Aliance

Formování Aliance

 • Každý hráč může založit alianci a automaticky se stává jejím lídrem.
 • Každá aliance může přijmout až 50 členů.
 • Každý člen, který opustil alianci nebo z ní byl vyhozen, má právo se jednou vrátit do stejné aliance.

Struktura Aliance

 • Členové aliance jsou rozděleni do 4 skupin – líderské křídlo, důstojníci, řadoví členové a nováčci.
 • Všichni členové mohou psát na Tribuně. Pouze Lídr a Důstojníci můžou psát a posílat alianční oznámení. Každé jmenování jako Lídr nebo do Důstojnické pozice je trvalé nejméně po dobu 168 hodin, tj. nemůžete změnit pozici v alianci, pokud poslední jmenování bylo před méně než 168 hodinami.
 • Každá aliance má svou alianční pokladnici, která slouží k placení za vědecké Výzkumy, které ovlivňují všechny členy aliance. Do pokladnice se přispívá všemi čtyřmi surovinami a vyhlášení válek se též platí zlatem z pokladnice.
  • Alianční výzkumy a budovy jsou ve frontě.
  • Stavění nebo výzkum se může okamžitě dokončit za diamanty, jestliže je méně než 48 hodin do dokončení.
  • Cena za okamžitý výzkum za 1 hodinu je 10200 diamantů (510 diamantů za hodinu x koeficient 20).
  • Cena za okamžitou stavbu za 1 hodinu je 1700 diamantů (170 diamantů za hodinu x koeficient 10).
 • Všichni spojenci, kromě nováčků, mohou vložit suroviny do alianční pokladny. Vložené suroviny nemohou být vraceny a jsou viditelné pro všechny členy aliance.
 • Spojenci podléhají zdanění určenému Lídrem, Prvním Důstojníkem nebo Finančním důstojníkem. Alianční daně mohou být od 0% do 30% z hodinové produkce 4 surovin.
 • Všichni členové, kromě nováčků, vidí kolik surovin darovali ostatní členové do alianční pokladny.
 • Členové aliance nemohou na sebe vzájemně útočit.
 • Hráč se může připojit do stejné aliance jen dvakrát.

Pozice v Alianci

Lídr

 • Základní bonus je 10 bodů Morálky, ale celkový bonus záleží na statutu loajality v alianci.
 • Lídr může vidět všechny ekonomické* a vojenské zprávy členů, jakož i všechny armádní pohyby uvnitř Aliance.

  *Skládá se z: populace (najaté, propuštěné), vývoj populace za hodinu, populační limit, po jeho dosažení začne růst zpomalovat, dostupných surovin, kapitálu do pokladnice, výroba za hodinu (pro každou ze surovin), údržba armády za hodinu, daňová sazba a úroveň štěstí.

 • Lídr používá k Aliančním výzkumům suroviny z alianční pokladny.
 • Přiřazuje, podporuje a odvolává členy z Důstojnického křídla.
 • Příjímá a vyhazuje lidi z Aliance.
 • Vyhlásí Nepřátelství, podepíše Pakt o Neútočení a Federaci s jinými aliancemi.
 • Vyhlašuje války jiným Aliancím.
 • Vybírá alianční daň od všech členů.
 • Nastavuje společné nebo/a individuální kvóty pro výběr diamantů z alianční pokladny.

První důstojník

 • První důstojník má všechna práva Lídra, kromě práva vyhodit samotného Lídra z Aliance.
 • První důstojník je jmenován Lídrem. Lídr ale nemá povinnost na tuto pozici někoho jmenovat.

Důstojník Finančník

 • Základní Bonus - při používání Trhu je o 50% nižší fixní provize, tj. 5%. Současná velikost bonusu je závislá na statusu loajality v alianci.
 • Může vidět všechny ekonomické a vojenské zprávy v Alianci.
 • Nastavuje daně v alianci.

Důstojník Výzkumník

 • Základní Bonus - provádění výzkumu o 20% rychleji, než je obvyklé, ale velikost tohoto bonusu je přímo závislá na jeho Statutu Loajality v Alianci.
 • Úroveň Univerzity Důstojníka - Výzkumníka působí též na cenu Aliančních Výzkumů (snižuje ji o 0,02 za každou úroveň). Proto je nejlepší, aby do této funkce byl jmenován spojenec s nejpokročilejší Univerzitou. Důležité ale je, že bonus ze Statutu loajality Důstojníka - Výzkumníka má vliv i na dobu trvání aliančních výzkumů a že pokud vyměníte Důstojníka - Výzkumníka, který má Loajalitu 2. nebo 3. stupně za někoho nového, tak se vám doba trvání výzkumů může prodloužit místo zkrátit.
 • Může vidět všechny ekonomické a vojenské zprávy v Alianci.
 • Může také provádět Alianční výzkumy.

Důstojník Stavitel

 • Základní Bonus - výstavba budov o 20% rychleji, než je obvyklé, ale velikost tohoto bonusu je přímo závislá na jeho Statutu Loajality v Alianci.
 • Úroveň Architektury Důstojníka - Stavitele působí též na cenu Aliančních Budov (Alianční hrad a budovy v něm), snižuje ji o 0,02 za každou úroveň. Proto je nejlepší, aby do této funkce byl jmenován spojenec s nejpokročilejší Architekturou. Důležité je, že bonus ze Statutu loajality Důstojníka - Stavitele má vliv i na dobu stavby alianční budovy, tzn. že pokud vyměníte Důstojníka Stavitele, který má loajalitu 2. nebo 3. stupně, za někoho nového, tak se vám doba nutná na výstavbu může prodloužit místo aby se zkrátila.
 • Může vidět všechny ekonomické a vojenské zprávy v Alianci.
 • Může také stavět alianční budovy.

Důstojník Diplomat

 • He has a pre-fixed bonus of +4 daily Honor points for realms with speed x4 and +10 daily Honor points for realms with speed x10 but only in the second and third Loyalty Status stage.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Vidí všechny ekonomické a vojenské zprávy členů Aliance.
 • Odpovídá za diplomacii aliance, vyhledává nové členy, vyjednává o smlouvách atd.

Velitel

 • Každý Velitel v alianci může mít maximálně 5 lidí ve své skupině.
 • Základní bonus 10 bodu Morálky ve zvýšeném, sníženém nebo přesně takovém stavu v závislosti na Statutu Loajality.
 • Velitelé vidí všechny armády, které jsou k dispozici ve své skupině a všechny ekonomické a vojenské zprávy v alianci.
 • Zodpovídají také za pohyb všech aliančních vojsk.
 • Všichni Velitelé posílají hromadné zprávy celé Alianci.

Řadoví Členové a nováčci

Řadoví členové nemají zvláštní práva nebo bonusy.

Lídr může tvořit skupiny z řadových členů a jmenovat člena Důstojnického nebo Líderského křídla, každé z těchto skupin, ale zachová si právo měnit složení skupiny a přesunovat členy z jedné skupiny do druhé. Hráči ve skupině mají snadnější komunikaci v příslušné skupině, protože v jejím rámci mohou posílat hromadné zprávy.

Volby Lídra

Každý hráč může nominovat sám sebe na pozici Lídra, ale ne více než 4 krát.

V době hlasování nemůže být nominovaný vyhozen z aliance.

Hlasování trvá 24 hodin, všichni členové, kromě nováčků, mají právo hlasovat svými čistými body.

Status Loajality

Určuje, jak loajální k cílům Aliance je každý její člen. Loajalita se určuje na základě času stráveného v Alianci. Nováčci nezískávají žádnou loajalitu.

Loajalita je rozdělena do tří etap:

 • Od 1 do 1.5 dne v Alianci - řadoví členové jsou Nováčci. Členové z křídla Lídrů nebo Důstojnického křídla, pak Mladší Lídr nebo Mladší Důstojník.
 • Od 1.5 do 6 dne v Alianci - řadoví členové jsou Veteráni. Členové z křídla Lídrů nebo Důstojnického křídla pak, Lídr nebo Důstojník.
 • Od 6 dne do konce Sezony - spojenci z křídla Lídrů nebo Důstojnického křídla jsou Staršími Lídry nebo Staršími důstojníky. Neexistuje žádná změna statutu Loajality pro řadové členy.

Etapy Loajality stanovují základní individuální bonus pro ty, kteří na něj mají nárok, následujícím způsobem:

Opuštění aliance a opětovný návrat nebo změna pozice uvnitř téže aliance obnoví tyto bonusy a časovač statutu loajality je restartován.

 • Od 1 do 1.5 dne - 50% základního individuálního bonusu (pokud nějaký existuje) všech Mladších Lídrů a Důstojníků.
 • Od 1.5 do 6 dne - 100% základního individuálního bonusu pro Lídry a Důstojníky.
 • Od 6 dne do konce Sezony - 150% základního individuálního bonusu pouze pro členy křídla Lídrů nebo Důstojnického křídla s takovým statutem.

Alliance Growth

Herní modul, který umožňuje členům aliance utvářet vnitřní skupiny, ve kterých mohou spolupracovat a vytvářet různé bonusy, ze kterých bude mít užitek celá aliance.
Modul nahrazuje velitelské skupiny a je potřeba posbírat minimálně 20 aktivních spojenců, aby mohl být aktivován. Jestliže počet spojenců klesne pod 20, zůstává Alianční rozvoj zachován.

Způsob fungování:

• Vůdce aliance může přidávat nebo odstraňovat členy skupin;
• Každou skupinu vede důstojník aliance. Důstojníci mohou přidávat členy pouze do svých skupin;
• Jestiže je dané důstojnické místo v alianci volné, nemůže být k založena skupina, a to do té doby, než je zvolen důstojník;
• Minimálně 2 a maximálně 6 členů může být zvoleno do každé skupiny, a to včetně velícího důstojníka;
• Členové skupiny se účastní pomocí svých dosažených bodů v hodnocení Ligy, a dosažením určitých úspěchů se skupinou pak generují bonusy pro celou alianci;
• Tyto bonusy mohou být v každé fázi hry různé. Jestliže je dosaženo určité fáze, je zahájen rituál, který automaticky garantuje bonus pro všechny členy aliance;
• Doba trvání bonusu je 48 hodin;

Seznam Aliančních skupin a jejich bonusů:

Technologická skupina - vede ji Důstojník - Vědec

Její členové dosahují úspěchů pomocí svých technologických bodů v hodnocení Technologie. 4 různé bonusy, které mohou být zvoleny jsou:
1. Snížení ceny Vojenských výzkumů;
2. Zkrácení času Vojenských výzkumů;
3. Snížení ceny Civilních výzkumů;
4. Zkrácení času Civilních výzkumů;

Stavební skupina - vede ji Důstojník-Stavitel

Její členové dosahují úspěchů pomocí svých bodů v hodnocení Budovy. 4 různé bonusy, které mohou být zvoleny jsou:
1. Snížení ceny výstavby Vojenských budov;
2. Zkrácení času výstavby Vojenských budov;
3. Snížení ceny výstavby Civilních budov;
4. Zkrácení času výstavby Civilních budov:

Ekonomická skupina - vede ji Důstojník-Finančník

Její členové dosahují úspěchů pomocí svých bodů Prosperity v hodnocení Ekonomiky. 4 různé bonusy, které mohou být zvoleny jsou:
1. Zvýšení těžby dřeva;
2. Zvýšení výroby železa;
3. Zvýšení těžby kamene;
4. Zvýšení těžby zlata;

Diplomatická skupina - vede ji Důstojník-Diplomat

Její členové dosahují úspěchů pomocí svých bodů Imperiálního dosahu v hodnocení. 4 různé bonusy, které mohou být zvoleny jsou:
1. Snížení ceny za založení všech druhů vzdálených panství;
2. Zkrácení času na založení všech druhů vzdálených panství;
3. Zvýšení účinku kolonií na speciální suroviny (s výjimkou tisu, uhlí, podkovy, žuly a diamantů);
4. Zvýšení účinku obchodních stanic na speciální suroviny (s výjimkou tisu, uhlí, podkovy, žuly a diamantů);

Bojová skupina vůdce - vede ji Vůdce Aliance

Její členové dosahují úspěchů pomocí svých bodů Válečného hodnocení v žebříčku Vojenství. 4 různé bonusy, které mohou být zvoleny jsou:
1. Zvýšení základního útoku střelců;
2. Zvýšení základního útoku pěchoty;
3. Zvýšení základního útoku jezdectva;
4. Zvýšení základních životních bodů všem lidským bojovým jednotkám;

Bojová skupina prvního důstojníka - vede ji První důstojník aliance

Její členové dosahují úspěchů pomocí svých bodů Válečného hodnocení v žebříčku Vojenství. 4 různé bonusy, které mohou být zvoleny jsou:
1. Zkrácení času výcviku armád;
2. Zkrácení času cestování armád (počítá se ve vztahu ke konečnému času, po započtení všech bonusů/postihů);
3. Snížení morálky protivníkovy armády (aplikuje se stejným způsobem jako div Dračí val);
4. Zvýšení životních bodů Pevnosti (aplikuje se ke konečnému množství, po započtení všech bonusů/postihů);

* Bonusy přinášející zkrácení času cestování, snížení protivníkovy morálky a zvýšení počtu životních bodů pevnosti ovlivňují alianční armádu.

Shromaždiště

Shromaždiště může být založeno lídrem nebo prvním důstojníkem dvojitým kliknutím na kterékoliv místo na globální mapě, není-li místo obsazeno jinou říší nebo terénem speciální surovinou. Je dán pevný čas - 15 minut na založení Shromaždiště.

K založení nejsou třeba suroviny ani armáda k dobytí. Jedinou podmínkou je minimální celkový počet 5 000 000 čistých bodů aliance a alespoň jednu úroveň Alianční administrace, protože 1 úroveň tohoto výzkumu umožňuje založení dvou Shromaždišť.

Jeho funkce je shromáždit všechny alianční armády ve výhodné výchozí pozici v případě vojenské mise za účelem dobytí Aliančního hradu, útoku na hrad nepřátelské Aliance nebo útoku na nepřátelské Shromaždiště.

Shromaždiště má Pevnost (až do úrovně 9, počínaje 0), věže a příkop. Porážka v obraně stojí jednu úroveň Pevnosti. Když úroveň Pevnosti dosáhne 0, Shromaždiště je považováno za zničené. Pokud i po porážce stále existuje alianční armáda, armáda se vrátí do náhodného jiného shromaždiště nebo Aliančního Hradu. Neexistuje-li takový, systém generuje Shromaždiště v blízkosti říše Lídra a Alianční armáda je poslána tam.

Může být napadeno armádou buď z jiného Shromaždiště nebo Aliančního hradu, bez jakéhokoliv omezení rozsahu počtu čistých bodů. Armáda útočícího hráče však nemůže překročit více než 3 000 000 jednotek. Všechny Obléhací stroje se počítají jako počet jednotek rovnající se jejich Provozní posádce. Vůdce a První důstojník mohou zničit vlastní Shromaždiště, jestliže se v něm právě nenachází vojsko, anebo k shromaždišti, nebo ze shromaždiště právě vojsko necestuje. Při zničení Shromaždiště hráč přichází o čisté body, které získal jeho postavením.

K dispozici je 12-hodinové období bez útoku po založení.

Vykládání darovaných nebo přemístěných aliančních vojsk se provádí každou minutu, zatímco vykládání aliančních vojáků vracejících se z útočné mise a výpočet všech aliančních bitev je prováděno okamžitě po dosažení cíle ihned po té, co časovač ukáže 0:00:00.

Darování Alianční armády

Všichni členové, kromě nováčků, mohou darovat armádu na shromaždišti nebo hradě.

Darování se provádí prostřednictvím globální mapy, minimálně doba cestování je 0.66666666666667 minut.

Maximální množství darovaných jednotek, jak pro Shromaždiště, tak i hrad je 3 000 000.

V případě, že počet darovaných jednotek je větší než zbývající počet jednotek, které mají být darovány, volná místa jsou zaplněna proporcionálně.

Údržbu darované armády, dokud ještě cestuje na Shromaždiště nebo do hradu, platí dárce. Vojáci se stávají vlastnictvím Aliance v okamžiku jejich vyložení, když jsou čisté body za jejich výcvik odebrány z počtu současných čistých bodů dárce a jsou přidány k bodům Aliance. Jestliže byla vojska darována, nelze je vyžádat zpět.

Údržba alianční vojáků na misi - x1.2.

Alianční hrad

Kromě bodů, sloužících k založení kolonie a Shromaždiště, Globální mapa obsahuje dalších 9 mimořádně důležitých bodů různého typu. Ty jsou určeny pro výstavbu Aliančního hradu.

Umožňuje stavět alianční budovy – běžné i speciální budovy. Speciální budovy garantují Alianci progresivní rozvoj kulturního a vojenského vlivu územně rozmístěného na Globální mapě.

Parametry Aliančního hradu:

 • Pevnosti
  Úroveň Cena (ZE) Kámen Dřevo Životní body Posádka Max. počet obléhacích strojů Věže Hradní příkop
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Polní fortifikace

  Každá úroveň dává +5% životních bodů polním armádám v obraně. Max. úroveň - 15.

 • Velkolepý chrám

  Zvyšuje Aliančnímu Hradu jeho kulturní a vojenský vliv o určitou část poloměru * za každou úroveň. Zvyšovaní má nerovnoměrnou, snižující se funkci, tzn. s každou další úrovní je rozdíl mezi dvěma úrovněmi menší než mezi předchozími dvěma. Hrad s první úrovní Velkolepého Chrámu má dosah poloměru 77,76, ve druhé úrovni – 125,47, ve třetí úrovni 170,33, ve 4. úrovni - 212,49 a tak dále až do dosažení poslední úrovně, 32, která garantuje dosah poloměru 756,19.

  *1 poloměr = 1 císařská míle

Z Aliančního Hradu můžou být vysílány útoky na jiné Alianční Hrady nebo alianční Shromaždiště.

Vlastnictví Aliančního hradu zvyšuje limit surovin, které mohou být dobrovolně darovány do alianční pokladnice až o 20% současného zlatého ekvivalentu čistých bodů hráčů.

Alianční vliv

Jedinečná funkce Aliančního hradu.

Alianční hrad je založen s rozsahem vlivu 27, později může být jeho rozsah rozšířen na okolní území pomocí výstavby speciální budovy Velkolepý Chrám, který je v něm k dispozici.

Vliv Centrálního hradu může dosáhnout 44% v případě, že se nepřekrývá s vlivem jiných hradů.

Pokud se rozsah vlivu jednoho hradu překrývá s dalším hradem, hrad s rozvinutějšími budovami a větším rozsahem zabere překrývající se část rozsahu vlivu menšímu hradu. Pokud mají oba hrady stejné úrovně speciálníh budov, překrývající se zóna se stává neutrální, dokud jeden z hradů nedosáhne převahy nejméně o jednu úroveň. Neutrální zóna je přesahující zóna jejíž celkový poloměr je rozdělen na dvě stejné části připojené oběma aliancím, přičemž všechny říše nacházející se v příslušné zóně ztrácejí své denní bonusy k těžbě, morálce a štěstí. Bez ohledu na to, jak značné je překrývání poloměrů kruhů, první, vnitřní, kruh rozsahu něčího vlivu nemůže být nikdy odebrán.

Aliance nebo členové federace, jejichž říše se nachází v dosahu vlivu jejich vlastního nebo aliančního hradu mají bonus 5% k těžbě, +5 každodenní bonus štěstí s globálním vlivem a +5 bodů morálky. Ve válce všechny říše, které se nachází v dosahu vlivu nepřítele mají o 5% nižší těžbu, - 5 každodenní Štěstí s globálním vlivem a – 5 morálky.

Útok vyslaný z Aliančního hradu může být směřován pouze k hradu nebo Shromaždišti, bez omezení rozsahu čistých bodů.

Dobývání hradů v Blitz Masters světech a v Paralelním vesmíru se provádí pomocí modulu Náležitosti. Na mapě je 36 hrad. Hrady rozvíjí svůj vliv pomocí stavby Velkého chrámu a zvyšování dosahu, ale vliv není ve formě % ovládaného území mapy, ale ve formě nahromaděných bodů Vlivu: 1 účet / exkluzívní zóna/ hlavní město v dosahu vlivu hradu = 1 bod Vlivu. Úspěšné obléhání proti aliančnímu hradu nesnižují úroveň jeho pevnosti, ale snižují body ukazatele "náležitost". Každý hrad má maximální přípustný počet bodů náležitosti v závislosti na úrovni své pevnosti. Jediný způsob jak zvýšit náležitost je pomocí času - každých 12 minut se zvyšuje o 1 bod ve světech s rychlostí x 10, každých 30 minut ve světech s rychlostí x 4, až do dosažení povoleného maxima. Když se alianci podaří úspěšné obléhání pevnosti proti danému hradu, je hradu odejmuto příslušné množství bodů náležitosti. Přesná hodnota odebraného je určena stupněm výzkumu - "Dobyvatel". Čím má vyšší úroveň, tím více bodů náležitosti je možno odebrat jedním zásahem. Hrad je považován za dobytý, když aliance dokáže snížit jeho náležitost na 0. Výzkum má i druhý efekt - určuje počáteční náležitost při přebírání hradu, bez ohledu na to, jestli je nezávislý, nebo je odebrán jiné alianci. Nezávislé hrady nemají náležitost. Nezávislý hrad je považován za dobytý, když v něm zůstane méně než 1000 jednotek. Abyste ovládl/a hrad již okupovaný aliancí protivníka, musí mít vaše aliance dokončenou alespoň jednu úroveň Dobyvatele.

Dobytí Nezávislého Hradu

Ještě předtím, než byl dobyt, má hrad pevnost, armádu a posádku, tj. dobývání nezávislého hradu vyžaduje bitvu provedenou Alianční armádou rozmístěnou v Shromaždišti nebo jiném aliančním hradu. Podmínky a mechanika bitvy jsou stejné jako v bitvě mezi jednotlivými hráči. Při útoku alianční armády se zohledňuje morálka Lídra a úrovně výzkumu Útoku bojem z blízka, Útoku střelců, Brnění, Váleční koně a opevnění následujícím způsobem: Úroveň Lídra + Úroveň 1. důstojníka/2 + Úroveň každého z aliančních velitelů/5 + současná úroveň aliančních výzkumů. Účinek výzkumu může mít maximální hodnotu 100 (Příklad: Lídr má úroveň Útoku bojem z blízka: 30, 1. důstojník: 20, 5 aliančních velitelů: 10, úroveň aliančního výzkumu Útok: 5 >>> 30 + 20/2 + (5x10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55). Bonusy za speciální suroviny, jestliže jsou k dispozici, všech členů mají také vliv, avšak bez hromadění stejných bonusů. To znamená, že jestliže jsou 2 nebo více bonusů stejného typu, pouze jeden z nich, ten nejvyšší, je zohledněn.

Útoky na Nezávislý hrad, za účelem jeho dobytí, nemají omezení rozsahu čistých bodů.

Nezávislý hrad má úroveň pevnosti 8, střeleckou posádku pevnosti a armádu v poli, viditelná po kliknutí na hrad. Úroveň pevnosti není snižována po každém úspěšném útoku, zůstává 8. Hrad je dobyt, pokud v něm zůstane méně než 1000 jednotek. Pevnost v dobytém hradu se musí postavit od úrovně 1.

Útoky na Alianční Hrad

Alianční Hrad může být napaden pouze armádami, které se nachází v jiném aliančním Hradu nebo v Shromaždišti.

Může být napaden individuálním hráčem s armádou menší než 3 000 000 vojenských jednotek, přičemž všechny Obléhací stroje se počítají jako počet vojáků rovnající se jejich Provozní posádce (pod podmínkou, že hrad je ve vlastnictví, některé z aliancí). Opačný případ není možný – útoky aliančních armád na jednotlivé hráče jsou zakázány.

Po dobytí je k dispozici 12-hodinové období, kdy jsou útoky na hrad zakázány.

Prohrané obléhání pevnosti v Shromaždišti znamená, že celá zbývající posádka bude nasazena v poli.

Hrad je zničen, když jeho pevnost dosáhne úrovně 0 (každý útok sníží úroveň Pevnosti o 1). Pak se stává majetkem aliančního agresora, který může pokračovat v expanzi rozsahu vlivu, když zaplatí 20% z vložených surovin, vynaložených předchozím majitelem ve Velkolepém Chrámu. Pokud tato cena nebude zaplacena v průběhu 24 hodin po dobytí, úroveň Velkolepého Chrámu klesne na 0.

Vykládání darovaných nebo přemístěných aliančních vojsk se provádí každou minutu, zatímco vykládání aliančních vojáků vracejících se z útočné mise a výpočet všech aliančních bitev je prováděno okamžitě po dosažení cíle ihned po té, co časovač ukáže 0:00:00.

Vítěz ve světě

Svět skončí dnem, který je určen administrátorem Imperia Online. Vítězem se stane aliance, která má nejvyšší procento vlivu k tomuto konečnému datu, nebo nejvyšší alianční čistou hodnotu, jestliže nikdo nemá vliv.

Mezialianční vztahy

Existuje 5 různých úrovní vztahů mezi dvěma aliancemi. Mohou být viděny pouze členy aliance. Aliance začnou svůj vývoj ve výchozím postavení v Neutrálním Stálém Stavu. Ten může být kdykoliv změněn vyhlášením nepřátelství nebo války jiné Alianci, aniž by bylo nutné potvrzení druhé strany, nebo může poslat nabídku Paktu o neútočení nebo Mírové smlouvy, jejichž diplomatický úspěch je nutně závislý na kladné odpovědi druhé strany.

Mírová smlouva

 • Aliance, které podepsaly Mírovou smlouvu tvoří Federaci.
 • Pokud Aliance "A" a "B" jsou ve Federaci a Aliance "C" vyhlásí Alianci "B" válku, může aliance "A" vyhlásit zdarma válku alianci "C" a "B" si ponechává právo zůstat neutrální. Na druhou stranu, pokud si dvě aliance ve Federaci vyhlásí válku, členové federace si mohou vybrat stranu nebo zůstat neutrální.
 • Aliance, které podepsaly Mírovou smlouvu si nemůžou vyhlásit válku navzájem.

Pakt o neútočení (PN)

 • Garantuje, že se neuskuteční žádné útoky mezi hráči zúčastněných stran.
 • Abyste mohl/a vyhlásit válku, musíte zrušit pakt o neútočení.

Neutralita

 • Výchozí stav každé Aliance.
 • Pokud bude vyhlášena válka neutrální alianci, členové agresorské aliance ztrácí - 4 body Cti a vztahy mezi oběma aliancemi se automatický změní na nepřátelské po skončení války.
 • Každá změna ve vztazích generuje osobní zprávu k zasaženým stranám.

Nepřátelství

 • V těchto vztazích můžete vyhlásit válku bez jakýchkoliv následků na Cti.
 • Nepřátelství vstoupí v platnost ihned po jeho vyhlášení.

Alianční války

Pravidla války

 • Války lze vést mezi dvěma Aliancemi, stejně jako mezi celými Federacemi.
 • Válka má fixní délku 17 hodin, po kterých se vítěz určí na základě celkových škod, které mu byly způsobeny v průběhu války.
 • Válka je aktivní 8 hodin po vyhlášení.
 • Útoky a plenění v rozsahu čistých bodů až do x5 nejsou postihovány odnětím Cti.
 • Nejkratší útok trvá 10 minut. Lze-li cíle dosáhnout za 5 minut, bude jeho dosažení trvat trvat 10. Vojenské mise mezi anektovanými provinciemi, dokud jste pod útokem nepřátelské aliance, zabírají 0.66666666666667 minut.
 • Ve válce může být každá provincie vypleněna každých 8 hodin.
 • Útoky mimo povolený rozsah čistých bodů x2 ve válce neubírají body Cti, ale parametry Morálka a Útok utrpí ztráty podle stejných pravidel jako pro mimo rozsah v období bez války.
 • Kontrašpionáž hráčů ve válce se uměle zvyšuje o 1 úroveň, ale pouze po dobu trvání války.
 • Ve válce jsou všechny kapitulace mezi členy válčících aliancí zrušeny.
 • Aliance mohou vyhlásit válku jednou za 2 hodin.
 • Vyhlášení války bere 10 Štěstí bodů každému ze členů Aliance agresora.
 • Aby byla vyhlášena válka:
  • Jestliže aliance agresor a aliance obránce mají rozsah čistých bodů x2, musí agresor za vyhlášení války zaplatit poplatek ve zlatě, ve výši 5x hodnoty svých vlastních čistých bodů. Jestliže jsou aliance mimo rozsah x2, je poplatek splatný agresorem, založen na čistých bodech obou stran - za každých 0,1 rozdílu nad povoleným rozsahem x2, je poplatek navýšen o 0,5 zlata za čistý bod.
  • Součet čistých bodů obou stran nesmí převýšit rozsah x5.
  • Aliance musí mít dohromady alespoň 5000 bodů.
 • Cílem války
  • Zvýšit umístění vaší Alianci v žebříčku.
  • Výhra surovin formou příjmu z války po jejím skončení se rovná 50% zlatého ekvivalentu* zničených nepřátelských jednotek. Příjmy z válek obdrží hráči vítězné aliance, kteří se zúčastnili bitev. Poražený nedostává nic.

   * Zlatý ekvivalent čistých bodů získaných za najmutí těchto jednotek, nikoliv zlatý ekvivalent surovin vynaložených na jejich nábor.

   Poznámka! Žádné válečné příjmy se nedávají za zničené pevnosti a vypleněné obyvatelstvo.

 • Určení vítěze ve válce
  • Jakmile válka začala, obě Aliance začínají sbírat vojenské body útočením jeden na druhého.
  • Útoky všech členů se sčítají a vytváří tak skóre Aliance.
  • Po uplynutí 17 hodin se vítězem stává Aliance, která nashromáždila více bodů.
 • Získání vojenských bodů je možné 3 způsoby:
  • Ničení nepřátelských Pevností
   Úroveň pevnost Vojenské body
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Úspěšné polní bitvy - Všechny armádní jednotky zabité v polní bitvě přináší body. Zničená armáda v hodnotě 5000 zlata přináší 1 bod.
  • Plenění - Každých 1000 zabitých vesničanů přináší 1 bod.
 • Vítězné alianci se počítají do žebříčku všechny vojenské body, ale poraženým - jen 25 %.
 • Jestliže členové aliance agresora, jejichž součet čistých bodů přesáhne 50%, aktivují Mód dovolené nebo Sváteční ochranu, aliance automaticky prohraje válku. Jestliže více než 50% čistých bodů patří jednomu ze členů a ten opustí alianci, aliance agresora automaticky prohrává válku.
 • Jestliže členové bránící se aliance, jejichž součet čistých bodů přesahuje 75% aktivují Mód dovolené a/nebo Sváteční ochranu, obránce automaticky prohraje válku. Jestliže více než 75% čistých bodů patří jednomu ze členů a ten opustí alianci, aliance obránců automaticky prohraje válku. Agresor získá zpět 50% ze zaplacené válečné daně.

  Poznámka! Tyto procenta aktuální nečinnosti jsou aplikována na celkové počet čistých bodů Aliance, ne na čisté body aktivních členů (takových kteří nejsou v Módu dovolené / Sváteční ochraně).

  Příklad 1: Pokud celkové čisté body Aliance jsou 10 000 000 a 5 000 001 z nich je v modu Dovolené / nebo Sváteční ochraně, Aliance nemůže vyhlásit válku. Pokud celkové čisté body Aliance jsou 10 000 000 a 7 500 001 z nich je v modu Dovolené / nebo Sváteční ochraně, nemůže být vyhlášena žádná válka této Alianci.

  Příklad 2: Pokud celkové čisté body Aliance agresora /obránce jsou 10 000 000 a 5 000 000/7 500 000 z nich je v módu Dovolené / nebo Sváteční ochraně před vyhlášení války, znamená to, že jestli by po začátku války byť i jeden člen aktivoval mód Dovolené /Sváteční ochrany nebo odešel / byl vyhozen z Aliance, Aliance útočníka / obránce prohraje válku.

  Příklad 3: Pokud celkové čisté body Aliance v době vyhlášení války jsou 6 000 000, pak bude Aliance potřebovat 3 000 001 bodů v módu Dovolené / nebo Sváteční ochraně, aby prohrála válku jako agresor a 4 500 001 bodů, aby prohrála jako obránce. Pokud čisté body Aliance v době vyhlášení války jsou 6 000 000 a 1 000 000 bodů opustí Alianci / je vyloučeno z Aliance, pak se aktuální hodnota sníží na 5 000 000 a Aliance bude potřebovat 2 500 001 bodů v módu Dovolené / nebo Sváteční ochraně, aby prohrála válku jako agresor a 3 750 001 bodů, aby prohrála jako obránce.

  Příklad 4: Pokud celkové čisté body Aliance jsou 5 000 000, z nichž 2 500 001 bodů patří jednomu členu a ten se ocitne mimo Alianci, Aliance automaticky prohrává válku jako agresor a jako obránce tehdy, pokud člen, který opustil alianci má 3 750 001 bodů.

 • Vítězství ve válce zaručuje 10 bodů Štěstí pro každého hráče.

Alianční pokladnice a Výzkumy

Každá aliance má pokladnici, kde se hromadí kapitál z daní jednotlivých členů nebo dobrovolných vkladů. Daň je stanovena zvlášť pro každou ze čtyř surovin, přičemž limit je 30% kvóty každé suroviny. Dobrovolné vklady nejsou neomezeny. V první úrovni Alianční administrace mohou hráči darovat až 5% zlatého ekvivalentu svých čistých bodů. Tento limit se zvyšuje s každou další úrovní Alianční administrace a dosáhne 33% na úrovni 15. Pokud Aliance vlastní alespoň jeden hrad, limit je 20%, kromě případů, kdy má aliance již úroveň Administrace umožňující vyšší procento.

Příklad: Pokud má hráč 1000 bodů (1 000 000 ve zlatém ekvivalentu) a jeho Aliance má první úroveň Alianční administrativy, znamená to, že může darovat ne více než 50 000 zlata. Pokud na druhý den má již 2000 bodů, limit jeho/jejích darů bude již 100 000.

Kromě vyhlášení války a podepsání smlouvy může být kapitál použit na objednávání Aliančního výzkumu jehož bonusy platí pro všechny členy. Takže, pokud hráč dokončil výzkum 5. úrovně Opevnění a jeho Aliance má první úroveň stejného výzkumu, hráč využívá bonusu k síle hradeb pevnosti 6. úrovně, ale nemá potřebnou úroveň výzkumu umožňujícího výstavbu 6. úrovně Pevnosti, kde je požadováno 6 osobních a ne aliančních úrovní Opevnění.

Členové mohou také darovat diamanty do alianční pokladnice. Darování je omezeno na 340000 diamantů za den. Mohou být darovány zakoupené a dočasné diamanty. Darované diamanty, které byly dříve zakoupeny se berou jako dočasné se lhůtou 336 hodin. Dočasné diamanty si po darování zachovávají svoji původní lhůtu upotřebitelnosti.

Umístění Aliance

Na základě Aliančních čistých bodů - celkový součet čistých bodů jednotlivých členů.

Na základě vojenských bodů získaných z války nebo bitvy, kde se angažují alianční vojska.

Na základě alianční hodnoty – současná čistá hodnota všech aliančních zařízení a vlastnictví: výzkumy, budovy, vojáci.

Obchodní bilance - transfer zlata mezi spojenci

Hráči mohou odesílat nebo přijímat zlato na Nákladovém nádraží. V případě, kdy hráč s větším množstvím čistých bodů daruje zlato hráči s menším počtem čistých bodů, lépe hodnocený hráč zaplatí poplatek v hodnotě 10%.

Příklad: Pokud má hráč 1000 čistých bodů (1 000 000 zlatého ekvivalentu) limit jeho Obchodní bilance je 100 000 zlata, což znamená, že může přijímat nebo odesílat maximálně 100 000 zlata.

Limit Obchodní balance se zvyšuje/snižuje v souladu se zvyšováním/snižujováním čistých bodů hráče.

Příklad: První den má hráč 1000 bodů a může přijímat nebo odesílat až 100 000 zlata. 2. den hráč zvýší své body na 2000, což automaticky zvyšuje hranici na 200 000 zlata. Pokud 1. den hráč dostane 100 000, jeho limit bude vyčerpán a už nebude moct přijmout další. 2. den bude moci přijmout dalších 100 000 zlata, protože nový limit bilance vzrostl na 200 000 zlata v důsledku zvýšení čistých bodů. Totéž platí, pokud hráč ztratí čisté body.

Transfer zlata je zdaněn. Čím blíže limitu je hráč, tím více zlata je ztraceno během přenosu. Dárce zlata bude informován kolik přesně z jeho zlata bude ztraceno kvůli zdanění.

Zlato může hráč posílat pomocí zásobovacích vozů a suroviny může přijímat na Nákladovém nádraží.

Poznámka! Aby bylo možné úspěšně přenášet zlato, potřebujete Nákladové nádraží a zásobovací vozy. Zlato se odesílá z podmenu Transfer zlata v Nákladovém nádraží.

Užitečné rady pro všechny začínající bojovníky v Alianci.

Nenechávejte své armády v pevnostech, pokud jste ve válce. Nebo alespoň neobsazujte své slabé pevnosti, protože tak nabízíte svým nepřátelům snadný cíl.

Nevyhlašujte války o hodně slabším aliancím - můžete vyhrát méně než riskujete.

Ničte nepřátelské pevnosti, ať už neobsazené nebo obsazené, získáte tak body.

Snažte se zničit nepřátelskou polní armádu, otevírá to cestu do Pevnosti. Chraňte si svou armádu ze stejných důvodů, kromě případů, kdy si jste úplně jistý/á, že není nikým zranitelná.