκη ειρήνης, δεν μπορούν να κηρύξουν πόλεμο η μια στην άλλη.

Σύμβαση μη επίθεσης (ΣΜΕ)

 • Δίνει εγγύηση ότι δε θα υπάρχουν επιθέσεις μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων πλευρών.
 • Για να μπορεί να κηρύσσεται πόλεμο ξανά, η Σύμβαση μη επίθεσης πρέπει να είναι διακεκομμένη.

Ουδετερότητα

 • Η υπόσταση προεπιλογής της κάθε συμμαχίας.
 • Εάν μια Συμμαχία κηρύξει πόλεμο σε μια ουδέτερη Συμμαχία, όλα τα μέλη του εισβολέα χάνουν 4 πόντους Δόξας και οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμαχιών γίνονται αυτόματα εχθρικές μετά από τον πόλεμο.
 • Κάθε ενιαία αλλαγή στη στάση παράγει ένα ιδιωτικό μήνυμα για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Εχθρότητα

 • Αυτή η στάση επιτρέπει την κήρυξη πολέμου χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες για τη Δόξα.
 • Η Εχθρότητα γίνει ενεργή αμέσως μετά από την κήρυξή της.

Συμμαχικοί πόλεμοι

Κανόνες του πολέμου

 • Πόλεμοι μπορούν να διευθυνθούν μεταξύ δυο Συμμαχίες, επίσης και μεταξύ ολόκληρες Ομοσπονδίες.
 • Ο Πόλεμος έχει σταθερή διάρκεια 17ωρών, μετά από αυτές τις ώρες ο νικητής ορίζεται με βάση τη συνολική ζημία που έχει προκαλέσει στον πόλεμο.
 • Ο πόλεμος γίνει ενεργός 8 ώρες μετά από την κήρυξή του.
 • Επιθέσεις οχυρού και λεηλασίες στη σειρά +5 πόντων καθαρής αξίας, δεν τιμωρούνται με αφαίρεση Δόξας.
 • Η συντομότερη επίθεση είναι 10 λεπτά. Εάν ο στόχος είναι εφικτός για 5 λεπτά, η αποστολή θα κρατάει ακριβώς 10 λεπτά. Οι στρατιωτικές αποστολές και οι αποστολές μεταφοράς μεταξύ προσαρτημένων επαρχιών, ενώ είστε υπό επίθεση μιας εχθρικής συμμαχίας, παίρνουν 0.66666666666667 λεπτά.
 • Σε έναν πόλεμο κάθε επαρχία μπορεί να είναι λεηλατημένη κάθε 8 ώρες.
 • Οι επιθέσεις έξω από τη σειρά x2 σε περίοδο πολέμου, δεν αφαιρούν πόντους Δόξας, αλλά το Ηθικό και ο παράμετρος "επίθεση" πέφτουν εξακολουθώντας τον ίδιο κανόνα σε μια μη-πολεμική περίοδο.
 • Η αντικατασκοπία των παικτών σε πόλεμο, αυξάνεται τεχνητά με 1 επίπεδο, αλλά μόνο κατά την διάρκεια του πολέμου.
 • Κατά την διάρκεια ενός πολέμου, όλες οι συνθηκολογήσεις μεταξύ μελών των εχθρικών συμμαχιών καταργούνται.
 • Μια συμμαχία μπορεί να κηρύξει 1 πόλεμο κάθε 2 ώρες.
 • Η κήρυξη πολέμου αφαιρέσει 10 πόντους Ευτυχίας από κάθε μέλος του Εισβολέα.
 • Για να κηρυχθεί έναν πόλεμο:
  • Ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει φόρο βασισμένο στους πόντους καθαρής αξίας των δυο συμμαχικών πλευρών – για κάθε 0,1 διάκριση πάνω από το ορισμένο όριο x2, ο φόρος αυξάνεται με 0,5 χρυσό για κάθε πόντο καθαρής αξίας.
  • Τα ποσά των πόντων καθαρής άξιας και των δύο εμπλεκόμενων πλευρών δεν πρέπει να υπερβούν το όριο x5.
  • Οι Συμμαχίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5000 πόντους (συνολικά), για να μπορούν να εμπλέκουν σε πόλεμο.
 • Στόχοι πολέμου
  • Ανάβαση στην Ταξινόμηση Συμμαχιών.
  • Κέρδος πόρου στη μορφή πολεμικού εισοδήματος μετά από το τέλος του πολέμου, ίσος σε 50% από το χρυσό ισοδύναμο* του σκοτωμένου στρατού. Το πολεμικό εισόδημα δίνεται στους παίκτες που πήραν μέρος στις μάχες της νικήτριας συμμαχίας. Η συμμαχία που έχασε δεν πάρει τίποτα.

   * Ο χρυσός ισοδύναμος των πόντων καθαρής αξίας, λαμβανόμενων για τη στρατολόγηση αυτών των μονάδων και όχι ο χρυσός ισοδύναμος των πόρων, που ξοδεύτηκαν για τη στρατολόγηση των μονάδων.

   Σημείωση: δε δίνεται στρατιωτικό εισόδημα για κατεστραμμένα οχυρά και για λεηλατημένο πληθυσμό.

 • Καθορισμός του νικητή του πολέμου
  • Μετά από την αρχή του πολέμου, οι Συμμαχίες αρχίσουν να συλλέγουν στρατιωτικούς πόντους από αμοιβαίες επιθέσεις.
  • Οι επιθέσεις όλων των μελών συνοψίζονται για να σχηματίσουν τους συνολικούς πόντους της Συμμαχίας.
  • Μετά από τη λήξη των 17 ωρών, η Συμμαχία η οποία κερδίζει τον πόλεμο είναι αυτή που έχει περισσότερους στρατιωτικούς πόντους.
 • Στρατιωτικοί πόντοι κερδίζονται με τρεις τρόπους:
  • Καταστροφή εχθρικών Οχυρών
   Επίπεδο Οχυρού Στρατιωτικοί πόντοι
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Επιτυχείς Επιδρομές - όλα τα θύματα στρατού που σκοτώθηκαν σε επιδρομή φέρνουν πόντους. Ένας στρατός με αξία 5000 χρυσό είναι ίσος με 1 πόντο.
  • Λεηλασία – 1000 σκοτωμένοι πολιτικοί δίνουν 1 πόντο.
 • Ο νικητής εγγράφει ολόκληρο το αριθμό πολεμικών πόντων στην Ταξινόμηση Συμμαχίας και ο ηττημένος - μόνο 25%.
 • Αν μέλη της συμμαχίας-εισβολέα, που έχουν ένα σύνολο των πόντων καθαρής αξίας τους που είναι μεγαλύτερο από 50%, ενεργοποιήσουν τις Διακοπές και/ή τη Γιορταστική προστασία, η συμμαχία αυτόματα χάνει τον πόλεμο. Αν περισσότερα από 50% των πόντων καθαρής αξίας ανήκουν σε ένα μέλος και αυτός εγκαταλείψει τη συμμαχία, η συμμαχία-εισβολέας αυτόματα χάνει τον πόλεμο.
 • Αν μέλη της συμμαχίας-υπερασπιστή που έχουν ένα σύνολο των πόντων καθαρής αξίας τους που είναι μεγαλύτερο από 75% και ενεργοποιήσουν τις Διακοπές και/ή τη Γιορταστική προστασία, ο υπερασπιστής αυτόματα χάνει τον πόλεμο. Αν περισσότερα από 75% από τους πόντους καθαρής αξίας ανήκουν σε ένα μέλος και αυτός εγκαταλείψει τη συμμαχία, η συμμαχία-υπερασπιστής αυτόματα χάνει τον πόλεμο. Ο εισβολέας λάβει πίσω 50% από τον φόρο που έχει πληρώσει για τον πόλεμο.

  Σημείωση: Αυτά τα ποσοστά μιας τρέχουσας απραξίας εφαρμόζονται στο σύνολο των πόντων καθαρής αξίας της συμμαχίας, και όχι στους πόντους καθαρής αξίας των ενεργών μελών (τα οποία δεν είναι σε Διακοπές/Γιορταστική προστασία).

  Παράδειγμα 1: Αν το σύνολο των πόντων καθαρής αξίας της συμμαχίας είναι 10 000 000 και 5 000 001 από αυτούς βγαίνουν σε Διακοπές και/ή Γιορταστική προστασία, η συμμαχία δεν μπορεί να κηρύξει πόλεμο. Αν το σύνολο των πόντων καθαρής αξίας της συμμαχίας είναι 10 000 000 και 7 500 001 από αυτούς βγαίνουν σε Διακοπές και/ή Γιορταστική προστασία, κανείς δεν μπορεί να κηρύξει πόλεμο σ’αυτή τη συμμαχία.

  Παράδειγμα 2: Αν το σύνολο των πόντων καθαρής αξίας της συμμαχίας του εισβολέα/υπερασπιστή είναι 10 000 000 και 5 000 000 / 7 500 000 από αυτούς βγαίνουν σε Διακοπές και/ή Γιορταστική προστασία, πριν από την κήρυξη ενός πολέμου, τότε αν μετά από την αρχή του πολέμου ακόμα ένα μέλος ενεργοποιήσει τις Διακοπές και/ή τη Γιορταστική προστασία, ή εγκαταλείψει τη συμμαχία/το διώξουν, η συμμαχία του εισβολέα/υπερασπιστή χάνει τον πόλεμο. Με την αρχή του πολέμου η τρέχουσα δραστηριότητα των δυο συμμαχιών είναι δυναμική, δηλ. η αξία της, πάνω στη οποία εφαρμόζονται τα ποσοστά που οδηγούν σε μια πιθανή απώλεια, επηρεάζεται όπως από τη στάση/λήξη των Διακοπών/της Γιορταστικής προστασίας, έτσι και από τη δίωξη/εθελοντική εγκατάλειψη της συμμαχίας.

  Παράδειγμα 3: Αν οι πόντοι καθαρής αξίας τη στιγμή της κήρυξης του πολέμου είναι 6 000 000 τότε η συμμαχία πρέπει να βρεθεί με 3 000 001 από τους πόνους της σε Διακοπές και/ή Γιορταστική προστασία, για να χάσει τον πόλεμο σαν εισβολέα, και με 4 500 001, για να τον χάσει σαν υπερασπιστή. Αν οι πόντοι καθαρής αξίας στη συμμαχία τη στιγμή της κήρυξης του πολέμου είναι 6 000 000 και 1 000 000 πόντοι βρεθούν έξω από τη συμμαχία λόγω δίωξης ή εγκατάλειψης, τότε η τρέχουσα δραστηριότητα της συμμαχίας θα γίνει 5 000 000 και η συμμαχία πρέπει να βρεθεί με 2 500 001 από τους πόντους της σε Διακοπές και/ή Γιορταστική προστασία, για να χάσει τον πόλεμο σαν εισβολέα, και με 3 750 001, για να τον χάσει σαν υπερασπιστή.

  Παράδειγμα 4: Αν οι πόντοι καθαρής αξίας της συμμαχίας σ’αυτή τη στιγμή είναι 5 000 000 πόντοι και 2 500 001 από αυτοί ανήκουν σ’ένα μέλος και αυτός εγκαταλείψει τη συμμαχία, η συμμαχία αυτόματα χάνει τον πόλεμο σαν εισβολέα και αντίστοιχα σαν υπερασπιστή, αν ο παίκτης που εγκατέλειψε τη συμμαχία έχει 3 750 001 πόντους.

 • Κερδίζοντας έναν πόλεμο, φέρνει 10 Ευτυχία σε καθένα από τα μέλη της συμμαχίας η οποία νίκησε.

Ταμείο και Έρευνες της Συμμαχίας

Κάθε Συμμαχία έχει Ταμείο όπου συγκεντρώνεται κεφάλαιο, μαζεμένο από το προσωπικό συμμαχικό φόρο του κάθε μέλους ή από εθελοντικές καταθέσεις. Ο φόρος ορίζεται ξεχωριστά για καθένα από τους τέσσερις πόρους, και το όριο είναι 30% για κάθε πόρο. Οι εθελοντικές καταθέσεις δεν είναι απεριόριστες. Με το 1ο (πρώτο) επίπεδο Συμμαχικής διοίκησης, οι παίκτες μπορούν να δωρίζουν μέχρι 5% από το χρυσό ισοδύναμο των πόντων καθαρής αξίας τους. Αυτό το όριο αυξάνεται με κάθε επόμενο επίπεδο Συμμαχικής διοίκησης, φτάνοντας σε 33% στο επίπεδο 15ο (δέκατο πέμπτο). Αν η Συμμαχία κατέχει τουλάχιστον ένα συμμαχικό Κάστρο, το όριο γίνεται 20%, εκτός και αν κατέχει επίπεδο Συμμαχικής διοίκησης, που επιτρέπει μεγαλύτερο ποσοστό.

Παράδειγμα: Εάν ένας παίκτης έχει 1000 πόντους (1 000 000 Ισοδύναμο Χρυσού) και η συμμαχία του έχει το 1ο (πρώτο) επίπεδο Συμμαχικής Διοίκησης, τότε αυτός/αυτή μπορεί να δωρίσει όχι περισσότερα από 50 000 χρυσό. Εάν την επόμενη ημέρα οι πόντοι του/της είναι ήδη 2000, το όριο των δωρεών του/της θα είναι ήδη 100 000.

Εξαιρουμένου της κήρυξης πολέμων και της σύναψης συμφωνιών, το κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαταγή Συμμαχικών ερευνών, τα μπόνους των οποίων επηρεάζουν στα όλα τα μέλη. Έτσι, αν συγκεκριμένος παίκτης έχει ερευνήσει επίπεδο 5 της Οχύρωσης και η συμμαχία του έχει επίπεδο 1 της ίδιας έρευνας, ο παίκτης χρησιμοποιεί το μπόνους προς τη σκληρότητά των τοίχων των οχυρού του για επίπεδο 6, αλλά δεν έχει τα απαιτούμενα επίπεδα της έρευνας για να ξεκλειδώσει την κατασκευή του Οχυρού 6, για το οποίο απαιτούνται 6 προσωπικά και όχι συμμαχικά επίπεδα της Οχύρωσης.

Τα μέλη μπορούν επίσης να δωρίζουν και διαμάντια στο Συμμαχικό Ταμείο. Η δωρεά είναι περιορισμένη, καθώς ο μέγιστος αριθμός των δωρισμένων διαμαντιών είναι 340000 διαμάντια ανά ημέρα. Μπορούν να δωρίζονται μόνο τα αγορασμένα διαμάντια και τα προσωρινά διαμάντια. Μόλις δωριστούν, τα αγορασμένα διαμάντια ήδη θεωρούνται προσωρινά και θα λήξουν για 336 ώρες. Τα προσωρινά διαμάντια δωρίζονται με την τρέχουσα διάρκειά τους.

Συμμαχική Ταξινόμηση

Με βάση τους πόντους καθαρής αξίας της Συμμαχίας - το συνολικό ποσό των προσωπικών πόντων καθαρής αξίας όλων των μελών.

Με βάση των στρατιωτικών πόντων που ήταν κερδισμένοι από πόλεμο ή από μάχη με συμμαχικούς στρατούς.

Με βάση της αξίας της Συμμαχίας - η τρέχουσα καθαρή αξία της ολόκληρης της συμμαχικής ιδιοκτησίας: έρευνες, κτήρια, στρατοί.

Εμπορικό ισοζύγιο - μεταφορά πόρων μεταξύ σύμμαχων

Οι παίκτες μπορούν να στείλουν ή να παραλάβουν χρυσό από το Σταθμό εφοδίων. Όταν ένας παίκτης με περισσότερους πόντους καθαρής αξίας δωρίζει χρυσό σε άλλο παίκτη που έχει λιγότερους πόντους καθαρής αξίας, ο δυνατότερος παίκτης πληρώνει τη μεσιτεία από 10%.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης έχει 1000 πόντους καθαρής αξίας (1 000 000 σε ισοδύναμο χρυσού), το όριο του Εμπορικού του ισοζύγιο είναι 100 000 χρυσός, που σημαίνει ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να παραλάβει ή να στείλει μέχρι 100 000 χρυσό το μέγιστο.

Το όριο της Εμπορικής Ισορροπίας αυξάνεται/μειώνεται σύμφωνα με την αύξηση/μείωση των πόντων καθαρής αξίας του παίκτη.

Παράδειγμα: Την 1η ημέρα ένας παίκτης έχει 1000 πόντους και μπορεί να λάβει ή να στείλει μέχρι 100 000 χρυσό. Τη 2η ημέρα ο παίκτης αυξάνει τους πόντους του μέχρι 2000, που αυτόματα αυξάνει το όριό του/της μέχρι 200 000 χρυσό. Εάν την 1η ημέρα ο παίκτης λάβει 100 000, το όριο του θα καταναλωθεί και δε θα μπορεί να λάβει πια. Τη 2η ημέρα θα μπορεί να λάβει ακόμα 100 000 χρυσό, επειδή το νέο όριο ισορροπίας του/της έχει αυξηθεί μέχρι 200 000 χρυσό, λόγω της αύξησης των πόντων καθαρής αξίας. Το ίδιο ισχύει εάν ένας παίκτης έχει χάσει πόντους καθαρής αξίας.

Η μεταφορά χρυσού φορολογείται. Όσο πιο κοντά στο όριό του/της είναι ένας παίκτης, τόσο περισσότερο χρυσό θα είναι χαμένο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο αποστολέας θα ενημερωθεί πόσο από το χρυσό του θα είναι χαμένο λόγω της φορολογίας.

Ένας παίκτης μπορεί να στέλνει χρυσό χρησιμοποιώντας τα Βαγόνια ανεφοδιασμού και να παραλάβει πόρους στο Σταθμό Εφοδίων.

Προσοχή! Για να μεταφέρετε χρυσό επιτυχώς, χρειάζεστε ένα Σταθμό εφοδίων και βαγόνια ανεφοδιασμού. Ο χρυσός στέλνεται από το υπομενού "Μεταφορά χρυσού", του Σταθμού εφοδίων.

Μερικές χρήσιμες συμβουλές για όλους τους αρχάριους πολεμιστές σε μια Συμμαχία

Μην αφήνετε το στρατό σας μέσα στα οχυρά όταν είστε σε πόλεμο. Τουλάχιστον μη διαθέτετε φρουρές στα πιο αδύνατα οχυρά σας, γιατί θα προσφέρετε έναν εύκολο στόχο για τους εχθρούς σας.

Μην κηρύσσετε πολέμους ενάντια σε πάρα πολύ αδύνατες συμμαχίες - μπορείτε να κερδίσετε πολύ λίγους πόντους, ενώ διακινδυνεύετε πολύ.

Καταστρέψτε τα εχθρικά οχυρά, κενά ή όχι, πόντους κερδίζονται.

Προσπαθήστε να καταστρέψετε την εχθρική στρατιά, αυτό θα σας διευκολύνει να χτυπήσετε τα οχυρά του εχθρού αργότερα. Κρατήστε το στρατό σας ασφαλής ακριβώς για αυτούς τους λόγους, εκτός αν είστε σίγουροι ότι κανένας δεν μπορεί να το υπερνικήσει.